HÔN NHÂN DƯỚI CÁI NHÌN TRIẾT HỌC

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:51

đề cơng triết học Đề tài : Hôn nhân gãc nh×n triÕt häc I Néi dung kiÕn thøc Phạm trù vận động Phạm trù tất nhiên ngẫu nhiên Phạm trù nội dung hình thức Quy luật lợng- chất Quy luật mâu thuẫn Phạm trù khả thực II Dàn ý tiểu luận Khái niệm hôn nhân Kn hôn nhân ý nghĩa hôn nhân (phạm trù tất nhiªn – ngÉu nhiªn ) NhËn thøc cđa nam nữ hôn nhân (nội dung hình thức ) Hôn nhân tầm quan trọng hôn nhân Hôn nhân chất hôn nhân ( quy lt lỵng – chÊt ) – ( quy lt phđ định phủ định) Sự vận động phát triển hôn nhân ( phạm trù vận động ) Tầm quan trọng hôn nhân với gia đình xã hội (phạm trù chất tợng ) ( nguyên nhân hệ ) Thực trạng hôn nhân giải pháp Phạm trù khả thực Lời mở đầu Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng qui luật tự nhiên ngời tạo hoá, nhng trai lẫn gái trớc ngỡng cửa hôn nhân cha hiểu thấu đợc quan trọng hôn nhân Họ thờng quan niệm hôn nhân kết thúc tình yêu, xong bổn phận với gia đình xã hội Chính quan niệm sai lầm mà có tới 30% hôn nhân kết thúc ly hôn, gây cảnh chia lìa gia đình tạo gánh nặng cho xã hội Để tiến tới hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi cao độ trình rèn luyện kiến thức kinh nghiệm Nắm bắt đợc ý nghĩa tầm quan trọng hôn nhân ta tránh đợc ý niệm sai lầm mà tạo sở để có kiến thức gia đình vững trớc bớc vào sống Trong trình học tập tìm hiểu qua sách vở, mạng truyền thông, đợc hớng dẫn bảo tận tình thầy giáo: PGS.TS Trần Ngọc Linh em mạnh dạn sâu tìm hiểu đề tài: Hôn nhân góc nhìn triết học Đề tài gồm phần: phần i: Khái niệm hôn nhân phần ii: Hôn nhân tầm quan trọng hôn nhân phầniii: Thực trạng hôn nhân biện pháp giải Do thời gian làm tiểu luận ngắn, khả nắm bắt thực tế cha cao nên tiểu luận không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đợc ý kiến nhận xét đóng góp thầy cô trình sửa để tiểu luận em thêm phần phong phú thiết thực Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Ngọc Linh giúp đỡ, bảo em hoàn thành tiểu luận Phần i: Khái niệm hôn nhân 1.Khái niệm hôn nhân ý nghĩa hôn nhân "Những yếu tố làm nên hạnh phúc đời có việc để làm, có để yêu có điều để hi vọng ( C.Fericberg ) Tình yêu làm ngời ta buồn chán, ăn ngủ tình yêu ngời ta lại hân hoan sung sớng tình yêu để giấc mộng vàng thành thực ng ời ta kết hôn sống với dới mái nhà Nhng sống nhà hạnh phúc, ng ời đàn ông lẫn ngời đàn bà không hiểu phải làm việc để chung lo sống, nhiệm vụ riêng họ ? họ khái niệm hôn nhân nh cha đợc dạy cách lấy vợ lấy chồng nh ? ăn với sao? Và theo cảm tính tình yêu họ ràng buộc nhau, bắt phải sống giống nhau, không chịu đựng áp lực đợc họ đành chia tay Vậy hôn nhân gì? Hôn nhân tạo lập sống chung hoàn toàn ngời đàn ông ngời đàn bà, sống chung hoàn toàn gồm thành phần vật chất: chung dới mái nhà, ăn mâm, hởng chung sung síng vËt chÊt, ®ång lao céng khỉ ®Ĩ cïng trở nên hạnh phúc, có đủ nhu cầu sống Nhờ có tình yêu thơng gắn bó nên tiền thắng lợi chồng coi nh ngời vợ ngợc lại ngời chồng hiểu "của chồng, công vợ" Không có ghen tuông chia rẽ đợc họ Họ đồng lao cộng khổ với nhau, ngời làm lợi ngời sung sớng Do ngẫu hợp hoàn cảnh, họ ngẫu nhiên gặp cảm thấy hợp nhau, yêu họ dẫn đến tất nhiên lấy ¨n ®êi ë kiÕp víi NhËn thøc cđa nam nữ hôn nhân Vậy hôn nhân có ý nghĩa ? nhận thức niên nam nữ trớc vấn đề hôn nhân ? nÕu b¹n hái bÊt cø ngêi trai hay gái hôn nhân bạn nhận đợc hai kiểu trả lời: không biết, hai hôn nhân tức cới xin, mà cới xin có lễ: giạm ngõ, vấn danh, nạp thái, vu qui, cô dâu, rể hợp thành vợ chồng, ăn với nhau, sinh đẻ cái, sống với đến đầu bạc long Đó hiểu biết hầu hết bạn trẻ hôn nhân ý nghĩa hôn nhân lẽ bậc cha mẹ gia đình, thầy cô giáo lớp học giải thích cho học trò hiểu hôn nhân, ý nghĩa hôn nhân mục đích hôn nhân, thờng ngời trai ngời gái đến tuổi dậy tự nhiên mơ ớc sống chung với ngời khác phái, có ngời bị kích thích ham muốn tình dục, vật chất phút yếu lòng, họ tự huỷ tơng lai điều lầm t ởng, họ nghĩ họ sinh để có hội hä thµnh lËp gia thÊt vµ kÕt cơc mét thời gian ngắn họ lại nhận họ sinh để ăn đời kiếp với ngời trai lại bỏ mặc ngời gái nhà để tìm một nửa khác hợp với tronhg ng ời gái nhà tủi phận khóc thầm dã trót trao thân gửi phận vào ngời mà yêu đợc Hối hận muộn, họ đành cố chịu đựng lẫn nhau, tự làm khổ cam chịu bẻ chữ đồng làm hai gia đình tan nát hay không hạnh phúc qui chung còng sù ngé nhËn cđa giíi trỴ nghĩ hôn nhân đơn giản, ngời trai cha hiểu đợc trách nhiệm ngời phụ nữ cha làm tròn bổn phận với gia đình, gây hai đờng đi, hai ngã rẽ Phần II: Bản chất hôn nhân tầm quan trọng hôn nhân Có sai lầm kết cục đau thơng nh giới trẻ trớc ngỡng cửa hôn nhân ch a ý thức hiểu rõ đợc chất nh vai trò hôn nhân, họ nằm mộng, mơ tởng sống chốn thiên đờng tình yêu xây dựng nên túp lều tranh, hai trái tim vàng Hoặc có ớc vọng, có chút hiểu biết họ hiểu mơ hồ di đến đờng tình ái, hiểu muộn Vậy chất hôn nhân ? cần nhận thức theo tiêu điểm nào? Hôn nhân thiên đờng cho đôi nam nữ biết rõ hôn nhân tầm quan trọng hôn nhân nhng lại địa ngục cho đôi nam nữ coi hôn nhân nh cứu cánh chủ yếu để thoả mãn tình cảm Họ không hiểu không chịu tìm hiểu tâm lí ngời bạn khác phái với lấy vợ lấy chồng buộc vào cam kết gì, gánh lấy trách nhiệm Nh để tránh sai lầm nh điều đáng tiếc xảy với hôn nhân ta nên biết chất hôn nhân ? Hôn nhân đồng lao cộng khổ ngời đàn ông ngời đàn bà mái nhà mà hôn nhân đòi hỏi cộng đồng trí thông minh Chồng nh vợ phải mang tài trí riêng để bàn bạc, trao đổi ý kiến cho nhau, tỏ bày ý kiến để tìm kế hoạch khéo léo, phơng hớng vững vàng công việc, giải vấn đề gia đình để tạo sống yên vui, giáo dục cho chu đáo.Trong trình có điểm dị ®ång, mét sè quan ®iĨm kh«ng ®ång nhÊt víi gây bất hoà nhỏ nhng điều quan trọng phải có cộng đồng hai lòng Từ hai ngời khác nhau, hai tâm hồn hai cá thể cá biệt họ hợp lai thành gia đình có chung lí tởng Từ tình yêu mạnh mẽ, họ đối sử với nh thân mình, ngời cầu mong giúp đỡ để ngời sung sớng, săn sóc sức khoẻ đức độ nhau, lo cho bị bệnh hoạn, chia vui sẻ buồn nhau, chồng thù gét ngời gây đau khổ cho vợ, vợ quí trọng ngời giúp đỡ, che trở cho chồng, ngời nghĩ đến ngời nh thân Từ kết hợp hai tâm hồn dẫn đến kết hợp hai thể xác, đời sống tâm lí đợc coi nguồn khoái cảm lạ nhiên không đợc gọi chiếm đoạt thực quan niệm nh hôn nhân đến ngã rẽ khác, đợc sử dụng nh hình thức thoả mãn khoái cảm xác thịt tình yêu đơn Hôn nhân phải đợc coi tình yêu thơng nồng nhiệt, gắn bó hai lòng muốn xích lại gần nhau, ý chí bất di bất dịch ngêi nä mn phơ thc ngêi vµ hä cè gắng thực kết hợp hoàn hảo đầy đủ lí trí lẫn trái tim Vậy cho nên, kết hợp hai thể xác không chiếm đoạt đáp ứng nhu cầu tâm lí mà chứng tình yêu, ý chí ngời muốn hoàn toàn thuộc sở hữu ngời tạo nên hạnh phúc lâu bền Tuy nhiên có số cặp vợ chồng không thành công sống theo ý nghĩa hôn nhân dẫn đến cách xa, tạo khoảng không cho hai ngời để tạo hạnh phúc bạn phải nghĩ hôn nhân sống chung hai ngời, chia vui, sẻ buồn với để tạo nên gia đình hạnh phúc Đó tảng vững mạnh cho xã hội Khi hiểu thấu rõ đợc chất hôn nhân, ta nắm đợc hôn nhân việc tối quan trọng cho đời, nên quyền bạn trẻ rõ rệt, từ gặp thời kì kết hôn trình, đôi trẻ trớc tiên phải thành thực mối quan hệ nhau, hôn nhân phải dựa tình yêu, tơng quan tình cảm, sống, xác định thật nghiêm túc quan hệ mà hai ngời tiến đến làm bạn hai ngời qua tìm hiểu mà không thấy hợp đến hôn nhân hai ngời ý thức hiểu rõ nhau, tìm hiểu hôn nhân nh có phải đơn lí tính hay không mà phải dựa nhiều mặt xã hội, từ mối quan hệ công việc, kinh tế gia đình hớng phát triển phù hợp với sống, nguồn hạnh phúc gia đình chủ yếu dựa vào đâu,khi nghĩ kết hôn nên thàh thật với nhau, dự tính tơng lai công việc nào, có hai cần làm cho lần gặp gỡ, đón trớc trắc trở sống Nói chung phải nhìn nhận hôn nhân chiều rộng chiều sâu, dự tính thật chu toàn để làm nên hôn nhân hạnh phúc Phần III Thực trạng hôn nhân giải pháp Một điều dễ nhận thấy giới trẻ tình yêu sét đánh dẫn đến hôn nhân chạy chợ Khi kén chọn ngời bạn đời mình, trai bị quyến rũ đức tính bên ngoài: Sắc đẹp, ăn nói giỏi, miệng cời tơi, đôi mắt nhí nhảnh, mái tóc mây giá trị thực tinh thần đạo đức ngời gái ngợc lại cô gái lại bị thu hút anh chàng nhiều tiền, ga lăng, đẹp trai, có địa vị xã hội nết đánh chết đẹp d ờng nh tiêu tan thay vào ham muốn vật chất, đến thoả mãn tiền mà tình Giới trẻ hình nh quan tâm tới vẻ đẹp hình thức mà không quan tâm tới nội dung bên trong, họ đuổi theo cha có đợc Thứ thời kì ve vãn nhau, họ bị lôi kéo bạn bè, ý tởng bộc phát dễ gây sai lầm, chạy theo lòng ích kỉ, hiếu thắng muốn chinh phục đợc đối tợng trắc trở dễ nhận thấy mà hai phải trải qua trớc thời kì hôn nhân Thứ ba trai gái yêu dễ, lấy sớm bỏ nh thay áo Đã đành xã hội cho họ quyền đợc tự yêu đơng, quyền hôn nhân nhng giới trẻ lại thịnh hành mốt yêu theo phong trào, sống thử, mối tình tay ba kết hôn nhân ý muốn, cô cậu bé đời nhìn cha mẹ chúng ch a đủ lớn Tác hại thay tỉ lệ hôn nhân nh ngày nhiều, xã hội nâng cao trình độ văn hoá ngời dân, toàn dân phát động phong trào kế hoạch hoá gia đình cô cậu tuổi ăn chơi, học hành lại trở thành ngời cha, ngời mẹ bất đắc dĩ Nguyên nhân mét phÇn sù nhËn thøc cđa mét sè thiếu niên nông cạn nh ng điều quan trọng giáo dục gia đình xã hội, lẽ đến tuổi dậy cha mẹ nên hớng dẫn bảo cho điều nên làm, thầy cô nên thẳng thắn trao đổi điều phát triển tâm sinh lí cho học trò ngợc lại e lệ, tế nhị ng ời lớn làm cho trẻ mà thúc tò mò dẫn đến gia đình nho nhỏ đời tiếp nối đứa sau ly hôn Hôn nhân vấn đề lan giải, biện pháp khắc phục tình trạng ảnh hởng đến gia đình mà ảnh hởng đến toàn xã hội Vì trớc tiến tới hôn nhân nam nữ phải lựa chọn thật sáng suốt cho ngời bạn trăm năm, không nên tiền tài hay sắc đẹp mà lấy cách vội vàng, không nên kết hôn sớm muộn mà nên trọng tuổi 25 30 tuổi mà ngời trai lẫn gái đủ chắn, sáng suốt, đủ điều kiện vật chất nh tinh thần để gánh vác gia đình nhỏ, giáo hoá cách tốt đẹp Trớc tiến hành hôn nhân cần có ®iỊu chó träng sau ®©y: Khi lùa chän mét ngời bạn đời không nên lựa chọn cách vội vàng chăm vẻ đẹp hình thức, phải tìm hiểu kĩ, đánh giá qua thời gian lâu dài mối quan hệ, ngời bạn đời phải có giá trị thực tâm hồn, phải can đảm, cơng nghị, tận tụy, khéo léo, hiểu biết gây dựng đợc hạnh phúc gia đình Sự khác biệt tôn giáo quan trọng, khác biệt không đủ để ngăn cản hôn nhân nhng đầu mối để gây bất hoà quan hệ vợ chồng, bạn ngời yêu bạn ngời ngoan đạo phải từ bỏ đạo tình yêu ngày đó, sống gia đình có đổ vỡ bạn khinh ngời vợ chồng dễ dàng bỏ đạo nh dễ dàng bỏ tình yêu bạn Thứ chọn bạn đời bạn nên chọn ngời gia đình gia giáo giáo dục gia đình quan trọng tạo nên đức tính nh mặt kiến thức lẫn nhân cách sống Một ngời chồng thông minh chọn ngời vợ ngang kiến thức với mình, giúp bạn điều hoà sống bạn mà giúp bạn có ngời chia sẻ công việc, gi¸o dơc c¸i còng nh lèi giao thiƯp ứng sử với ng ời Khi định lựa chọn xét xem tâm tính, quan niệm, sở thích có hợp với không, điều dĩ nhiên có bất đồng định phải tìm cách điều hoà cho phù hợp có khác biệt lớn nên suy xét lại để định hớng cho mối quan hệ đợc lâu bền Sức khoẻ bạn đời điều vô quan trọng, tạo nên sống có thuận lợi hay không, có hoà hợp hay không tơng lai họ có đợc đảm bảo hay không Trong thời kì tiền hôn nhân bạn xem xét phù hợp hai ngời đến đâu, dự định trớc đ ờng cái, tạo mối quan hệ bền vững với gia đình hai bªn, h·y xÐt xem bè mĐ cđa hai bªn cã ý nh nào, cha mẹ ngăn cản mối quan hệ đừng nên phản ứng thật gay gắt mà xét xem cha mẹ lại phản ứng nhìn nhận đối tợng nào, có sở nên suy xét lại phần lớn bậc cha mẹ có kinh nghiệm sống, biết nhìn ngời nhiều phơng diện, nên đánh giá cũg tr trờng hợp cha mẹ thích giàu ép gả duyên có khác đôi chút Trong trờng hợp nh bạn cố gắng thuyết phục cha mẹ chứng thực việc làm có ý nghĩa, giông toó qua trời lại sáng tình yêu bạn đợc ngời nhìn nhận Tóm lại, ngời trai ngời gái hiểu biết có đầy đủ đức tính trên, tự nhiên họ q träng còng nh ngêi kh¸c sÏ q träng họ hay, đẹp họ Tình yêu nảy sinh dựa quan hệ vững chắc, có hiểu biết hẳn tạo nên sống gia đình hạnh phúc Kết luận Hôn nhân công việc cao đẹp nhng phận sự, đòi hỏi hi sinh từ hai phía, ngời vợ cần đến khuyên nhủ, dẫn, lòng yêu thơng, nâng đỡ ngời chồng Ngời chồng luôn cần đến tơng trợ, diện ngời vợ Để tìm thấy nguồn hạnh phúc thực hôn nhân, ban đừng coi hôn nhân phơng tiện để thoả mãn thú vui vật chất mà coi hôn nhân sống chung hoàn toàn ngời đàn ông ngời đàn bà, muốn chia sẻ bn vui víi ®Ĩ cïng ®i tíi mét mơc đích chung tạo nên gia đình đầm ấm, hạnh phúc thực Đó nên tảng xã hội vững mạnh, đất nớc phồn vinh nhờ gia đình hạnh phúc Trong đổi thay phát triển ngày đất nớc, bên cạnh phát triển lành mạnh xã hội tồn yếu mà chế độ phong kiến để lại, hoà nhập văn hoá tây âu khiến cho văn hoá nớc ta dần bị hoà ®ång vµ mai mét, nhiƯm vơ cđa chóng ta lµ phát huy truyền thống tốt đẹp ông cha, xoá bỏ dần phong tục lạc hậu, cá nhân sau đến gia đình toàn xã hội Do thời gian làm tiểu luận ngắn céng thªm sù hiĨu biÕt thùc tÕ cha cao nªn viết không tránh khỏi thiếu sót, em kính mong thầy, cô trình sửa chấm bổ sung, sửa chữa để viết em đợc thiết thực Một lần em xin đợc cảm ơn thầy giáo PGS.TS Trần Ngọc Linh giúp ®ì, hãng dÉn cho em hoµn thµnh tiĨu ln nµy Hà nội, ngày 20 tháng năm 2004 Những tài liệu sử dụng Triết học Mác LêNin Trai lấy vợ- gái lấy chồng ( Hồng Hải- Nhà xuất tổng hợp Đồng Tháp ) 100 điều cần biết phong tục việt nam 10 Hôn nhân gia đình bạn trẻ ( Nhà xuất giáo dục ) 11 Tình yêu Giới tính ( Nhà xuất trẻ ) 12 Tintucvietnamhonnhangiadinh.vietnamnet.com 13 Phongtucvietnam.com.vn 10 Mục lục Đề cơng triết học Lời nói đầu PhÇn I: Khái niệm hôn nhân Khái niệm hôn nhân ý nghĩa hôn nhân NhËn thøc cđa nam n÷ vỊ hôn nhân Phần II: Bản chất hôn nhân tầm quan trọng hôn nhân Bản chất hôn nhân Sù ph¸t triĨn cđa hôn nhân Tầm quan trọng hôn nhân Phần III: Thực trạng hôn nhân giải pháp Thực trạng hôn nhân Giải pháp 10 KÕt luËn 11 Tài liệu tham khảo 12 11 ... điều cần biết phong tục việt nam 10 Hôn nhân gia đình bạn trẻ ( Nhà xuất giáo dục ) 11 Tình yêu Giới tính ( Nhà xuất trẻ ) 12 Tintucvietnamhonnhangiadinh.vietnamnet.com 13 Phongtucvietnam.com.vn... tồn yếu mà chế độ phong kiến để lại, hoà nhập văn hoá tây âu khiến cho văn hoá nớc ta dần bị hoà đồng mai một, nhiệm vụ phát huy truyền thống tốt đẹp ông cha, xoá bỏ dần phong tục lạc hậu, cá... thay tỉ lệ hôn nhân nh ngày nhiều, xã hội nâng cao trình độ văn hoá ngời dân, toàn dân phát động phong trào kế hoạch hoá gia đình cô cậu tuổi ăn chơi, học hành lại trở thành ngời cha, ngời mẹ bất
- Xem thêm -

Xem thêm: HÔN NHÂN DƯỚI CÁI NHÌN TRIẾT HỌC, HÔN NHÂN DƯỚI CÁI NHÌN TRIẾT HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay