Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên khối văn phòng ở các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh

124 10 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ SÂM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ SÂM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ THỦY TIÊN Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Thuỷ Tiên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM ngày 12 tháng 07 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T 1P G 2T S 3T S 4T S 5T S C h Chủ Phản biện Phản biện U v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày Ch uy ên : T : 12 : K ế G: iN N: ơQ M: S 14 H41 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nhân viên khối văn phòng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh II – Nhiệm vụ nội dung: - Thực nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nhân viên khối văn phòng TP HCM - Nghiên cứu lý luận, đo lường, xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến thu nhập nhân viên khối văn phòng - Thu thập xử lý số liệu nhân tố tác động đến thu nhập Từ rút kết mức độ tác động nhân tố đến thu nhập nhân viên khối văn phòng doanh nghiệp TP HCM - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao thu nhập cho nhân viên khối văn phòng doanh nghiệp TP HCM III – Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 20 – 08 - 2015 IV – Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 15 – 04 - 2016 V – Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Hồ Thủy Tiên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) PGS.TS Hồ Thủy Tiên i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nhân viên khối văn phòng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Trần Thị Sâm ii LỜI CẢM ƠN Khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tơi xin gửi đến q Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn PGS.TS Hồ Thủy Tiên tận tâm hướng dẫn, bảo ý tưởng, kiến thức, nội dung luận văn phương pháp nghiên cứu khoa học để tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn, hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng Q thầy bạn Trân trọng! TP HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2016 Học viên thực luận văn Trần Thị Sâm TÓM TẮT Thu nhập khoản tiền mà người lao động nhận từ suất lao động để thực công việc theo thỏa thuận Thu nhập theo luật định khơng dựa vào trình độ, kinh nghiệm, loại hình doanh nghiệp, thành thạo ngoại ngữ, giới tính, tình trạng hôn nhân Tuy nhiên, thực tế yếu tố kể có tác động lớn đến thu nhập Tác giả thu thập liệu yếu tố tác động đến thu nhập nhân viên khối văn phòng xử lý số liệu phương pháp định lượng để xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thu nhập họ Theo đó, với yếu tố mà tác giả nghiên cứu kinh nghiệm có tác động mạnh tới thu nhập Người lao động có nhiều kinh nghiệm thu nhậphọ nhận cao ngược lại Tiếp đó, mức độ tác động đến thu nhập nhân viên văn phòng theo thứ tự giảm dần trình độ, loại hình doanh nghiệp, thành thạo ngoại ngữ, giới tính Tình trạng nhân có tác động tới thu nhập ABSTRACT Income is monetary compensation that an employee is paid by an employer in exchange for work done Statutory income is not based on level, experience, type of business, fluent inforeign languages, gender, marital status However, infact, elements are talked about have a huge impact on income This paper was collected to data and processed them by quantitative method to analyse the infulence level of elements to income The results show that level affects the most to income The highter experience, an employee is the more have a lot of income and opposite Next, the infulence level of elements to income incorrding to decreasing order is level, type of business, fluent inforeign languages, gender The marital status has few affect to income MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ TIỀN LƯƠNG – THU NHẬPCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 2.1.1 Khái niệm tiền lương – thu nhập 2.1.1.1 Khái niệm tiền lương 2.1.1.2 Khái niệm thu nhập 2.1.2 Lực lượng lao động phân loại lực lượng lao động 2.1.2.1 Khái niệm lực lượng lao động 2.1.2.2 Phân loại lực lượng lao động 10 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động khối văn phòng 12 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 14 2.2.1 Các mơ hình nghiên cứu lý thuyết 14 2.2.2 Các nghiên cứu giới 16 2.2.3 Các nghiên cứu nước 19 2.2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thiết kế nghiên cứu 24 3.1.1 Nghiên cứu sơ 24 3.1.2 Nghiên cứu thức 25 3.2 Xây dựng thang đo 26 3.2.1 Thang đo lý thuyết 26 3.2.2 Thang đo thức 26 3.3 Thiết kế mẫu 29 3.4 Phương pháp xử lý liệu 30 3.5 Quy trình nghiên cứu 32 TÓM TẮT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 34 4.2 Thống kê mô tả biến liệu định lượng 36 4.3 Kiểm định độ tin cậy độ phù hợp thang đo 37 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Kinh nghiệm Cronbach’s Alpha 37 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 37 4.4 Phân tích tương quan hồi qui 40 4.4.1 Phân tích tương quan 40 4.4.2 Phân tích hồi qui 41 4.5 Kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu 43 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 48 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Các điểm nghiên cứu 49 5.2 Tóm tắt kết nghiên cứu 49 S HỌĐỊ T VÀA 2Ki Tân 4m Bìn 2Tr Tân 4ư Bìn 2N Tân 4gu Bìn 2Tr Tân 4ần Bìn 2Tr Tân 4ần Bìn 2N Tân 4gu Bìn 2P Tân 4hạ Bìn 2Tr Tân 4ần Bìn 2H Tân 5u Bìn 2L Tân 5ê Bìn 2N Tân 5gu Bìn 2L Tân 5ê Bìn 2L Tân 5ư Bìn 2N Tân 5gu Bìn 2Tr Tân 5ần Bìn 2H Tân 5ồ Bìn 2N Tân 5gu Bìn 2N Tân 5gu Bìn 2L Tân 6ê Bìn 2Tr Thủ 6ần Đ 2H Thủ 6oà Đ 2V Thủ 6ũ Đ 2N Thủ 6gu Đ 2N Thủ 6gu Đ 2N Thủ 6gu Đ 2N Thủ 6gu Đ 2L Thủ 6ê Đ S HỌĐỊ T VÀA 2C Thủ 6ao Đ 2N Thủ 7gu Đ 2N Thủ 7gu Đ 2L Thủ 7ê Đ 2H Thủ 7u Đ 2N Thủ 7gu Đ 2Tr Thủ 7ần Đ 2N Thủ 7gu Đ 2N Thủ 7gu Đ 2L Thủ 7ê Đ 2Tr Thủ 7ần Đ 2V Thủ 8õ Đ 2L Thủ 8ê Đ 2N Thủ 8gu Đ 2N Thủ 8gô Đ 2P Thủ 8ha Đ 2V Thủ 8õ Đ 2N Thủ 8gu Đ 2N Tân 8gu Phú 2P Tân 8hạ Phú 2N Tân 8gu Phú 2N Tân 9gu Phú 2B Tân 9ùi Phú 2P Tân 9ha Phú 2N Tân 9gu Phú 2Đ Tân 9ỗ Phú 2N Tân 9gu Phú S HỌĐỊ T VÀA 2Đ Tân 9ào Phú 2N Tân 9gu Phú 2H Tân 9u Phú 2N Tân 9gu Phú 3N Tân 0gu Phú 3H Tân 0u Phú 3N Tân 0gu Phú 3Tr Tân 0ần Phú 3T Tân 0hâ Phú 3C Tân 0hâ Phú 3N Tân 0gu Phú 3V Tân 0ũ Phú 3L Tân 0ê Phú 3T Tân 0ạ Phú 3Tr Tân 1ư Phú 3Tr Tân 1ư Phú 3L Tân 1ư Phú 3N 1gu 3D 1ư 3Đ 1ỗ 3P 1hù 3N 1gu 3V 1õ 3N 1gu 3Tr 2ần 3N 2gu 3H 2oà S HỌĐỊ T VÀA 3N 2gu 3N 2gu 3Tr 2ần 3N 2gu 3Đ 2ặn 3Tr 2ần 3Tr 2ần 3N 3gu 3N 3gu 3D 3ư 3T 3há 3N 3gu 3D 3ư 3P 3hạ 3N 3gu 3Tr 3ần 3Tr 3ần 3N Quậ 4gu n 3L Quậ 4ê n 3H Quậ 4u n 3L Quậ 4ê n 3Tr Quậ 4ần n 3V Quậ 4õ n 3V Quậ 4õ n 3N Quậ 4gu n 3T Quậ 4há n 3N Quậ 4gu n S HỌĐỊ T VÀA 3Đ Quậ 5ỗ n 3N Quậ 5gu n 3V Quậ 5õ n 3Tr Quậ 5à n 3C Quậ 5h n 3L Quậ 5ê n 3N Quậ 5gu n 3N Quậ 5gu n 3L Quậ 5ê n 3N Quậ 5gô n 3N Quậ 6gu n 3N Quậ 6gu n 3N Quậ 6gu n 3H Quậ 6u n 3M Quậ 6ai n 3Tr Quậ 6ần n 3N Quậ 6gu n 3Tr Quậ 6ần n 3Đ Quậ 6ỗ n 3Tr Quậ 6ần n 3N Quậ 7gu n 3T Quậ 7ô n 3H Quậ 7u n 3N Quậ 7gu n 3P Quậ 7ha n 3P Quậ 7hạ n 3N Quậ 7gu n S HỌĐỊ T VÀA 3N Quậ 7gu n 3N Quậ 7gô n 3N Quậ 7gu n 3L Quậ 8ê n 3Tr Quậ 8ần n 3N Quậ 8gu n 3N Quậ 8gu n 3N Quậ 8gu n 3N Quậ 8gu n 3N Quậ 8gu n 3L Quậ 8ã n 3Đ Quậ 8ỗ n 3V Quậ 8õ n 3N Quậ 9gu n 3N Quậ 9gô n 3N Quậ 9gu n 3N Quậ 9gu n 3Tr Quậ 9ần n 3Đi Quậ 9n n 3Tr Quậ 9ần n 3N Quậ 9in n 3N Quậ 9gu n 3N Quậ 9gu n 4N Quậ 0gu n 4N Quậ 0gô n 4N Quậ 0gu n 4H Quậ 0oà n S HỌĐỊ T VÀA 4P Quậ 0hạ n 4N Quậ 0gu n 4N Quậ 0gu n 4H Quậ 0ồ n 4L Quậ 0ê n 4P Quậ 0hạ n 4N Quậ 1ô n 4Tr Quậ 1ần n 4N Quậ 1gu n 4H Quậ 1uỳ n 4Â Quậ 1u n 4H Quậ 1uỳ n 4Đ Quậ 1ặn n 4N Quậ 1gu n 4C 1hu 4Tr 1ần 4Tr 2ư 4N 2gu 4N 2gu 4N 2gu 4Tr 2ần 4P 2hạ 4Tr 2ần 4N 2gu 4N 2gu 4P 2ha 4V 3õ S HỌĐỊ T VÀA 4P 3hạ 4N 3gu 4V 3ũ 4B 3ùi 4Tr 3ần 4T 3ư 4P 3hạ 4Đ 3ặn 4L 3ê 4V 4õ 4Tr 4ần 4L 4ê 4Tr 4ần 4N 4gu 4Đ 4ặn 4T 4ạ 4Tr 4ần 4P 4hạ 4B 4ùi 4N 5gu 4N 5gu 4V 5ũ 4P 5ha 4L 5ê 4V 5ũ 4L 5ê 4P 5hạ S HỌĐỊ T VÀA 4P 5ha 4L 5ư 4Tr 6ần 4P 6hạ 4N 6gô 4Đ 6ặn 4L 6ê 4L 6ê 4P 6hạ 4B 6ùi 4N 6gu 4L 6ê 4Đ 7à 4T 7ăn 4N 7gu 4Tr 7ần 4N 7gu 4L 7ê 4N 7gu 4Tr 7ịn 4P 7hạ 4B 7ùi 4H 8ồ 4Tr 8ần 4Tr 8ần 4L 8ê 4L 8ê S HỌĐỊ T VÀA 4N 8gu 4N 8gu 4N 8gu 4N 8gu 4Đ 8ặn 4Tr 9ần 4N 9gu 4N 9gu 4V 9ũ 4P 9hạ 4L 9ê 4N 9gu 4C 9ao 4N 9gu 4V 9ũ 5Tr 0ần 5L 0ê 5Đ 0ặn 5N 0gu 5P 0hạ 5H 0oà 5Đi 0n 5B 0ùi 5Tr 0ần 5N 0gu 5H 1oà 5P 1ha S HỌĐỊ T VÀA 5B 1ùi 5B 1ùi 5N 1gu 5L 1ê 5T 1ô 5N 1gu 5P 1ha 5P 1hạ 5N 2gu 5Tr 2ần 5H 2ồ 5H 2oà 5H 2ồ 5N 2gu 5H 2oà 5N 2gu 5N 2gu 5Đ 2ỗ 5P 3hạ 5P 3hạ 5N 3gu 5Tr 3ư 5Tr 3ịn 5P 3ha 5B 3ùi 5N 3gu 5H 3uỳ S HỌĐỊ T VÀA 5N 3gu 5Tr 4ần 5P 4hạ 5N 4gô 5L 4â 5P 4hạ 5N 4gu 5L 4ê 5N 4gu 5V 4ũ 5Tr 4ư 5Tr 5ần 5N 5gu 5Tr 5ần 5N 5gu 5N 5gu 5P 5ha 5N 5gu 5P 5ha 5Đ 5ào 5H 5ồ 5H 6uỳ 5D 6ư 5N 6gu 5N 6gu 5N 6gu 5Đ 6oà S HỌĐỊ T VÀA 5N 6gu 5V 6ũ 5Tr 6ần 5H 6u 5N 7gu 5P 7ha 5N 7gu 5P 7hạ 5P 7hạ 5L 7â 5L 7ê 5Đ 7à 5N 7gu 5N 7gu 5N 8gu 5Tr 8ư 5H 8ồ 5N 8gơ 5H 8à 5Tr 8ần 5P 8ha 5Tr 8ần 5L 8â 5H 8à 5N 9gu 5N 9gu 5V 9ũ S HỌĐỊ T VÀA 5T 9ạ 5N 9gu 5N 9gô 5T 9ạ 5P 9hạ 5H 9à 5Đ 9ỗ 6N 0gu 6Đ 0ỗ 6P 0hạ 6V 0ư 6N 0ô 6Đ 0i 6V 0i 6Đ 0ỗ 6Tr 0ần 6L 0ý 6H 1oà 6V 1i 6M 1ã 6N 1gu 6L 1ãn 6D 1ư 6N 1gu 6H 1oà 6Đ 1ỗ 6P 1hạ S HỌĐỊ T VÀA 6N 2gu 6V 2ũ 6N 2ô 6N 2g 6M 2ai 6B 2ùi 6Tr 2ần 6N 2g ... nhập nhân viên khối văn phòng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thu nhập nhân viên khối văn phòng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Gợi ý sách, giải... CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ SÂM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số... nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nhân viên khối văn phòng TP HCM - Nghiên cứu lý luận, đo lường, xây dựng mơ hình nhân tố tác động đến thu nhập nhân viên khối văn phòng - Thu thập xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên khối văn phòng ở các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên khối văn phòng ở các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay