Marketing THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

21 7 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:54

CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH NHĨM Các thành viên : 1.Nguyễn Thị Huyền 11131755 2.Quách Thị Đào 11134724 3.Nguyễn Thị Thu Trang 11134138 4.Nguyễn Thị Bạch Tuyết 11134435 5.Nguyễn Thị Hoài 11131482 Marketing Thương Mại Quốc Tế Đề tài: ÁP LỰC CẠNH TRANH CỦA IPHONE TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM MỤC LỤC: I Lịch sử phát triển dòng điện thoại iphone II Mơ hình lực lượng cạnh tranh 2.1 Áp lực từ nhà cung ứng 2.2 Áp lực từ đối thủ cạnh tranh ngành 2.3 Áp lực từ khách hàng 2.4 Áp lực từ sản phẩm thay 2.5 Áp lực từ đối thủ tiềm III Phương pháp quản trị steve jobs I Lịch sử phát triển dòng điện thoại iphone 2012.Iphone 2013.Iphone 5S 5C 2008 Iphone 3G 2009 Iphone 3GS 2016 Iphone Plus 2010.Iphone 2007.Iphone 2G 2011.Iphone 4S 2014.Iphone Plus 2015.Iphone 6S 6S Plus II Mô hình lực lượng cạnh tranh 2.1 Áp lực từ nhà cung ứng • • • Mức độ tập trung nhà cung cấp Tầm quan trọng nhà cung ứng Sự hiểu biết thông tin nhà cung cấp 2.1 Áp lực từ nhà cung ứng → Thực trạng nhà cung cấp, phân phối sản phẩm Iphone Việt Nam 2.1 Áp lực từ nhà cung ứng • Việc có ngày nhiều đối tác trở thành nhà phân phối ủy quyền trực tiếp Iphone, giúp thúc đẩy doanh số bán hàng cho phía Apple đồng thời giúp xây dựng thương hiệu nhà cung cấp dịch vụ mạng lòng người tiêu dùng • Do nhu cầu sử dụng Iphone lớn, sản phẩm hàng độc, hấp dẫn, tiềm lực Apple mạnh nên sức ép từ nhà cung ứng lên không lớn → Apple gần chịu o ép từ phía nhà phân phối Việt Nam 2.2 Áp lực từ đối thủ cạnh tranh ngành 2.2 Áp lực từ đối thủ cạnh tranh ngành 2.2 Áp lực từ đối thủ cạnh tranh ngành → Theo đánh giá khách quan người tiêu dùng mạng cho thấy note đối thủ đáng gờm với đôi ip ip plus 2.3 Áp lực từ khách hàng • Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành • Khách hàng gây áp lực lên hãng ngành giá ( tính nhạy cảm giá) Chèn ảnh: khách hàng mua điện thoại 2.3 Áp lực từ khách hàng Thị phần smartphone giá từ triệu 2.3 Áp lực từ khách hàng • Khách hàng gây áp lực với Apple giá , chất lượng sản phẩm , dịch vụ kèm họ người điều khiển cạnh tranh ngành thông qua định mua hàng Áp lực cạnh tranh mà khách hàng tạo cho Apple luôn lớn sản phẩm thay khác • hãng ngành tạo sản phẩm cạnh tranh khơng có khác biệt hóa q lớn công nghệ nên cạnh tranh khốc liệt khi khách hàng có nhiều lựa chọn 2.4 Áp lực từ sản phẩm thay • Smartphone • Điện thoại (feature-phone) chết dần bối cảnh smartphone ngày rẻ đa dạng hơn, rẻ hơn, dễ sử dụng với cạnh tranh khốc liệt tên tuổi Samsung, Nokia, Sony, LG, Motorola, Huawei, Xioami → Áp lực từ sản phẩm thay không đáng kể 2.5 Áp lực từ • Vốn • Kỹ Thuật • Các yếu tố thương mại • Các nguồn lực đặc thù đối thủ tiềm III.Apple giải với áp lực cạnh tranh nào? 3.1 Chiến lược để thu hút khách hàng -quảng cáo -bán hàng trực tiếp -bán hàng qua mạng 3.2 Đối với đối thủ cạnh tranh -công cụ cạnh tranh sản phẩm -cạnh tranh giá bán sản phẩm, -cạnh tranh thương hiệu 3.3 Các chiến lược khác -đối với nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến -đối với hệ điều hành IOS -đối với việc phát triển ứng dụng KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, Marketing THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay