Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp

150 12 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP – TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI CỤC THUẾ TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP – TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TẠI CỤC THUẾ TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Phan Mỹ Hạnh TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Phan Mỹ Hạnh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 12 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS.TS Phan Đình Ngun TS Phạm Ngọc Tồn PGS.TS Hồ Thủy Tiên TS Hà Văn Dũng TS Nguyễn Quyết Thắng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thành Phương Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 1978 Nơi sinh: Tỉnh tiền Giang Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1541850064 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp – tình nghiên cứu Cục Thuế tỉnh Long An II- Nhiệm vụ nội dung: - Mục têu cụ thể: để đạt mục têu chung, tác giả tập trung vào mục têu cụ thể sau: + Hệ thống hóa sở lý luận tuân thủ thuế + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp + Xác định mức độ ảnh hưởng nhóm nhân tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp + Xây dựng kiến nghị nhằm nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp III- Ngày giao nhiệm vụ: 23/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/04/2016 V- Cán hướng dẫn: TS Phan Mỹ Hạnh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tn trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thành Phương ii LỜI CÁM ƠN Trong trình học chương trình cao học ngành Kế tốn trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu viết luân văn tốt nghiệp, nhân hỗ trợ, động viên từ trường học, quan, gia đình bạn bè Tơi xin chân thành gửi lời cám ơn tới: Quý Thầy, Cô trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức suốt thời gian mà học trường, đặc biệt tận tâm, tận tình TS Phan Mỹ Hạnh dành nhiều thời gian hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, tơi xin chân thành cám ơn tới Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Long An, anh chị em đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ tơi hồn thành luân văn Gia đình, bạn bè người động viên, hỗ trợ chỗ dựa tnh thần, chia khó khăn q trình tơi thực luận văn Trong q trình hồn tất đề tài, có tham khảo nhiều tài liệu, tham khảo nhiều ý kiến đóng góp, tích lũy kinh nghiệm thực tễn, song thiếu sót điều khơng thể tránh khỏi Rất mong nhân đóng góp quý báu Thầy, Cô, đồng nghiệp bạn Xin chân thành cám ơn Tác giả: Nguyễn Thành Phương TÓM TẮT Long An tỉnh thuộc vùng Đồng sơng Cửu Long với diện tích 4491 km , chiếm 1.3% diện tích Việt Nam chiếm 8.74% diện tích khu vực Đồng sơng Cửu Long Tỉnh lỵ Long An thành phố Tân An Long An nằm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đánh giá tỉnh có mơi trường đầu tư hấp dẫn vị trí Long An thuận lợi cho đầu tư tiếp cận thị trường khu vực thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh Long An nằm giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng Tây, Tây Nam, cửa ngỏ nối liền Đông Nam Bộ với khu vực Đồng sông Cửu Long Cùng với xu hướng phát triển kinh tế số lượng doanh nghiệp ngày tăng nhanh, bên cạnh doanh nghiệp có nguồn vốn nước có doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngồi, doanh nghiệp đóng góp lớn vào phát triển kinh tế cho tỉnh nhà Song song với phát triển đó, để đảm bảo nguồn thu cho NSNN theo tiêu chí ngành thuế “thu đúng, thu đủ, kịp thời” người nộp thuế hệ thống kiểm soát thuế thực việc tuân thủ thuế theo quy định thông qua văn sách thuế tình hình hoạt động kinh doanh thực tế doanh nghiệp Nguồn thu thuế từ Cục Thuế tỉnh Long An chiếm tỷ trọng lớn tổng thu NSNN tỉnh nhà Do chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố tác động nên hầu hết địa phương nguồn thu thường biến động phức tạp đòi hỏi phải kiểm sốt chặt chẽ để tránh thất thu cho NSNN Nhận thấy phức tạp luận văn tến hành nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp – tình nghiên cứu Cục thuế tỉnh Long An” Luận văn tến hành hệ thống hóa sở lý thuyết tuân thủ thuế doanh nghiệp, hệ thống quản lý quan thuế nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế tác giả đề cập đến bao gồm: nhân tố kinh tế, nhân tố hệ thống sách thuế quản lý thuế, nhân tố đặc điểm doanh nghiệp, nhân tố ngành kinh doanh, nhân tố pháp luật xã hội, nhân tố tâm lý Trên sở kế thừa nghiên cứu liên quan ngồi nước, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) kết hợp với phương pháp hồi quy bội, tác giả tến hành xác định nhân tố đại diện cho biến quan sát tác động đến tuân thủ thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Long An Dữ liệu sơ cấp phục vụ cho nghiên cứu thu thập từ việc vấn thức 265 doanh nghiệp nộp thuế địa bàn tỉnh Long An Kết nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê nhân tố kinh tế, nhân tố sách thuế, quản lý thuế, nhân tố đặc điểm doanh nghiệp, nhân tố ngành kinh doanh, nhân tố pháp luật xã hội nhân tố tâm lý đến tuân thủ thuế doanh nghiệp Trên sở kết nghiên cứu, tác giả tiến hành đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao tuân thủ thuế doanh nghiệp ABSTRACT Long An is a province in the Mekong Delta region of southern Vietnam with total area is 4491 km , equal 1.3% of the national area and by 8.74% of the area of the Mekong Delta The provincial capital is Tan An Long An is situated in an advantageous positon in the Southern Key Economic Region of Vietnam and considered the province has attractve investment climate by the locaton of Long An extremely convenient for investors to access markets, especially in Ho Chi Minh City Long An province border with Ho Chi Minh City to the west, southwest, main gateway connectng Mekong Delta to Ho Chi Minh City Together with the tendency to economic development, the quantty of business is increasing more and more There are lots of foreign-invested enterprises beside the local enterprises These enterprises have contributed so much to the economic development for the provincial benefit Together with this development, in order to ensure the source of revenue for natonal budget based on the tax criteria “right collection, suficient collecton and timely collecton” that the tax-payers and the taxaton checking system have to work synchronizingly to make sure the tax collecton is followed up with the regulations through the documents of tax policies and the real situaton of business actvites at enterprises The source of tax collecton from Long An Tax Department has got a high rate in total of tax collecton of provincial budget Due influenced by many factors, this revenue source is often very complex and required strict control to avoid losses to provincial budget in most local To recognize this complicatedness The thesis aims at the topic “The real situaton of business income tax in Binh Duong Tax Department” Thesis conducted codified theoretcal basis of corporate tax compliance, management system by the tax authorites and the factors affectng tax compliance Factors affectng tax compliance are refered to include: economic factors, factors taxaton system and tax administration, characteristcs of business factors, business factors, human social and legal factors, psychological factors On the basis of inheritng the related research, by Exploratory Factor Analysis combined with a multple regression approach, the author identfied the factors affectng tax compliance of enterprises in Long An province Primary data for the research is collected from oficial interview 265 enterprises in Long An province The finding showed significant influence of factors as economic factors , factors of tax policy and tax administration, enterprise characteristcs factors, business factors, social factors and psychological factors to the tax compliance of the enterprise After synthesizing, analyzing and evaluating the results, author shows the solutions in order to strengthen the following up tax for the taxpayers and the taxaton checking system, to heighten the tax management tasks at Long An Tax Department ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Trân trọng cám ơn giúp đỡ Anh/Chị PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 810 Item Statistics Mean Std Deviation N KT1 3.36 948 250 KT2 3.54 953 250 KT3 3.58 950 250 KT4 3.55 791 250 KT5 3.43 810 250 KT6 3.60 883 250 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted KT1 17.71 9.830 663 758 KT2 17.52 9.712 681 753 KT3 17.49 9.881 650 761 KT4 17.52 11.022 575 780 KT5 17.64 10.465 676 759 KT6 17.47 12.523 218 852 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 776 Item Statistics Mean Std Deviation N CS1 3.85 777 250 CS2 3.87 875 250 CS3 3.93 838 250 CS4 3.84 860 250 CS5 3.98 722 250 CS6 3.84 791 250 CS7 3.73 693 250 CS8 3.72 773 250 CS9 3.96 735 250 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted CS1 30.86 13.917 597 735 CS2 30.84 12.903 686 717 CS3 30.78 13.303 651 724 CS4 30.88 13.804 538 742 CS5 30.73 14.135 612 734 CS6 30.87 14.522 470 753 CS7 30.98 16.120 248 782 CS8 31.00 16.141 200 790 CS9 30.75 16.599 140 796 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 818 Item Statistics Mean Std Deviation N DD1 3.60 860 250 DD2 3.44 896 250 DD3 3.42 823 250 DD4 3.42 829 250 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Correlation Alpha if Item Deleted DD1 10.28 4.566 602 788 DD2 10.44 4.311 647 768 DD3 10.46 4.338 730 729 DD4 10.46 4.731 583 796 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 876 Item Statistics Mean Std Deviation N KD1 2.21 876 250 KD2 2.44 918 250 KD3 1.98 843 250 KD4 2.14 887 250 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Correlation Alpha if Item Deleted KD1 6.56 5.661 631 880 KD2 6.33 5.282 696 856 KD3 6.79 5.210 816 810 KD4 6.63 5.077 799 814 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 918 Item Statistics Mean Std Deviation N PL1 3.14 1.083 250 PL2 3.25 1.050 250 PL3 3.14 1.004 250 PL4 2.81 978 250 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted PL1 9.20 7.416 851 880 PL2 9.10 7.951 769 908 PL3 9.20 7.863 842 883 PL4 9.53 8.226 789 901 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 846 Item Statistics Mean Std Deviation N TL1 3.60 771 250 TL2 3.28 828 250 TL3 3.47 870 250 TL4 3.45 873 250 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Correlation Alpha if Item Deleted TL1 10.20 4.934 622 830 TL2 10.52 4.733 623 830 TL3 10.33 4.101 797 752 TL4 10.35 4.358 698 799 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 865 Item Statistics Mean Std Deviation N TT1 2.5120000 56846160 250 TT2 2.5040000 58253014 250 TT3 2.5520000 58020907 250 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted TT1 5.0560000 1.089 798 759 TT2 5.0640000 1.000 875 680 TT3 5.0160000 1.269 576 956 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 3846.061 df 351 Sig .000 Communalities Initial 806 Extraction TL1 1.000 617 TL2 1.000 609 TL3 1.000 815 TL4 1.000 728 DD1 1.000 631 DD2 1.000 672 DD3 1.000 764 DD4 1.000 606 KD1 1.000 670 KD2 1.000 695 KD3 1.000 832 KD4 1.000 801 PL1 1.000 852 PL2 1.000 742 PL3 1.000 843 PL4 1.000 780 CS1 1.000 680 CS2 1.000 743 CS3 1.000 644 CS4 1.000 602 CS5 1.000 678 CS6 1.000 498 KT1 1.000 654 KT2 1.000 673 KT3 1.000 642 KT4 1.000 559 KT5 1.000 682 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues % of Cumulative % % of Cumulative Total Variance % % of Cumulative Total Variance % Component Total Variance 5.390 19.962 19.962 5.390 19.962 19.962 3.776 13.985 13.985 4.055 15.019 34.981 4.055 15.019 34.981 3.385 12.536 26.521 3.671 13.597 48.578 3.671 13.597 48.578 3.246 12.024 38.545 2.417 8.953 57.531 2.417 8.953 57.531 2.932 10.859 49.404 1.760 6.520 64.052 1.760 6.520 64.052 2.805 10.387 59.791 1.420 5.260 69.312 1.420 5.260 69.312 2.571 9.521 69.312 774 2.866 72.177 713 2.641 74.818 645 2.389 77.207 10 632 2.343 79.550 11 575 2.129 81.679 12 549 2.033 83.711 13 489 1.810 85.522 14 447 1.655 87.176 15 431 1.597 88.773 16 413 1.530 90.304 17 364 1.347 91.650 18 330 1.222 92.872 19 314 1.162 94.034 20 293 1.085 95.119 21 264 979 96.098 22 226 839 96.936 23 195 722 97.659 24 182 675 98.334 25 170 629 98.963 26 153 565 99.528 27 128 472 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component CS2 857 CS1 817 CS5 815 CS3 794 CS4 763 CS6 689 PL3 899 PL1 899 PL2 840 PL4 834 KT2 812 KT1 803 KT5 780 KT3 776 KT4 712 KD3 895 KD4 837 KD1 814 KD2 744 TL3 874 TL4 846 TL2 764 TL1 740 DD3 818 DD1 750 DD4 734 DD2 721 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .605 570.541 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Component Total Cumulative % 2.377 79.241 79.241 2.377 546 18.207 97.448 077 2.552 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component TT2 959 TT1 927 TT3 773 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total % of Variance 79.241 Cumulative % 79.241 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ HỒI QUY Correlations TT Pearson Correlation PL TL 294 542 463 215 CS 496 1.000 079 392 052 -.044 174 DD 210 079 1.000 000 -.022 -.013 041 KD 294 392 000 1.000 -.110 -.196 399 PL 542 052 -.022 -.110 1.000 454 -.044 463 -.044 -.013 -.196 454 1.000 -.119 215 174 041 399 -.044 -.119 1.000 000 000 000 000 000 000 107 000 206 243 003 499 366 421 262 041 001 000 000 244 DD 000 KD 000 107 PL 000 000 499 000 206 366 041 000 243 421 001 000 000 003 262 000 244 030 TT 250 250 250 250 250 250 250 KT 250 250 250 250 250 250 250 CS 250 250 250 250 250 250 250 DD 250 250 250 250 250 250 250 KD 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 PL TL a Variables Entered/Removed KD 210 TL Model DD 496 TT KT CS N CS 1.000 TT KT TL Sig (1-tailed) KT Variables Variables Entered Removed TL, CS, KD, KT, PL, b DD a Dependent Variable: TT b All requested variables entered Method Enter 030 Model Summary b Change Statistics Model R 831 R Adjusted R Std Error of R Square F Square Square the Estimate Change Change a 691 684 28800550 691 df1 df2 90.629 Sig F Durbin- Change Watson 243 000 1.877 a Predictors: (Constant), TL, CS, KD, KT, PL, DD b Dependent Variable: TT ANOVA Model Sum of Squares a df Mean Square Regression 45.104 Residual 20.156 243 Total 65.260 249 F 7.517 Sig 90.629 000 b 083 a Dependent Variable: TT b Predictors: (Constant), TL, CS, KD, KT, PL, DD Coefcients Unstandardized Standardized Coeficients Coeficients a Collinearity Correlations Std B Model (Constant) Error Statistics ZeroBeta t order Sig - Partial Part Tolerance VIF -1.373 212 KT 298 031 372 9.508 000 496 521 339 831 1.204 CS 205 039 189 5.263 000 210 320 188 990 1.010 DD 161 032 215 5.084 000 294 310 181 709 1.410 KD 266 027 392 9.729 000 542 529 347 785 1.275 PL 200 023 360 8.866 000 463 494 316 770 1.299 TL 086 029 117 2.998 003 215 189 107 837 1.195 6.487 000 a Dependent Variable: TT Collinearity Diagnostics a Variance Proportions Model Dimension Eigenvalue Condition Index (Constant) KT CS DD KD PL TL 6.749 1.000 00 00 00 00 00 00 00 122 7.423 00 01 00 03 29 14 02 052 11.439 00 00 00 01 69 64 00 029 15.197 00 31 02 00 00 02 66 025 16.466 03 06 28 33 00 14 00 018 19.498 01 58 05 58 01 00 27 006 34.852 96 03 65 05 01 06 04 a Dependent Variable: TT ANOVA Model Sum of Squares Regression 026 a df Mean Square 004 007 Residual 1.741 243 Total 1.767 249 a Dependent Variable: resid2 b Predictors: (Constant), TL, CS, KD, KT, PL, DD F Sig .612 721 b PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH ANOVA Test of Homogeneity of Variances TT Levene Statistic df1 2.102 df2 Sig 248 148 ANOVA TT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 721 721 Within Groups 64.539 248 260 Total 65.260 249 F 2.771 Sig .097 Test of Homogeneity of Variances TT Levene Statistic df1 1.893 df2 Sig 246 131 ANOVA TT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.388 1.129 Within Groups 61.873 246 252 Total 65.260 249 Test of Homogeneity of Variances TT Levene Statistic 2.494 df1 df2 Sig 246 061 F 4.490 Sig .004 ANOVA TT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 573 191 Within Groups 64.687 246 263 Total 65.260 249 F Sig .727 537 Test of Homogeneity of Variances TT Levene Statistic 1.430 df1 df2 Sig 246 241 ANOVA TT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.453 818 Within Groups 62.808 246 255 Total 65.260 249 F 3.202 Sig .024 ... thuế nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế Các nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế tác giả đề cập đến bao gồm: nhân tố kinh tế, nhân tố hệ thống sách thuế quản lý thuế, nhân tố đặc điểm doanh nghiệp, ... tuân thủ thuế + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp + Xác định mức độ ảnh hưởng nhóm nhân tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp + Xây dựng kiến nghị nhằm nâng cao tuân thủ thuế. .. tuân thủ thuế + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp + Xác định mức độ ảnh hưởng nhóm nhân tố đến tuân thủ thuế doanh nghiệp + Xây dựng kiến nghị nhằm nâng cao tuân thủ thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay