18 bai toan chon loc ve nang luong dao dong dieu hoa btap

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:03

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 18 BÀI TỐN CHỌN LỌC VỀ NĂNG LƯỢNG Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa khơng ma sát theo trục Ox với biên độ A, mốc vị trí cân Khi vừa rời khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 91 mJ Đi tiếp đoạn 2S động chất điểm 19 mJ, vật tiếp tục đoạn S động chất điểm bao nhiêu, biết 2A > 3S vật đổi chiều chuyển động quãng đường S cuối A 42 mJ B 45 mJ C 36 mJ D 32 mJ Câu 2: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1 = đến t  s , động lắc tăng từ 0,02 J đến giá trị cực đại giảm 0,06 J Ở thời điểm t1, lắc 0,06 J Biên độ dao động lắc A 8,7 cm B 7,0 cm C 8,0 cm D 10 cm Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa khơng ma sát theo trục Ox với biên độ A, mốc vị trí cân Khi vừa rời khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 9,6 mJ Đi tiếp đoạn S động chất điểm 8,4 mJ, vật tiếp tục đoạn S động chất điểm bao nhiêu, biết A > 3S? A 10 mJ B 4,5 mJ C 6,4 mJ D 3,6 mJ Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa khơng ma sát theo trục Ox với biên độ A, mốc vị trí cân Khi vừa rời khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 10,92 J Đi tiếp đoạn S động 2S chất điểm 7,68 J, vật tiếp tục đoạn động chất điểm bao nhiêu, biết vật chưa đổi chiều chuyển động? A 5,75 J B 4,32 J C 5,25 J D 4,84 J Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa khơng ma sát theo trục Ox với biên độ A, mốc vị trí cân Khi vừa rời khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 9,6 mJ Đi tiếp đoạn S động chất điểm 8,4 mJ, vật tiếp tục đoạn 2S động chất điểm bao nhiêu, biết A > 4S? A 10 mJ B 4,5 mJ C 6,4 mJ D 3,6 mJ Câu 6: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa theo phương ngang, 7 mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1 = đến t  s , lắc tăng từ 0,016 J đến giá 120 trị cực đại giảm 0,032 J Ở thời điểm t1, động lắc 0,048 J Biên độ dao động lắc A 8,7 cm B 7,0 cm C 8,0 cm D 10 cm Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa khơng ma sát theo trục Ox với biên độ A, mốc vị trí cân Khi vừa rời khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 10,92 J Đi tiếp đoạn S động chất điểm 7,68 J, vật tiếp tục đoạn S/2 động chất điểm bao nhiêu, biết vật chưa đổi chiều chuyển động? A 5,75 J B 5,50 J C 5,25 J D 7,25 J Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa khơng ma sát Khi vừa qua khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 1,8J Đi tiếp đoạn S động 1,5J thêm đoạn S động là: A 0,9 J B 1,0 J C 0,8 J D 1,2 J Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 9: Một vật dao động điều hồ với biên độ A, tới vị trí cân ( t = 0, vật vị trí biên), sau thời gian t vật 36 J, tiếp khoảng thời gian t vật cách vị trí cân khoảng 3T A T Biết ( 2t  ) Hỏi tiếp tục thời gian động vật bao nhiêu? 4 A J B 64 J C 38 J D 34 J Câu 10: Từ thời điểm t1 đến thời điểm t1   (s), động vật dao động điều hoà tăng từ 1,29 mJ đến giá 12 trị cực đại sau giảm dần 1,29 mJ Biết rằng, thời điểm t1 dao động vật (mốc vị rí cân bằng) 1,29 mJ Cho khối lượng vật 200 g Biên độ dao động vật A 3,5 cm B 2,7 cm C 6,5 cm D 4,5 cm Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa Khi vừa qua khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 0,091 J Đi tiếp đoạn 2S động 0,019 J thêm đoạn S (biết A > 3S) động là: A 0,042 J B 0,096 J C 0,036 J D 0,032 J Câu 12: Một chất điểm dao động điều hồ khơng ma sát dọc theo trục Ox Biết trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động Khi vừa rời khỏi vị trí cân đoạn s động chất điểm 13,95 mJ Đi tiếp đoạn s động chất điểm 12,60 mJ Nếu chất điểm thêm đoạn s động là: A 11,25 mJ B 8,95 mJ C 10,35 mJ D 6,68 mJ Câu 13: Một chất điểm dao động điều hồ khơng ma sát Khi vừa qua khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 8J Đi tiếp đoạn S động J (vật chưa đổi chiều chuyển động) thêm đoạn 1,5 S động là: A 1,9 J B 1,0 J C 2,75 J D 1,2 J Câu 14: Một lắc lò xo dao động điều hoà phương nằm ngang quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Trong chu kỳ dao động, sau khoảng thời gian 0,0625 s động dao động dao động Khối lượng vật nặng 100 g Động cực đại lắc A 0,04 J B 1,16 J C 0,32 J D 0,08 J Câu 15: Vật dao động điều hoà phút thực 30 dao động Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà động vật A s B 0,25 s C s D 0,5 s Câu 16: Một lắc lò xò gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ có khối lượng m Con lắc dao động điều hồ 5T với chu kỳ T với biên độ 10 cm Biết thơi điểm t vật vị trí M Ở thời điểm t  , vật lại vị trí M theo chiều ngược lại Động vật M A 375 mJ B 350 mJ C 500 mJ D 125 mJ Câu 17: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tới vị trí cân (t = 0, vật vị trí biên), sau khoảng thời gian t vật 30 J, tiếp khoảng thời gian 3t cách vị trí cân T A T  Biết  4t   Hỏi tiếp tục thời gian vật bao nhiêu?   A 3,35 J B 0,8 J C 45,1 J D 0,7 J Câu 18: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương ngang, khoảng mốc tính vị trí cân Từ thời điểm t1  đến t2   (s), động lắc tăng từ 0,096 J đến 48 giá trị cực đại giảm 0,064 J Ở thời điểm t2 , lắc 0,064 J Biên độ dao động lắc A 5,7 cm B 7,0 cm C cm D 3,6 cm Câu 19: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, gọi t khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật có động Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 15 cm/s với độ lớn gia tốc 22,5 m / s , sau Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 khoảng thời gian t vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45 cm/s Lấy   10 Quãng đường mà vật tối đa 0,1 s A cm B 6 cm C cm D cm Câu 20: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T vận tốc cực đại vmax Trong khoảng thời gian từ t  t1 đến t  t2  2t1 vận tốc vật tăng từ 0,6vmax đến vmax ròi giảm xuống 0,8vmax Tại thời điểm t2 khoảng cách ngắn từ vật đến vị trí cực đại bao nhiêu? 0, 0, A B vmaxT vmaxT C 0,6 vmaxT D 0,3 v T  max    Câu 21: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tới vị trí cân (t = 0, vật vị trí biên), sau khoảng thời gian t vật 36 J, thời điểm 2t vật cách vị trí cân khoảng T T A  động vật bao nhiêu? Biết  2t   Hỏi tiếp tục thời gian 4  A J B 0,8 J C 45,1 J D 0,7 J Câu 22: Một lò xo treo thẳng đứng, gồm vật nặng khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m Kéo vật xuống theo phương thẳng đứng để lò xo dãn đoạn cm truyền cho vật vận tốc đầu 20π cm/s Lấy π2 = 10, g = 10 m/s2 Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng vị trí cân vật Biết thời điểm t = 0,05 s vật qua vị trí có động lần theo chiều âm chuyển động nhanh dần Phương trình dao động vật là: A x = 4cos(10πt-π/6) cm B x = 4cos(10πt+ π/3) cm C x = cos(10πt – π/6) cm D x = 4cos (10πt + π/6) cm Câu 23: Một vật dao động điều hồ trục Ox quanh vị trí cân gốc O Ban đầu vật vị trí cân bằng, thời điểm t1 = π/6 (s) vật chưa đổi chiều động vật giảm lần so với lúc đầu Từ lúc ban đầu đến thời điểm t2 = 5π/12 (s) vật quãng đường 12 cm Tốc độ ban đầu vật là: A 16 cm/s B 16 m/s C cm/s D 24 cm/s Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 bai toan chon loc ve nang luong dao dong dieu hoa btap , 18 bai toan chon loc ve nang luong dao dong dieu hoa btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay