THUYẾT TRÌNH SLIDE ĐỀ tài (1) (1)

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:53

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA VINAMILK Nhóm 1: Nguyễn Thị Hiền Trần Thanh Phương Lê Thị Khánh Linh Nguyễn Thị Hồng Hoa Vũ Ngọc Trinh Giới thiệu công ty Vinamilk ❖Tên DN: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk ❖Lĩnh vực hoạt động: sản xuát sữa chế phẩm từ sữa ❖Trụ sở chính: Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ CHí Minh ❖Được thành lập vào năm 1976 sở tiếp quản nhà máy sữa chế độ cũ ❖ Với 40 năm hình thành phát triển, công ty đứng thứ top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam với 200 dòng sản phẩm khác nha u sữa MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA VINAMILK THEO MƠ HÌNH LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH Nhà cung cấp a - - Nguồn cung cấp nguyên vật liệu Sữa tươi nguyên liệu Trang trại bò sữa: đảm bảo 50-60% lượng sữa cần có Thu mua sữa từ hộ gia đình: chiếm 40-50% lượng sữa cần có, chất lượng sữa không cao Nắm chủ động việc thương lượng giá thu mua sữa tươi nguyên liệu Nhà cung cấp b Sữa bột nguyên liệu ▪ Nhập từ nước => giá biến động c Nuồn cung cấp giống bò ▪Chủ yếu nhập giống bò từ nước Autralia, Mỹ với chăm sóc ni dưỡng theo hướng dẫn chun gia nước nhà cung cấp hỗ trợ => sản lượng sữa tăng lên yêu cầu kỹ thuật cao, chi phí lớn, suất đạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố d Nguồn thức ăn ▪Nguồn thức ăn thô xanh, thuốc vật tư thú y phải nhập điều kiện nước không đáp ứng => giá biến động Nhà cung cấp - - Đường, hương vị Nhận nguồn cung cấp đường từ DN có uy tín ngồi nước Bao bì DN lớn chun cung cấp bao bì: Cơng ty TNHH Pesrtima Việt Nam, Tetra Park, Combiblok Đức => Năng lực nhà cung cấp bao bì lớn, bị ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn ngoại nhập giá chất lượng Sản phẩm thay o Các loại nước giải khát o Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Đặc thù sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu nên áp lực sản phẩm thay không lớn Áp lực cạnh tranh từ khách hàng ❑ Lượng mua khách hàng ❑ Phân khúc khách hàng ❑ Độ tuổi: có sản phẩm dành cho độ tuổi khác ❑ Thu nhập: mức giá hợp lý cho tưng đối tượng ❑ Khả chuyển đổi mua hàng khách hàng: KH có nhiều lựa chọn sản phẩm từ đối thủ cạnh tranh ❑ Sự khác biệt chất lượng sản phẩm => Áp lực từ phía khách hàng mức tương đối, áp chế nhờ cách định giá sản phẩm hợp lý thơng tin xác Đối thủ cạnh tranh hữu Bảng phân tích số đối thủ ngành Đối Mục tiêu, tầm Đặc Chiến lược thủ nhìn điểm &Hoạt động cạnh tranh Dutch Slogan: “Sẵn Cạnh Chiến lược thâm Lady sang sức tranh nhập nhanh sống” trực Giá Tầm nhìn chiến tiếp, quảng lược: “ cải thiện đối khuyến mạnh sống cho đầu vừa phải, cáo , người dân VN” Mục tiêu: trở thành công ty đầu ngành TH Trở thành nhà Cạnh Giá cao, true sản xuất hàng tranh thâm nhập, trước Đối Mục tiêu, Đặc thủ tầm nhìn điểm cạnh Chiến lược &Hoạt động tranh Abott Tầm nhìn: Cạnh Chiến lược thâm (Gain “Thành nhâp thị trường , khoa Ensur cho e, lại Simil sống” ac) Mục trở tự tranh học trực tương tiếp, đối đầu tiêu: thành chợp nhống sách giá vừa phải, ngân sách cho quảng cáo khuyến lớn cơng ty Dùng Gain làm chăm sóc đòn bẩy để khỏe nhãn hiệu khác sức Bảng đánh giá đối thủ ngành Điểm mạnh Điểm yếu Dutc Thương hiệu mạnh, Chưa tự chủ h có uy tín Lady Hiểu rõ văn nguyên liệu nguồn cung hóa tiêu dùng Chất lượng chưa người dân ổn định Công nghệ sản Không xuất đại Chất lượng phẩm cao quản lí chất lượng sản nguồn nguyên liệu Hệ thống phân phối Tự tạo rào cản rộng khắp hộ Hệ thống chăm sóc ni bò sữa khách hàng tốt Chưa có thị Điểm mạnh Điểm yếu TH True Hiểu văn Sản phẩm chưa đa milk hóa tiêu dùng dạng người dân Giá cao so Công nghệ sản với xuất đại Tự chủ thống phân chung Chất lượng sản Hệ phẩm cao mặt phối hạn chế nguồn cung nguyên liệu Các Hiểu rõ Chưa cơng ty văn hóa tạo tiêu thương hiệu mạnh sữa khác dùng người Sản phẩm chưa đa dân dạng Thiếu kinh nước Công nghệ sản nghiệm quản lí Điểm mạnh Các cơng Thương ty Điểm yếu hiệu Chưa hiểu rõ sữa mạnh thị trường nước Chất lượng sản Chưa vượt qua phẩm tốt ( Abbott, Nestle,…) rào cản Có nguồn vốn văn hóa, mạnh Sản trị phẩm đa Giá cao dạng Tất sản Kênh phân phối phẩm phải nhập lớn Cơng nghệ sản xuất đại Cơng nhân có tay nghề cao Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Ngành sữa thu hút đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn nhiên phải vượt qua rào cản: ❖Công nghệ - kỹ thuật ❖Vốn lớn ❖Nguyên liệu đặc thù ❖Cơ sở hạ tầng đặc thù ❖Các yếu tố khác ❖Rào cản lớn áp lực từ đối thủ tiềm ẩn không đáng kể Điểm mạnh: Điểm yếu ▪Trang thiết bị cơng •Nguồn ngun liệu nghệ đại chưa chủ động ▪Sản phẩm đa dạng, •Sữa bột chưa thể phong phú cạnh tranh với ▪Tạo thương hiệu tốt thương hiệu lớn với khách hàng giới ▪Mạng lưới phân phối rộng ▪Nguồn lực mạnh Cơ hội: Thách thức: ▪Thị trường lớn ▪Lực lượng khách ▪Đối thủ cạnh tranh nhiều ▪Hội nhạp kinh tế ▪Tâm lý sính ngoại ▪Thị trường xuất quốc tế hạn chế hàng tiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH SLIDE ĐỀ tài (1) (1) , THUYẾT TRÌNH SLIDE ĐỀ tài (1) (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay