Những câu nói thường gặp khi thuyết trình bằng tiếng anh

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:11

Những câu nói thường gặp khi thuyết trình bằng tiếng anhBảng sau đây đưa ra các ví dụ về các cấu trúc ngôn ngữ cho từng bước trong phần giới thiệu: Chức năngCấu trúc ngôn ngữ1. Chào khán giả Good morning, ladies and gentlemen (Xin chào quý vị)Good afternoon, everybody (Xin chào mọi người)2. Giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình I am going to talk today about...(Hôm nay tôi sẽ nói về)The purpose of my presentation is... (Mục đích bài thuyết trình của tôi là...)Im going to take a look at… (Tôi sẽ xem xét về...)Im going to give you some facts and figures… (Tôi sẽ đưa ra cho quý vị một vài sự kiện và con số...)Im going to concentrate on… (Tôi sẽ tập trung vào...) học tiếng anh giao tiếpIm going to fill you in on the history of… (Tôi sẽ cung cấp thông tin về lịch sử của...)Im going to limit myself to the question of… (Tôi sẽ tự giới hạn cho câu hỏi về...)3. Phác thảo cấu trúc của bài thuyết trình My presentation is in three parts. (Bài thuyết trình của tôi có ba phần.)My presentation is divided into three main sections. (Bài thuyết trình của tôi được chia làm ba phần chính.)Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng...)To start with….Then….Next…. Finally…. (Để bắt đầu.... Sau đó.... Tiếp đến....Cuối cùng....)4. Đưa ra các chỉ dẫn về các câu hỏi Do feel free to interrupt me if you have any questions.(Đừng ngại cắt ngang lời tôi nếu quý vị có bất kì câu hỏi nào.)Ill try to answer all of your questions after the presentation. (Tôi sẽ cố giải đáp mọi câu hỏi của quý vị sau bài thuyết trình.) học tiếng anhI plan to keep some time for questions after the presentation. (Tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình.)There will be time for questions at the end of the presentation. (Sẽ có thời gian cho các câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.)Id be grateful if you could ask your questions after the presentation. (Tôi rất biết ơn nếu quý vị có thể đặt các câu hỏi của mình sau bài thuyết trình.) Những câu nói thường gặp thuyết trình tiếng anh Bảng sau đưa ví dụ cấu trúc ngôn ngữ cho bước phần giới thiệu: Chức Cấu trúc ngôn ngữ Chào khán giả Good morning, ladies and gentlemen (Xin chào quý vị) Good afternoon, everybody (Xin chào người) Giới thiệu chủ I am going to talk today about (Hôm tơi nói về) đề thuyết The purpose of my presentation is (Mục đích thuyết trình trình tơi ) I'm going to take a look at… (Tôi xem xét ) I'm going to give you some facts and figures… (Tôi đưa cho quý vị vài kiện số ) I'm going to concentrate on… (Tôi tập trung vào ) - học tiếng anh giao tiếp I'm going to fill you in on the history of… (Tôi cung cấp thông tin lịch sử ) I'm going to limit myself to the question of… (Tôi tự giới hạn cho câu hỏi ) Phác thảo cấu My presentation is in three parts (Bài thuyết trình tơi có ba trúc phần.) thuyết trình My presentation is divided into three main sections (Bài thuyết trình tơi chia làm ba phần chính.) Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối ) To start with….Then….Next… Finally… (Để bắt đầu Sau Tiếp đến Cuối ) Đưa Do feel free to interrupt me if you have any questions.(Đừng ngại dẫn câu cắt ngang lời tơi q vị có câu hỏi nào.) hỏi I'll try to answer all of your questions after the presentation (Tôi cố giải đáp câu hỏi quý vị sau thuyết trình.) học tiếng anh I plan to keep some time for questions after the presentation (Tôi dành khoảng thời gian cho câu hỏi sau thuyết trình.) There will be time for questions at the end of the presentation (Sẽ có thời gian cho câu hỏi vào cuối thuyết trình.) I'd be grateful if you could ask your questions after the presentation (Tôi biết ơn quý vị đặt câu hỏi sau thuyết trình.)
- Xem thêm -

Xem thêm: Những câu nói thường gặp khi thuyết trình bằng tiếng anh, Những câu nói thường gặp khi thuyết trình bằng tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay