Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động các công ty ngành công nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM

134 6 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - HUỲNH THỊ THANH VI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HUỲNH THỊ THANH VI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC HUY TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Nguyễn Ngọc Huy Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 P G T S T S P G T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Trần Phước TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ : tên Ng H : ày, Ch 0: G iN M S H CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC uy K ên ế CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung:  Thực nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty ngành công nghiệp  Kế thừa nghiên cứu trước giới Việt Nam có liên quan đến đề tài để xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động  Thu thập xử lý số liệu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty ngành công nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM Từ xác định yếu tố ảnh hưởng mức độ tác động yếu đến hiệu hoạt động  Đề xuất số giải pháp yếu tố tác động đến nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty ngành công nghiệp III- Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 26 / 09 / 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 31 / 03 / 2017 V- Cán hướng dẫn : Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Ngọc Huy KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty ngành công nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng năm 2017 Học viên thực Luận văn Huỳnh Thị Thanh Vi ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù gián tiếp hay trực tiếp từ người khác Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô Hiệu Trưởng Ban Giám Hiệu trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tơi có hội học lớp Cao học kế tốn niên khóa 2015 - 2017 trường Đồng thời xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy Cô, người truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian theo học cao học vừa qua trường Và để hoàn thành Luận văn này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy TS Nguyễn Ngọc Huy, người tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực Luận văn Nếu khơng có lời dạy bảo, hướng dẫn nhiệt tình thầy Luận văn tơi khó hồn thành Một lần xin chân thành cảm ơn thầy TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng năm 2017 Học viên thực Luận văn Huỳnh Thị Thanh Vi TÓM TẮT Đề tài đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty (Firm Performance) nhiều tác giả tiếng giới nghiên cứu nhiều thập niên qua Các kết nghiên cứu cho thấy, có nhiều yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các yếu tố xuất phát từ mơi trường bên ngồi doanh nghiệp như: tình hình kinh tế - trị - xã hội, sách quy định Nhà nước… Hoặc yếu tố xuất phát từ thân nội doanh nghiệp như: lực tài chính, việc huy động sử dụng vốn, vấn đề công nghệ, người, cách thức quản lý… Và tùy theo ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động ngành khác chịu ảnh hưởng yếu tố tác động khác Nhằm nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết ngành cơng nghiệp, viết tiến hành phân tích 91 doanh nghiệp ngành công nghiệp giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 thông qua phương pháp định lượng FEM (Fixed effects model) REM (Random effects model) Mơ hình nghiên cứu sử dụng tiêu Lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) để đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp Trong mơ hình nghiên cứu này, tác giả sử dụng biến độc lập, bao gồm: cấu vốn (LEV), tính khoản (LIQ), tỷ lệ tài sản cố định (TANG), quy mô (SIZE), tốc độ tăng trưởng (GROW) vòng quay tổng tài sản (TURN) Ngoài ra, yếu tố đầu tư tổ chức nước ngồi (FOR) đưa vào mơ hình nghiên cứu với vai trò biến định tính Kết nghiên cứu cho thấy, biến cấu vốn, quy mơ doanh nghiệp vòng quay tổng tài sản tác động tích cực đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành cơng nghiệp biến lại mơ hình chưa cho thấy mối quan hệ tác động Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp phù hợp doanh nghiệp ngành công nghiệp nhằm nâng cao lực hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành công nghiệp sau: (i) xây dựng cấu vốn hợp lý (ii) gia tăng quy mô doanh nghiệp hợp lý (iii) quản lý sử dụng tài sản hiệu ABSTRACT A lot of research on the determinants of firm performance have been done in the last century These study results showed that, there are many factors in determining firm success Some of them are external market factors, others are internal factors Depending on the industry structure, firms operating in different industries are influenced by different factors The aim of the study is to explore the factors that affect the performance of listed companies which are placed in the industrial sector This paper examines a sample of 91 listed firms from 2009 to 2015, employs panel data analysis using both the FEM (Fixed Effects Model) and REM (Random Effect Model) We use the return on assets (ROA) and return on equity (ROE) to measure the performance of companies and investigate factors in determining firm success include: capital structure, liquidity, fixed assets ratio, firm size, asset growth rate and total asset turnover Beside, the foreign ownership ratio is used as a dummy variable in analysis Results of the study suggest that capital structure, firm size and total asset turnover of the firm affect firm performance positively whereas other variables not show this impact relationship Base on this study results, the authors propose some recommendations to companies in the industrial sector to increase performance and capacity of firms: (i) to choose a reasonable capital structure (ii) to increase the firm size (iii) to carry out an effective asset management practice MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn .3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Nghiên cứu nước 1.2 Nghiên cứu nước .11 1.3 Nhận xét .14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 16 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 17 2.1 Hiệu hoạt động doanh nghiệp .17 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động doanh nghiệp 17 2.1.2 Đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp .17 ... ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty ngành công nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Tp. HCM Từ xác định yếu tố ảnh hưởng mức độ tác động yếu đến hiệu hoạt động  Đề xuất số giải pháp yếu tố. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM HUỲNH THỊ THANH VI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM LUẬN VĂN... TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC uy K ên ế CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung:  Thực nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động các công ty ngành công nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động các công ty ngành công nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay