Tieu luan TH 6

17 6 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

Tiểu luận Triết học: GĨP PHẦN TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC - XÍT Con người đối tượng nghiên cứu nhiều môn khoa học khác sinh vật học, tâm lý học, đạo đức học, dân tộc học, y học, triết học… Song, giải đáp vấn đề chung người chất người, ý nghĩa sống người, trước hết phải nhiệm vụ triết học, vì, đặc trưng tư triết học phản tư tư người thân Các hệ thống triết học lịch sử đề cập đến người, đến triết học Mác xem xét người cách quán, đầy đủ sâu sắc, sở lập trường vật triệt để I VỊ TRÍ CON NGƯỜi TRONG TRIẾT HỌC MÁC - XÍT Lịch sử q trình hình thành triết học Mác nói riêng, chủ nghĩa Mác nói chung, chứng tỏ cách rõ ràng rằng: Con người điểm xuất phát giải phóng người mục đích cao triết học Mác Ngay từ học sinh trung học Năm 1835 thi niên với nghề nghiệp, C.Mác ý thức rằng: " Một người lao động thơi người trở nên nhà bác học tiếng…, người khơng trở thành người thật hồn thiện vĩ đại " Còn " người chọn nghề người làm nhiều cho nhân loại, lúc người cảm khơng phải vui sướng ích kỷ, hạn chế đáng thương mà hạnh phúc người thuộc hàng triệu người" Tinh thần nhân đạo chủ nghĩa không ngừng bồi dưỡng nâng cao suốt đời với tư cách nhà khoa học nhà cách mạng Mác Điều thấy rõ nét giai đoạn Mác chuyển từ người dân chủ - cách mạng đến người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học Chủ nghĩa nhân đạo phát triển Mác đồng thời trở thành nhân tố định hướng cho phát triển tư tưởng triết học ơng Nhiệm vụ chân triết học, theo tiến sĩ Mác, góp phần thực nghiệp giải phóng người Ở ơng, việc nghiên cứu triết học trở thành niềm say mê nhận thức nhằm cắt nghĩa tình trạng tha hố người vạch đường khắc phục tình trạng tha hố Sự gắn bó triết học với Tiểu luận Triết học: sống, với thực tiễn cách mạng dẫn đến đời giới quan mới, lý luận triết học khơng giải thích giới mà cải tạo giới Trong Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844, với phạm trù " lao động bị tha hoá", Mác thực ý định xây dựng hệ thống lý luận triết học có khả soi sáng đường giải phóng nhân loại, khắc phục triệt để tình trạng tha hố chất người Trong phủ nhận đuợc tthực tế đó, số người "phê phán" triết học Mác giải thích cách xuyên tạc quan điểm nhân văn Mác thời trẻ, đem đối lập với quan điểm vật triệt để sau triết học Mác cho rằng, từ sau thảo kinh tế - triết học năm 1844, Mác " lãng quên ", " bỏ rơi " người Theo họ, triết học Mác khơng mang tính nhân văn cắt nghĩa lịch sử khơng phải từ người mà từ nguyên nhân kinh tế (?!) Vậy, phải Mác xa rời mục tiêu nhân đạo chủ nghĩa trình xây dựng lý luận triết học mình? Thực tế lịch sử bác bỏ phê phán mang tính chất xuyên tạc đây, thể chỗ: - Không có đối lập " Mác trưởng thành" xa rời tính nhân văn với Mác nhân đạo thời trẻ - tác giả Bản thảo kinh tế- triết học năm học 1844 Đương nhiên, kể thay đổi định quan điểm triết học Mác qua tác phẩm ơng; song, q trình phát triển tư tưởng triết học, chủ nghĩa nhân đạo thể cách quán xuyên suốt; đồng thời, tính nhân văn triết học Mác ngày trở nên sâu sắc vượt qua hạn chế ảnh hưởng từ chủ nghĩa nhân triết học Phơ-bách Chẳng hạn, tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, C.Mác Ph Ăng-ghen viết cuối năm 1845 đầu năm 1846, mốc quan trọng hình thành triết học Mác; ơng trình bày quan niệm vật lịch sử mà khơng dừng lại chỗ lấy " lao động bị tha hoá" làm phạm trù xuất phát cho hệ thống lý luận triết học Song, điều khơng có nghĩa quan niệm vật lịch sử ông không xuất phát từ người Các ông khẳng định: "Tiền đề tồn lịch sử nhân loại dĩ nhiên tồn cá nhân người sống" Cách xem xét theo quan niệm vật lịch sử khơng phải khơng có tiền đề." Nó xuất phát từ tiền đề thực".Nhưng đó" khơng phải người tinh trạng biệt lập cố định, tưởng tượng mà người trình phát triển - trình Tiểu luận Triết học: phát triển thực thấy đựoc kinh nghiệm - họ điều kịên định" Có thể dẫn nhiều điều tương tự nhiều tác phẩm khác Mác Ăng- ghen, song điều quan trọng vạch lô-gic nội lý luận triết học Mác Lý luận rằng, nguyên lý triết học Mác nói chung, chủ nghĩa vật lịch sử nói riêng có mối liên hệ hữu với tiền đề xuất phát người Nói cách khác, tính nhân văn triết học Mác thể rõ ràng phạm trù chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lý luận giai cấp đấu tranh giai cấp, lý luận cách mạng xã hội… Đó điều mà người phê phán triết học Mác không thấy thường chưa ý đầy đủ người trình bày triết học Mác Triết học Mác xuất phát từ người, Mác vượt qua quan niệm trừu tượng người, để nhận thức người thực Theo Mác, người có đời sống thực biến đổi với biến đổi đời sống thực nó; đó, phương thức sản xuất vật chất không đơn tái sản xuất tồn thể xác cá nhân, mà thế" hình thức hoạt động định hững cá nhân ấy, hình thức định biểu đời sống họ, phương thức sinh sống định họ" Vì vậy, để hiểu nguyên nhân sâu xa tình trạng tha hố chất người, nhờ mà nhận thức đường giải phóng người, giải phóng nhân loại, Mác vào nghiên cứu vận động biến đổi trình sản xuất vật chất xã hội, vạch quy luật khách quan Từ đó, triết học Mác có quan niệm khoa học giai cấp đấu tranh giai cấp (một thực tế lịch sử mà nhà tư tưỏng trước Mác phát ra) tới lý luận khoa học nhà nước, cách mạng xã hội… Như vậy, lý luận triết học Mác nói chung, chủ nghĩa vật lịch sử nói riêng cần hiểu phát triển quan điểm nhân văn Mác nhờ mà làm cho chủ nghĩa nhân đạo phát triển, đáp ứng yêu cầu giải phóng người thời đại Sẽ xuyên tạc triết học Mác, đem đối lập quan điểm giai cấp đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội bạo lực cách mạng… với quan điểm nhân văn Phải nhận thức rằng, triết học Mác xuất phát từ người nhằm mục đích cao giải phóng người, song triết học Mác lại khơng thể lấy người làm đối tượng nghiên cứu Vì: - Con người khách thể có nội dung phong phú, tồn người bao hàm nhiều mặt với quan hệ phức tạp, nên Tiểu luận Triết học: người nghiên cứu nhiều khoa học khác nhau, với đối tượng khác sinh vật hoc, tâm lý học, y học, sử học, văn hoá … Chỉ với vấn đề chung người chất người, giới quan, tư duy, đạo đức, tín ngưỡng, thẩm mỹ người, quan hệ cá nhân xã hội, quan hệ giai cấp, dân tộc nhân loại… thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học triết học Song tríết học khơng giới hạn đối tượng nghiên cứu mặt ngưòi hay chất người trạng thái trừu tượng, cô lập với giới bên - Vấn đề lớn triết học nghĩa triết học nói chung, mối quan hệ tư tồn Đây vấn đề nói chung người Hệ thống quan niệm giới triết học đưa lại để thay cho việc nhận thức giới khoa học cụ thể, mà để xác định vị trí, vai trò người giói nhằm giải đáp câu hỏi: người gì? Nó biết làm gì? - Đặc điểm đối tượng nghiên cứu triết học rộng, bao quát tự nhiên, xã hội tư Cho nên, học thuyết triết học góp phần định vào việc nghiên cứu Triết học Mác đưa lại giới quan phương pháp luận vật biện chứng việc xem xét tự nhiên, xã hội tư duy, từ tới giải đắn vấn đề chất người đời sống xã hội loài người, giải vấn đề triết học người Việc tiếp thu cách có phê phán lý thuyết triết học người nguời cần thiết để làm giàu chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Ngược lại, không dựa tảng giới quan phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử khơng thể giải đắn vấn đề người biến lý thuyết triết học người thành công cụ lý luận cho thần học Các trào lưu triết học phương Tây đại lấy người làm đối tượng nghiên cứu, người triết học xem xét cách phiến diện Tâm phân học trọng vào "vô thức" mà thực chất chế Libido Triết học sinh lại xem người người nhân vị tức chất cụ thể Việc giảng dạy nghiên cứu triết học Mác - xít cần phải quán triệt nguyên tắc nhân văn nghiên cứu trực tiếp vấn đề triết học người mà nghiên cứu phạm trù, quy luật cuả chủ nghĩa vật biện chứng củ nghĩa vật lịch sử Tiểu luận Triết học: Chẳng hạn, cần nhấn mạnh ý nghĩa tự nhận thức người việc xây dựng hệ thống quan niệm giới; tư người tự xét đốn giải vấn đề triết học Các phạm trù, quy luật chủ nghĩa vật biện chứng cần trình bày theo tinh thần thống phép biện chứng với nhận thức luận lơ-gíc học; nhờ thấy vị trí, vai trò người với tính cách chủ thể nhận thức tìm hiểu biện chứng khách quan giới - Với triết học Mác, vai trò người cần ý đặc biệt nghiên cứu quy luật xã hội Chúng ta điều biết rằng, tính khách quan quy luật xã hội khơng thể hiểu theo nghĩa tác động tách rời hoạt động người Lâu trình bày quy luật xã hội, vai trò người thường lại khơng quan tâm thích đáng Chẳng hạn, tách hoạt động người khỏi trình nghiên cứu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất nhận thức vai trò định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tác động trở lại quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất trở nên trừu tượng đơn giản Nguyên tắc nhân văn triết học Mác phải quán triệt quan điểm cách mạng bạo lực, quan điểm bị người phê phán chủ nghĩa Mác coi tính phản nhân văn triết học Mác Cần phải thấy rằng, C.Mác quan niệm bạo lực phương tiện cách mạng xã hội Còn cách mạng xã hội theo quan điểm triết học Mác phải nhằm mục tiêu nhân đạo dù cách mạng bạo lực khơng phải cách mạng bạo lực II NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI Trong lịch sử tư tưởng nhân loại tồn nhiều quan điểm khác xung quanh vấn đề nguồn gốc chất người Trước C.Mác, vấn đề chất người chưa giải đáp cách thực khoa học Không chủ nghĩa tâm mà chủ nghĩa vật trực quan, siêu hình khơng nhận thức chất người Đã có ý kiến cho triết học Mác - Lênin coi nhẹ vấn đề người Ngược lại chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác Lênin nói riêng xem vấn đề người trung tâm khoa học xã hội nhân văn Chủ nghĩa Mác - Lênin đời xuất phát từ người mục Tiểu luận Triết học: đích cuối soi sáng cho nghiệp giải phóng cho người cho loài người Từ buổi sơ khai mình, hạn chế nhận thức, người không hiểu sức mạnh thiên nhiên Thiên nhiên vừa nuôi dưỡng người, vừa thường xuyên gây tai họa : bão, lụt, sấm sét v.v Sợ hãi trước sức mạnh đó, người thờ trời, thờ đất, thờ núi sông, thờ muông thú, nhiều lúc coi thứ nguồn gốc, tổ tiên Rất nhiều dân tộc tộc người nhận vật vật tổ thờ cúng vật Thời kỳ cuối xã hội nguyên thủy, đầu xã hội cổ đại, người bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc có ý thức ban đầu sức mạnh thân Nói chung, tơn giáo quan niệm người thần thánh, Thượng đế sinh ra, sống người đấng tối cao an bài, đặt Giáo lý Kitô quan niệm người chất kẻ có tội Con người khơng xác mà có linh hồn Thể xác linh hồn tiếp tục tồn Con người phải cứu lấy linh hồn Linh hồn hay tinh thần phần cao quý người, thể xác phần thấp hèn, phần gần gũi với súc vật đáng khinh sống người, người ta phải chăm lo phần linh hồn Có trào lưu triết học tâm không trực tiếp giải thích nguồn gốc người từ trời, từ thần thánh, hay từ vật linh thiêng nào, giải thích cách khơng phần bí hiểm Theo Hêghen, ý niệm tuyệt đối tự tha hóa thành tự nhiên, thành người Cái bí hiểm ý niệm tuyệt đối phần giống từ thái cực, đạo, khí phương Đơng, coi nguồn gốc sinh vũ trụ người Ở nước chịu ảnh hưởng Khổng giáo, Phật giáo Lão giáo, triết học giải thích nguồn gốc người từ đấng thần linh tối cao, từ lực lượng thần bí nói Theo Mạnh Tử, người sinh vốn tốt ( thiện ), tu dưỡng, chịu ảnh hưởng tập quán xấu mà xa dần tốt, thông qua tu dưỡng mà người hiểu lẽ phải giữ tốt Khác với Mạnh Tử, Tuân Tử lại cho rằng, người sinh vốn ác, cải biến được; phải chống lại ác người tốt Hai quan điểm khác có điểm tương đồng yêu cầu người phải tu dưỡng làm điều lễ nghĩa Điểm khác : theo quan Tiểu luận Triết học: điểm tính thiện Mạnh Tử người phải dẫn dắt đạo đức Còn theo quan điểm tính ác Tn Tử, phải lấy pháp luật mà ngăn chặn ác Trong triết học tâm phương Đơng có thuyết coi trời người hòa hợp với ( thiên nhân hợp ), tư tưởng phổ biến Thuyết cho trời người tác động lẫn theo tính chất Tuy nhiên có tư tưởng ngược lại, quan niệm thiên nhân bất tương quan Tuân Tử Ông chủ trương phương diện sinh dưỡng người mang ơn trời, phương diện trị loạn, thịnh suy đạo trời khơng quan hệ đến đạo người, trời làm hại người, mà trời giúp người Tư tưởng triết học có mầm mống vật Tuân Tử có tác dụng khắc phục thái độ bị động người, khuyến khích người có tinh thần tích cực, dám tự giải vấn đề Trong lịch sử triết học phương Tây phương Đơng, thời có tư tưởng vật, gắn liền với thực tiễn xã hội Tuy nhiên, bàn nguồn gốc, chất người, tư tưởng thống trị thời cổ đại trung đại, quan điểm tâm Thời cận đại, nhận thức nguồn gốc chất người có bước tiến đáng kể Triết học vật tâm phản ánh vấn đề mẻ thời đại đặt Các nhà vật Pháp kỷ XVIII Phoiơbắc, nhà vật lớn triết học cổ điển Đức, phê phán mạnh mẽ quan điểm tâm, thần bí tìm cách giải thích nguồn gốc chất người theo quan điểm vật Với đời thuyết tiến hóa lồi Đácuyn, nhà triết học vật nói có khoa học để nguồn gốc phi thần thánh người " Không phải chúa tạo người theo hình ảnh chúa mà người tạo chúa theo hình ảnh người " Lời nói sắc sảo Phoiơbắc C.Mác Ăngghen đánh giá cao hai ơng nói vai trò nhà vật việc phê phán quan điểm tâm thần bí nguồn gốc chất người Phê phán chủ nghĩa tâm Hêghen, Phoiơbắc đạt tới chủ nghĩa vật khẳng định ý thức tư người sản phẩm khí quan vật chất nhục thể, tức óc, vật chất khơng phải sản phẩm tinh thần mà tinh thần sản phẩm tối cao vật chất Song Phoiơbắc khơng giữ quan điểm vật vào phân tích vấn đề chất người, lịch sử xã hội lồi người Phoiơbắc xem triết học ơng triết học nhân Ơng chống lại tha hóa thần thánh người Song người Phoiơbắc người trừu tượng Phoiơbắc không xem xét người mối Tiểu luận Triết học: quan hệ xã hội định họ, điều kiện sinh hoạt định họ, điều kiện làm cho họ trở thành người tồn Phoiơbắc xem xét người tách rời với hoạt động thực tiễn điều kiện lịch sử định Ông coi người " đối tượng cảm tính " mà khơng phải " hoạt động cảm tính ", tức thực thể hoạt động Phoiơbắc đến quan hệ người với người khác ngồi tình u, tình bạn, lại tình yêu, tình bạn lý tưởng hóa Khi phê phán quan điểm Phoiơbắc, Mác khái quát chất người qua câu nói tiếng sau : " Phoiơbắc hòa tan chất tôn giáo vào chất người Nhưng chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội " Với quan điểm vật triệt để phương pháp biện chứng, Mác đưa quan niệm hoàn chỉnh khái niệm người, chất người Chủ nghĩa Mác phân biệt rõ hai mặt khái niệm người : mặt sinh vật mặt xã hội C.Mác không phủ nhận mặt tự nhiên, mặt sinh học xem xét người với tư cách cá nhân sống Mác viết :" Vì vậy, điều cụ thể cần phải xác định tổ chức thể cá nhân mối quan hệ mà tổ chức thể tạo họ với phần lại giới tự nhiên " Theo Mác, " khoa ghi chép lịch sử phải xuất phát từ sở tự nhiên " Trước hết Mác thừa nhận người động vật cao cấp nhất, sản phẩm tiến hóa lâu dài giới sinh vật tiến hóa luận Đácuyn khẳng định Như động vật khác, người phận thiên nhiên, tìm thức ăn, nước uống từ tự nhiên Như động vật khác, người phải " đấu tranh " để tồn tại, ăn uống, sinh đẻ Tuy nhiên, C.Mác không thừa nhận quan điểm cho : tạo nên chất người đặc tính sinh học, sinh vật người Con người vốn sinh vật có đầy đủ đặc trưng sinh vật, lại có nhiều điểm phân biệt với sinh vật khác Vậy người khác động vật chỗ ? Trước C.Mác thời với Mác có nhiều nhà tư tưởng lớn đưa tiêu chí phân biệt người động vật có sức thuyết phục, chẳng hạn Phranklin cho người khác vật chỗ người biết sử dụng công cụ lao động, Arixtốt gọi người " động vật có tính xã hội ", Pascal nhấn mạnh đặc điểm người sức mạnh người chỗ người biết suy nghĩ ( người " Tiểu luận Triết học: sậy, sậy biết suy nghĩ ") Các nhận định nêu lên khía cạnh chất người, nhận định phiến diện khơng nói lên nguồn gốc đặc điểm mối quan hệ biện chứng chúng với Triết học Mác nghiên cứu vấn đề chất người cách toàn diện, cụ thể, xem xét chất người cách chung chung, trừu tượng mà tính thực, cụ thể nó, q trình phát triển C.Mác Ph.Ăngghen phân tích vai trò lao động sản xuất người sau :" Có thể phân biệt người với súc vật, ý thức, tơn giáo, nói chung thân người bắt đầu phân biệt với súc vật người bắt đầu sản xuất tư liệu sinh hoạt - bước tiến tổ chức thể người quy định Sản xuất tư liệu sinh hoạt mình, người gián tiếp sản xuất đời sống vật chất " Con người phận tự nhiên, mối quan hệ với tự nhiên người hoàn toàn khác vật C.Mác phân biệt rõ ràng :" Về mặt thể xác, người sống sản phẩm tự nhiên ấy, dù hình thức thực phẩm, nhiên liệu, áo quần, nhà v.v mặt thực tiễn, tính phổ biến người biểu tính phổ biến biến tồn tự nhiên thành thân thể vô người " Ông kết luận : " Con vật tái sản xuất thân nó, người tái sản xuất toàn giới tự nhiên " Câu nói sâu sắc nêu lên tính tất yếu hòa hợp người tự nhiên Nhờ hoạt động thực tiễn, người quan hệ với tự nhiên có nghĩa người quan hệ với thân mình, tự nhiên " thân thể vơ người " Tính lồi người khơng phải tính hồi trừu tượng Nó có nghĩa tính xã hội, lồi người " xã hội người " Con người có tính xã hội trước hết thân hoạt động sản xuất người hoạt động mang tính xã hội Trong hoạt động sản xuất, người tách khỏi xã hội Tính xã hội đặc điểm làm cho người khác vật Hoạt động vật phục vụ nhu cầu trực tiếp nó, hoạt động người gắn liền với xã hội phục vụ cho xã hội Xã hội với tự nhiên điều kiện tồn người Tính xã hội người thể hoạt động giao tiếp xã hội Hoạt động người hoạt động theo động vật mà hoạt Tiểu luận Triết học: động có ý thức tư người phát triển hoạt động giao tiếp xã hội, trước hết hoạt động lao động sản xuất Với ý nghĩa đây, nói người phân biệt với động vật tư mà ngôn ngữ vỏ vật chất tư Bởi sở tư hoạt động thực tiễn xã hội " Những miền sâu thẳm tâm linh " khơng thể có khơng có hoạt động mang tính xã hội quan hệ xã hội người Nói tóm lại, người khác vật chất ba mặt : quan hệ với thiên nhiên, quan hệ với xã hội, quan hệ với thân Cả ba mối quan hệ mang tính xã hội, quan hệ xã hội quan hệ chất nhất, bao quát hoạt động người, lao động, sinh đẻ tư Khi C.Mác nói :" Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội ", ta hiểu quan hệ thể toàn hoạt động cụ thể người Khơng có người trừu tượng mà có người sống, hoạt động xã hội định, thời đại định, điều kiện lịch sử định, nghĩa người với xã hội khai thác thiên nhiên, sinh hoạt xã hội, phát triển ý thức Chỉ toàn quan hệ xã hội cụ thể người bộc lộ thực chất thực Xét chất người dân tộc phải xuất phát từ toàn quan hệ xã hội Tính xã hội người phát triển từ thấp đến cao, từ hoạt động đến hoạt động có ý thức, thân ý thức Con người khơng có sinh học, mà có xã hội Cái xã hội bắt đầu nhen nhóm tập đoàn động vật, đặc biệt tập đoàn khỉ, tạo nên tính xã hội động vật Cách hàng triệu năm tiến hóa số lồi khỉ xã hội hay tính xã hội phát triển bao trùm bước sinh học Vì vậy, " xã hội đòn bẩy quan trọng phát triển người từ khỉ ", xã hội người có ý thức Trong Hệ tư tưởng Đức, bàn buổi đầu ý thức người thời khởi nguyên, C.Mác Ph.Ăngghen nhận định :" Đó ý thức quần cư đơn thuần, trường hợp này, người khác với cừu chỗ người, ý thức thay năng người ý thức " Khi nhận định bước nhảy vọt từ loài vượn (một giống khỉ định) sang loài người, nhờ lao động ngôn ngữ, Ph.Ăngghen không bỏ qua 10 Tiểu luận Triết học: q trình tiến hóa sinh học Ông giả định trình độ phát triển cao cấu tạo thể, đặc biệt não lồi vượn Song nhiệm vụ ơng khơng phải sâu vào nguyên nhân sinh học, vật lý học, hóa học túy phát triển từ vượn sang người Năm 1845, khoa nhân loại học khoa học chưa đời, nên Mác Ăngghen buộc phải dùng số danh từ tượng trưng để nói lên quan điểm Nếu xem xét dự kiện khoa học đại nguồn gốc người, thấy dự kiện phù hợp với quan điểm hai ông Lao động lúc phát sinh phát triển từ tổ tiên lồi vượn dĩ nhiên tiến hành theo năng, ý thức ngôn ngữ xuất phát triển lao động trở thành lao động có tính chất xã hội Ở bước tiến lên lao động xã hội, tiếng nói ý thức, lại hình thành đường hoạt động liên hệ thần kinh vỏ não Và sở lựa chọn tự nhiên cố định nên cấu di truyền vỏ não, làm cho đường liên hệ thần kinh xuất thực tiễn lao động Tầng vỏ não người sở di truyền lao động xã hội người nguyên thủy mà C.Mác Ph.Ăngghen nhận định có ý thức Do đó, lao động xã hội với tư cách có ý thức, chức tầng vỏ não người Đấy vốn di truyền xây dựng tiến hóa từ tổ tiên vượn lên người, thông qua nhiều bước nhảy vọt Mỗi bước nhảy vọt kết phát triển lao động xã hội giai đoạn trước trình trở thành người Dĩ nhiên kết phải có điều kiện tự nhiên định Lao động xã hội định đời sống người, nên sinh vật thu hút hội nhập vào lao động xã hội, xã hội đặc thù người Khi C.Mác chất người, tính thực nó, tổng hòa quan hệ xã hội Mác khơng dừng lại sinh vật người C.Mác nói đến người nói đến người thực, người với tư cách thể thống tính tự nhiên chất xã hội, nghĩa quy định nên chất xã hội người quan hệ thực đời sống III CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VỚI VIỆC KHẮC PHỤC SỰ THA HÓA CON NGƯỜI 11 Tiểu luận Triết học: Khái niệm tha hóa nhà triết học trước Mác, thời Mác sử dụng phổ biến Trong triết học cổ điển Đức, tiêu biểu Hêghen Phơ bách, khái niệm " tha hóa " đóng vai trò phương pháp luận quan trọng việc xây dựng hệ thống lý luận họ Hêghen sử dụng tha hóa để cắt nghĩa tồn giới tự nhiên tồn khác " ý niệm tuyệt đối " Ở đây, tha hóa hiểu chuyển hóa sang dạng tồn khác chất, giai đoạn tất yếu trình phát triển Trong triết học Phơ bách, khái niệm tha hóa giúp ơng giải thích nguồn gốc chất tơn giáo chứng minh tính tất yếu việc xóa bỏ tơn giáo hữu thần Ơng hòa tan chất tơn giáo vào chất người, nghĩa xem tôn giáo sản phẩm người, tha hóa chất người Thế giới thần thánh tồn khác giới trần gian Chúa biểu tượng hồn thiện chất người Vì vậy, giải phóng người khắc phục tha hóa ấy, thay tôn giáo hữu thần tôn giáo tình yêu thương người với người Tha hóa Hêghen khắc phục cách người nhận thức trở với " ý niệm tuyệt đối " tên gọi khác : tinh thần tuyệt đối " tồn cá nhân người Trong thảo kinh tế - triết học viết vào năm 1844, C.Mác bắt đầu xây dựng lý luận cách sử dụng khái niệm tha hóa Nhưng khác với Hêghen Phơ bách, Mác muốn cắt nghĩa tha hóa người từ điều kiện sống quan hệ xã hội người, từ hoạt động thể lực chất lao động Mác xem tha hóa lao động tất yếu lịch sử :" tự tha hóa " lao động Như vậy, theo Mác tha hóa chất người từ " lao động bị tha hóa " Điều thể nội dung sau : - Sự tha hóa lao động chỗ lao động bên ngồi người cơng nhân, nghĩa khơng thuộc chất đó, lao động người cơng nhân khơng tự khẳng định mà lại tự phủ định mình, khơng cảm thấy sung sướng, mà lại cảm thấy khổ sở Do đó, lao động khơng phải tự nguyện mà bắt buộc; lao động cưỡng Hoạt động lao động khơng phải thuộc mà thuộc người khác, hoạt động đánh thân Mác viết :" Do đó, ta đến kết luận người (công nhân) cảm thấy hành động tự thực chức động vật - ăn, uống, sinh đẻ cái, nhiều chuyện ở, chuyện trang sức v.v - Còn chức người cảm 12 Tiểu luận Triết học: thấy vật Cái có tính súc vật trở thành có tính người, có tính người biến thành có tính súc vật " - Sự tha hóa lao động chỗ quan hệ công nhân với sản phẩm lao động, với vật xa lạ thống trị Quan hệ đồng thời quan hệ với giới hữu hình bên ngoài, với vật giới tự nhiên, giới đối lập với người cách xa lạ thù địch - Lao động bị tha hóa làm cho: giới tự nhiên, thân người, chức hoạt động thân người, hoạt động sinh sống người, trở thành xa lạ với người, làm cho lồi xa lạ với người, biến đời sống có tính lồi người thành phương tiện cho đời sống cá nhân - Trong sản xuất tư chủ nghĩa, tha hóa lao động thể sức lao động bị biến thành hàng hóa, đó, lực chất người thuộc người khác, thuộc ông chủ mua sức lao động " Con người sinh vật có tính lồi " ( C.Mác ) " Con người sinh vật có ý thức " Bằng việc sản xuất cách thực tiễn giới vật thể Con vật sản xuất sản xuất cách phiến diện, người sản xuất cách toàn diện Con vật tái sản xuất thân nó, người tái sản xuất toàn giới tự nhiên Mác viết : " Con vật chế tạo theo kích thước nhu cầu lồi nó, người sản xuất theo cách thức loài đâu biết vận dụng chất cố hữu vào đối tượng; người chế tạo theo quy luật đẹp " Các nhà tư tưởng trước Mác, cắt nghĩa đời chế độ sở hữu tư nhân tư tính tham lam, ích kỷ người, Mác cho sở hữu tư nhân sinh từ " lao động bị tha hóa ", sau lại trở thành nguyên nhân tha hóa lao động tha hóa người C.Mác viết :" Sở hữu tư nhân sản phẩm, kết quả, hậu tất nhiên lao động bị tha hóa " Về sau tác phẩm Hệ tư tưởng Đức viết vào 1845 - 1846 Mác cắt nghĩa sở hữu tư nhân tương ứng với trình độ lực lượng sản xuất định Lao động bị tha hóa tồn phát triển chế độ sở hữu tư nhân mà chế độ sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa hình thức cao Đồng thời, q trình tạo tiền đề để khắc phục tha hóa lao động Do đó, đường giải phóng người khắc phục tha hóa lao động, nghĩa xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa Từ phát quy luật khách quan sản xuất vật chất xã hội, xây dựng lý luận hình thái kinh tế - xã hội phạm trù " lao 13 Tiểu luận Triết học: động bị tha hóa " khơng đóng vai trò chỗ dựa cho hệ thống lý luận Mác Phạm trù tha hóa khơng phạm trù xuất phát cho việc xây dựng hệ thống lý luận khơng phải lý luận Mác khơng cắt nghĩa tình trạng tha hóa người đường khắc phục tình trạng Sự tha hóa người thực tế xã hội cần lý giải lý luận công cụ, phương pháp xây dựng hệ thống lý luận Do đó, lý luận Mác tha hóa lao động có giá trị ngày Thực tế xã hội ngày xác nhận tính đắn luận điểm Mác tha hóa người chủ nghĩa tư Kết luận Mác rút từ kỷ XIX, lần An - be Anh - xtanh xác nhận chủ nghĩa tư kỷ XX Ông viết :" Sự ý thức xã hội cá nhân, theo tôi, tai họa lớn chủ nghĩa tư " Còn đầu thập kỷ 90, Giáo hồng Gi -oan Phao - lơ II thừa nhận : " Mặc dù có thay đổi quan trọng nước tiên tiến nhất, khiếm khuyết mặt nhân chủ nghĩa tư chưa biến ", : " Trong xã hội Tây phương, tình trạng bóc lột bị vượt qua, bóc lột karl Marx phân tích miêu tả Tuy nhiên tình trạng tha hóa chưa vượt qua nhiều kiểu bóc lột khác ", chí " tồn tượng người bị tha hóa, đặc biệt quốc gia tiên tiến " Trên thực tế, giải phóng người chủ nghĩa xã hội thành vĩ đại phủ nhận Đó khơng thành xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều nước mà ảnh hưởng tích cực nghiệp đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội phạm vi toàn giới Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, chủ nghĩa xã hội xây dựng, tình trạng tha hóa chưa phải khắc phục, chí, sai lầm mà mắc phải cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội nguyên nhân làm tha hóa người từ thực tế đó, cần làm sáng tỏ số vấn đề quan niệm Mác - xít tha hóa Thứ nhất, phải thấm nhuần sâu sắc quan niệm vật lịch sử xem xét phát triển lực lượng sản xuất nguyên nhân sâu xa phát triển toàn đời sống xã hội Mác :" Sự phát triển lực lượng sản xuất tiền đề thực tiễn tuyệt đối cần thiết, khơng có tất nghèo nàn trở thành phổ biến mà với thiếu thốn bắt đầu trở lại đấu tranh để giành cần thiết, người ta lại không tránh khỏi rơi vào ti tiện trước " 14 Tiểu luận Triết học: Thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội chục năm qua, mắc phải bệnh chủ quan ý chí phổ biến trầm trọng nên khiến qn tiền đề tất yếu Mác Khơng thế, thân chủ nghĩa xã hội Mác coi giai đoạn độ từ xã hội tư sang xã hội cộng sản, ngày nay, nhiều nước vào đường độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa hậu việc bất chấp " tiền đề thực tiễn tuyệt đối cần thiết " trở nên trầm trọng Thứ hai, phải nhận thức đầy đủ quan hệ vấn đề xóa bỏ chế độ tư hữu với việc khắc phục tha hóa Muốn vậy, cần phải ý điểm sau : - Mác coi chế độ tư hữu kết quả, lại trở thành nguyên nhân tha hóa lao động Chế độ tư hữu khơng làm cho lao động bị tha hóa đến mà tạo tiền đề để tước bỏ tha hóa Vì vậy, đặc trưng chủ nghĩa cộng sản khơng phải xóa bỏ tư hữu nói chung mà xóa bỏ tư hữu tư sản - Sự phát triển kinh tế tư chủ nghĩa tạo hình thái độ từ phương thức sản xuất tư chủ nghĩa sang phương thức sản xuất tập thể Mác coi phủ định tư với tư cách sở hữu tư nhân diễn khuôn khổ phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Trong xã hội tư xuất cơng ty cổ phần, Mác xem hình thức độ Sau xuất công ty xuyên quốc gia, có tham gia nhà nước Một số cơng ty có cổ phần cơng nhân Hồ chủ Tịch đặt vấn đề cho công nhân có cổ phần - Chế độ cơng hữu theo quan điểm biện chứng phủ định phủ định Do đó, khơi phục sở hữu cá nhân đông đảo người lao động bị sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa phủ định; Vì vậy, xác lập chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa phải thống nhất, sở hữu xã hội với sở hữu cá nhân Mặt khác, có vấn đề mà có thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội giải Chẳng hạn, vấn đề kinh tế kế hoạch hóa, khơng phù hợp với nguyên tắc chủ nghĩa xã hội kéo theo nơ dịch hồn tồn người Vì vậy, muốn chủ nghĩa xã hội thiết lập thực sự, phải giải vấn đề trị xã hội phức tạp : làm để với tập trung quyền lực trị kinh tế, giới quan chức khơng trở thành lực lượng độc chiếm tồn quyền lực Einstein : " Làm để bảo vệ quyền cá nhân bảo đảm đối trọng dân chủ trước quyền lực giới quan chức " 15 Tiểu luận Triết học: Những vấn đề thực tiễn đặt chủ nghĩa xã hội bước giải trình đổi Tuy nhiên, phải thấy rằng, khắc phục tha hóa người, thực mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa xã hội, nghiệp lâu dài Quan liêu nạn nội sinh nhà nước chủ nghĩa xã hội phải đối mặt mà giải Nhà nước - quyền lực - quan liêu Ý nghĩa thực tiễn lớn việc nghiên cứu vấn đề triết học người quán triệt mục tiêu xây dựng người - mục tiêu chiến lược nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội Phải ý biện pháp kinh tế, trị , nhằm xây dựng xã hội, phát triển tự toàn diện người điều kiện cho phát triển tự toàn diện người Có thể nói mục đích cuối chủ nghĩa xã hội người, giải phóng người, vậy, cần phải khắc phục quan niệm giản đơn, phiến diện, coi biện pháp mang ý nghĩa phương tiện cải tạo kinh tế, củng cố quyền mục đích chủ nghĩa xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán đảng viên, nước nhà độc lập, dân khơng tự có ích ! Sự giải phóng người lồi người nghiệp tự giải phóng,cách mạng nghiệp quần chúng C.Mác Ăngghen tác phẩm Hệ tư tưởng Đức khẳng định : " Đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản trạng thái cần phải sáng tạo ra, lý tưởng mà thực phải khuôn theo Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản phong trào thực, xóa bỏ trạng thái " Như vậy, chủ nghĩa xã hội phong trào thực, người, quần chúng đơng đảo vừa mục tiêu vừa chủ thể Do để có xã hội cộng sản chủ nghĩa, phải có trình độ phát triển cao kinh tế người Với ý nghĩa to lớn nói trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh :" Muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết, cần phải có người xã hội chủ nghĩa " 16 Tiểu luận Triết hc: Tài liệu tham khảo 1.Giáo trình triết học-NXB Lí luận trị-HN 2.Giáo trình triết học-NXB Chính trị quốc gia 3.Lịch sử triết học-NXB Giáo dục 4.Lịch sử triết häc-NXB ChÝnh trÞ quèc gia 17 ... trực tiếp giải th ch nguồn gốc người từ trời, từ th n th nh, hay từ vật linh thiêng nào, giải th ch cách khơng phần bí hiểm Theo Hêghen, ý niệm tuyệt đối tự tha hóa th nh tự nhiên, th nh người Cái... Th giới th n th nh tồn khác giới trần gian Chúa biểu tượng hồn thiện chất người Vì vậy, giải phóng người khắc phục tha hóa ấy, thay tơn giáo hữu th n tơn giáo tình u th ơng người với người Tha... đời sống th c nó; đó, phương th c sản xuất vật chất không đơn tái sản xuất tồn th xác cá nhân, mà th " hình th c hoạt động định hững cá nhân ấy, hình th c định biểu đời sống họ, phương th c sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan TH 6 , Tieu luan TH 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay