23 mot so bt ve dao dong tat dan p2 btap

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:03

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 23 BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN – P2 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Câu 1: Một lắc lò xo có m = g, k = N/m dao động theo phương ngang Hệ số ma sát vật giá đỡ 0,1 Ban đầu, giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm thả nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Vật đạt tốc độ lớn sau quãng đường A 10 cm B cm C 9,8 cm D cm Câu 2: Một lắc lò xo có m = 200 g, k = 20 N/m dao động theo phương ngang Hệ số ma sát vật giá đỡ 0,1 Ban đầu, giữ vật vị trí lò xo bị nén cm thả nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Vật đạt tốc độ lớn sau quãng đường A cm B cm C cm D cm Câu 3: Một lắc lò xo có m = 0,2 kg, k = 80 N/m dao động theo phương ngang Hệ số ma sát vật giá đỡ 0,1 Ban đầu, giữ vật vị trí lò xo bị dãn 10 cm thả nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Vật đạt tốc độ lớn trình dao động A 10 30 cm/s B 40 cm/s C 40 cm/s D 195 cm/s Câu 4: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang, lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ dao động có khối lượng 100 (g), hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,01 Độ giảm biên độ hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân A 0,04 mm B 0,02 mm C 0,4 mm D 0,2 mm Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,2 kg lò xo có độ cứng k = 20 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát vật giá đỡ 0,01 Từ vị trí lò xo khơng biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu m/s thấy lắc dao động tắt dần giới hạn đàn hồi lò xo Lấy g = 10 m/s2 Tính độ lớn lực đàn hồi cực đại lò xo trình dao động A 1,98 N B N C 1,68 N D 1,59 N Câu 6: Một lắc lò xo bố trí đặt nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 200 g, lò xo có độ cứng k = 160 N/m Lấy g = 10m/s2 Ban đầu kích thích cho vật dao động với biên độ A = cm Do vật mặt phẳng ngang có lực ma sát với hệ số ma sát µ = 0,005 nên dao động vật tắt dần Số dao động vật thực dừng lại A 100 B 160 C 40 D 80 Câu 7: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có k = 100 N/m, đầu cố định, đầu gắn vật nặng có khối lượng m = 0,5 kg Ban đầu kéo vật theo phương thẳng đứng khỏi vị trí cân 5cm buông nhẹ cho vật dao động Trong q trình dao động vật ln chịu ác dụng lực cản có độ lớn 1/100 trọng lực tác dụng lên vật Coi biên độ vật giảm chu kì, g = 10 m/s2 Số lần vật qua vị trí cân kể từ thả vật đến dừng hẳn bao nhiêu? A 25 B 50 C 30 D 20 Câu 8: Một lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 40 N/m, khối lượng vật m = 100 g Hệ số ma sát mặt bàn vật 0,2 lấy g = 10 m/s2, đưa vật tới vị trí mà lò xo nén cm thả nhẹ Chọn gốc O vị trí vật lò xo chưa bị biến dạng, chiều dương theo chiều dãn cđa lß xo Qng đường mà vật từ lúc thả đến lúc véc tơ gia tốc đổi chiều lần thứ A 29 cm B 28,5 cm C 15,5 cm D 17,8 cm Câu 9: Một lắc lò xo có độ cứng k = N/m, khối lượng m = 80g dao động tắt dần mặt phẳng nằm ngang có ma sát, hệ số ma sát  = 0,1 Ban đầu vật kéo khỏi VTCB đoạn 10cm thả Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Thế vật vị trí mà vật có tốc độ lớn A 0,16 mJ B 0,16 J C 1,6 J D 1,6 mJ Câu 10: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 40 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị nén cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Li độ cực đại vật sau qua O lần thứ hai A 7,4 cm/s B 7,2 cm/s C 6,8 cm/s D 7,6 cm/s Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 11: Con lắc lò xo nằm ngang có k = 100 N/m, vật m = 400 g Kéo vật khỏi VTCB đoạn cm thả nhẹ cho vật dao động Biết hệ số ma sát vật sàn μ = 5.10-3 Xem chu kỳ dao động không thay đổi, lấy g = 10 m/s2 Quãng đường vật 1,5 chu kỳ A 24 cm B 23,64 cm C 20,4 cm D 23,28 cm Câu 12: Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 100 (g) gắn vào lò xo có độ cứng k = 10 (N/m) Hệ số ma sát vật sàn 0,1 Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén đoạn thả Vật đạt vận tốc cực đại lần thứ O1 vmax1 = 60 (cm/s) Quãng đường vật đến lúc dừng lại A 24,5 cm B 24 cm C 21 cm D 25 cm Câu 13: Một lắc lò xo dao động tắt dần mạt phẳng nằm ngang với thông số sau: m = 0,1 kg, vmax = m/s, μ = 0,05 Tính độ lớn vận tốc vật vật 10 cm A 0,95 cm/s B 0,3 cm/s C 0,95 m/s D 0,3 m/s Câu 14: Một lắc đồng hồ coi lắc đơn có chu kì dao động T = s, vật nặng có khối lượng m = kg Biên độ góc dao động lúc đầu o = 50 Do chịu tác dụng lực cản không đổi FC = 0,011 (N) nên dao động thời gian t(s) dừng lại Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Xác định t A t = 20 s B t = 80 s C t = 40 s D t = 10 s Câu 15: Gắn vật có khối lượng m = 200 g vào lò xo có độ cứng k = 80 N/m Một đầu lò xo chuyển động kéo m khỏi vị trí cân O đoạn 10 cm dọc theo trục lò xo thả nhẹ cho vật dao động Biết hệ số ma sát m mặt phẳng ngang  = 0,1 (lấy g = 10 m/s2) Tìm tốc độ lớn mà vật đạt trình dao động? A vmax = (m/s) B vmax = 1,95 (m/s) C vmax = 1,90 (m/s) D vmax = 1,8 (m/s) Câu 16: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 200 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 80 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị dãn 10 cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Li độ cực đại vật sau qua VTCB lần A 9,5 cm/s B 8,6 cm/s C 6,8 cm/s D 7,6 cm/s Câu 17: Một lắc lò xo có độ cứng k = 10 N/m, khối lượng vật nặng m = 100 g, dao động mặt phẳng ngang, thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm so với vị trí cân Hệ số ma sát trượt lắc mặt bàn μ = 0,2 Thời gian chuyển động thẳng vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo khơng biến dạng     s A B C D s s s 30 20 15 25 Câu 18: Một CLLX gồm lò xo có k = 100 N/m vật nặng m = 160 g đặt mặt phẳng nằm ngang Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 24 mm thả nhẹ Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 5/16 Lấy g = 10 m/s2.Từ lúc thả đến lúc dừng lại,vật quãng đường A 43,6 mm B 60 mm C 57,6 mm D 56 mm Câu 19: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = N/m, vật nhỏ khối lượng m = 80 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10 cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tốc độ lớn mà vật đạt A 0,36 m/s B 0,25 m/s C 0,50 m/s D 0,30 m/s Câu 20: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 10 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 100 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo dãn cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tốc độ lớn mà vật đạt A 150 cm/s B 195 cm/s C 0,4 m/s D 40 cm/s Câu 21: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nhỏ khối lượng m = kg, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,05 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 12 cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tốc độ lớn mà vật đạt A 115 cm/s B 195 cm/s C 0,5 m/s D 40 cm/s Câu 22: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 100 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,2 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị dãn cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Li độ cực đại vật sau qua VTCB lần A 7,4 cm/s B 7,2 cm/s C 6,8 cm/s D 7,6 cm/s Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 23: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 50 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 200 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật đến vị trí có tọa độ +10 cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tọa độ ứng với vận tốc lần A 8,4 cm/s B -9,2 cm/s C -8,8 cm/s D 7,6 cm/s Câu 24: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 100 g lò xo có độ cứng 20 N/m, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo nén cm thả nhẹ để lắc dao động tắt dần Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Độ dãn cực đại lò xo A 3,6 cm/s B 3,2 cm/s C cm/s D cm/s Câu 25: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 10 g lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo nén 9,1 cm thả nhẹ để lắc dao động tắt dần Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Từ lúc dao động đên vật dừng hẳn, vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần? A 43 lần B 45 lần C 44 lần D 48 lần Câu 26: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 100 g lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo nén 17 cm thả nhẹ để lắc dao động tắt dần Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Từ lúc dao động đên vật dừng hẳn, vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng lần? A lần B lần C lần D lần Câu 27: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 400 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật khỏi vị trí cân O đến vị trí lò xo bị dãn 10 cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tốc độ vật qua O lần A 113 cm/s B 159 cm/s C 101 cm/s D 109,1 cm/s Câu 28: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 200 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 200 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,02 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo dãn 10,5 cm thả nhẹ để vật dao động tắt dần Khi vật dừng lại lực đàn hồi lò xo A 0,4 N B 0,8 N C 0,04 N D 0,1 N Câu 29: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 10 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 100 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật khỏi vị trí cân O đoạn A thả nhẹ để vật dao động tắt dần Lần vật qua I đạt tốc độ cực đại 60 cm/s Tốc độ vật qua I lần hai lần A 20 cm/s 20 cm/s B 20 cm/s 20 cm/s C 20 cm/s 30 cm/s D 20 cm/s 10 cm/s Câu 30: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 1,3 N/cm, vật nhỏ khối lượng m = 260 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,12 Ban đầu đưa vật khỏi vị trí cân O để lò xo nén 12 cm thả nhẹ để vật dao động tắt dần Tính khoảng cách từ O đến vị trí vật dừng lại? A 2,034 mm B 2,304 mm C 2,4 mm D 4,704 mm Câu 31: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 500 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 50 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,15 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo dãn 1,011 cm thả nhẹ để vật dao động tắt dần Vị trí dừng lại cách vị trí ban đầu đoạn A 1,04 cm B 1,01 cm C 0,99 cm D 1,02 cm Câu 32: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 400 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,1 Ban đầu đưa vật khỏi vị trí cân O đến vị trí lò xo bị dãn 8,46 cm thả nhẹ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Tốc độ vật qua O lần A 103,9 cm/s B 101,9 cm/s C 100,9 cm/s D 109,1 cm/s Câu 33: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 500 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 50 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,3 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo dãn cm thả nhẹ để vật dao động tắt dần Vị trí dừng lại cách vị trí ban đầu đoạn A 0,034 cm B 0,004 cm C 0,98 cm D 0,014 cm Câu 34: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 10 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 100 g, dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt vật mặt ngang 0,11 Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo nén 11 cm thả nhẹ để vật dao động tắt dần Khi vật dừng lại vật bị lò xo A kéo lực 0,3 N B đẩy lực 0,2 N Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG C nén lực 0,2 N Facebook: LyHung95 D Hợp lực tác dụng lên vật Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 mot so bt ve dao dong tat dan p2 btap , 23 mot so bt ve dao dong tat dan p2 btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay