Các nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam

127 14 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN MINH CHÂU CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN MINH CHÂU CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ PHỤNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS PHẠM THỊ PHỤNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 24 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) STT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện PGS TS Vương Đức Hoàng Quân Phản biện PGS TS Lê Quốc Hội TS Hà Văn Dũng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn PGS TS Phan Đình Nguyên TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : Nguyễn Minh Châu Giới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 09-6-1976 Nơi sinh : Thái Nguyên Chuyên ngành MSHV : 1541850003 : Kế toán I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định nhân tố bên Cơng ty kiểm tốn độc lập chất lượng kiểm tốn, từ đánh giá tác động nhân tố bên Công ty kiểm toán độc lập tác động đến chất lượng kiểm tốn báo cáo tài Việt Nam đưa kiến nghị phù hợp III- Ngày giao nhiệm vụ: 23/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 01/07/2016 V- Cán hướng dẫn: TS PHẠM THỊ PHỤNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS PHẠM THỊ PHỤNG KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố bên công ty kiểm toán độc lập tác động đến chất lượng kiểm tốn báo cáo tài Việt Nam” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan số liệu Luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy có trích dẫn Học viên thực Luận văn Nguyễn Minh Châu ii LỜI CÁM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khố học cao học trường Đại học cơng nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô Viện Quản trị Tài - Kế tốn; phòng Quản lý khoa học - Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Phạm Thị Phụng tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình Cơ tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện Học viên thực Luận văn Nguyễn Minh Châu TĨM TẮT Vai trò hoạt động kiểm tốn độc lập ngày quan trọng, trước hết doanh nghiệp kiểm tốn, ngồi việc nhận ý kiến kiểm tốn tính trung thực hợp lý báo cáo tài chính, doanh nghiệp kiểm tốn viên đưa kiến nghị giúp hồn thiện hệ thống kiểm sốt, nâng cao hiệu cơng tác quản lý tài nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung Đối với doanh nghiệp kiểm tốn việc cung cấp dịch vụ kiểm tốn có chất lượng, làm hài lòng khách hàng làm gia tăng tính cạnh tranh thị trường kiểm tốn Với vai trò đó, hoạt động kiểm tốn độc lập dần gầy dựng lòng tin xã hội nghề nghiệp kiểm toán Đề tài nghiên cứu Các nhân tố bên cơng ty kiểm tốn chất lượng kiểm tốn, từ đánh giá tác động nhân tố bên công ty kiểm toán đến chất lượng kiểm toán đưa kiến nghị phù hợp Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “Các nhân tố bên công ty kiểm toán ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán?” “Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng kiểm toán ?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn nhân tố tác động đến chất lượng kiểm tốn gồm 05 nhân tố: Quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn, Giá phí kiểm tốn, Kiểm sốt chất lượng bên trong, Đạo đức nghề nghiệp Năng lực chun mơn có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến chất lượng kiểm tốn Tức Quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn, Giá phí kiểm tốn, Kiểm sốt chất lượng bên trong, Đạo đức nghề nghiệp Năng lực chun mơn cao chất lượng kiểm tốn cao Trong nhân tố nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến chất lượng kiểm tốn Quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn ( = 0.364), tiếp đến Giá phí kiểm tốn ( = 0.280), Năng lực chun mơn( = 0.180), Kiểm sốt chất lượng bên ( = 0.161, cuối nhân tố Đạo đức nghề nghiệp ( = 0.068) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm có giải pháp tốt để nâng cao chất lượng kiểm toán Tuy nhiên, nghiên cứu thực nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất các doanh nghiệp Việt Nam, ngồi nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao đề tài ABSTRACT The role of the independent audit activities are also increasingly important, first of all audit firms, in addition to receiving an audit opinion on the truthfulness and relevance of financial reporting, enterprises are also auditors give recommendations to help improve the system of control, improve the eficiency of financial management in particular and business in general For corporate auditors providing audit services quality, customer satisfaction will increase competitive audit market With that role, independent audit activities gradually build the confidence of the society for the audit profession Research project on factors within the audit firm and audit quality, which evaluated the impact of factors within the audit firm to audit quality and make appropriate recommendations This study will answer the question: "What factors within the audit firm affect audit quality?" And "The impact of these factors on the quality of the audit?” Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale selection factors affecting audit quality consisting of 05 factors: business audit scope, price audit fees, internal quality control, ethics and professional capacity of influential mondeu proportional to the quality of the audit That is when the audit firm size, price audit fees, internal quality control, ethics and professional capacity higher the higher the quality of the audit factors, the factors that most strongly influence the quality of the audit is the audit firm size (= 0364), followed by the price audit fees (= 0280), professional capacity (= 0180 ), internal quality control (= 0161, and finally the ethics factor (= 0068) From the study results , the authors have proposed a number of measures have a direct impact on the factors that have the best solution to improve audit quality However , this study is only done in a sample group , not representative of all for all businesses in Viet Nam , in addition to many restrictions on the time , the small sample size limits overall height of the subject suất Việt Nam, số 175-2011, [online] http://www.vnpi.vn/Desktop.aspx/ Luandam175/Nhung nguoi lam thay doi dien mao khoa hoc chat luong the gioi/, ngày truy cập 15/8/2014 12 Trần Khánh Lâm, 2011 Xây dựng chế kiểm toán CL cho hoạt động KTĐL VN, luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 13 Trần Thị Giang Tân, 2011 Cơ sở lý luận thực tiễn kiểm soát CL hoạt động KTĐL VN, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 14 Alderman, C.W and Deitrick, J.W., 1982 Auditors' perception of time budget pressures and premature sign-ofs: A replication and extension, Auditing: A Journal of Practice & Theory 1, (Winter): 54-68 15 Baotham, S et al., 2009 Audit Independence, Quality, and Credibility: Effects on Reputation and “Sustainable Success of CPAs in Thailand, International Journal of Business Research, Vol.9, No.1, pp 1-25 16 Barbaba,A., Richard, B., and Kurt, P., 2006 Findings on the Effects of Audit Firm Rotation on the Audit Process under Varying Strengths of Corporate Governance, Advances in Accouting, 22(6), 1-27 17 Carey, P., and Simnett, R , 2006 Audit partner tenure and audit quality, The Accounting Review, 81(3), 653-676 18 Commission on Auditors' Responsibilities (CAR), 1978 Report, Conclusions and Recommendations, New York: AICPA 19 DeAngelo L.E., 1981 Auditor size and audit quality", Journal of Accounting and Economics.3:93-199 20 Deis, D.R., and G.A.Giroux., 1992 Determinants of audit quality in the public sector, The Accounting Review, 67 (3): 462-479 21 Eko Suyono., 2012 Determinant Factors Afecting The Audit Quality: An Indonesian Perspective, Global review of Accounting and Finance, Vol.3, No.2, September 2012, pp 42-57 22 European Organization for Quality Control (EQC), 2012 Training Courses 23 Francis, J., 2004 What we know about Audit Quality, British Accounting Review, 36, 345-368 24 Government Accountability Ofice (GAO), 2003) Public Accounting Firms: Required study on the potential effects of mandatory audit firm rotation, GAO Report No.04-216, November, Washington, D.C,Government Printing Ofice 25 Hair, J.F.Jr et al., 1998 Multivariate Data analysis, (5th Edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 26 Hammersley., 2006 Pattern Identification and Industr-Specialist Auditors, The Accounting Review, March 2006, Vol 81, No 2, pp 309-336 27 Hosseinniakani, S.M., et al , 2014 A review on Audit Quality Factors, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.4, No.2, April 2014, pp 247 - 258 28 Husam Al-Khaddash et al., 2013 Factors effecting the quality of Auditing: The case of Jordanian Commercial Banks, International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.11, September 2013 29 IAASB, 2011 Audit quality - An IAASB perspective, Jan 2011 30 IAASB, 2014 A framework Audit Quality: Key elements that create an environment for Audit Quality, Feb 2014 31 Jean C Bedard et al., 2008 Risk Monitoring and Control in Audit Firms: A Research Synthesis, A Journal of Practice and Theory, Vol.27, No.1, pp 187218 32 Jong Hag Choi et al., 2010 Audit Office Size, Audit Quality, and Audit Pricing, A Journal of Practice & Theory, Vol 29, No.1, May 2010, pp 73-79 33 Kelly, T.P and Margheim, 1990 The impact of time budget pressure personality, and leadership variables on dysfunctional auditor behaviors, Auditing: a Journal of Practice and Theory, 21-42 34 Lennox, C.S., 1999 Audit Quality and Auditor Size: An Evaluation of Reputation and Deep Pockets Hypotheses, Journal of Business Finance and Accounting, 26(7/8), 779-805 35 Li Dang., 2004 Assessing Actual Audit Quality, A Thesis Submitted to the Faculty of Drexel University 36 Mahdi Salehi., 2011 Review “Audit expectation gap: Concept, nature and trace”, African Journal of Business Management Vol.5(21), pp 8376-8392, 23 September 2011, ISSN 1993-8233 37 Mansi, S.A, et al, 2004 Does auditor quality and tenure matter to investors?, Journal of Accounting Research, Vol 42, pp 755-793 38 Mohammad M.R, et al , 2011 Measuring Service Quality using SERVQUAL Model: A Study on PCBs (Private Commercial Banks) in Bangladesh, Business Management Dynamics Vol.1, No.1, July 2011, pp.01-11 39 Myungsoo Son., 2005 Do non-services influence audit quality?, A dissertation, the University of Nebraska 40 Novie Susanti Suseno., 2013 An empirical analysis of auditor independence and audit fees on audit quality, International Journal of Management and Business Studies ISSN: 2167-0439 Vol (3), pp 082-087, March, 2013 41 Nunnally, J.C and Bernstein, I.H., 1994 Pyschometric theory, 3nd ed., New York: MsGraw-Hill 42 O'Keefe, T.B., et al , 1994 Audit fees, industry specialization, and compliance with GAAS reporting standards, Auditing: A Journal of Practice & Theory 13 (2): 41-55 43 Otley, D.T., and Pierce, B.J., 1996 The Operation of Control Systems in Large Audit Firms, A Journal of Practice & Theory, Vol.5, No.2, Fall 1996 44 Parasuraman, et al., 1985 A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, The Journal of Marketing, Vol 49, No (Autumn, 1985), pp 41-50 45 PCAOB, 2013 Standing advisory group meeting, discussion - audit quality indicators, May 15-16, 2013, page 46 Peterson R.A., 1994 A meta-analysis of Cronbach's coeficienr alpha, Journal of Consumer Research, (2): 381-391 47 Raghunandan, K et al., 2001 Audit committee composition, “Gray directions” and Interaction with internal auditing accounting horizons, 15 :105 48 Shu, S., 2000 Auditor Resignations: Clientele Effects and Legal Liability, Journal of Accounting and Economics, 29, 173-205 49 Slater, S.F., 1995 Issue in conducting marketing strategy research, Journal of Strategic marketing, 10: 76-87 50 The International Organization for Standardization (ISO), 2005 ISO 9000:2005 - Quality management systems Fundamentals and vocabulary, Sep 15 th 51 Watts,R and J.Zimmerman., 1983 Agency Problems, Auditing and the Theory of the firm: Some evidence, Journal of Law and Economics,26:613-633 PHỤ LỤC Phụ lục BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính gửi: Anh/Chị Quý đơn vị khảo sát Tôi tên Châu Hiện tại, học viên cao học chuyên ngành Kế toán thuộc trường Đại học Công nghệ TP.HCM thực Luận văn thạc sĩ với đề tài: “ Các nhân tố bên cơng ty kiểm tốn độc lập tác động đến chất lượng kiểm tốn báo cáo tài Việt Nam” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian quý báu giúp trả lời số câu hỏi để có sở phù hợp cho phần trình bày thực trạng giải pháp Luận văn nghiên cứu Câu trả lời Anh/Chị nhằm mục đích nghiên cứu, thông tin cá nhân bảo mật Xin vui lòng đánh dấu vào đáp án phù hợp theo suy nghĩ Anh/Chị vấn đề nêu Phần – Thơng tin chung Họ tên : …………………………Giới tính  Nam  Nữ Cơng ty kiểm tốn làm việc:………………………………………… ……………………………………………………………………………… Phần – Thông tin thống kê Anh/Chị cơng tác vị trí chức vụ công ty? a Chủ phần hùn/Giám đốc b Chủ nhiệm kiểm tốn c Trưởng nhóm kiểm tốn d Trợ lý kiểm toán e Khác………… Số năm kinh nghiệm công tác Anh/ Chị lĩnh vực kế tốn, kiểm tốn, tài chính, thuế a Trên 10 năm Từ năm đến năm b Từ năm đến 10 năm c c Dưới năm e Khác……… Doanh thu Công ty Anh/Chị năm vào khoảng bao nhiêu? a Trên 150 tỷ VND/năm Từ 50 đến 100 tỷ VND b Từ 100 đến 150 tỷ VND/năm c d Từ 10 đến 50 tỷ VND e Dưới 10 tỷ VND Số lượng nhân viên Công ty Anh/Chị bao nhiêu? Trên 400 nhân viên a c Từ 50 đến 100 nhân viên b Từ 100 đến 400 nhân viên d Từ 20 đến 50 nhân viên e Dưới 20 nhân viên Số lượng KTV đăng kí hành nghề Cơng ty Anh/Chị bao nhiêu? Trên 60 KTV a Từ 10 đến 30 KTV b Từ 30 đến 60 KTV c d Từ đến 10 KTV e Dưới KTV Cơng ty Anh/Chị có thành viên Hãng kiểm tốn quốc tế Có (*) a b Khơng (*) Vui lòng cho biết tên Hãng kiểm tốn quốc tế:………………………………… Mức phí trung bình hợp đồng dịch vụ Công ty Anh/Chị? a Trên 120 triệu c Từ 30 triệu đến 70 triệu b Từ 70 triệu đến 120 triệu d Từ 15 đến 30 triệu e Dưới 15 triệu Phần - Nội dung khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tốn (CLKT) (1) Rất khơng đồng ý - (2) Khơng đồng ý (3) Bình thường - (4) Đồng ý - (5) Rất đồng ý STT I I II Chỉ tiêu Các nhân tố ảnh hưởng đến CLKT Mức độ đồng ý Quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn (DNKT) DNKT lớn có quy trình kiểm tốn tốt nên mang lại CLKT cao DNKT lớn lo sợ thiệt hại danh tiếng DNKT vừa nhỏ nên cung cấp CLKT cao DNKT lớn có trình độ nguồn nhân lực cao nên cung cấp CLKT cao DNKT lớn sử dụng phần mềm kiểm toán đại nên CLKT cao Giá phí kiểm tốn Giá phí kiểm tốn thấp dẫn đến áp lực thời gian ngắn 1 5 5 KSCL từ bên giúp đảm bảo KTV tuân thủ quy trình kiểm tốn, từ giúp gia tăng CLKT KSCL từ bên giúp phát khiếm khuyết quy trình kiểm tốn, làm cải thiện CLKT KSCL từ bên làm gia tăng khả phát vi phạm nghề nghiệp, từ giúp nâng cao CLKT Việc xem xét đánh giá liên tục hệ thống KSCL Đạo đức nghề nghiệp Tính độc lập KTV góp phần nâng cao độ tin cậy thông tin kiểm tốn, từ giúp nâng cao CLKT Việc ký cam kết tính độc lập cho khách hàng 5 ảnh hưởng đến khả phát sai sót, gian lận BCTC, qua làm suy giảm CLKT Giá phí kiểm tốn làm ảnh hưởng đến khả phát sai sót, gian lận BCTC, qua làm Giá pihảí kiCểmLKtoTán khách hàng chiếm tỷ trọng lớn 15% doanh thu DNKT ảnh hưởng đến tính độccạnh lập tranh KTV, đến nguy làm Áp lực củadẫn thị trường khiến giảm DNKTCLKT có xu III hướng giảm giá phí kiểm tốn xuống thấp, dẫn đến KTV bỏ thủ tục kiểm toán cần thiết để phù hợp với giá phí, gây giảm CLKT Kiểm sốt chất lượng từ bên làm gia tăng khả hoạt động hữu hiệu hệ thống, góp phần nâng cao CLKT IV V 11 khiến KTV chấp hành tốt tính độc lập, làm gia tăng CLKT Sự thận trọng mức KTV trình kiểm tốn giúp nâng cao CLKT Năng lực chun mơn kiểm tốn viên (NLCM) Kiến thức chun mơn KTV giúp KTV thực kiểm tốn tốt hơn, từ góp phần làm gia tăng CLKT KTV am hiểu nhiều ngành nghề kinh doanh 12 5 5 5 để họ đưa định kinh tế đắn Dịch vụ cung cấp DNKT đáp ứng yêu cầu qui định kiểm toán, Dịch vụ cung cấp DNKT đáp ứng khách hàng làm tăng khả phát sai sót, gian lận BCTC q trình kiểm tốn, qua cung 13 cấp DNKT có quy chế tuyển dụng đầy đủ, chặt chẽ KTV có NLCM tốt hơn, mang lại CLKT cao KTV đào tạo cập nhật kiến thức chuyên ngành 24 thường xuyên tăng khả đánh giá rủi ro kiểm tốn, phát sai sót gian lận BCTC, nhờ làm gia tăng CLKT VI Chất lượng kiểm toán Khách hàng cảm thấy thỏa mãn với lợi ích mà họ nhận thơng qua dịch vụ cung cấp DNKT Người sử dụng BCKT (nhà đầu tư, đối tác ) cảm thấy thỏa mãn tính khách quan để họ đưa định kinh tế đắn Người sử dụng BCKT (nhà đầu tư, đối tác ) cảm thấy thỏa mãn độ tin cậy BCTC kiểm toán thỏa mãn khách hàng cân đối chi phí lợi ích để mang lại lợi nhuận cho công ty Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị dành thời gian tham gia khảo sát PHỤ LỤC KẾT QUẢ Bảng Cronbach Alpha thang đo nhân tố Quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn Cronbach's Alpha Số biến ,715 Trung bình thang Phương sai thang Biến quan đo loại biến đo loại biến sát Cronbach Alpha Tương quan loại biến biến tổng QM1 7,50 1,566 ,489 ,661 QM2 7,49 1,507 ,496 ,658 QM3 7,57 1,560 ,509 ,649 QM4 7,35 1,586 ,518 ,645 Nguồn: Phân tích liệu Bảng Cronbach Alpha thang đo nhân tố Giá phí kiểm tốn Cronbach's Alpha Số biến ,736 Biến quan Trung bình thang sát đo loại biến Phương sai thang đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha loại biến GP1 7,28 1,486 ,588 ,639 GP2 7,31 1,661 ,503 ,690 GP3 7,51 1,799 ,509 ,688 GP4 7,28 1,646 ,515 ,683 Nguồn: Phân tích liệu Bảng Cronbach Alpha thang đo nhân tố Kiểm soát chất lượng bên Cronbach's Alpha Số biến ,815 Biến quan Trung bình thang sát đo loại biến Phương sai thang đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha loại biến KSCLBT1 7,30 1,875 ,592 ,788 KSCLBT2 7,00 1,562 ,687 ,742 KSCLBT3 7,29 1,857 ,601 ,785 KSCLBT4 7,00 1,547 ,676 ,749 Nguồn: Phân tích liệu Bảng Cronbach Alpha thang đo nhân tố Đạo đức nghề nghiệp Cronbach's Alpha Số biến ,785 Biến quan sát Trung bình thang đo loại biến Phương sai thang đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach Alpha loại biến DDNN1 5,06 ,916 ,605 ,728 DDNN2 5,08 ,906 ,652 ,680 DDNN3 4,96 ,853 ,617 ,718 Nguồn: Phân tích liệu Bảng Cronbach Alpha thang đo nhân tố lực chuyên môn Cronbach's Alpha Số biến ,913 Biến quan Trung bình thang Phương sai thang Tương quan đo loại biến sát đo loại biến biến tổng Cronbach Alpha loại biến NLCM1 10,41 2,666 ,763 ,901 NLCM2 10,40 2,628 ,743 ,909 NLCM3 10,42 2,599 ,908 ,853 NLCM4 10,39 2,634 ,807 ,886 Nguồn: Phân tích liệu Bảng Cronbach Alpha thang đo đặc tính chất lượng kiểm tốn Cronbach's Alpha Số biến ,824 Item-Total Statistics Biến quan sát Trung bình thang đo loại biến Phương sai thang Tương quan đo loại biến biến tổng Cronbach Alpha loại biến CLKT1 10,47 2,457 ,727 ,754 CLKT2 10,47 2,472 ,716 ,758 CLKT3 10,47 2,736 ,606 ,792 CLKT 10,18 3,057 ,483 ,814 CLKT 10,37 2,912 ,561 ,805 Bảng Hệ số KMO kiểm định Bartlett thành phần KMO and Bartlett's Test Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) Mơ hình kiểm tra Bartlett ,840 2397,597 Giá trị Chi-Square Bậc tự 171 Sig (giá trị P – value) ,000 Nguồn: Phân tích liệu Bảng phương sai trích Giá trị Eigenvalues Nhân tố Tổng Phương sai trích Chỉ số sau trích Tích lũy Chỉ số sau xoay Phươn Tích lũy phương Tổng g sai phương Tổng sai trích trích sai trích Tích lũy Phương phương sai trích sai trích 7,769 40,891 40,891 7,769 40,891 40,891 4,120 21,686 21,686 2,772 14,590 55,481 2,772 14,590 55,481 3,297 17,350 39,036 1,879 9,892 65,373 1,879 9,892 65,373 3,281 17,267 56,304 1,517 8,925 68,918 1,517 8,925 67,918 2,980 16,531 58,975 1,134 5,966 71,339 1,134 5,966 71,339 2,857 ,958 5,041 76,380 ,630 3,315 79,695 15,035 71,339 Nguồn: Phân tích liệu Bảng ma trận xoay Ma trận xoay Thành phần Biến quan sát QM1 ,507 QM2 ,706 QM3 QM4 ,624 ,717 GP1 ,607 GP2 ,707 GP3 ,750 GP4 ,741 KSCLBT1 ,909 KSCLBT2 ,916 KSCLBT3 ,912 KSCLBT4 ,913 DDNN1 ,797 DDNN2 ,740 DDNN3 ,756 NLCM1 ,826 NLCM2 ,851 NLCM3 ,928 NLCM4 ,890 Nguồn: Phân tích liệu Bảng Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập KSCLBT SCL BT QM ,819 GP ** KSCLBT NLCM ,789 ** ,710 ** ,699 ** ,471 ** ,093 ** ,014 ** ,021 ** ,280 ** ,095 ** ,047 ** ,019 ** ,063 ** ,072 ** ,094 ** Hệ số M ,819 ** tương P ,789 ** ,093 ** quan SCL ** ,095 ** BT ,014 ** Pearson ,710 DNN ,699 ** ,021 ** ,047 ** ,063 ** LCM ,471 ** ,280 ** ,019 ** ,072 ** DDNN 1 ,094 ** Nguồn: Phân tích liệu Bảng Phương pháp nhập biến vào phần mềm SPSS Mô hình Các biến nhập vào Các biến loại bỏ Phương pháp CLKT, QM, GP, KSCLBT, Enter DDNN, NLCM Biến phụ thuộc: CLKT Nguồn: Phân tích liệu Bảng Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình hồi qui tuyến tính bội Mơ hình Hệ số R ,875 Hệ số R ,766 Hệ số R - hiệu Sai số chuẩn chỉnh ước lượng ,757 ,19915 Biến độc lập: QM, GP, KSCLBT, DDNN, NLCM Biến phụ thuộc: CLKT Nguồn:Phân tích liệu Bảng Kiểm định tính phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội ANOVA Mơ hình Tổng bình phương Bậc tự b Trung bình F Sig 86,351 ,000 bình phương Hồi qui 17,124 3,425 Phần dư 5,235 132 ,040 Tổng 22,360 137 Biến độc lập: QM, GP, KSCLBT, DDNN, NLCM Biến phụ thuộc: CLKT Nguồn: Phân tích liệu Bảng kết trọng số hồi quy Mơ hình Hệ số chưa Hệ số Thống kê chuẩn hóa chuẩn hóa đa cộng tuyến Sai số Beta chuẩn Hằng số ,010 ,137 QM GP ,371 ,079 KSCLBT ,276 DDNN NLCM tstat Sig Beta Hệ số Hệ số Tolerance VIF ,070 ,945 ,364 4,665 ,000 ,291 3,440 ,076 ,280 3,611 ,000 ,295 3,391 ,154 ,062 ,161 2,498 ,014 ,426 2,346 ,061 ,062 ,068 1,993 ,022 ,380 2,630 ,133 ,034 ,180 3,944 ,000 ,854 1,171 Biến phụ thuộc: CLKT Nguồn: Phân tích liệu Bảng kiểm định giả định phương sai sai số Nhỏ Lớn Trung Độ lệch bình chuẩn N Giá trị dự báo chuẩn hóa -1,765 2,970 ,000 1,000 138 Phần dư chuẩn hóa -2,053 2,174 ,000 ,982 138 Nguồn: Phân tích liệu ... Kế toán I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM II- Nhiệm vụ nội dung: Xác định nhân tố bên Công ty kiểm toán. .. nhân tố bên Công ty kiểm toán độc lập chất lượng kiểm toán, từ đánh giá tác động nhân tố bên Cơng ty kiểm tốn độc lập tác động đến chất lượng kiểm tốn báo cáo tài Việt Nam đưa kiến nghị phù hợp III-... giá nhân tố bên công ty kiểm toán, chất lượng kiểm toánvà mối quan hệ chúng - Câu hỏi 2: chất lượng kiểm toán Việt Nam đánh giá mức độ nào? - Câu hỏi 3: Các yếu tố bên công ty kiểm tốn có tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam , Các nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay