Vai trò của tảo spirulina

51 7 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:30

GVHD: TS Nguyễn Thúy Hương SVTH : Nguyễn Thị Minh Tâm MSSV: 60602122 Nội dung chính: Lịch sử, hình thái, phân loại: Spirulina tên gọi nhà tảo học người Đức-Deurben đặt vào năm 1827 dựa hình thái đặc trưng: dạng xoắn lò xo 5-7 vòng khơng phân nhánh, đường kính xoắn 35-50µm, bước xoắn 60µm, chiều dài thay đổi đạt 0,25mm Phân loại: Ngành: Cyanophyta, Lớp: Cyanophyceae, Bộ: Oscillatoriales, Họ: Oscillatoriaceae, Giống: Spirulina Sinh sản: Thành phần hóa học Spirulina: STT Thành phần Protein tổng số Glucid Lipid Acid nucleic Diệp lục Carotene Tro Chất màu Màu sắc Phycocyanin Xanh da trời Chlorophyll Xanh Carotenoids Màu vàng cam Số lượng (% chất khơ) 60 ÷ 70 13 ÷ 16 7÷8 4,29 0,76 0,23 4÷5 Hàm lượng 10g % Spirulina 1400µg 100 µg 37 µg 14% 1,0% 0,37% Thành phần hóa học Spirulina: Vitamin Trên 10g Nhu cầu hàng ngày cho phép Vitamin A (β-caroten) Vitamin B1 (Thiamine) 23000IU 0,31µg 0,35 µg 1,46 µg 80 µg 32 µg 1IU µg 10 µg 0,50 µg 6,40 5000 1,5 1,7 20 2,0 6,0 30 400 10 - Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B3 (Niacin) Vitamin B6 (Pyridoxine) Vitamin B12 (Cyanocobalamine) Vitamin E (α-tocopherol) Folacin Phanthothenic acid Biotin Inositol % so với nhu cầu hàng ngày cho phép 460 21 21 533 0,04 - Thành phần hóa học Spirulina: Khống Trên 10g Nhu cầu hàng ngày cho phép % so với nhu cầu hàng ngày cho phép Calcium Iron Phosphorus Magnesium Zinc Potassium Copper Manganese Chromium Sodium Selenium 70 mg 10 mg 80 mg 40 mg 300 µg 140 mg 120 µg 500 µg 25 µg 90 mg 10 µg 1000 mg 18 mg 1000 mg 400 mg 15 mg 3500 mg mg mg 120 µg 2400 mg 70 µg 55 10 25 21 14 Thành phần hóa học Spirulina: STT Thành phần µg/10g Số lượng (% tổng chất khơ) STT Thành phần µg/10g Số lượng (% tổng chất khô) Isoleucin Leucin Lysin Methionin Phenilalanin Theonin Tryptophan Valin Alanin 350 540 290 140 280 320 90 400 470 5,6 8,7 4,7 2,3 4,5 5,2 1,5 6,5 7,6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Arginin A.aspartic Cystin A.glutamic Glycin Histidin Prolin Serin Tyrosin 430 610 60 910 320 100 270 320 300 6,9 9,8 1,0 14,6 5,2 1,6 4,3 5,2 4,8 Tình hình ni trồng phát triển Spirulina:  Thế giới: • Có khoảng 80 nước dùng tảo Spirulina, 20 nước sản xuất quy mô lớn từ 2-30 hecta Mexico, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan… • Các trang trại quy mô lớn: Trang trại Twin Tauong (Myanmar), Sosa Texcoco (Mexico), Chenhai (Trung Quốc), nông trại Hawai (Hoa kỳ)… Thành phần dịch chiết Thời gian giữ lại GC-MS (min) 4.13 4.97 6.75 6.87 7.06 7.15 9.05 9.84 10.21 10.32 10.65 10.99 11.50 12.39 12.86 16.88 Thành phần Công thức phân tử 2,6-Diisopropylphenol Pentadecanoic acid Palmitic acid Zoomaric acid Zoomaric acid Stearic acid Oleic acid Oleic acid Linoleic acid Linoleic acid Linolenic acid Linoleic acid - C12H18O C15H30O2 C16H30O2 C16H30O2 C16H30O2 C18H36O2 C18H34O2 C18H34O2 C18H32O2 C18H32O2 C18H30O2 C18H32O2 - Hàm lượng tương đối (%) 1.71 1.16 35.52 1.57 1.74 5.96 0.83 2.02 2.81 2.70 1.28 18.40 21.66 0.90 0.69 1.06 Thành phần dịch chiết Thành phần Hàm lượng (g/kg) Flavonoids β-caroten Vitamin A α-Tocopherol 85.1 ± 7.3 77.8 ± 6.8 113.2 ± 2.7 3.4 ± 0.3 Ngoài ra, nhiều thử nghiệm chứng minh dịch chiết có khả chống lại bốn lồi vi khuẩn khác nhau: vi khuẩn gram dương (Staphylococcus aureus), vi khuẩn gram âm (E.coli), nấm men (Candida albicans) nấm mốc (Aspergillus niger) Nghiên cứu ảnh hưởng sinh khối Spirulina platensis lên hệ vi khuẩn sữa lên men ABT suốt thời gian bảo quản Đo sang lọ 2L, đun nóng đến 900C , 10 phút làm lạnh nhiệt độ cấy mầm Nuôi cấy bể đông khô DVS thiết lập học viện nghiên cứu ngành sữa Hungary Thu từ viện chế biến ngũ cốc (BergholzRehbrucke, Đức) Quy trình sản xuất sữa lên men bổ sung S.platensis Vi khuẩn mồi ABT Nhân giống Tỷ lệ 2% (v/v) Sữa (2L) • Đã xử lý nhiệt làm lạnh xuống 420 C Spirulina platensis Khuấy trộn Lên men •T: 400 C • t: 6h Làm lạnh • 250C đổ vảo bình • 40C, 24h Bảo quản 400C 1500C Phân tích vi sinh Xác định Streptococcus thermophilus : Điều kiện hiếu khí, khuẩn lạc xuất với đường kính 12mm 10ml mẫu +90ml dd pepton 0,1% MT thạch M17, pH 6,9 ± 0,1, 370 C, 48h Phân tích vi sinh Xác định Bifidobacterium spp : 0,200g neomycin sulfate, 0,030g acid nalidixic, 0,600g lithium chloride, 0,250g paromomycin sulfate, nước cất 100ml, lọc, chỉnh pH 7,3, khử trùng dịch kháng sinh 10ml mẫu +90ml dd pepton 0,1% MT nuôi cấy, pH 6,2 ± 0,1 370 C, ngày 5ml dịch kháng sinh + 100ml MRS-agar (pH 6,2) MT nuôi cấy Điều kiện kị khí, sử dụng bình ni cấy kị khí AnaeroGen AN25, VK dạng chữ V, Y, hột đậu Phân tích vi sinh Xác định nấm men nấm mốc: Điều kiện hiếu khí 10ml mẫu +90ml dd pepton 0,1% MT thạch YGC, pH 6,6 ± 0,1 250 C, ngày Phân tích vi sinh Xác định Coliforms E.coli : Bổ sung trypton, 4methylumbelliferyl-betaD-glucuronide MT BGB 2% 10ml mẫu +90ml dd pepton 0,1% pH 7,2 ± 0,1 Ủ 370 C, 24-48h, hiếu khí Sự diện coliforms phát hình thành bong bóng khí ống Durman, ống dương tính với coliforms kiểm tra ánh sáng UV 366nm Thuốc thử Kovacs indose bổ sung vào ống nghiệm để phát huỳnh quang UV diện Ecoli xác định nhờ xuất vòng tròn đỏ sau 1,2 phút Đo độ acid: Giá trị pH đo nhiệt độ phòng dụng cụ đo pH HI 8521 Chuẩn độ độ chua: 20ml mẫu chuẩn độ với NaOH, thị phenolphtalein Phân tích thống kê: Sử dụng phần mềm STATISTICA 4.5 Kết khác biệt thành lập P < 0,05 trường hợp Số lượng tồn (log CFU/ml) hệ VK ABT bảo quản 15°C Thời gian lưu trữ (ngày) 12 15 18 S thermophilus Bổ sung Bình Spirulina thường L acidophilus Bổ sung Bình thường Spirulina Bifidobacterium spp Bổ sung Bình thường Spirulina 9.17±0.10 9.45±0.15 9.35±0.12 9.30±0.13 9.28±0.11 9.23±0.13 9.27±0.08 7.38±0.07 7.49±0.07 7.35±0.08 7.34±0.12 7.39±0.19 7.32±0.11 7.30±0.06 6.36±0.08 5.95±0.12 5.65±0.09 5.41±0.12 5.37±0.04 5.31±0.08 5.33±0.14 9.03±0.06 9.26±0.18 9.15±0.11 9.02±0.03 9.06±0.14 9.05±0.11 8.99±0.15 7.11±0.08 7.27±0.17 7.20±0.14 7.19±0.15 7.18±0.13 7.15±0.13 7.09±0.16 6.19±0.09 5.64±0.15 5.36±0.14 5.17±0.03 5.22±0.07 5.15±0.03 5.13±0.08 Số lượng tồn (log CFU/ml) hệ VK ABT bảo quản 4°C Thời gian lưu trữ (ngày) 14 21 28 35 42 S thermophilus Bổ sung Bình thường Spirulina L acidophilus Bổ sung Bình thường Spirulina Bifidobacterium spp Bổ sung Bình thường Spirulina 9.17±0.10 9.28±0.06 9.21±0.12 9.21±0.12 9.11±0.07 9.05±0.18 8.86±0.16 7.38±0.07 7.48±0.08 7.42±0.10 7.40±0.11 7.38±0.15 7.35±0.07 7.31±0.13 6.36±0.08 6.42±0.06 6.34±0.03 5.88±0.05 5.91±0.09 5.23±0.09 4.86±0.05 9.03±0.06 9.12±0.16 9.13±0.08 9.11±0.03 9.01±0.06 8.85±0.14 8.64±0.18 7.11±0.08 7.25±0.11 7.28±0.11 7.25±0.13 7.20±0.09 7.01±0.14 7.00±0.17 6.19±0.09 6.30±0.06 6.17±0.08 5.82±0.06 5.73±0.10 5.07±0.03 4.69±0.08 Tỷ lệ % tồn (log CFU/ml) hệ VK ABT bảo quản 15°C Thời gian lưu trữ (ngày) 12 15 18 S thermophilus Bổ sung Bình thường Spirulina 100.00 100.00 190.55 169.82 151.36 131.83 134.90 97.72 128.82 107.15 114.82 104.71 125.89 91.20 L acidophilus Bổ sung Bình thường Spirulina 100.00 100.00 128.82 144.54 93.33 123.03 91.20 120.23 102.33 117.49 87.10 109.65 83.18 95.50 Bifidobacterium spp Bổ sung Bình thường Spirulina 100.00 100.00 38.90 28.18 19.50 14.79 11.22 9.55 10.23 10.72 8.91 9.12 9.33 8.71 Tỷ lệ % tồn (log CFU/ml) hệ VK ABT bảo quản 4°C Thời gian lưu trữ (ngày) 14 21 28 35 42 S thermophilus Bổ sung Bình thường Spirulina 100.00 100.00 128.82 123.03 109.65 125.89 109.65 120.23 87.10 95.50 75.86 66.07 49.98 40.74 L acidophilus Bổ sung Bình thường Spirulina 100.00 100.00 125.89 138.04 109.65 147.91 104.71 138.04 100.00 123.03 93.33 79.43 85.11 77.62 Bifidobacterium spp Bổ sung Bình thường Spirulina 100.00 100.00 114.82 128.82 95.50 95.50 33.11 42.66 35.48 34.67 7.41 7.59 3.16 3.16 pH độ chua sản phẩm bảo quản 150C Thời gian lưu trữ (ngày) 12 15 18 pH Bổ sung Spirulina Bình thường 4.33 ± 0.01 4.20 ± 0.01 4.13 ± 0.01 4.07 ± 0.02 4.06 ± 0.01 4.05 ± 0.01 4.04 ± 0.01 4.28 ± 0.01 4.18 ± 0.01 4.11 ± 0.01 4.10 ± 0.01 4.08 ± 0.01 4.07 ± 0.01 4.06 ± 0.01 Độ chua Bổ sung Spirulina Bình thường 0.98 ± 0.02 1.22 ± 0.01 1.26 ± 0.01 1.28 ± 0.01 1.30 ± 0.01 1.31 ± 0.01 1.31 ± 0.02 0.96 ± 0.01 1.17 ± 0.01 1.23 ± 0.01 1.25 ± 0.01 1.26 ± 0.01 1.26 ± 0.01 1.27 ± 0.01 pH độ chua sản phẩm bảo quản 40C Thời gian lưu trữ (ngày) 14 21 28 35 42 pH Bổ sung Spirulina Bình thường 4.33 ± 0.01 4.30 ± 0.01 4.27 ± 0.01 4.23 ± 0.01 4.24 ± 0.02 4.25 ± 0.01 4.24 ± 0.01 4.28 ± 0.01 4.28 ± 0.02 4.26 ± 0.01 4.24 ± 0.01 4.25 ± 0.01 4.26 ± 0.01 4.23 ± 0.01 Độ chua Bổ sung Spirulina Bình thường 0.98 ± 0.02 1.13 ± 0.03 1.17 ± 0.01 1.19 ± 0.01 1.19 ± 0.01 1.20 ± 0.01 1.21 ± 0.01 0.96 ± 0.01 1.11 ± 0.05 1.14 ± 0.01 1.13 ± 0.01 1.17 ± 0.01 1.18 ± 0.01 1.19 ± 0.01 Giới thiệu số sản phẩm Spirulina Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô bạn lắng nghe 51 ... Leuconostoc • Sử dụng Pediococcus • Bột Spirulina Bột Spirulina Bột Spirulina Bột Spirulina Bột Spirulina 10 Thí nghiệm kiểm chứng Sấy phun (550C) Bột Spirulina A Thí nghiệm kiểm chứng Sấy phun... Sử dụng Leuconostoc • Bột Spirulina B Bột Spirulina C Bột Spirulina D Bột Spirulina E Thí nghiệm kiểm chứng 10g Spirulina Sấy phun (550C) 190ml nước muối sinh lý Bột Spirulina F Phương pháp đánh... ni, chế biến, chiết xuất hoạt chất sản xuất sản phẩm tảo Spirulina, quy mô 2000 m2, sản lượng 2,5 tấn/năm Tảo giống Nhân giống NUÔI TẢO SPIRULINA KIỂU NHÀ KÍNH Sấy khơ, đóng gói, Bể hóa chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của tảo spirulina, Vai trò của tảo spirulina

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay