Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu trên địa bàn quận phú nhuận

146 14 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HÀ NGỌC TRINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CĨ THU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HÀ NGỌC TRINH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CĨ THU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ HẰNG NGA TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS PHAN THỊ HẰNG NGA TS PHAN THỊ HẰNG NGA Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 23 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T C T h P G TS Trần PGS TS T S TS.Ủ Ph viên, Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS.TS Phạm Văn Dược TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên Nữ : Hà Ngọc Trinh Ngày, tháng, năm sinh : 11/06/1988 Minh Chuyên ngành : Kế toán Giới tính : Nơi sinh MSHV : Tp Hồ Chí : 1541850056 I- Tên đề tài : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CĨ THU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận - Xây dựng kiểm định mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận - Từ kết nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/ / 01 IV- Ngày 20/3/2017 hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS PHAN THỊ HẰNG NGA C K Á ( (O H ký) ọ t T S i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận” mà tự nghiên cứu với hướng dẫn giúp đỡ tận tình Cơ Phan Thị Hằng Nga hướng dẫn tất thầy, cô bạn bè khác Số liệu mà đưa luận văn số liệu thật quan chức công bố, đồng thời kết nghiên cứu thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Học viên thực Luận văn HÀ NGỌC TRINH năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, giúp đỡ nhiều thầy cô bạn bè Trước tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Cô Phan Thị Hằng Nga - Trưởng phòng Quản lý khoa học hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Tài hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, người hướng dẫn, bảo tận tình, cung cấp cho tơi nhiều tài liệu tham khảo quý báu liên quan đến luận văn động viên, cổ vũ suốt thời gian làm luận văn Đồng thời cảm ơn tất thầy - cô, bạn bè khác hết lòng động viên góp ý, cung cấp số tài liệu bổ ích đóng góp nhiều ý kiến giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Q Thầy, Cơ tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức tảng bổ ích suốt thời tơi theo học chương trình cao học chun ngành kế tốn trường đại học Cơng Nghệ Thành phố (Hutech) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Học viên thực Luận văn HÀ NGỌC TRINH năm 2017 TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận” nhằm mục đích xác định yếu tố tác động đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố với 232 mẫu khảo sát cán viên chức, nhân viên làm việc đơn vị nghiệp công lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận Nghiên cứu thực phương pháp định tính phương pháp định lượng Nghiên cứu định tính thực vấn 15 tư vấn viên gồm 03 giám đốc, thủ trưởng đơn vị nghiệp công lập địa bàn quận Phú Nhuận; 03 người làm quản lý trực tếp số phận đơn vị, 09 nhân viên nhằm đánh giá mức độ phù hợp, dễ hiểu từ ngữ, nội dung để người đọc hiểu Nghiên cứu định lượng thực thông qua vấn trực tiếp bảng câu hỏi với 11 yếu tố độc lập yếu tố phụ thuộc theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện Dữ liệu thu thập dùng để đánh giá thang đo phương pháp Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy đa biến kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo; 11 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận gồm: Mơi trường trị, mơi trường pháp luật, môi trường kinh tế, môi trường giáo dục, môi trường văn hóa xã hội, mơi trường quốc tế, nguồn kinh phí hoạt động, nguồn nhân lực, trình độ phát triển sở vật chất kỹ thuật vào hoạt động dịch vụ, tổ chức máy quản lý đơn vị, hệ thống kiểm sốt nội bộ; xây dựng mơ hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu với bảng câu hỏi khảo sát Từ đó, tác giả tiến hành khảo sát thực tế, tổng hợp kết xử lý số liệu khảo sát cách sử dụng excel phần mềm SPSS Thơng qua q trình đánh giá thang đo; kiểm định độ tin cậy (hệ số Cronbach Alpha); kiểm định giá trị thang đo (phân tích nhân tố khám phá EFA); kiểm định giả thuyết nghiên cứu (mơ hình hồi quy tuyến tính)…Luận văn đưa kết nghiên cứu gồm 11 yếu tố ảnh hưởng theo chiều dương (+) đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập địa bàn quận Phú Nhuận Trong đó, có 03 yếu tố có tác động mạnh mẽ yếu tố môi trường giáo dục (ᵦ = 0,259); môi trường quốc tế (ᵦ = 0,232) nguồn kinh phí hoạt động (ᵦ = 0,215); yếu tố lại có tác động mức độ khơng cao bằng: mơi trường kinh tế (ᵦ = 0,206), trình độ phát triển sở vật chất kỹ thuật vào hoạt động dịch vụ (ᵦ = 0,202), mơi trường văn hóa xã hội (ᵦ = 0,200), tổ chức máy quản lý đơn vị (ᵦ = 0,193), môi trường pháp luật (ᵦ = 0,162), hệ thống kiểm soát nội (ᵦ = 0,161), nguồn nhân lực (ᵦ = 0,144) môi trường trị (ᵦ = 0,089) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến yếu tố nhằm nâng cao hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận Tuy nhiên, đề xuất mang tính chung chung, chưa cụ thể sâu vào yếu tố yếu tố ảnh hưởng Và hạn chế đề tài Một hạn chế phạm vi nghiên cứu đề tài chưa đa dạng, tập trung đơn vị nghiệp cơng lập có thu địa bàn quận Phú Nhuận nên số lượng mẫu không cao, kết chưa bao quát Các hạn chế tiền đề cho nghiên cứu ABSTRACT This research paper: “The factors affecting performances of the stateowned institutions in Phu Nhuan District” aims to identify the factors affecting the performances of state-owned institutions in Phu Nhuan District and to measure the impact on a focus group of 232 government officials working in the area Qualititive and quantitative methods are used in this paper Qualititive method was arried out through 15 interviews, 03 leaders of state institutions in Phu Nhuan District; 03 user administrator workparts son parts in unit 09 emploee to check the appropriateness, legibility of words, comprehensibility Qualititive method was used in questionaires with 11 independent factors and one dependent factor by the convenient sampling method The data collected are used to calculate the Cronbach’s Alpha, to analyse the EFA, SPSS and to review the assumptions in research models The measurements are based on gathered information from previous dissertations related to this subject There are 11 factors affecting the performances of the instutions in Phu Nhuan District: politics, law, economics, education, social factors, international relations, operating budget, human resources, infrastructures, organizing structures, inspectorate, research method development, presuppositions and questionnaire questions Based on these, field studies were carried out, collected and the data was processed by Excel and SPSS Through the evaluation of measurement; the credibility (Cronbach Alpha); kiểm the evaluation of measurement (analyse EFA); assessing the prepositions (linear regression model), the conclucsion was that there are 11 positive factors (+) affecting the performances of the instutions in Phu Nhuan District Of those factors, there are 03 factors that have the most powerful impacts: education (ᵦ = 0,259), international interchanges (ᵦ = 0,232) and operating budget (ᵦ = 0,215); The other factors also have impacts but not as much: ecnomics (ᵦ = 0,206), infrastructures (ᵦ = 0,202), social (ᵦ = 0,200), organizing structures (ᵦ = 0,193), legal system(ᵦ = 0,162), domestic inspections (ᵦ = 0,161), human resources (ᵦ = 0,144) and politics (ᵦ = 0,089) From the results, the author suggests some direct solutions to improve the the performances of the instutions in Phu Nhuan District However, those are only general solutions, not go into details And this is one of the drawbacks of this paper Another drawback is the limited sample size consisting only state institutions These drawbacks will be discussed in later research Reliability Statistics C N r of , 78 Item-Total Statistics S S C C c c o r al al rr o e 3.588 e n M e 12.65 T 49 77 M 12.57 3.225 T 62 70 M 12.46 3.401 T 61 71 M 12.69 3.297 T 61 71 PL 3.3: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường kinh tế Case Processing Summary N 23 10 0 C Exc a lude 23 10 s e a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,814 N of Items Item-Total Statistics M T M T M T M T S S C C ca c o r le al rr o M12.97 e 3.311 e n 65 76 12.92 3.140 68 74 12.77 3.519 58 78 13.01 3.086 62 77 PL 3.4: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường giáo dục Case Processing Summary N 23 10 0 C Exc a lud 23 10 s ea Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,708 Item-Total Statistics S S C C ca c o r le al rr o e 2.860 e n M M12.62 T 44 67 M 12.56 2.766 T 45 66 M 12.83 2.409 T 53 62 M 12.69 2.468 T 54 61 PL 3.5: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường văn hóa xã hội Case Processing Summary N 23 10 0 C Exc a lud 23 10 s ea Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics CN r of , 91 Item-Total Statistics S S C C ca c o r le al rr o M e 1.966 e n M T 37 83 88 M 2.004 T 44 87 85 M 2.170 T 36 80 90 PL 3.6: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường quốc tế Case Processing Summary N 23 10 0 C Exc lud a 23 10 s ea Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,914 N of Items Item-Total Statistics S ca le M M T 11 M T 12 M T 09 S C C c o r al rr o e 1.811 e n 78 90 1.561 91 80 1.710 78 91 PL 3.7: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Nguồn kinh phí hoạt động Case Processing Summary N 23 10 0 C Exc a lud 23 10 s ea Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,784 Item-Total Statistics S S C C ca c o r le al rr o e 2.812 e n N M11.55 K 51 77 N 11.73 2.787 K 60 72 N 11.70 2.601 K 67 68 N 11.54 2.804 K 57 74 PL 3.8: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Nguồn nhân lực Case Processing Summary N 23 10 0 C Exc a lud 23 10 s ea Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics CN r of , 90 Item-Total Statistics S S C C ca c o r le al rr o e 3.617 e n N M13.25 N 78 87 N 13.24 3.890 N 72 89 N 13.26 3.457 N 84 84 N 13.28 3.692 N 75 88 PL 3.9: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Trình độ phát triển sở vật chất kỹ thuật vào hoạt động dịch vụ Case Processing Summary N 23 10 0 C Exc a lud 23 10 s ea Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,888 N of Items Item-Total Statistics C S C S C S S ca le M 64 61 63 S C C c o r al rr o e 2.127 e n 78 83 2.101 77 84 2.070 78 83 PL 3.10: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Tổ chức máy quản lý đơn vị Case Processing Summary N 23 10 0 C Exc a lud 23 10 s ea Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,854 Item-Total Statistics S S C C ca c o r le al rr o M e 1.212 e n T C 49 73 78 T 1.231 C 59 73 78 T 1.245 C 46 71 81 PL 3.11: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Hệ thống kiểm soát nội Case Processing Summary N 23 10 0 C Exc lud a 23 10 s ea Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics CN r of , 76 Item-Total Statistics S S C C ca c o r le al rr o e 5.610 e n K M15.48 S 53 72 K 15.69 5.481 S 53 72 K 15.85 4.983 S 51 74 K 15.69 5.905 S 54 72 K 15.57 5.960 S 59 71 PL 3.12: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Hiệu hoạt động Case Processing Summary N Valid 23 10 C Ex0 a clu Total 23 10 s ea Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,698 N of Items Item-Total Statistics H Q H Q H Q S S ca c le al M e 83 72 84 72 83 72 C o rr e 50 51 52 C r o n 61 60 69 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA Phân tích EFA biến độc lập: Kaise r77 A pp Ba df 82 rtl ett Si 00 's g Total Variance Explained C o m p o1 01 11 12 31 41 51 61 71 81 92 02 Initia l To tal 62 46 31 22 15 99 88 81 66 42 32 8 7 6 5 %C u o m 1 61 08 5 40 .4 5 5 69 .3 7 72 .1 7 89 .1 8 85 Extra ction Sums Cu % T ot o m al ul1 64 61 62 43 08 73 32 .5 54 2 40 11 .4 55 91 .4 05 81 .4 55 69 61 .3 36 41 .3 77 Rotatio n Sums of % C T o u ot f al 7m 12 .6 82 .6 42 72 .6 12 6 37 62 .6 44 62 .6 04 52 .6 75 53 42 .5 96 42 .5 57 22 .1 32 .1 8 99 24 52 9 62 72 82 93 93 03 13 23 96 33 43 53 63 98 73 83 9 94 9 04 .210 10.Method: Principal Component Analysis Extraction Rotated Component Matrix N N N N N N N N M T M T M T M T M T M T M T M T K S 8 8 8 7 7 7 7 C 9o 1 a K S K S K S K S M T M T M T M T M T M T M T M T M T M TN K N K N K N CK S C S C S T C T C T C M T M T M T M T 7 .7 8 8 7 6 8 .8 76 73 67 Extraction Method: Principal 66 Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích EFA biến hiệu hoạt động (biến phụ thuộc): KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .673 A pp Ba df rtl Si ett g 's Total Variance Explained Extr Ini acti tia on C lC Su%Cu % o T u T mu m ot om o olati p al f ul t f ve 62 6 2 81 1 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a H Q 79 H Q 78 H Q 78 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Model Summary M o R de A Rdj us Ste St d Er ro b Dur bin W 31 69 a (Constant), a Predictors: KSNB, TCBM, MTCT, MTGD, NNL, MTKT, MTVH, MTPL, MTQT, NKP, CSVC b Dependent Variable: HQHD ANOVA a S M M u d e F o mf ig a Rd n24 e R 12 e 12 T 32 o 63 a Dependent Variable: HQHD b Predictors: (Constant), KSNB, TCBM, MTCT, MTGD, NNL, MTKT, MTVH, MTPL, MTQT, NKP, CSVC Coefficients U St n an s da M t t rdi o B S B d t e e d ( C M T0 0 M T1 M T1 M T1 C o l S l iT V g ol I er F an a M T1 M T1 N K1 N N0 C S1 T C1 K S1 2 2 1 PHỤ LỤC 5: ĐỒ THỊ PHÂN TÁN PHẦN DƯ CHUẨN HÓA ... CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP CĨ THU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp. .. định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập + Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập địa bàn quận Phú Nhuận + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động. .. động đơn vị nghiệp công lập địa bàn quận Phú Nhuận Câu hỏi nghiên cứu: + Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập? + Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động đơn vị nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu trên địa bàn quận phú nhuận , Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu trên địa bàn quận phú nhuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay