25 bai toan va cham p2 btap

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:03

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 25 BÀI TỐN VA CHẠM – P2 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Câu 1: Lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 30 N/m Vật M = 200 g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Hệ trạng thái cân bằng, dùng vật m = 100 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = m/s Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hoà Biên độ dao động hệ sau va chạm A cm B 10 cm C cm D cm Câu 2: Lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 10 N/m Vật M = 400 g trượt không ma sát mặt phẳng nằm ngang Hệ trạng thái cân bằng, dùng vật m = 100 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = 50 cm/s Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hoà Biên độ dao động hệ sau va chạm A cm B 10 cm C cm D cm Câu 3: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 30 N/m Vật M = 200 g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Hệ trạng thái cân bằng, dùng vật m = 100 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = m/s Sau va chạm hai vật dính vào nhau, làm cho lò xo nén dao động điều hoà Chọn gốc thời gian lúc sau va chạm, thời điểm lần thứ 2013 lò xo dãn cm A 316,32 s B 316,07 s C 632,43 s D 632,97 s Câu 4: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 60 N/m Vật M = 600 g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Hệ trạng thái cân bằng, dùng vật m = 200 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = m/s Biết trình va chạm hoàn toàn đàn hồi Sau va chạm vật M dao động điều hòa theo phương ngang Tính biên độ dao động M sau va chạm A cm B 10 cm C cm D 8,8 cm Câu 5: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kì T = 2 (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại vật m1 có gia tốc –2 (cm/s2) vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 có hướng làm lo xo bị nén lại Vận tốc m2 trước va chạm 3 cm/s Quãng đường vật nặng sau va chạm đến m1 đổi chiều chuyển động lần thứ hai A cm B cm C 9,63 cm D 14 cm Câu 6: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 50 N/m Vật M = 500 g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang với biên độ A0 cm Khi M có tốc độ vật m = 0,5/3 kg chuyển động theo phương ngang với vận tốc m/s đến va chạm đàn hồi với M Sau va chạm M dao động điều hòa với biên độ 10 cm tính giá trị A0 A cm B cm C 10 cm D 15 cm Câu 7: Một lắc lò xo có k = 100 N/m; m = 200 g vị trí cân Người ta dùng vật có khối lượng 50 g bắn vào m theo phương ngang với vận tốc v0 = m/s Sau va chạm hai vật gắn vào dao động điều hòa Biên độ chu kỳ dao động hệ sau va chạm A cm; 0,628 s B cm; 0,314 s C cm; 0,628 s D cm; 0,314 s Câu 8: Một lắc lò xo có k = 800 N/m; M = kg được thẳng đứng, đầu lò xo cố định Một vật có khối lượng m = 400 g chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ m/s đến va chạm đàn hồi với M Sau va chạm M dao động điều hòa theo phương trùng với trục lò xo Biên độ dao động M A cm B 10 cm C 12 cm D 15 cm Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kì T = 2 (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại vật m1 có gia tốc –2 (cm/s2) vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 có hướng làm lo xo bị nén lại Vận tốc m2 trước va chạm 3 cm/s Quãng đường vật nặng sau va chạm đến m1 đổi chiều chuyển động Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A 3,63 cm B cm C 9,63 cm D 2,37 cm Câu 10: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50 N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 100 g Ban đầu giữ vật m1 vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt vật nhỏ khác khối lượng m2 = 400 g sát vật m1 thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục lò xo Hệ số ma sát trượt vật với mặt phẳng ngang  = 0,05 Lấy g = 10 m/s2 Thời gian từ thả đến vật m2 dừng lại là: A 2,16 s B 0,31 s C 2,21 s D 2,06 s Câu 11: Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m cầu nhỏ A có khối lượng 100g đứng n, lò xo khơng biến dạng Dùng cầu B giống hệt cầu A bắn vào cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn m/s; va chạm hai cầu đàn hồi xuyên tâm Hệ số ma sát A mặt phẳng đỡ  = 0,1; lấy g = 10 m/s2 Sau va chạm cầu A có biên độ lớn A cm B 4,756 cm C 4,525 cm D 3,759 cm Câu 12: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kì T = 2 (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại vật m1 có gia tốc –2 (cm/s2) vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 có hướng làm lo xo bị nén lại Vận tốc m2 trước va chạm 3 cm/s Khoảng cách hai vật kể từ lúc va chạm đến m1 đổi chiều chuyển động A 3,63 cm B cm C 9,63 cm D 2,37 cm Câu 13: Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật có khối lượng m = 400 g, hệ số ma sát vật giá đỡ = 0,1 Từ vị trí cân vật nằm yên lò xo khơng biến dạng người ta truyền cho vật vận tốc v = 100 cm/s theo chiều làm cho lò xo giảm độ dài dao động tắt dần Biên độ dao động cực đại vật bao nhiêu? A 5,94 cm B 6,32 cm C 4,83 cm D 5,12 cm Câu 14: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 50 N/m Vật M = 200 g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang với biên độ cm Giả sử M vị trí cân vật m = 50 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc 2 m/s Biết q trình va chạm hồn tồn đàn hồi xảy thời điểm lò xo có chiều dài lớn Sau va chạm vật M dao động điều hòa với biên độ A cm B 10 cm C 8,2 cm D 8,4 cm Câu 15: Con lắc lò xo có độ cứng k = 200 N/m treo vật nặng khối lượng m1 = kg dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 12,5 cm Khi m1 xuống đến vị trí thấp vật nhỏ khối lượng m2 = 0,5 kg bay theo phương thẳng đứng tới cắm vào m1 với vận tốc m/s Xác định biên độ dao động hệ hai vật sau va chạm A 20 cm B 24 cm C 18 cm D 22 cm Câu 16: Một lắc lò xo đạt mặt phảng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ có khối lượng m Ban đầu vật m giữ vị trí để lò xo bị nén cm Vật M có khối lượng nửa khối lượng vật m nằm sát m Thả nhẹ m để hai vật chuyển động theo phương trục lò xo Bỏ qua ma sát Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên, khoảng cách hai vật m M A cm B 4,5 cm C 4,19 cm ` D 18 cm Câu 17: Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m cầu nhỏ A có khối lượng 200 g đứng yên, lò xo khơng biến dạng Dùng cầu B có khối lương 50 g bắn vào cầu A dọc theo trục lò xo với vận tốc có độ lớn m/s lúc t = 0; va chạm hai cầu va chạm mềm Hệ số ma sát A mặt phẳng đỡ  = 0,01; lấy g = 10 m/s2 Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần kể từ t = A 75 cm/s B 80 cm/s C 77,5 cm/s D 79 cm/s Câu 18: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kì T = 2 (s), cầu nhỏ có khối lượng m1 Khi lò xo có độ dài cực đại vật m1 có gia tốc –2 (cm/s2) vật có khối lượng m2 (m1 = 2m2) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 có hướng làm lo xo bị nén lại Vận tốc m2 trước va chạm 3 cm/s Thời gian để m1 từ lúc va chạm đến gia tốc m1 đổi chiều lần thứ hai A 2π (s) B π (s) C 2π/3 (s) D 7π/6 (s) Câu 19: Một lắc đơn gồm cầu A nặng 200 g Con lắc đứng yên vị trí cân bị viên đạn có khối lượng 300 g bay ngang với tốc độ 400 cm/s đến va chạm vào A, sau va chạm hai vật dính vào chuyển động Lấy gia tốc trọng trường g  10 m / s , bỏ qua ma sát Tìm chiều cao cực đại A so với vị trí cân bằng? Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A 28,8 cm B 10 cm C 12,5 cm D 7,5 cm Câu 20: Một lắc đơn gồm vật nhỏ dao động có khối lượng 50 g đứng yên vị trí cân bị vật nhỏ có khối lượng gấp đơi chuyển động theo phương ngang với tốc độ v0 đến va chạm mềm với Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hồ với biên độ dài 2,5 cm chu kỳ  ( s) Giá trị v0 A cm/s B 10 cm/s C 12 cm/s D 7,5 cm/s Câu 21: Con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m treo vật nặng khối lượng M = kg dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm Khi M xuống đến vị trí thấp vật nhỏ khối lượng m  0,5 kg bay theo phương thẳng đứng với tốc độ m/s tới va chạm đàn hồi với M Tính biên độ dao động sau va chạm A 20 cm B 21,4 cm C 30,9 cm D 22,9 cm Câu 22: Một lắc đơn dao động điều hoà với biên độ dài A Khi vật dao động qua vị trí cân va chạm với vật nhỏ có khối lượng nằm yên Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hoà với biên độ dài A ' A A A '  A B A '  C A '  A D A '  0,5 A Câu 23: Một lắc đơn gồm vật nhỏ dao động có khối lượng m, dao động với biên độ góc  max Khi vật dao động qua vị trí cân va chạm với vật nhỏ có khối lượng kg nằm n Sau va chạm hai vật dính vào dao động với biên độ góc  'max Nếu cos max  0,2 cos  'max  0,8 giá trị m A 0,3 kg B kg C kg D kg Câu 24: Con lắc lò xo có độ cứng 200 N/m treo vật nặng khối lượng M = kg dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm Khi M xuống đến vị trí thấp vật nhỏ khối lượng m  0,5 kg bay theo phương thẳng đứng với tốc độ m/s tới tới dính vào M Xác định biên độ dao động hệ hai vật sau va chạm A 20 cm B 21,4 cm C 30,9 cm D 22,9 cm Câu 25: Một lắc đơn dao động điều hoà với W Khi vật dao động qua vị trí cân va chạm với vật nhỏ có khối lượng nằm n Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hoà với W ' Chọn kết luận A W'  W B W '  W C W'  2W D W'  0,5W Câu 26: Một lắc đơn gồm sợi dây dài 100 cm, vật nhỏ dao động có khối lượng 100 g, dao động với biên độ góc 300 Khi vật dao động qua vị rí cân va chạm đàn hồi xun tâm với vật nhỏ có khối lượng 50 g nằm yên Lấy gia tốc trọng trường 9,8(m / s ) Li độ góc cực đại lắc sau va chạm A 180 B 150 C 9,90 Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online D 11,50 : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 bai toan va cham p2 btap , 25 bai toan va cham p2 btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay