Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đối với hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại TP hồ chí minh

107 15 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH VIẾT TIẾN BỘ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 03 01 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HUỲNH VIẾT TIẾN BỘ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã ngành: 60 34 03 01 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS VƯƠNG ĐỨC HOÀNG QUÂN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS Vương Đức Hoàng Quân (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 27 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 P G T S T S P G T S C h P nP n Ủ y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn PGS.TS Phan Đình Ngun TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày 20 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : HUỲNH VIẾT TIẾN BỘ tháng, năm sinh ngành : : 29/5/1978 Kế tốn Giới tính: Nam Ngày, Nơi sinh: TP.HCM Chun MSHV: 1441850056 I-Tên đề tài: “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” II-Nhiệm vụ nội dung:  Thực nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp TP.HCM  Nghiên cứu lý luận, đo lường, đưa giả thuyết xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp TP.HCM  Thu thập xử lý số liệu yếu tố năm tài 2014 Từ rút kết yếu tố ảnh hưởng đến chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp TP.HCM  Đề xuất số kiến nghị nhằm nâng cao mức độ hài lòng quan thuế giảm chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp III-Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 03 / 08 / 2014 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 15 / 01 / 2016 V-Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) Vương Đức Hoàng Quân KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016 Học viên thực Huỳnh Viết Tiến Bộ ii LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có hội học lớp Cao học kế toán niên khoá 2014 – 2015 trường Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS Vương Đức Hồng Qn, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình làm Luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn tồn thể Q Thầy Cơ, người truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học cao học trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh Tôi xin cám ơn doanh nghiệp địa bàn TP.Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ việc cung cấp thông tin q báu để tơi hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn tất bạn đồng nghiệp, đồng môn lớp học học tập, chia sẻ kinh nghiệm công việc Sau cùng, tơi xin gởi lời cảm ơn đến gia đình tơi, người thân bên cạnh động viên, hỗ trợ tôi, cho tinh thần làm việc học tập suốt q trình học tập hồn thành nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016 Học viên thực Huỳnh Viết Tiến Bộ TÓM TẮT Tuân thủ thuế đề tài phức tạp có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác Tuân thủ thuế ngày trở thành phận quan trọng sách thuế Chính vậy, đề tài hướng đến mục tiêu phân tích định lượng mức độ tác động yếu tố đến chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp giai đoạn TP.Hồ Chí Minh Biết yếu tố ảnh hưởng tác động đến chi phí hành vi tuân thủ thuế người nộp thuế cần thiết để quan thuế lựa chọn đề chiến lược quản lý thu thuế phù hợp, hiệu đầy đủ Trên sở lý thuyết tìm hiểu từ nghiên cứu trước thực tiễn khảo sát thông qua phiếu khảo sát lấy ý kiến người nộp thuế TP.Hồ Chí Minh chi phí hành vi tuân thủ thuế người nộp thuế để phân tích đưa nhận định cách khách quan trung thực Dữ liệu xử lý phương pháp thống kê phân tích độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích tương quan hồi quy tuyến tính kiểm định mơ hình Kết phân tích, đề tài định danh định lượng mức độ tác động yếu tố đến chi phí hành vi tuân thủ thuế người nộp thuế Kết đánh giá yếu tố tác động đến chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp kinh doanh địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trình bày nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích nhằm giúp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh tham khảo, có sở khoa học để đưa giải pháp cải thiện chất lượng quản lý thuế, giảm chi phí tn thủ NNT nói riêng chi phí hành tổng thể ngành thuế nói chung, rút ngắn khoảng cách so với mục tiêu đề theo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 ABSTRACT Tax compliance is a complex topic and is related to many other fields Tax compliance becomes more and more of an important part of tax policy Therefore, this study aims at analyzing and quantifying the impact of each factor to tax compliance costs of business in the mean time in Ho Chi Minh City Knowing the factors that influence and impact on tax compliance costs for taxpayers are essential to for the tax authorities too choose and provide appropriate and effective tax collection management policies Based on previous studies and reality surveyed through questionaire of taxpayers in Ho Chi Minh City on tax compliance costs for taxpayers This is to analyze and made the comment in a fair and honest way Data were processed with statistical methods such as analyzing the reliability scale, factor analysis discovery, correlation analysis and linear regression models test The results of analysis, subjects were identified and quantified the level of impact of factors to tax compliance costs for taxpayers Results of evaluation of factors affecting tax compliance costs of business enterprises in the city of Ho Chi Minh is presented in this study provide useful information to help the city Tax Department Ho Chi Minh use as a reference, so that they can have science-based solutions to deliver improved quality of tax administration, reduce costs of compliance of taxpayers in particular and the administrative costs of the overall industry in general field, reduced the distance between reality and its objectives under the strategic reform the tax system in 20112020 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC v LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .1 MỞ .1 ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu đề tài: .3 Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài .4 Kết cấu luận văn Chương TỔNG QUAN 1.1 Tình hình nghiên cứu nước .6 1.2 Nghiên cứu nước PHỤ LỤC Phụ lục 1: MÃ HÓA THANG ĐO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP S Mã T hóa Chi phí tn thủ 1T T ổ ổn 2C C P hi 3C C P hi Thành phần 1: Vi Q ệc L th _ ơn C Q ác L hì _Q nh C L ôn Q C L âu _ tr 5K Q ảC L Thành phần 2: 1Q Q Đ uy Q Q uy Đ đị _ nh Q Q uy Đ đị _Q nh T Đ ần _ su T ất Q Q uy Đ đị _ Thànhnh phần 3: 1D T oa ổn N N hậ gà n n gi Q h áN u hậ y n m gi PHỤ LỤC 2: PHỤ LỤC DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT STT C DOANH H Thái Chi Chi NGHIỆP Chi Min Đội cục Đội cục Chi cục Trần Ngọ Đội trưở Đội Tuy Chi cục Ngu yễn Giá trưở Cty Kiể cục Trần 263265 Thị Lê m Giá TN Cty 156/ Văn Giá m Cty TN 124 Trươ m Cty ng Giá TN 333/ Ngô Ngu m yễn CP Lý Ngu Kế Cty 8213 yễn Kế tốn Cty TN 88/5 Lý Ngơ Văn Kế tốn Cty TN 138 Ngơ 10 Ngu yễn tốn TN Ngô Phụ lục 3: KMO and Bartlett's Test Ka ise r7 M 78 ey er0 Total Variance Explained Co mp one nt Tot al Initial Extractio Eigenv n Sums alues of % Cu Tot % C mu al u o lati o m 22.8 159 2.0 978 9 9 31.2 16 71.1 66 91.0 703 8 Rotation Sums of Squared Tot % Cu al mul o ativ 2.8 21 2.6 2 59 76 0 1.9 2.0 5 78 37 84 8 91.4 1.2 4 712 16 47 1.1 1.2 5 308 66 35 1.0 1.0 56 03 43 3 10 9 92 64 11 12 5 82 Extraction Method: Principal Component Analysis Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ Thưa quý Ông / Bà, Bản khảo sát thực học viên Cao học trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; Mục đích khảo sát nhằm đo lường chi phí hành vi tuân thủ thuế (bằng tiền hao phí thời gian), đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến khoản chi phí doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Từ tác giả đề xuất đến Cục thuế biện pháp cải cách để giảm thiểu gánh nặng chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp Chúng cam kết câu trả lời doanh nghiệp cung cấp xem xét cách cẩn trọng, giữ bí mật hồn tồn dùng cho mục đích nghiên cứu phân tích thống kê Trân trọng cảm ơn hợp tác quý Ông / Bà I THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh lĩnh vực nào? (Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp)  Thương nghiệp / Dịch vụ  Sản xuất / Xây dựng  Khác Thời gian hoạt động doanh nghiệp? (Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp)  Dưới năm năm  Từ - năm  Từ - 10 năm  Trên 10 Quy mô doanh nghiệp thuộc loại nào? (Vui lòng đánh dấu vào ô phù hợp)  Doanh nghiệp lớn  Doanh nghiệp vừa  Doanh nghiệp nhỏ Doanh thu năm vừa qua doanh nghiệp bao nhiêu? (Vui lòng điền số, làm tròn đến triệu đồng) triệu đồng Q ơng / bà giữ vị trí doanh nghiệp? (Vui lòng đánh dấu vào phù hợp)  Giám đốc / Phó giám đốc / Kế tốn trưởng  Kế toán viên (nội bộ)  Kế toán thuê ngoài, tư vấn thuế thuê đối tượng khác  Thư ký, nhân viên CNTT, Trong vài trường hợp, chúng tơi cần liên hệ với doanh nghiệp để kiểm tra câu trả lời bảng khảo sát Chúng đánh giá cao giúp đỡ doanh nghiệp (Thông tin giữ bí mật cho nhóm nghiên cứu khơng trao cho quan thuế) Mã số thuế doanh nghiệp (không bắt buộc): ……………………………………… ố điện thoại / email (khơng bắt buộc): ……………………………………… II CHI PHÍ BẰNG TIỀN ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ VÀ KẾ TỐN Vui lòng đọc: Chi phí hành vi tuân thủ thuế thời gian, tiền bạc nỗ lực doanh nghiệp dùng để đáp ứng yêu cầu thuế quan thuế Chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh Chi phí hành vi tuân thủ thuế nghiệp (bằng tiền): doanh nghiệp (bằng tiền): * Khoản chi tư vấn thuế bên (tức đại lý thuế kế toán thuế) * Chi phí mua, cài đặt bảo trì chương trình (phần mềm vi tính) thiết bị tương ứng (máy vi tính, máy in…) phục vụ cho mục đích thuế * Chi phí liên quan đến hướng dẫn thuế, sổ sách, thơng tin liên lạc chi phí bất thường khác * Không bao gồm số tiền thuế phải nộp * Khơng phải tồn chi phí kế tốn th ngồi (chi phí kế tốn nói chung chi phí lưu trữ hồ sơ phần thiết yếu để giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả) 7.a Trong năm qua, doanh nghiệp có chi trả cho dịch vụ tư vấn thuế thuê dịch vụ kế tốn th ngồi khơng? (Vui lòng đánh dấu vào phù hợp)  Có (Nếu có, trả lời tiếp từ câu 7b)  Không (Nếu không, bỏ qua câu 7b, 7c; trả lời tiếp từ câu 8) 7.b Đối với dịch vụ tư vấn thuế thuê ngoài, năm qua doanh nghiệp phải trả bao nhiêu? (không bao gồm thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp khấu trừ)? đồng 7.c Đối với dịch vụ kế tốn th ngồi, năm qua doanh nghiệp phải trả chi phí có liên quan đến kế tốn thuế? đồng Trong năm qua, vui lòng ước tính tất khoản toán doanh nghiệp chi phí mua, cài đặt bảo trì chương trình (phần mềm vi tính) thiết bị tương ứng (máy vi tính, máy in…) để thực theo quy định thuế? đồng Trong năm qua, vui lòng ước tính tất khoản tốn doanh nghiệp chi phí liên quan đến hội thảo – tập huấn thuế, sổ sách, thơng tin liên lạc chi phí khác để thực theo quy định thuế? đồng III THỜI GIAN ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ VÀ KẾ TỐN Vui lòng đọc: Chi phí hành vi tuân thủ thuế thời gian, tiền bạc nỗ lực doanh nghiệp dùng để đáp ứng yêu cầu thuế quan thuế Thời gian phục vụ mục đích tuân thủ thuế doanh nghiệp: • tính tốn số liệu thuế, • lưu trữ hồ sơ cho mục đích thuế, • chuẩn bị báo cáo thuế, • liên hệ cung cấp tài liệu, giải trình hồ sơ với quan thuế (qua điện thoại, gửi thư, đến trực tiếp…) Thời gian khơng phục vụ mục đích tn thủ thuế doanh nghiệp: • Xử lý hóa đơn / tiền mặt nhận từ khách hàng • Thực u cầu chủ nợ • Thanh tốn hóa đơn tiền lương • Kiểm tra chứng từ, sổ phụ ngân hàng • Kiểm tra kho hàng • Kế hoạch đầu tư không liên quan đến thuế 10a Vui lòng ước lượng số bình qn tháng mà doanh nghiệp dành cho hoạt động thuế năm vừa qua Xin lưu ý: - Một số loại thuế xử lý lần hai lần năm, xin quy đổi thời gian sở hàng tháng (ví dụ thuế TNDN, doanh nghiệp dùng 12 để toán thuế TNDN năm → tính tháng) - Chỉ đếm lần (ví dụ doanh nghiệp điều chỉnh tờ khai, đếm mục "Các hoạt động khác liên quan đến thuế", xin khơng đếm mục "tính thuế, hồn thành tờ khai thuế nộp thuế") (1 a) T h Tì m hi ểu lu ật Tí n h th Li ên lạ c v L m vi ệc v C ác T T T Th Th h h h uế uế u u u TN TN ế ế ế GG p GDN p GCN p xuất/ G P G ph iờ h iờ h iờ h iờ h iờ út th uế (v í d ụ: B Cộng 10.b Xin vui lòng cho biết thời gian doanh nghiệp ghi câu 10.a phân bổ cho nhóm người khác • Đối với loại thuế xử lý lần hai lần năm, quy đổi thời gian sở hàng tháng (ví dụ thuế TNDN, doanh nghiệp dùng 12 để toán thuế TNDN năm → tính tháng) • Nếu có nhiều người vào mục cụ thể, cung cấp tổng số họ mục C h ủ2 K T h k T T T Th Th h h h ( u uế uế u u ế TN TN ế ế G DN CN xuất/ G p G p G p G P G ph iờ h iờ h iờ h iờ h iờ út b Cộng Xin kiểm tra: tổng số 10.b có tương tự tổng số 10.a? Nếu không, kiểm tra lại điều chỉnh 11 Để quy đổi giá trị thời gian câu 10 tiền, vui lòng cho biết mức lương trung bình tháng nhóm người bao nhiêu? T r C K T h IV ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN THUẾ VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC QUY ĐỊNH THUẾ Vui lòng khoanh tròn (O) vào số thích hợp - cho biết mức độ đồng ý hay không đồng ý câu phát biểu 12 Đánh giá quản lý thuế quan thuế T T Vi ệc th ơn Cá c hì nh th Cơ ng ch Câ u trả lời củ C qu T H K o h ô n n n g t T H oà n to n 5 5 13 Đánh giá quy định thuế T T Q u y đị Q u y đị nQ u y đị T ần su ất th Q u y đị n H o Nội n T n g K h ô n g T n g H o n t 4 4 Kết thúc khảo sát – Xin cảm ơn hợp tác quý doanh nghiệp ... LUẬN VỀ CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG GÁNH NẶNG CHI PHÍ ĐỐI VỚI HÀNH VI TUÂN THỦ .11 2.1 Cơ sở lý luận chi phí hành vi tuân thủ thuế 12 2.1.1 Chi phí hành thuế. .. sau: + Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí hành vi tuân thủ thuế Doanh nghiệp? + Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến chi phí hành vi tuân thủ thuế Doanh nghiệp? Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành. .. cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh nghiệp TP. HCM  Nghiên cứu lý luận, đo lường, đưa giả thuyết xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến chi phí hành vi tuân thủ thuế doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đối với hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại TP hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đối với hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay