25 bai toan va cham p2 giai btap

10 17 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:03

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 LỜI GIẢI BÀI TẬP (Khóa PEN-C N3) 25 BÀI TỐN VA CHẠM – P2 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 B 11 B 21 A 02 D 12 C 22 D 03 C 13 A 23 D 04 B 14 C 24 A 05 D 15 A 25 D 06 B 16 C 26 C 07 B 17 C 08 A 18 D 09 B 19 A 10 D 20 C Câu 1: Lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 30 N/m Vật M = 200 g trượt không ma sát mặt phẳng nằm ngang Hệ trạng thái cân bằng, dùng vật m = 100 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = m/s Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hoà Biên độ dao động hệ sau va chạm A cm B 10 cm C cm D cm Lời giải vm Vận tốc hệ vật sau va chạm (va chạm mềm): v   1(m / s) mM Tần số góc lúc này:   k  10(rad / s) mM Biên độ hệ sau va chạm: A  v  0,1(m)  10(cm)  Vậy chọn đáp án B Câu 2: Lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 10 N/m Vật M = 400 g trượt không ma sát mặt phẳng nằm ngang Hệ trạng thái cân bằng, dùng vật m = 100 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = 50 cm/s Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hoà Biên độ dao động hệ sau va chạm A cm B 10 cm C cm D cm Lời giải Vận tốc hệ vật sau va chạm (va chạm mềm): v  Tần số góc lúc này:   v0 m  10(cm / s) mM k  5(rad / s) mM Biên độ hệ sau va chạm: A  v  5(cm)  Vậy chọn đáp án B Câu 3: Lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 30 N/m Vật M = 200 g trượt không ma sát mặt phẳng nằm ngang Hệ trạng thái cân bằng, dùng vật m = 100 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = m/s Sau va chạm hai vật dính vào nhau, làm cho lò xo nén dao động điều hoà Chọn gốc thời gian lúc sau va chạm, thời điểm lần thứ 2013 lò xo dãn cm A 316,32 s B 316,07 s C 632,43 s D 632,97 s Lời giải vm  1(m / s) Vận tốc hệ vật sau va chạm (va chạm mềm): v  mM Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Tần số góc lúc này:   Facebook: LyHung95 k   10(rad / s)  T  (s) mM Biên độ hệ sau va chạm: A  v  0,1(m)  10(cm)  2013  1006 dư nên t2013  1006T  t1 ; t1 thời điểm lò xo dãn cm kể từ dao động T arcsin(3 / 10)T Vẽ đường tròn lượng giác ta có t1    t 2013  1006T  0,55T  632,43(s) (s) 2 Vậy chọn đáp án C Ta có Câu 4: Lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 60 N/m Vật M = 600 g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Hệ trạng thái cân bằng, dùng vật m = 200 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = m/s Biết q trình va chạm hồn tồn đàn hồi Sau va chạm vật M dao động điều hòa theo phương ngang Tính biên độ dao động M sau va chạm A cm B 10 cm C cm D 8,8 cm Lời giải 2v0 m Vận tốc vật M sau va chạm (va chạm đàn hồi): v   1(m / s) mM Tần số góc:   k  10(rad / s) M Biên độ hệ sau va chạm: A  v  10(cm)  Vậy chọn đáp án B Câu 5: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kì T = 2 (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại vật m1 có gia tốc –2 (cm/s2) vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 có hướng làm lo xo bị nén lại Vận tốc m2 trước va chạm 3 cm/s Quãng đường vật nặng sau va chạm đến m1 đổi chiều chuyển động lần thứ hai A cm B cm C 9,63 cm D 14 cm Lời giải (m  m2 )v1  2m2 v2 2m2 v Vận tốc vật m1 sau va chạm (va chạm đàn hồi): v1 '    3(cm / s) m1  m2 3m2 Tần số góc:   2  1(rad / s) T Biên độ vật m1 trước va chạm: A  a 2  2(cm) Biên độ vật m1 sau va chạm: A '  A  v1'  4(cm) 2 v  10(cm)  Từ hình vẽ ta xác định qunagx đường vật m1 s  3A' A'/  14(cm) Biên độ hệ sau va chạm: A  Vậy chọn đáp án D Câu 6: Lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 50 N/m Vật M = 500 g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang với biên độ A0 cm Khi M có tốc độ vật m = 0,5/3 kg chuyển động theo phương ngang với vận tốc m/s đến va chạm đàn hồi với M Sau va chạm M dao động điều hòa với biên độ 10 cm tính giá trị A0 A cm B cm C 10 cm D 15 cm Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Lời giải 2v0 m Vận tốc vật M sau va chạm (va chạm đàn hồi): v   50(cm / s) mM Tần số góc:   k  10(rad / s) M Biên độ vật M trước va chạm: A0  A  v2  3(cm) 2 Vậy chọn đáp án B Câu 7: Một lắc lò xo có k = 100 N/m; m = 200 g vị trí cân Người ta dùng vật có khối lượng 50 g bắn vào m theo phương ngang với vận tốc v0 = m/s Sau va chạm hai vật gắn vào dao động điều hòa Biên độ chu kỳ dao động hệ sau va chạm A cm; 0,628 s B cm; 0,314 s C cm; 0,628 s D cm; 0,314 s Lời giải vm Vận tốc hệ vật sau va chạm (va chạm mềm): v   40(cm / s) mM Tần số góc lúc này:   k  20(rad / s)  T  0,314(s) m  m' Biên độ hệ sau va chạm: A  v  2(cm)  Vậy chọn đáp án B Câu 8: Một lắc lò xo có k = 800 N/m; M = kg được thẳng đứng, đầu lò xo cố định Một vật có khối lượng m = 400 g chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ m/s đến va chạm đàn hồi với M Sau va chạm M dao động điều hòa theo phương trùng với trục lò xo Biên độ dao động M A cm B 10 cm C 12 cm D 15 cm Lời giải 2v0 m Vận tốc vật M sau va chạm (va chạm đàn hồi): v   1(m / s) mM Tần số góc:   k  20(rad / s) M Biên độ hệ sau va chạm: A  v  5(cm)  Vậy chọn đáp án A Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kì T = 2 (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại vật m1 có gia tốc –2 (cm/s2) vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 có hướng làm lo xo bị nén lại Vận tốc m2 trước va chạm 3 cm/s Quãng đường vật nặng sau va chạm đến m1 đổi chiều chuyển động A 3,63 cm B cm C 9,63 cm D 2,37 cm Lời giải (m  m2 )v1  2m2 v2 2m2 v Vận tốc vật m1 sau va chạm (va chạm đàn hồi): v1 '    3(cm / s) m1  m2 3m2 Tần số góc:   2  1(rad / s) T Biên độ vật m1 trước va chạm: A  a 2  2(cm) Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Biên độ vật m1 sau va chạm: A '  A  Facebook: LyHung95 v1'  4(cm) 2 v  10(cm)  Từ hình vẽ ta xác định quãng đường vật m1 s  A' A'/  6(cm) Biên độ hệ sau va chạm: A  Vậy chọn đáp án B Câu 10: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50 N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 100 g Ban đầu giữ vật m1 vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ khác khối lượng m2 = 400 g sát vật m1 thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang  = 0,05 Lấy g = 10 m/s2 Thời gian từ thả đến vật m2 dừng lại là: A 2,16 s B 0,31 s C 2,21 s D 2,06 s Lời giải Vị trí mà vận tốc hệ đạt giá trị lớn thỏa mãn x  Theo bảo toàn lượng ta có . m1  m2  g k  0,5  cm  kA mv     m1  m2  gs 2 Với A  10  cm  ;s  10  0,5  9,5  cm  ;   0,05  v  0,95(m / s) Khi hệ chuyển động tới vị trí cân vật tách nhau, vật tiếp tục dao động vật chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn | a | g  0,05(m / s ) Thời gian cần thiết t  T v   2,06(s) a Vậy chọn đáp án D Câu 11: Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m cầu nhỏ A có khối lượng 100g đứng n, lò xo khơng biến dạng Dùng cầu B giống hệt cầu A bắn vào cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn m/s; va chạm hai cầu đàn hồi xuyên tâm Hệ số ma sát A mặt phẳng đỡ  = 0,1; lấy g = 10 m/s2 Sau va chạm cầu A có biên độ lớn A cm B 4,756 cm C 4,525 cm D 3,759 cm Lời giải 2vB mB Vận tốc vật M sau va chạm (va chạm đàn hồi): vA '   1(m / s) mA  mB 1 mA v'2A  kA  mA gA 2 Giải phương trình bậc  A  4,756(cm) Bảo toàn năng: Vậy chọn đáp án B Câu 12: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kì T = 2 (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại vật m1 có gia tốc –2 (cm/s2) vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 có hướng làm lo xo bị nén lại Vận tốc m2 trước va chạm 3 cm/s Khoảng cách hai vật kể từ lúc va chạm đến m1 đổi chiều chuyển động A 3,63 cm B cm C 9,63 cm D 2,37 cm Lời giải (m  m2 )v1  2m2 v2 2m2 v Vận tốc vật m1 sau va chạm (va chạm đàn hồi) v1 '    3(cm / s) m1  m2 3m2 Vận tốc vật m1 sau va chạm (va chạm đàn hồi) v2 '  (m2  m1 )v2  2m1v1 m v    3(cm / s) m1  m2 3m2 Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Tần số góc:   Facebook: LyHung95 2  1(rad / s) T Biên độ vật m1 trước va chạm: A  a 2  2(cm) Biên độ vật m1 sau va chạm: A '  A  v1'  4(cm) 2 v  10(cm)  Từ hình vẽ ta xác định quãng đường vật m1 s1  A' A'/  6(cm) Biên độ hệ sau va chạm: A  Thời gian kể từ lúc va chạm đến vật m1 đổi chiều t  T 2  (s) 3 Quãng đường vật m2 s2  v2 t  3,63(cm) Khoảng cách vật d  s1  s2  9,63(cm) Vậy chọn đáp án C Câu 13: Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật có khối lượng m = 400 g, hệ số ma sát vật giá đỡ = 0,1 Từ vị trí cân vật nằm yên lò xo khơng biến dạng người ta truyền cho vật vận tốc v = 100 cm/s theo chiều làm cho lò xo giảm độ dài dao động tắt dần Biên độ dao động cực đại vật bao nhiêu? A 5,94 cm B 6,32 cm C 4,83 cm D 5,12 cm Lời giải Gọi biên độ cực đại A 1 Bảo toàn năng: mv'2  kA  mgA 2 Giải phương trình bậc  A  5,94(cm) Vậy chọn đáp án A Câu 14: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 50 N/m Vật M = 200 g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang với biên độ cm Giả sử M vị trí cân vật m = 50 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc 2 m/s Biết q trình va chạm hồn tồn đàn hồi xảy thời điểm lò xo có chiều dài lớn Sau va chạm vật M dao động điều hòa với biên độ A cm B 10 cm C 8,2 cm D 8,4 cm Lời giải 2v0 m Vận tốc vật M sau va chạm (va chạm đàn hồi): v   80 2(cm / s) mM Tần số góc:   k  10(rad / s) M Biên độ hệ sau va chạm: A '  A  v2  8, 2(cm) 2 Vậy chọn đáp án C Câu 15: Con lắc lò xo có độ cứng k = 200 N/m treo vật nặng khối lượng m1 = kg dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 12,5 cm Khi m1 xuống đến vị trí thấp vật nhỏ khối lượng m2 = 0,5 kg bay theo phương thẳng đứng tới cắm vào m1 với vận tốc m/s Xác định biên độ dao động hệ hai vật sau va chạm A 20 cm B 24 cm C 18 cm D 22 cm Lời giải Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Vận tốc hệ vật sau va chạm (va chạm mềm): v  Facebook: LyHung95 v2 m2  2(m / s) m1  m2 m1g  5(cm) k (m  m2 )g Sau va chạm:  '0   7,5(cm) k Vậy vị trí cân bị dịch xuống đoạn 2,5 cm  lúc bắt đầu va chạm vật có li độ x  12,5  2,5  10(cm) Ban đầu:   Tần số góc lúc này:   k 20  (rad / s) m1  m2 Biên độ hệ sau va chạm: A  x  v2  20(cm) 2 Vậy chọn đáp án A Câu 16: Một lắc lò xo đạt mặt phảng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m Ban đầu vật m giữ vị trí để lò xo bị nén cm Vật M có khối lượng nửa khối lượng vật m nằm sát m Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách hai vật m M A cm B 4,5 cm C 4,19 cm ` D 18 cm Lời giải Ta có :   k k  vmax  A  A Mm Mm Hai vật tách vị trí cân vm  VM  vmax Vật M chuyển động với vận tốc v M , vật m dao động hòa với  '  Thời gian lò xo có chiều dài cực đại lần từ vị trí cân t  v k m  A'  m  A m ' Mm T'  m  k Khoảng cách hai vật m M s  vM t  A '  k  m m m   A  A    1 A  4,19cm Mm k Mm   mM Vậy chọn đáp án C Câu 17: Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m cầu nhỏ A có khối lượng 200 g đứng n, lò xo khơng biến dạng Dùng cầu B có khối lương 50 g bắn vào cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn m/s lúc t = 0; va chạm hai cầu va chạm mềm Hệ số ma sát A mặt phẳng đỡ  = 0,01; lấy g = 10 m/s2 Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần kể từ t = A 75 cm/s B 80 cm/s C 77,5 cm/s D 79 cm/s Lời giải Bảo toàn động lượng : vo mB   m1  m2  v  v  0,8m / s Ta có  '  k  20rad / s m1  m2 Biên độ sau va chạm : A '  v  4cm  Gia tốc đổi chiều VTCB Ta có : x    mA  mB  g  0, 025cm k Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Biên độ dao động hệ vật qua vị trí cân lần thứ A3  Ao  5x  3,875cm Tốc độ lúc : v   A32  x  77,5cm/ s Vậy chọn đáp án C Câu 18: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kì T = 2 (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại vật m1 có gia tốc –2 (cm/s2) vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 có hướng làm lo xo bị nén lại Vận tốc m2 trước va chạm 3 cm/s Thời gian để m1 từ lúc va chạm đến gia tốc m1 đổi chiều lần thứ hai A 2π (s) B π (s) C 2π/3 (s) D 7π/6 (s) Lời giải Biên độ ban đầu m1 : A  a  2cm 2 Gọi v1; v1' ; v2 ; v'2 vận tốc vật m1 m sau va chạm m biên nên v1  p dụng định luật bảo toàn động lượng bảo toàn động : '  m1v1  m v  m1v1'  m v'2  v1  3cm / s   ' ' m1v1  m v  m1v1  m v   v2 '  3cm  v' Sau va chạm m1 dao động với biên độ : A '  A     4cm  2 Thời gian để m1 từ lúc va chạm đến gia tốc đổi chiều lần thứ t  T T 7   s 12 Vậy chọn đáp án D Câu 19: Một lắc đơn gồm cầu A nặng 200 g Con lắc đứng n vị trí cân bị viên đạn có khối lượng 300 g bay ngang với tốc độ 400 cm/s đến va chạm vào A, sau va chạm hai vật dính vào chuyển động Lấy gia tốc trọng trường g  10 m / s , bỏ qua ma sát Tìm chiều cao cực đại A so với vị trí cân bằng? A 28,8 cm B 10 cm C 12,5 cm D 7,5 cm Lời giải Gọi v vận tốc hai vật sau va chạm Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Bảo toàn động lượng m2 v2   m1  m2  v  v  Facebook: LyHung95 m2 v2  240cm / s m1  m2 p dụng định luật bảo toàn cho hai vị trí : Vị trí va chạm vị trí cao 1  m1  m2  v2   m1  m2  gh  h  v2  0, 288m  28,8cm 2g Vậy chọn đáp án A Câu 20: Một lắc đơn gồm vật nhỏ dao động có khối lượng 50 g đứng n vị trí cân bị vật nhỏ có khối lượng gấp đơi chuyển động theo phương ngang với tốc độ v0 đến va chạm mềm với Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hoà với biên độ dài 2,5 cm chu kỳ  ( s) Giá trị v0 A cm/s B 10 cm/s C 12 cm/s D 7,5 cm/s Lời giải Bảo toàn động lượng : m2 v0   m1  m2  v  v  Tốc độ vật sau va chạm : v  A  m2 v0 2v  o m1  m2 2vo   vo  7,5cm / s Vậy chọn đáp án D Câu 21: Con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m treo vật nặng khối lượng M = kg dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm Khi M xuống đến vị trí thấp vật nhỏ khối lượng m  0,5 kg bay theo phương thẳng đứng với tốc độ m/s tới va chạm đàn hồi với M Tính biên độ dao động sau va chạm A 20 cm B 21,4 cm C 30,9 cm D 22,9 cm Lời giải Ta có :  '  k 20   rad / s  m1  m2 Bảo toàn động lượng : m2 v2   m1  m2  v '  v '  x'  A m2 v2  m / s m1  m2 m2g  10cm k v '2 Biên độ dao động : A '  x '   20cm ' Vậy chọn đáp án A Câu 22: Một lắc đơn dao động điều hoà với biên độ dài A Khi vật dao động qua vị trí cân va chạm với vật nhỏ có khối lượng nằm yên Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hoà với biên độ dài A ' A A A '  A B A '  C A '  A D A '  0,5 A Lời giải Tốc độ lắc đơn qua VTCB vo  A Bảo toàn động lượng : vo m   m  m  v  v   v  A '  vo vo A  A '  A  2A '  A '  2 Vậy chọn đáp án D Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 23: Một lắc đơn gồm vật nhỏ dao động có khối lượng m, dao động với biên độ góc  max Khi vật dao động qua vị trí cân va chạm với vật nhỏ có khối lượng kg nằm yên Sau va chạm hai vật dính vào dao động với biên độ góc  'max Nếu cos max  0,2 cos  'max  0,8 giá trị m A 0,3 kg B kg C kg D kg Lời giải Bảo toàn động lượng : m1vo   m1  m2  v  v  Bảo toàn hai vị trí ta có  m1  m2  v2  m1vo m1  m2 m1v02 v2  m1gl 1  cos max    gl 1  0,   0,8gl 2   m1  m2  gl 1  cos'max   v2  0, 2gl vo m1vo 2m1 2v 1  m1  3kg v m1  m2 m1  m2 Vậy chọn đáp án D Câu 24: Con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m treo vật nặng khối lượng M = kg dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm Khi M xuống đến vị trí thấp vật nhỏ khối lượng m  0,5 kg bay theo phương thẳng đứng với tốc độ m/s tới tới dính vào M Xác định biên độ dao động hệ hai vật sau va chạm A 20 cm B 21,4 cm C 30,9 cm D 22,9 cm Lời giải Khi M xuống vị trí thấp : v  Bảo toàn động lượng : mvo   m  M  v  v   m / s  mg  0, 05m k  m  M  g  0, 075m Sau va chạm : l 'o  k VTCB cách VTCB c đoạn 0,075  0,05  0,025m Ban đầu : lo  Lúc bắt đầu va chạm vật có li độ : x  0,125  0,025  0,1m 22  v  0,1   20cm  200  '  Biên độ lúc sau hệ : A '  x   Vậy chọn đáp án A Câu 25: Một lắc đơn dao động điều hoà với W Khi vật dao động qua vị trí cân va chạm với vật nhỏ có khối lượng nằm yên Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hoà với W ' Chọn kết luận A W'  W B W '  W C W'  2W D W'  0,5W Lời giải Tốc độ lắc đơn VTCB : vo  A Năng lượng lắc đơn : W  mv02 Bảo toàn động lượng : mvo   m  m  v  v  vo Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 v02 W Năng lượng hệ vật W '   m  m  v  m    W '  0,5W W' Vậy chọn đáp án D Câu 26: Một lắc đơn gồm sợi dây dài 100 cm, vật nhỏ dao động có khối lượng 100 g, dao động với biên độ góc 300 Khi vật dao động qua vị rí cân va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật nhỏ có khối lượng 50 g nằm yên Lấy gia tốc trọng trường 9,8(m / s ) Li độ góc cực đại lắc sau va chạm A 180 C 9,90 B 150 D 11,50 Lời giải Ta có : v1  2gl 1  coso   1,62m / s Bảo toàn lượng động lượng : '2 '2  mv12  m2 v22  m1v1'2  m2 v '22  v1'  0,54m / s 0,1.1, 62  0,1v1  0, 05v   '  ' ' 1, 62  v1'  0,5v'2   m1v1  m2 v2  m1v1  m2 v2 v  2,16m / s   v'2  2gl 1  cos '  0,54  2.9,8 1  cos   cos  0,985    9,90 Vậy chọn đáp án C Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 bai toan va cham p2 giai btap , 25 bai toan va cham p2 giai btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay