Marketing THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

20 5 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:54

MEET OUR TEAM 01 VŨ TRÚC QUỲNH 02 LƯU HOÀNG LAN 03 ĐÀO THÙY LINH 04 PHẠM THỊ THÚY MỊ 05 LÊ THANH HẰNG 06 07 08 09 ĐỀ TÀI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN BÀI HỌC CHO CÁC CÔNG TY KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ OUTLINE GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRUNG NGUYÊN CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY BÀI HỌC CHO CÁC CTY KD THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG RA TT QT I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠNG TY PHÂN TÍCH SWOT GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1996 Khởi nghiệp 1998 2000 2003 2010 Xuất Hiện diện Ra đời cà phê Xuất đến TPHCM Hà Nội hòa tan G7 60 quốc gia Thế nhượng giới quyền thương hiệu đến Singapore - cà phê nhà nước bào hộ quyền lợi thương hiệu SWOT - Vẫn đứng đầu thị phần cà phê Việt Nam - Có nhiều hội lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngồi - Nền KT VN bất ổn gây khó khăn cho hoạt đông kinh doanh - Đối thủ cạnh tranh - Sản phẩm thay đa dạng - Là người theo hệ thống nhượng quyền franchising - CSHT vững - Hệ thống kênh phân phối rộng khắp O T  W - Công tác PR hiệu S - Hệ thống nhượng quyền ạt, vượt tầm kiểm soát - Phân tán sức mạnh, vốn, trí tuệ CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THÁCH THỨC KHI THÂM NHẬP TT QT ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU Trung Nguyên mở hàng nhượng quyền nước ngoài, khỏi đầu Singapore vào năm 2000 Trung nguyên tiếp tục mở thêm cửa hàng nhượng quyền Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan xuất 59 quốc gia vùng lãnh thổ Phát triển mơ hình G7-mart tiếp nối hình thức nhượng quyền thương mại XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP Năm 2003, sau G7 đời, XK đến nước Thế giới Hiện cà phê Trung nguyên thức thâm nhập thị trường Dubai, thời gian tới đẩy mạnh XK sang thị trường thị trường tiềm Hoa Kỳ Dubai có mức độ cạnh tranh vô khốc liệt Thách thức thâm nhập thị trường quốc tế 99 % Sự khác biệt văn hóa quốc gia 27K 9M Chất lượng hàng hóa 789 Mức độ cạnh tranh gay gắt Sự bất ổn thị trường cà phê giới ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CỦA TRUNG NGUYÊN SẢN PHẨM đa dạng hóa sản phẩm Tuy nhiên sản phẩm XK hạn chế chưa có chỗ đứng thị trường GIÁ định giá sản phẩm cao so với dòng sản phẩm cạnh tranh ĐỊA ĐIỂM hệ thống hàng nhượng quyền, TN có địa điểm Mỹ, Nhật, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Ba Lan Ukraina QUẢNG CÁO khâu mà Trung Nguyên làm chưa hiệu Bài học cho DN KD thực phẩm đồ uống nhập thị trường quốc tế KINH NGHIỆM RA NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Phải xác định thị trường mục tiêu Nghiên cứu nhu cầu thị trường, xác định khách hàng mục tiêu Lựa chọn phân khúc giá, phương thức thâm nhập phù hợp, tư vấn mặt pháp luật Lựa chọn thời điểm thâm nhập thích hợp Cần phải có thau đổi đẻ phù hợp với thị trường BÀI HỌC VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU Trung Nguyên tạo sắc thương hiệu qua hệ thống quán cà phê Trung Nguyên qua hệ giá trị chuỗi quán nhượng quyền Thông qua "Dự án cải tổ hệ thống nhượng quyền thương hiệu", cải tổ theo tiêu chuẩn quốc tế để tạo thành hình ảnh riêng biệt cho thương hiệu Đối với đối tác có, hãng ln hướng đến việc phát triển hệ thống hàng theo phương thức "chuyển quyền thương hiệu" Thực chiến lược chuyển nhương với giá thấp chưa đưa điều kiện khắt khe cho đối tác Bài học tên thương hiệu Đăng kí bảo hộ thương hiệu Kiểm soát tên miền thương hiệu liên quan đến sản phẩm Thực biện pháp nhằm tăng cường nhận biết người tiêu dùng Nắm rõ luật pháp sách nước đó, đặc biệt "quyền sở hữu trí tuệ THANK YOU!
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, Marketing THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay