Thay sinh tai lieu triet hoc de on thi

21 4 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Triết học P1- Cao học NH K14 CHƯƠNG Lịch sử triết học phương đông Phần 1: Triết học Án Độ Cổ Trung Đại Phần 2: Triết học trung Hoa Cổ Trung Đại I Triết học Ấn Độ Cổ, trung Đại Hoàn cảnh đời đặc điểm a Hồn cảnh đời - Thiên nhiên, khí hậu, địa hình phức tạp - Về kinh tế: phát triển - Về trị-xã hội: cơng xã nơng thơn - Về văn hóa: mang dấu ấn tín ngưỡng, tơn giáo tâm linh b Đặc điểm - chịu ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo - Luận thuyết sau thường dựa vào luận thuyết trước - Chú ý đến vấn đề nhân - Có xen DV DT, BC SH Những tư tưởng P a P thời kỳ Véda (từ TK II Tr.CN đến TKVIII Tr.CN) bao gồm: - Thánh kinh Véda - Kinh UPANISHAD - Sử thi RAMAYANA MAHABHARATA + Thánh kinh Véda Véda = tri thức, hiểu biết Bộ sách thâu lượm tất câu ca dao, lễ nghi …của nhiều Bộ Lạc, bao gồm tập: - Rig-Véda: gồm 1028 hát cầu nguyện - Sama-Véda: tuyển tập Rig-Véda gồm 1549 hát nghi lễ - Yajur-Véda: kinh tế, gồm công thức khan bái - Atharva-Véda: tuyển tập thần chú, ma thuật, trù yếm, gồm 731 văn vần + Kinh UPANISHAD Shad = ngồi Upa = gần Ni = trang nghiêm Kinh UPANISHAD: - chia nhận thức thành Hạ trí Thượng trí - Biện hộ học thuyết tâm, tôn giáo (Brahman → W) + Sử thi RAMAYANA & MAHABHARATA - triết lý đạo đức (thiện, ác người) cho người khơng tuyệt đối, ln có đối lập thiện, ác - Triết lý nhân sinh (đức hy sinh, lòng dũng cảm theo lẽ trời) - Ghi lại quan điểm vật ngây thơ (con người sinh từ đất →chết lại với lòng đất) Trang 1/21 Triết học P1- Cao học NH K14 - Đề cao tính ngẫu nhiên, nhấn mạnh tính tất yếu, W có biến đổi b Triết học thời kỳ cổ điển (thời Bà La Mơn giáo, Phật giáo) Có hệ thống P: Chính thống có hệ thống, Tà giáo hệ thống - P BRAHMAN thống: + Samkhya + Nyaya + Vaisesika + Yoga + Vedanta - P Tà giáo khơng thống: + Lokayata + Jaina + Phật giáo Nhân sinh quan Phật giáo + Thuyết luân hồi - Tiếp thu tư tưởng luân hồi nghiệp kinh Upanishad - Con người chết đầu thai kiếp khác - Nghiệp hành động người gây ra, vật + Quan niệm đời người - Đời người bể khổ - Đưa THUYẾT TỨ DIỆU ĐẾ Khổ đế (có nỗi khổ) sinh Lão Bệnh Tử Thụ biệt ly Oán tăng hội Sở cầu bất đắc Ngũ thụ uẩn Hành Thức Danh Sắc Lục nhập Xúc Thu Ái 10 Thủ 11 Hữu 12 Sinh (Giới, định, tuệ) Diệt đế Mỗi nỗi khổ tiêu diệt → niết bàn Tập đế (Còn gọi nhân đế) Thuyết “Thập nhị nhân duyên” Vô minh Đạo đế (có đường diệt khổ) Chính kiến Chính tư Chính ngữ Chính nghiệp Chính mạng (giữ dục vọng) Chính tinh tiến Chính niệm Chính định “Tam học” Trang 2/21 + Triết lý Phật giáo Tập trung ở: - Bản thể luận Vô ngã: người cấu thành yếu tố Sắc (VC) ↔ Danh (tinh thần), chia làm yếu tố (ngũ uẩn) • RUPA = Sắc (VC, địa, thuỷ, hỏa, phong) • VEDANA = Thụ (Cảm thụ khổ) • SAMJNA = tưởng (Suy nghĩ, tư tưởng) • SAMSKARA = Hành (hành động) • VIJNANA = Thức (nhận thức, phân biệt) Vô thường: bất thường thay đổi Duyên: duyên - Nhân sinh quan II Triết Học Trung Hoa Cổ Trung Đại Hoàn cảnh đời đặc điểm a Hoàn cảnh đời: Lịch sử Trung hoa chia thành thời kỳ lớn + Thời kỳ thứ 1: (từ TK IX tr.CN trước) Triều đại nhà Hạ, Nhà Thương Tây Chu - Tư tưởng p xuất - W quan thần thoại, tôn giáo - P gắn với thần quyền quyền - Xuất quan niệm DV mộc mạc + Thời kỳ thứ 2: (Từ TK VIII đến cuối TK III tr.CN) Thời Xuân Thu Chiến Quốc (Đông Chu) - Chuyển từ CHNL đến PK (loạn lạc) - Có phân hố giàu nghèo - Thiên văn, y học phát triển - P nặng nhân sinh, đạo đức đề cập đến quan hệ TN XH - Thể tư trực giác b Đặc điểm - P sau tiếp tục P tiền bối - Tâm vật, lý khí, âm dương bảo tồn - P xuất thời kỳ XH nô lệ bắt đầu tan rã - XH, trị, người đề cập nhiều - DV-DT, SH-BC đan xen Một số học thuyết tiêu biểu a Thuyết âm dương, ngũ hành + Thuyết âm dương ÂM = Nhu, tối, ẩm, phía dưới, bên phải, số chẵn (2,4,6 ) DƯƠNG = Cương, sáng, phía trên, bên trái, số lẻ (1,3,5…) ÂM ↔ DƯƠNG = nguyên lý: - Âm dương thống Thái Cực = Cái toàn vẹn - Trong Âm có dương, Dương có Âm - Dương tiến Âm lùi, ngược lại LOGIC BẤT ĐỊNH Âm Dương: LOGIC → Thái cực → Lưỡng nghi (âm – dương) → Tứ tượng (thái dương – thiếu âm – Thái âm – thiếu dương) → Bát quái (Càn, Khơn, Chấn, Tốn, Khảo, Ly, Cấn, đồi) BẢN TƯƠNG ỨNG GIỮA BÁT QUÁI VỚI CÁC SỰ VẬT BÁT QUÁI SỰ VẬT QUAN HỆ GIA ĐÌNH PHƯƠNG ĐƠNG TÍNH CHẤT CÀN TRỜI CHA TÂY BẮC KHÔN ĐẤT MẸ TÂY NAM CHẤN SẤM CHÍNH ĐƠNG TỐN GỖ, GIĨ KHẢM CON TRAI TRƯỞNG NAM TRƯỞNG NỮ CON TRAI GIỮA SỨC MẠNH CHỊU ĐỰNG ĐỘNG NƯỚC, MẶT TRĂNG LỬA, CON GÁI MẶT TRỜI GIỮA NÚI CON TRAI THỨ BA ĐẦM, HỒ CON GÁI THỨ BA LY CẤN ĐOÀI Đen Mặn Thận Tai Nhâm quý Có mai cứng CÁI BỤNG CHÂN ĐỘNG VẬT CON NGỰA CON TRÂU CON RỒNG ĐƠNG NAM CHÍNH BẮC TRŨNG BẮP VẾ CON GÀ SÁNG CÁI TAI CON LỢN CHÍNH NAM ĐƠNG BẮC CHÍNH TÂY BÁM DÍNH TĨNH LẶNG VUI VẺ CON MẮT CON TRĨ TAY CON CHÓ MIỆNG CON DÊ + Thuyết ngũ hành Tương sinh = Vòng tròn Tương khắc (thắng) = Ngôi BẢN TƯƠNG ỨNG GIỮA CÁC SỰ VẬT VỚI NGŨ HÀNH NGŨ HÀNH THUỶ HOẢ MỘC SỰ VẬT Vật chất Nước Lửa Gỗ, cối Phương Đông Bắc Nam Đông Phong Thuỷ Ngoằn ngoèo Nhọn Dài (Thế đất) Mùa Đông Hạ Xuân Màu sắc Mùi vị Tạng Ngũ quan Thái Loài vật CÁC BỘ PHẬN CON NGƯỜI CÁI ĐẦU Đỏ Đắng Tim Lưỡi Bính đinh Có lơng vũ Xanh Chua Gan Mắt Giáp ất Có vẫy KIM THỔ Kim loại Tây Tròn Đất Trung tâm Vuông Thu Tháng cuối mùa Vàng Ngọt Lá lách Miệng Mậu kỷ Da nhẵn Trắng Cay Phổi Mũi Canh thân Có lơng mao b Nho gia (Nho giáo) - khổng tử (sáng lập) - Mạnh tử (thuyết tính thiện) - Tuân tử (thuyết tính ác) Những tư tưởng + Về vũ trụ giới tự nhiên - “Trời” có ý nghĩa bậc - Gộp “Trời, đất”, mn vật vào thể ý tính chất động tính chất tĩnh → “dịch” - Tin vào “thiên mệnh” - Thừa nhận có “quỷ, thần” khơng tin “quỷ thần” + đạo đức = luân thường (nội dung bản) - Đạo = quy luật biến chuyển vãn vật, đạo người nói Nhân Nghĩa (kinh dịch) Trong Nhân lòng thương người đức tính (luận ngữ), Nghĩa lòng thuỷ chung điều phải làm - Giáo dục đạo đức phải ý “nghĩa” “lợi” (đối lập nhau) - Coi trọng giáo hóa hình phạt Có điều (ngũ luân) = vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bầu bạn Trong đó: Vua tơi, Cha con, Chồng vợ = tam cương Vua biểu = chữ trung Cha biểu = chữ hiếu Chồng vợ biểu = chung thủy Có điều (ngũ thường) = Nhân, Nghĩa, lễ, trí, tín Trong nhân, nghĩa = quan trọng + Về trị - Hỗn loạn quan niệm đẳng cấp danh phận - Các chư hầu xâm lấn thơn tính lẫn - Mâu thuẫn gay gắt nông thôn lãnh chúa - Xuống cấp đạo đức Về trị dừng lại tính chất cải lương tâm + Thuyết danh: chủ trương làm cho XH có trật tự (phù hợp với tên gọi) + thuyết “Lễ trị” - Lễ = nghi thức, kỷ cương, qui chế - Lễ = thực hành - Lễ = công cụ trị, ph.pháp trị nước Về nhận thức luận (quan tâm đến giáo dục) - Ý nghĩa giáo dục: cải tạo nhân tính - Mục đích giáo dục: học để ứng dụng, học để hoàn thiện nhân cách, học để tìm chân lý - Phương pháp giáo dục: Đúng với ĐK tâm sinh lý, “học” gắn với “tu”, “tập”, “hành” c Đạo gia: Lão Tử người sáng lập (604 tr.CN – 531 tr.CN) - Họ Lý, tên Nhĩ, tự Đam - Từng làm quan đời Chu - Tư tưởng P thể “Đạo đức kinh” - Nổi bậc: Học thuyết “Đạo”, biểu tư tưởng biện chứng, Học thuyết “Vô vi” Học thuyết “Đạo” - “Đạo” “Đức” = phạm trù Trong “Đạo” nguồn gốc chất vũ trụ, tồn tự nó, qui luật chi phối VĐ “Đức” thể “Đạo”, nhận thức - “Đạo” sinh “một”, “một” sinh “Hai” → “Ba” → “Vạn vật” - “Đạo” = đường = nguyên lý vận hành Tư tưởng biện chứng - Mọi hữu biến dịch theo nguyên tắc”bình quân” “phản phục” - Các mặt đối lập thể thống qui định nhau, nầy có - Đưa học thuyết “vô danh”, cho → khái niệm, tên gọi so sánh (tốt so với xấu, gọi trắng so với đen) - Về XH, đưa triết lý lấy nhu thắng cương khái niệm (“từ” = nhân từ, lấy đức báo ốn, “kiệm” = khơng xa xỉ, “khơng đứng trước thiên hạ” = không ganh đua Thuyết vô vi - Khơng làm trái với tự nhiên - Từ bỏ tham lam, ích kỷ - Xóa bỏ ràng buộc người (pháp luật, đạo đức) d Pháp gia: Đại biểu cao Hàn Phi - Tư tưởng Pháp gia = tư tưởng Hàn Phi Tử (gồm 55 thiên) - Pháp gia = trường phái P chủ trương trị quốc Pháp trị Pháp trị: - Thuận Đáo → “Thế” = Địa vị, lực - Thân Bất Hại → “Thuật” = thủ thuật, pp - Thượng ưởng → “Pháp” = tiêu chuẩn, (1) + (2) + (3) = Tư tưởng Hàn Phi (1) (2) (3) Đặc biệt Hàn Phi Tử tổng hợp học thuyết: NHO: vật liệu xây dựng LÃO: Kỹ thuật thi công PHÁP: Bản thiết kế Kết luận: P Trung hoa cổ, trung đại đề cập hầu hết vấn đề P, VC, YT, nhận thức, logic học Tập trung nhiều vấn đề XH người Triết học thời xuân thu chiến quốc góp hạt nhân hợp lý vào tri thức lịch sử P W Chương III : KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY I TRIẾT HỌC HY LẠP LA MÃ CỔ ĐẠI ( TK TRƯỚC CN – TK SAU CN ) : Những điều kiện lịch sử – sở hình thành phát triển triết học Hy Lạp cổ đại : a Hoàn cảnh kinh tế, trị, xã hội : - Hy lạp cổ đại rộng lớn Điều kiện địa lý thuận lợi, nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển sớm - Từ TK XI tr CN  TK IX tr CN : Chế độ CSNT tan rã hình thành chế độ chiếm hữu nơ lệ - biến động lớn kinh tế , trị, xã hội : chia thành loại người : Được chia nhiều đất ( Policler ) Không có đất canh tác ( Acler ) - Vào TK V tr CN, chiến tranh Hy Lạp Ba Tư Hy Lạp chiến thắng - mở thời kỳ phát triển kinh tế, trị : Thành lập thành Bang Hy Lạp gồm 300 quốc gia Trong thành bang mạnh ATEN SPAC Sau ATEN > < SPAC ( giành quyền bá chủ Hy Lạp ) SPAC thắng ( nhờ viện trợ Ba Tư ) Hậu : Tàn phá đất nước Hy Lạp , LLSX bị phá hoại nghiêm trọng Giai cấp nô lệ liên tiếp khởi nghĩa - Hy Lạp lâm vào khủng hoảng trầm trọng Đến TK II tr CN Hy Lạp bị La Mã chinh phục, văn hố Hy Lạp chinh phục b Sự hình thành phát triển P : - P Hy Lạp cổ đại phát sinh phát triển sở kinh tế XH CHNL Xuất vào TK thứ VII tr CN - Nhà P đồng thời nhà KHTN - Ít nhiều chịu ảnh hưởng P Phương Đông ( Babilon, Ai cập ) - Qúa trình phát triển P Hy Lạp cổ đại gắn với q trình đấu tranh tri thức khoa học tín ngưỡng; CNDV CNDT tơn giáo - Nhìn chung, P Hy Lạp cổ đại mang tính chất vật tự phát biện chứng sơ khai c Sự phân kỳ : chia làm kỳ hình thành, phồn vinh hy lạp hố Một số nhà triết học tiêu biểu :  Thời kỳ hình thành : có trường phái P Milet, P Ephère, Liên minh Pythagor, Éléate với số nhà P tiêu biểu sau HÉRACLITE ( 540 – 480 tr CN, P Ephère ) : Nhà biện chứng tự phát - Sinh thành Ephère – trung tâm kinh tế, văn hoá tiếng Hy Lạp cổ đại - Xuất thân từ dòng họ q tộc chủ nơ Codride - Ơng say mê khoa học ( khơng thích quyền lực cai trị ) Theo ơng : - “ Học nhiều thứ chưa làm cho người ta thông minh “ Người thông minh người nắm chất tính tất yếu vật, hiểu logos W VC = VC sinh Dạng VC = lửa Các dạng khác VC chuyển hoá lửa  Về phép biện chứng : - Vũ trụ thống lửa - VĐ gắn liền với VC - VĐ = vĩnh viễn Ông cho : Nước sinh từ chết đất Khơng khí sinh từ chết nước Lửa sinh từ chết khơng khí ( quan hệ nhân – qủa )  “ Con người tắm lần dòng sơng “ - Nêu lên tư tưởng tồn phổ biến > < vật : “ Cái tốt xấu tồn “ “ Lạnh trở nên ấm, ấm trở lên lạnh, ẩm ướt trở nên khô ráo, khô trở nên ẩm ướt “ “ Cùng – sống chết, thức ngủ, trẻ già – mà biến đổi thành kia, mà biến đổi thành “  Về lý luận nhận thức : coi trọng nhận thức cảm tính, khơng tuyệt đối hoá - Mắt tai = người thầy tốt nhất, mắt xác - Thị giác thường bị lừa “ tự nhiên thích giấu “ - Do vậy, muốn nhận thức phải tư duy, có óc sáng suốt - Nêu lên tính tương đối nhận thức “ tuỳ điều kiện mà thiện ác, tốt – xấu chuyển hoá “  Thời kỳ phồn vinh : DÉMOCRITE ( 460 – 370 tr CN ) : - Sinh Abdère – thành phố thong mại lớn - Xuất thân từ gia đình giàu có, đủ điều kiện du lịch nhiều nước ( Ai cập, Babilon, Ấn độ,…) - Là học trò giỏi Leucippe, viết 70 tác phẩm nhiều lĩnh vực khác : P, tâm lý, toán, đạo đức, mỹ học, âm nhạc,… - Mác-Ăngghen đánh giá DÉMOCRITE = óc ba1ck khoa số người Hy Lạp - Về triết học : W = NGUYÊN TỬ * Về vận động : - Hình thức - Trật tự - Tư - N để dọc = N - N để ngang = Z VĐ = vốn có vĩnh viễn Mọi biến đổi vật = thay đổi trình tự xếp nguyên tử; thân nguyên tử = hạt nhỏ khơng thay đổi  Thừa nhận ràng buộc theo luật nhân – quả; tính tất nhiên; tính khách quan tượng tự nhiên ======= Song lại phủ nhận tính ngẫu nhiên DÉMOCRITE “ Tìm ngun nhân vật thích chiếm ngơi vua Ba Tư “ * Về sống người : ======= Nguồn gốc = nước bùn tạo nên Sinh vật có linh hồn, vật khơng có linh hồn Linh hồn cấu tạo từ nguyên tử hình cầu, vận động với tốc độ lớn - sinh nhiệt - toàn thể hưng phấn vận động Bác bỏ quan niệm linh hồn * Chia nhận thức thành dạng : Dạng NT mờ tối = NT cảm tính ( theo dư luận ) Dạng NT chân lý = NT thông qua phán đoán logic ( hiểu chất ); đáng tin cậy  Có cơng việc đặt móng cho logic học ( Đ/N, K/ niệm, pp qui nạp, so sánh, gt,… ) - Về trị – xã hội : * Chỉ đề cập dân chủ chủ nơ, nơ lệ ơng khun nên tn theo người chủ * Hạnh phúc = thản tâm hồn, tư * Quản lý nhà nước = nghệ thuật cao đem lại vinh dự cho người * Đối tượng nghiên cứu đạo đức học = lương tâm * Ơng khơng chống lại giàu có, chống lại giàu có đáng, bất long * Nêu cao vai trò trí tuệ : “ Sống thiếu trí tuệ, khơng điều độ có lỗi lầm = sống khơng xấu, chết dần “ “ Vạch khuyết điểm tốt vạch khuyết điểm người khác “ “ Suy nghĩ trước hành động, tốt suy nghĩ sau “ PLATON ( 427 – 347 tr CN ) - Sinh Athène, gia đình quý tộc - Dáng người to, khoẻ - Năm 20 tuổi theo học Socrate - Năm 28 tuổi, Socrate chết - Platon sang Ai cập Ý ( 12 năm ) - Năm 387 tr CN, lại Athène, sau mời làm cố vấn Ý ( 386 tr CN )  ông xúc phạm nhà vua  bị hạ xuống làm nô lệ bị đem bán Được bạn bè bỏ tiền chuộc lại - Trở Athène dạy học Ơng để lại 34 thiên đối thoại Trong tiếng tác phẩm Re1publique ( Cộng hoà ) kinh Coran  Học thuyết ý niệm : - Platon nhà tâm khách quan - Thể học thuyết ý niệm ( tiếp thu quan niệm tồn Parmén ide, Héraclite, Pythagore ) - Thừa nhận giới khách quan, không trung thực - Thế giới cảm tính đem lại nhận thức sai lầm - W ý niệm ( qui luật, định luật ) = W khơng thể cảm tính, khơng trơng thấy - Ý niệm có trước, chân thực, vĩnh viễn  thực có sau, khơng chân thực ARISTOTE ( học trò Platon ) phê phán Platon tìm hiểu vật ngồi thân vật  Về nhận thức luận : - Đối tượng nhận thức bên ngồi khơng phải bên = ý niệm - Linh hồn ( nhận thức có ý niệm ) = vĩnh cửu, bất diệt - Nhận thức = hồi ức  Về quan niệm trị – xã hội : - Chủ yếu trình bày tác phẩm République ( Cộng hoà ) - Ông triệt để ủng hộ chế độ quý tộc chủ nô, phản đối chế độ dân chủ Athène - Chủ trương thành lập nhà nước “ hiền nhân “, khôi phục “ trật tự, tổ tiên “ - Nhà nước lý tưởng Platon gồm hạng người : Triết gia ( nắm quyền quản lý ) Quân nhân ( bảo vệ tổ quốc ) Nông dân thợ thủ công ( lao động sản xuất ) Triết gia quân nhân tuyệt đối không lao động chân tay, quyền tư hữu khơng có gia đình riêng - Về sở hữu : Con cái, vợ chồng chung, khơng có quyền tư hữu đứa true sinh Tất đàn ông, đàn bà bố mẹ đứa trẻ Để lựa giống nòi, người yếu sức khoẻ khơng có Những đứa trẻ lớn lên giáo dục ( trước tiên học thể dục âm nhạc, sau học tốn, hình học, thiên văn Sau học phép biện chứng ) - Platon đề cập vấn đề công xã hội Công cá nhân ( phẩm chất đạo đức ) gắn với công xã hội ( tuân thủ chế độ đẳng cấp ) - Về đạo đức, chia linh hồn thành loại : Lý trí ( cao ), ý chí tình cảm  Quan niệm nghệ thuật : - Đề cập vấn đề quan trọng :  Quan niệm nghệ thuật với giới tự nhiên : Xuất phát từ học thuyết ý niệm  giới thực từ ý niệm mà có  không chân thực VD : Cái giường ý niệm = chân thực Cái giường cụ thể = không chân thực Hoạ sĩ vẽ giường lại mơ giường cụ thể  tác phẩm nghệ thuật bóng bóng Platon khơng phủ nhận thuyết bắt chước, cho nghệ thuật bắt chước khơng có nhiều giá trị ( ngược chủ nghĩa thực nghệ thuật )  Tác dụng nghệ thuật xã hội : Ông yêu cầu nghệ thuật phải phục vụ cho trị Tiêu chuẩn định giá nghệ thuật = tiêu chuẩn trị Nghệ thuật không đề cập đến xấu, chết, dở Chỉ đề cập đến hay, tốt Động lực thúc đẩy nghệ sĩ sáng tác = linh cảm  Quan niệm thần sáng tạo giới : Platon cho gọi phi tồn ( thứ tự nhiên khác ) tồn không nhận thức Vũ trụ - giới tự nhiên - giới vũ trụ tinh thần tạo - cảm nhận Con người linh hồn ( vĩnh viễn ) thể xác ( ) ======================== Có nguyên nhân THẦN ARISTOTE ( 384 – 322 tr CN )  Học thuyết tồn : - Thừa nhận VC = vĩnh viễn - Coi hình thức nhân tố tích cực nhất, VC thụ động - Tự nhiên tồn khách quan, bao gồm vô số vật cụ thể liên hệ lẫn - VĐ gắn với vật thể, nhiên THẦN THÁNH = nguồn gốc VĐ - VĐ có dạng : Phát sinh Tiêu diệt Thay đổi trạng thái Tăng Giảm Di chuyển vị trí  Học thuyết linh hồn lý luận nhận thức : - Khơng có linh hồn - Linh hồn có loại : Linh hồn thực vật Linh hồn có cảm giác Linh hồn lý tính ( người ) - Qúa trình tư : Cơ thể  tác động bên  cảm giác - tưởng tượng - tư - Nhận thức = q trình từ cảm tính  lý tính  Quan điểm P xã hội : - Bản chất nhà nước = hình thức giao tiếp cao người - Bản chất người thuộc nhà nước Nếu vượt khuôn khổ nhà nước, người người phát triển đạo đức Hoặc động vật, thượng đế - Tiêu chuan đánh giá nhà nước = mức độ phúc lợi NN đem lại cho công dân - Dân cư thuộc nhà nước, nô lệ không thuộc nhà nước - Trong đạo đức học, ông quan tâm đến phẩm hạnh - Cơ sở kinh tế công = công trao đổi sản phẩm Tóm lại : Cơng trình NC Aristote đồ sộ  Mác đánh giá - người khổng lồ tư tưởng Tuy nhiên, hạn chế lịch sử nhà tư tưởng giai cấp chủ nô Hy Lạp, : Về mặt P, ông nhà Nhị nguyên luận Về trị, ơng bảo vệ lợi ích tầng lớp trung lưu, khinh miệt nô lệ Kết luận P Hy Lạp cổ đại : II III IV Đặt hầu hết vấn đề P Đấu tranh CNDV CNDT, biện chứng siêu hình rõ nét Đặc biệt đấu tranh đường lối Démocrite Platon Thành quan trọng : Thuyết nguyên tử ( sở PT KHTN ) Phép biện chứng chất phác Logic học hình thức Aristote KHƠNG THI ĐANG SOẠN SẼ BỔ SUNG SAU , CÁC BẠN CỐ GẮNG CHỜ NHÉ TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC : Tình hình nước Đức lúc : - Lạc hậu kinh tế, trị so với Anh Pháp - QHSX phong kiến, chế độ trị PK thống trị - Có phân tán kinh tế, trị ( chia làm 300 nhà nước tự chủ nhỏ -> kiềm hãm phát triển CNTB, cản trở liên hợp giai cấp tư sản thành giai cấp thống ) - GCTS yếu hèn, nhút nhát : - Các nhà lý luận TS Đức chủ trương : Hoà giải chế độ cũ chế độ Thay đổi trật tự cũ cách tiệm tiến Đổi đường cải lương - Khoa học tự nhiên phát triển : mặt muốn áp dụng cải cách tư sản mặt khác sẵn sàng thoả mãn với cải cách nửa vời Luật bảo tồn VC VĐ LÔMÔNÔXỐP Luật quan hệ giản đơn ( giải thích thay đổi chất tuỳ thuộc vào lượng ) phức tạp DANTON ĂNGGHEN : “ Nước Đức cuối TK 18 đống phân “ Các nhà Triết học tiêu biểu : GEORGE WILHELM FRIEDRICH HÉGEL ( 1770 – 1831 ) : Tiểu sử : - Là nhà tâm biện chứng - Sinh 27 – 10 – 1770 Stutgart ( Đức ) nhà công chức cao cấp - Học triết Thần học ĐH Tổng hợp Tubingue - Sau tốt nghiệp dạy trường đại học - 1801 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ( 31 tuổi ) - 1807 viết xong tác phẩm “ Hiện tượng học tinh thần “ bổ nhiệm làm giáo sư, hiệu trưởng trường trung học Nuremberg, hiệu trưởng đại học Heldelberg - Từ 1812 – 1816 : viết xong tập “khoa học logic” - 1817 xuất “ Bách khoa toàn thư khoa học “P“ - Từ 1817 đến chết dạy đại học Berlin • Triết học tâm Hégel : + Ý niệm tuyệt đối ( sinh cái, kể người ) điểm xuất phát, tảng + Phê phán Kant xé tồn tách rời tư Theo ông ý niệm tồn tư kết hợp + Hệ thống tâm khách quan Hégel gồm phần chủ yếu : QTPT of A : ( khẳng định ) gđ logic ( A hoạt động nguyên chất tư tuý ) = đề gđ tự nhiên ( A chuyển hoá thành tự nhiên ) = phản đề ( phủ định ) “ Tự nhiên = thân A” gđ tinh thần tuyệt đối ( A phủ định thân trở với thân gđ phát triển cao ) = hợp đề ( phủ định phủ định ) QTPT of A = Tinh thần tuyệt đối ==> Logic ==> Tự nhiên ==> Tinh thần tuyệt đối Hạn chế of PBC of Hegel dừng lại “ Tinh thần tuyệt đối “ • Phép biện chứng tâm Hégel = Thành tựu vĩ đại Triết học cổ điển Đức Luận điểm xuyên suốt toàn PBC Hégel ==> tất thực hợp lý Giai đoạn logic Học thuyết tồn Chất lượng Số lượng Độ Học thuyết chất Mâu thuẫn tượng khả Lý thuyết DT k/ niệm : qui định nội : qui định bên : thống chất & lượng k/ niệm chủ quan k/ niệm khách quan k/ niệm tuyệt đối =====> Mọi vật sinh thay đổi lượng -> thay đổi chất Thế Hégel đề xướng sư nhân nhượng chế độ phong kiến hấp hối CNTB phát sinh + Coi > < nguồn gốc VĐ, nguyên lý phát triển - Không đề cập đến > < thực tự nhiên xã hội - > < giải cách hồ bình, thoả hiệp với cũ - “ tinh thần tuyệt đối “ phát triển cao ===> hình thành VĐ biện chứng = mặt đối lập phù hợp + Đề cập đến chuyển hoá CC CR + - Hegel nêu biện chứng khái niệm: Một : Kniệm name mối liên hệ với kniệm khác, k niệm làm trung giới cho Hai : k niệmđều có mối liên hệ nội tại, chứa đựng > < nội tại, bao hàm thâm nhập, chuyển hoá Ba : k niệm trải qua trình phát triển theo nguyên tắc : Chất – lượng qui định Thống đấu tranh mặt đối lập Phủ định phủ định tạo đường xoáy ốc Giai đoạn tự nhiên : gồm phần Phần : Về học - VC thực tế KQ KG, TG = k niệm nhờ “ ý niệm tuyệt đối “ chuyển sang hình thức “ tồn khác “ sáng tạo tự nhiên Có tư tưởng thống VC VĐ Dự đốn có > < bên KG, TG, VĐ Phần : Về vật lý - Bác bỏ thuyết nguyên tử hoá học = cách phủ nhận tồn KQ Truyền bá thuyết động lực tâm, chống lại nguyên tử luận vật Thừa nhận thay đổi, chuyển hoá nguyên tố Phần : Về sống - Sự sống tồn trực tiếp ý niệm ( bộc lộ > < gay gắt DT PBC ) - Đặt VĐ sống biện chứng, giải lại tâm Cụ thể coi thể động vật giới tự nhiên tồn khác ý niệm Nhưng lại phủ nhận khả tự phát triển thể Giai đoạn tinh thần : tinh thần chủ quan, tinh thần khách quan tinh thần tuyệt đối Tinh thần chủ quan : Nhân loại học Hiện tượng học Tâm lý học Tinh thần khách quan : Pháp quyền Đạo đức Phong hố Tinh thần tuyệt đối : Nghệ thuật Tơn giáo Triết học + Là học thuyết tâm đời sống cá nhân xã hội người Tuy nhiên có tinh thần biện chứng nguồn gốc, chất nhà nước ===> mâu thuẫn Mâu thuẫn : Biện hộ cho chế độ nhà nước Phổ NN thân ý niệm Chiến tranh tượng vĩnh viễn tất yếu lịch sử Chiến tranh ngăn ngừa hũ nát đạo đức + Mọi hoạt động người gắn với lợi ích + Sự tự người ưu việt thời đại LUWING PHEUERBACH ( 1804 – 1872 ) – NHÀ DV SIÊU HÌNH Tiểu sử : - Sinh 1804, bố luật sư tiếng người Đức thuộc hàng quý tộc - Năm 1823, học thần học đại học Tổng hợp Haidenbéc - Sau năm, bỏ khoa thần học đại học tổng hợp Berlin nghe Hegel giảng triết học - Năm 1828, bảo vệ tiến sĩ, đề tài : “ tính vơ hạn phổ quát “ - Sau đó, giảng dạy : ĐH Éclanghen Sau năm bị buộc thơi việc xuất : “ ý nghĩ chết “ Trong đó, ông khẳng định “ có việc làm vĩ đại lý tính người “ - Cuối đời, sống nông thôn chết 1872 * Tác phẩm chủ yếu : “ Những nguyên lý triết học tương lai “, “ Bản chất đạo Thiên chúa “ * Tư tưởng : Về CNDV nhân Quan niệm tự nhiên Nhận thức luận Quan điểm XH tôn giáo + Về CNDV nhân : Hegel - “ Hegel trẻ “ ===> có Feuerbach, Mác, Ăngghen “ Hegel già “ Phê phán chủ nghĩa tâm Hegel : Coi thường người Không thấy cảm giác = nguồn gốc nhận thức Chủ thể = VC = Cảm giác = chất người ==> Bản chất người thức ăn qui định, Tư người quy định mà ăn - Khơng thấy mặt XH người - Tách người với điều kiện kinh tế xã hội - Khơng tính đến tác dụng tiến PBC Hegel + Về tự nhiên : nhà vật triệt để - Tự nhiên tự tồn - Tự nhiên có nhiều chất lượng khác nhau, cảm giác biết - Con người = phận tự nhiên - VĐ, phát triển tự nhiên = khách quan VĐ KG, TG + Về nhận thức luận : - Tự nhiên người = đối tượng nhận thức Phê phán quan điểm bất khả thi ==> người nhận thức W - Cảm giác = nguồn gốc tư lý luận - Thấy : TQSĐ < ===> TDTT - Không thấy vai trò thực tiễn nhận thức + Về xã hội tôn giáo : - Quan niệm tự nhiên = nhà vật - Quan niệm XH = nhà tâm =======> Thời kỳ lịch sử khác thay đổi tôn giáo - Con người bày thần thánh = cách trừu tượng hố chất người - Tun bố thành lập tơn giáo ( tơn giáo tình u ) “ Khơng có chúa “ TĨM LẠI P cổ điển Đức : + Đấu tranh CNDV CNDT ===> phát triển thêm quan điểm CNDV + PBC Hegel CNDV tự nhiên Feuerbach ===> Những giá trị làm phong phú kho tàng tư tưởng nhân loại nguồn gốc lý luận P Mác xít CHƯƠNG Chương 4: Khái lược lịch sử triết học Mác-Lênin I II III IV V Những tiền đề xuất P Mác Quá trình hình thành phát triển giới quan vật biện chứng Mác Ăngghen Giai đoạn Lênin phát triển P Mác Triết học Mác-Lênin đời CM lịch sử P Triết học Mác-Lênin thời đại ngày I Những tiền đề xuất P Mác: Saint Simon: XHTB xấu xa, cần xây dựng XH thành viên lao động Fourier: + Muốn đo tiến XH lấy vđ giải phóng phụ nữ làm thước đo + Tưởng tượng XH tương lai XH hiệp hội  dựa vào nguyên tắc: Tư bản, lao động đóng góp, tài (kỹ thuật) O-oen: + Nhà tư sản có nhiều xưởng máy + Chủ trương tập trung nhà máy thành khu vực cộng sản Tiền đề KT-XH: Cuộc khủng hoảng kinh tế CNTB 1825 === LLSX >< QHSX Tiền đề KHTN: Thuyết tế bào: Tất thể thực vật động vật tế bào tạo thành, phát triển cách nhân lên phân hóa theo quy luật định Định luật bảo toàn chuyển hóa lượng: Tất hình thức vận động VC liên hệ với chuyển hóa Thuyết tiến hóa Đắc-Uyn: Tồn giới hữu sinh = sp trình ptr lâu dài Tiền đề lý luận: + Kế thừa có phê phán PBC Hegel + Kế thừa có phê phán CNDV Feurbach II Quá trình hình thành phtr giới quan vật biện chứng Mác Ăngghen: Sự hình thành P Mác, chia làm giai đoạn: + Các quan điểm P chuyển từ CNDT  CNDVBC từ DCCM  CNSHKH (hoàn thành 1884 – Mác Ăngghen gặp nhau) + Khởi thảo nguyên lý CNDVBC CNDVLS (hồn thành 1848) Nếu tính thời đại Mác Ăngghen, trình phtr P Mác chia gđ: + Từ 1848 đến Công xã Paris 1871 (nội chiến Pháp) + Từ 1871 đến 1895 (Ăngghen mất) Mác đời thời kỳ chuyển tiếp vĩ đại Từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp Tác phẩm KH = Luận án tiến sĩ (1841): + “Sự khác P tự nhiên Démocrite P tự nhiên Epicure” + Mác đứng lập trường tâm Hegel, coi phát triển tự ý thức = động lực phát triển nhân loại + Mác đánh giá cao vai trò Epicure việc chống tôn giáo + Epicure người làm phong phú thêm nguyên tử luận Démocrite + Theo Mác, thống tư HTKQ phải trải qua trình độ khác Xđ nhiệm vụ P nhiệm vụ PBC: Phục vụ cho đấu tranh trị giải phóng người lao động  xóa thực cũ lỗi thời Ý chí CM khơng tương hợp với việc giảng dạy Đại học  thành lập “Báo Sông ranh” (cơ quan phái dân chủ - CM): Thời gian này, giới quan CM Ăngghen hình thành độc lập với Mác: + u tự có tính chất dân chủ CM + Chuyển từ lập trường tôn giáo sang chủ nghĩa vô thần Sự chuyển biến Mác Ăngghen từ CNDT sang CNDVBC: + Các báo Mác viết “Báo sông ranh” (1842-1843) + Mác phê phán tơn giáo thành phê phán trị, pháp quyền + Từ cuối 1843 – 1848: Mác, Ăngghen từ lập trường CNDT  lập trường CNDVBC (TP “Góp phần phê phán P pháp quyền Hegel”, lời nói đầu 1843) Thời kỳ 1844 – 1845: + Mác Ăngghen quan hệ chặt chẽ với (1844) + Ăngghen viết “Bản thảo góp phần phê phán kinh tế - trị”  chuyển sang lập trường DUY VậT BIệN CHứNG “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh” + Mác viết: “Bản thảo kinh tế - triết học” (1844) + Cuối 1844, Mác Ăngghen viết chung: “Gia đình thần thánh” + Mùa xuân 1845, Mác viết: “Luận cương Feurbach” + Mùa thu 1845-5.1846: Mác Ăngghen viết chung: “Hệ tư tưởng Đức” + Năm 1847, Mác viết “Sự khốn Triết học” để trả lời “Triết học khốn cùng” Prudon (nhà hoạt động trị, P tiểu tư sản) + Năm 1847, Mác Ăngghen tổ chức thành lập Đảng Cộng Sản = “Đồng minh người cộng sản”, cương lĩnh = “tuyên ngôn Đảng cộng sản” tuyên bố 1848 Từ sau 1848 đến 1886; “CM phản CM Đức” (Ăngghen 1851-1852): + Phân tích nguyên nhân, tính chất, động lực CM Đức + Chỉ nguyên nhân kinh tế CM  LLSX >< QHSX “Ngày 18 tháng sương mù Louis Bonaparte“ (Mác 1851-1852): + Phtr nhiều nguyên lý quan trọng CN Duy Vật Lịch Sử (đtgc, vai trò gcVS…) “Quyển Bộ Tư Bản” (Mác 1867): + Phtr vấn đề pp luận vật biện chứng vật lịch sử + CNDVBC = sở kinh tế trị “Nội chiến Pháp” (Mác 1871): + Tổng kết kinh nghiệm cơng xã + Rút kết luận hình thức NNCCVS “Phê phán cương lĩnh Gotha” (Mác 1875): + Làm phong phú thêm học thuyết HTKT – XH + Luận chứng tính tất yếu TKQĐ + Chỉ rõ HT XHCS có giai đoạn: giai đoạn thấp giai đoạn cao “Chống Duy Rinh” (Ăngghen 1878): + Thế giới quan Máx-xít có phận: P, kinh tế trị học, CNCSKH “Biện chứng tự nhiên” (Ăngghen 1873-1883): + Khái quát P thành tựu KHTN TK19  bổ sung phtr PBCDV Sau Mác (1883), Ăngghen: + Xuất tập tập Bộ Tư Bản + Hoàn thành tác phẩm: “Nguồn gốc gia đình, sở hữu tư nhân Nhà Nước” (1884) + “Luwwing Feurbach cáo chung P cổ điển Đức” (1886) • Đặc điểm trình hình thành giới quan khoa học Mác Ăngghen: + Hợp quy luật, nhu cầu khách quan + Lập trường trị quan điểm P gắn bó + Hoạt động lý luận Hoạt động thực tiễn + Vừa kết kinh nghiệm đấu tranh CM, vừa kết nghiên cứu tiếp thu thành tựu KH cụ thể + Không tách rời với tình cảm Mác Ăngghen người lao động phong trào CM họ • Sự sáng tạo Mác Ăngghen PBC: + Ở luận án tiến sĩ có nghiên cứu PBC + Mác phê phán thái độ Feurbach PBC Hegel + Mác phê phán phái Hegel trẻ: tiếp cận tượng XH thủ pháp đơn giản PBC Hegel + Mác Ăngghen phtr PBC “tuyên ngôn Đảng Cộng Sản”, cụ thể tác phẩm: “ĐTGC Pháp” (Mác 1850), “Ngày 18 tháng sương mù Louis Bonaparte” (Mác 1852), “CM phản CM Đức” (Ăngghen 1851) + Cuối năm 1850, Mác vận dụng phtr PBCDV việc nghiên cứu vấn đề kinh tế, “Lời nói đầu cho thảo kinh tế 1857-1859” + Mác áp dụng PBC tác phẩm “Tư bản, Q.1” (1867) để lại dẫn xác PBCDV + Ăngghen phtr PBC tác phẩm: “Chống Duy Rinh” (1878): - Giải thích đầy đủ, hệ thống quy luật, phạm trù PBC tự nhiên vô sinh hữu sinh, phtr XH - Làm rõ khác nguyên tắc PBC pp tư siêu hình - Trình bày lịch sử PBC từ cổ đại đến Hegel “BC tự nhiên” (1873-1883): - Ông luận chứng tư tưởng: phát triển KHTN, mở đầu từ thời đại phục hưng đến TK19, tiếp cận cách hiểu BC tự nhiên - PBC tự nhiên kiểu mẫu CNDV chiến đấu, đề cao tính Đảng P - Thử phân loại hình thức VĐ VC, có ý nghĩa lớn đ/v phát triển CNDVBC III Giai đoạn Lênin phtr P Mác: Tình hình: + Cuối TK19, CNTB  CNĐQ  >< CNTB trầm trọng + Trung tâm CM giới chuyển từ Đức sang Nga + KHTN phtr mạnh (lĩnh vực vật lý) + Xuất phổ biến tư tưởng tâm: CNKNFF, chủ nghĩa xét lại… Sơ lược tiểu sử: Nội dung phtr P Mác: chia làm gđ: Giai đoạn 1893 – 1907: Tác phẩm chủ yếu: + “Những người bạn dân họ đấu tranh chống người dân chủ sao?” (1894) + “Chúng ta từ bỏ di sản nào?” (1897) + “Làm gì?” (1902) + “Hai sách lược Đảng dân chủ - XH CM dân chủ” (1905) Những tư tưởng chủ yếu: + Đấu tranh chống CNDT PP siêu hình, bảo vệ CNDVBC + Phê phán tư tưởng phủ nhận tính KQ chân lý, không lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn chân lý + Lênin thừa nhận phtr HT KT-XH trình l.sử tự nhiên + Phân tích sâu sắc quan hệ biện chứng P Mác-xít thực tiễn CM + Phát triển tư tưởng Mác hình thức đtgc VS trước giành quyền, khả thắng lợi CMVS nước riêng biệt Giai đoạn từ sau 1907 đến trước CM Tháng 10 Nga 1917: Tác phẩm quan trọng: + “CNDV CNKHFF” (1908) + “Ba nguồn gốc ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác” (1916) + “CNĐQ – giai đoạn CNTB” (1916) + “Bút ký triết học” (1914 - 1916) + “Nhà nước CM” (1917) Những tư tưởng chủ yếu: + Phân tích sâu sắc thành tựu KHTN ánh sáng CNDVBC + Đã phtr ng.lý P Mác, đặc biệt lý luận nhận thức (lý luận FÁ, học thuyết chân lý…) + Đưa đ/n VC hoàn hảo + Phtr lý luận gc đtgc, nn CM Giai đoạn sau CM tháng 10 Nga 1917: Tác phẩm quan trọng: + “Bệnh ấu trĩ tả khuynh phong trào Cộng sản” (1920) + “Về sách kinh tế - NEP” (1921) + “Về tác dụng CNDV chiến đấu” (bài báo 1922) Những tư tưởng bản: + Bảo vệ PBCDV, chống siêu hình, chiết trung ngụy biện + Phát triển PBC gắn với phong trào công nhân + Đề cập vấn đề lôgic biện chứng + Đề nhiệm vụ XD, củng cố, liên minh với nhà KHTN để tiếp tục phát triển CNDVBC Kết luận: + P Mác-Lênin đời sở tiếp thu có phê phán di sản quý giá lịch sử phtr tư tưởng nhân loại + Ra đời đánh dấu bước ngoặc CM phtr P + P Mác-Lênin đòi hỏi ln bổ sung phtr phù hợp với thực tiễn IV Triết học Mác-Lênin đời = CM lịch sử P: Sự thống pp lý luận: PP biện chứng thống với CNDV VC định YT (lý luận) hành động phải xuất phát từ VC (Phương Pháp) P Mác-Lênin mang tính sáng tạo + Bản thân P Mác-Lênin bổ sung phtr + Là kẻ thù thứ chủ nghĩa rập khuôn Thống lý luận thực tiễn = đá tảng P Mác-Lênin Thống tính khoa học tính cách mạng Xđ đắn mối quan hệ P kh.học V Triết học Mác-Lênin thời đại nay: Có tương tác q trình CM: CM KH Cơng nghệ CM XH  cần xuất PBC DV ... ĐỘNG VẬT CON NGỰA CON TRÂU CON RỒNG ĐƠNG NAM CHÍNH BẮC TRŨNG BẮP VẾ CON GÀ SÁNG CÁI TAI CON LỢN CHÍNH NAM ĐƠNG BẮC CHÍNH TÂY BÁM DÍNH TĨNH LẶNG VUI VẺ CON MẮT CON TRĨ TAY CON CHÓ MIỆNG CON DÊ +... CHÍNH ĐƠNG TỐN GỖ, GIĨ KHẢM CON TRAI TRƯỞNG NAM TRƯỞNG NỮ CON TRAI GIỮA SỨC MẠNH CHỊU ĐỰNG ĐỘNG NƯỚC, MẶT TRĂNG LỬA, CON GÁI MẶT TRỜI GIỮA NÚI CON TRAI THỨ BA ĐẦM, HỒ CON GÁI THỨ BA LY CẤN ĐOÀI... lại 34 thi n đối thoại Trong tiếng tác phẩm Re1publique ( Cộng hoà ) kinh Coran  Học thuyết ý niệm : - Platon nhà tâm khách quan - Thể học thuyết ý niệm ( tiếp thu quan niệm tồn Parmén ide, Héraclite,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thay sinh tai lieu triet hoc de on thi , Thay sinh tai lieu triet hoc de on thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay