Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trường hợp tại thành phố hồ chí minh

155 9 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM THỊ THẢO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪATRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐỨC DŨNG TP Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS PHAN ĐỨC DŨNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên PGS.TS Trần Phước TS Trần Văn Tùng TS Huỳnh Tấn Dũng PGS TS Phạm Văn Dược TS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn chỉnh sửa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Trần Phước TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM THỊ THẢO Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1980 Nơi sinh: Bến Tre Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850044 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừatrường hợp Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm giải vấn đề sau: - Khái qt tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài từ nghiên cứu trước tác giả nước, làm sở lý thuyết đưa mơ hình nghiên cứu - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừatrường hợp thành phố Hồ Chí Minh - Thực khảo sát nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừatrường hợp thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phần mềm kế toán Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm kế toán phù hợp với nhu cầu thị trường - Để đạt nhiệm vụ đặt ra, nội dung nghiên cứu đề tài trình bày chương sau: (1) Tổng quan vấn đề nghiên cứu; (2) Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu; (3) Phương pháp nghiên cứu; (4) Kết nghiên cứu thảo luận; (5) Kết luận hàm ý quản trị III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/03/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS PHAN ĐỨC DŨNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phạm Thị Thảo ii LỜI CÁM ƠN Để hồn thành chương trình cao học luận văn tốt nghiệp này, nhận nhiều hỗ trợ từ Quý Thầy Cô, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Tơi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: Thầy PGS.TS Phan Đức Dũng, người trực tiếp hướng dẫn, bảo, động viên suốt trình thực luận văn Nhờ tơi hiểu hồn thành luận văn Q Thầy Cơ trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM tận tình giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu, kinh nghiệm thực tiễn sống thời gian học tập trường Bạn bè, anh chị, bác doanh nghiệp mà tiến hành khảo sát nhiệt tình giúp đỡ tơi hồn thành khảo sát định tính định lượng Gia đình, người thân, đồng nghiệp bạn lớp cao học kế toán 15SKT11 trường ĐH Công nghệ TP.HCM hỗ trợ cho suốt trình học tập thực luận văn Mặc dù cố gắn, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận thơng cảm ý kiến đóng góp Q Thầy Cơ Phạm Thị Thảo TĨM TẮT Kế tốn cơng cụ quản lý kinh tế quan trọng cung cấp thơng tin hữu ích cho việc định nhà quản trị, góp phần vào thành bại doanh nghiệp Để đáp ứng u cầu thơng tin nhanh chóng, kịp thời, xác thời đại số hóa nhà quản trị, việc sử dụng phần mềm kế tốn làm cơng cụ hỗ trợ nhân viên kế toán nhu cầu tất yếu, khách quan Với 97% tổng số doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp nhỏ vừa, nắm bắt điều nên cơng ty sản xuất phần mềm kế toán tập trung vào phân khúc thị trường Hiện nay, thị trường phần mềm kế tốn Việt Nam có nhiều hãng cung cấp phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa với đa dạng sản phẩm Những yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp? Là câu hỏi có nhiều người nghiên cứu trả lời, câu trả lời giai đoạn lại khác Vậy câu trả lời cho câu hỏi nhu nào? Xuất phát từ lý đó, tác giả thực đề tài nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừatrường hợp thành phố Hồ Chí Minh” Đề tài thực nhằm giải hai vấn đề: Thứ xác định nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừatrường hợp thành phố Hồ Chí Minh Thứ hai đề xuất tiêu chí lựa chọn phần mềm kế tốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa địa bán thành phố Hồ Chí Minh sở kết nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp định lượng khảo sát doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kết khảo sát thu 250 quan sát hợp lệ đưa vào phân tích với hỗ trợ phần mềm SPSS 22.0 Thông qua công cụ kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA hệ số tương quan Pearson, hồi quy bội Kết cho thấy có nhóm yếu tố tác động định lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: (1) Chất lượng phần mềm kế toán (CL); (2) Dịch vụ hỗ trợ nhà cung cấp (HT); (3) Khả phần mềm kế toán phù hợp với doanh nghiệp (PH); (4) Những lời nhận xét, tiến cử chuyên nghiệp (NX) (5) Mối quan hệ nhà cung cấp với doanh nghiệp (NCC) Trong đó, yếu tố tác động mạnh Dịch vụ hỗ trợ nhà cung cấp, Những lời nhận xét, tiến cử chuyên nghiệp, tác động mạnh thứ ba Mối quan hệ nhà cung cấp với doanh nghiệp, tác động mạnh thứ tư Khả phần mềm kế toán phù hợp với doanh nghiệp, tác động yếu đến định lựa chọn phần mềm kế toán Chất lượng phần mềm kế toán Từ kết tác giả đề xuất nhà cung cấp phần mềm kế toán: Thứ nhất, phải thường xuyên khảo sát để xác định yêu cầu phần mềm kế tốn cung cấp chưa đáp ứng khách hàng để tiến hành bổ sung, nâng cấp; Thứ hai, nâng cao dịch vụ hỗ trợ khách hàng; Thứ ba phải thường xuyên cập nhật thay đổi sách thuế kế tốn, tìm hiểu kỹ đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa, từ cung cấp phần mềm kế tốn phù hợp với đặc điểm khách hàng; Thứ tư phải nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo uy tín, niềm tin cho khách hàng nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa nhờ tác động truyền miệng tích cực từ họ đến cộng đồng Thứ năm phải tạo mối quan hệ tốt với khách hàng để tạo uy tín, niềm tin cho khách hàng, góp phần giữ vững phát triển thị trường ABSTRACT Accounting is an important economic management tool that provides useful information for decision makers, contributes to the success of the business In order to meet the fast, timely and accurate information requirements of the current digital age of management, the use of accounting software as a tool to support accountants is inevitable More 97% of the total number of Vietnamese enterprises today are small and medium enterprises, catching up that trend so that accounting software companies also focus on this market segment Currently, in the accounting software market of Vietnam, there are many companies providing accounting software for small and medium enterprises with a variety of products What factors affect the decision to choose accounting software of the business? The question has been answered by many respondents, but each answer at each stage is very different So how is the answer to that question now? Starting from that reason, the author undertakes the research topic: "Factors influencing the decision to choose accounting software in small and medium enterprises – particularly in Ho Chi Minh City" This research was conducted to satisfy two issues: identifying factors influencing the choice of accounting software in small and medium enterprises - in Ho Chi Minh City The second is to propose criteria for selection of accounting software for small and medium enterprises based in Ho Chi Minh City, repied in the results of the study The topic used quantitative survey methods in small and medium enterprises in Ho Chi Minh City, the survey results obtained 250 valid observations analyzed with the support of software Sspss 22.0 Through Cronbach Alpha testing tools, analysis EFA discovery factor and Pearson correlation coefficient, multiple regression The results show that there are main factors influencing the choice of accounting software in small and medium enterprises in Ho Chi Minh City, including: (1) quality accounting software; (2) Supplier Support Services (HT); (3) the ability of accounting software which is suitable for business (PH); (4) Professional Recommendations (NX) and (5) Supplier-to-Business Relationship (NCC) In particular, the strongest impact factor is the provider support service, then was followed by the professional recommendation, the third strong impact is the supplier-to-business relationship, the impact of the fourth strength is the ability of accounting software suited to the business, the weakest impact on the decision to choose accounting software is the quality of accounting software From the above results, the author also recommended to the accounting software vendors: Firstly, conducting regularly survey to determine the requirements of accounting software which their customers were provided but they have not been satisfied Second, enhancing supporting customer services Third is regularly update changes in the tax and accounting policy to thoroughly understand the characteristics of small and medium enterprises, thereby providing the software in accordance with customer characteristics The fourth is to improve the quality of service to create credibility and trust for current customers to create a spillover effect through positive word-of-mouth impact from them to the community The fifth is to always create a good relationship with customers to create prestige, trust in them as well as contribute to maintain and develop the market vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC CÁC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH xiv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Ý nghĩa đề tài Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 CÁC NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .19 2.1 KHÁI QT VỀ DN NHỎ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ .19 2.1.1 Tiêu chuẩn xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam .19 2.1.2 Đặc điểm chung doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 19 2.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam .22 2.1.4 Sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua 24 2.2 PHẦN MỀM KẾ TOÁN .26  NHỮNG LỜI NHẬN XÉT, TIẾN CỬ CHUYÊN NGHIỆP Statistics N N N N X N 25 X 25 X 25 X 25 Va 0 0 0 0 lid 3 3.6 Miss 54 66 65 14  MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ CUNG CẤP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP Statistics N N N N N C25C25C25 C25 Va 0 0 0 0 lid 3 3.6 Miss 62 67 78 92 PHỤ LỤC 10 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT T TÊN T1 CtC22 y /9 20 Ct 6/ y Ct 77 y /5 31 Ct y Ki Ct y 16 T 2/ Ct 11 y 8/ T 33 21 Ct y đ 10 B 41 an /8 24 Ct y ng Ct 11 y 5/ T Ct 14 yCt 09 17 y 3/ C 14 Ct 53 y 14 Ct N y gu Ct 30 yCt 81 y 22 T Ct y 30 T G/ Ct y 12 T Ct y Bi T s Ct y 92 T đ Ct y 52 T 8/ L Ct ầu y 8, Ct 26 y đ T 59 Ct /E y 1, 22 Ct L y ô Ct 10 y 8/ T E L Ct ầu y 2, Ct 24 y 7/ T 23 Ct 4/ y 67 K Ct hu y C, lô C Ct 56 y /7 T C Ct 43 y đ T Ct y 52 T 42 Ct y 50 12 Ct 4/ y 21 Ct y Đi 45 Ct y K Ct y S T 35 Ct y S Ct T y ần C g 21 Ct đ y 64 Ct N y gu 64 Ct y X Ct 48 y /1 T Ct y 63 T Ct 14 y T P S Ct ố y 40 L Ct ầu y 11 Ct y 29 T /8 25 Ct V y ạn Ct 19 y Đ T Ct 12 y /4 T B 26 Ct 9/ y 57 Ct y 59 28 Ct 4/ y 15 Ct 74 y Vĩ 6 6 6 6 Vi ệt Ct y Ct y T Ct y T Ct y T Ct y T Ct y T C N C C T Y Ct y Ct y T Ct y Ct y D oa Ct y C Ct y C Ct y T Ct 37 yCt yCt y T 63 Đi nh C – 16 5/ 17 46 , 66 6/ 59 46 , 13 58 32 /6 đ 13 6/ 15 S ố 11 23 L 54 /3 /4 42 A 93 N gu 50 564 84 B P Ct y ng 31 Ct y Ki 11 Ct 8/ y 33 Ct 10 y T K K Ct hu y ph 17 Ct 17 y B 14 Ct 09 y H 42 Ct Tr y ần Ct F y T cư 4/ Ct 40 y đ Ct 12 y C P 51 Ct H y oà L Ct ầu y 8, Ct 47 y T 49 Ct 23 y 6/ T 43 36 Ct đ y T Ct òa y nh 29 Ct y L Ct 60 y V Ct y Ct y Ct y Ct y Ct y T Ct y C Ct y Ct y Ct y Ct y Ct y T Ct y C Ct y C Ct y Ct yCt y C Ct 11 y T Ct y Ct y T p 24 H oà 51 451 72 873 02 d9 u7 82 /2 A 12 A 25 /2 L ô C 20 7/ 15 61 1/ 14 29 0/ 16 /8 C 19 đ 17 3/ 12 85 Vĩ 29 Đ 98 N gu 48 N 02 P Ct y Ct y C Ct y C Ct y T Ct y C Ct y C hi n G re Ct y Ct y Ct y 2 Ct y Ct y Ct y Ct y Ct y T Ct y C 01 Ct y T p T òa nh 13 7/ T ăn 66 6/ 59 39 N 43 , T 32 4/ 35 17 Q ua 42 /2 N P 10 7, S ố 28 10 14 C T T òa nh 50 lầ u 50 lầ u T òa Ct y Ct y 3 3 3 4 4 Ct y Ct y Ct y Ct yCt y C Ct y C Ct y T Ct y T Ct y T Ct y Ct y Ct y T Ct y T Ct y L Ct y C Ct y T Ct y T P N 64 Q 64 N K E A 77 Tr 11 H 11 2K C N 22 N 71 /4 79 19 đ 18 4/ A M 06 T hâ 61 /3 L L ầu 2, L ầu 2, 19 L a 10 T ần g V àn 17 Ct B y P T Ct ần y g T 6, 72 Ct 85 y 73 Ct 06 y N T gu Ct 36 y 2/ T 92 Ct Đ y ồn Ct 35 y 1/ T 14 41 Ct N y gu A Ct 35 y A Ct 38 y P T Ct 23 y 6/ T 43 Ct 33 y T Tr Ct 24 y /1 T Ct 35 y A/ T 42 9/ Ct y N 58 Ct /2 y 6/ 14 Ct y N Ct 29 y 3/ 7 7 G ia Ct y T Ct y T Ct y T C t y Ct y Ct y C ô n Ct y Ct y Ct y Ct y C Ct y C Ct y 8 Ct y C Ct y C Ct y Ct y G ò26 7/ 54 97 N gu 28 Gi T ần g 15 51 51 69 Tr L ô S 33 A 21 Đi 23 T 63 A 33 P 14 H P ng 20 S 19 56 /6 Q 23 Ct y T Ct 50 y /3 C Ct 70 y L 1 Ct Đ y ồn 15 Ct 6/ y 1/ 17 Ct 9 y đ 81 Ct 10 y N 51 Ct /1 y Ct 1/ y th Tr Ct 49 y D 51 Ct y Đ 10 Ct Đ y 94 Ct /1 y 40 18 Ct 49 y 18 Ct I2 y sả 26 Ct 40 y B C a Ct 30 y C T 56 Ct 5/ y 20 B Ct 14 y Ct 50 y Đ Ct 75 y C C ù Ct y 35 C L Ct H y L Ct y 3, C 23 89 Ct A y N 14 Ct y K B Ct 09 y K 16 Ct /2 y B 1/ Ct 22 y đ Ct 55 y Bi 92 Ct N y a Ct H y oà 48 Ct 1/ y 20 Ct y 11 C A Ct y N 11 Ct 79 y D Ct 44 y Đ T ặn Ct y 41 T 0/ Ct 11 y N 2 2 2 2 2 23 3 Lị ch Ct y T D N T C ô n Ct y C Ct y C Ct y Ct y Ct y Ct y Ct y Ct y Ct y C Ct y T Ct y C Ct y C Ct y Ct y Ct y Ct y T T p 16 3/ 54 24 /4 B 13 38 78 1/ C 28 22 C 28 Đ T ần g 42 Tr an 16 Bi 78 K 12 Pa 1/ 14 12 76 Y ên 34 36 37 A 34 5/ 23 16 Ct 3/ y 21 Ct y 30 T K Ct 25 y T B Ct 45 y 1/ T 15 Ct y 13 T 4/ Ct 69 y /1 T Ct 11 y 8/ T ... - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa – trường hợp thành phố Hồ Chí Minh? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố việc lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa. .. lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa – trường hợp thành phố Hồ Chí Minh Thứ hai đề xuất tiêu chí lựa chọn phần mềm kế tốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa địa bán thành phố Hồ Chí Minh sở kết... cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa – trường hợp thành phố Hồ Chí Minh - Giúp nhà nghiên cứu có thêm sở liệu lựa chọn phần mềm doanh nghiệp nhỏ vừa – trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trường hợp tại thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trường hợp tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay