15 CLD dao dong trong dien truong btap

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 15 CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn  Câu 1: Một lăc đơn có vật nặng m = 80 (g), đặt mơi điện trường có véc tơ cường độ điện trường E thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn E = 4800 V/m Khi chưa tích điện cho nặng, chu kỳ dao động lắc với biên độ góc nhỏ To = (s), nơi có g = 10 m/s2 Tích cho vật nặng điện tích q = 6.10–5 C chu kỳ dao động A T = 1,6 (s) B T = 1,72 (s) C T = 2,5 (s) D T = 2,36 (s) 2 Câu 2: Một lắc đơn có chu kỳ T = (s) nơi có g = π =10 m/s , cầu có khối lượng m = 10 (g), mang điện tích q = 0,1 μC Khi dặt lắc điện trường có véctơ cường độ điện trường hướng từ lên thẳng đứng có E = 104 V/m Khi chu kỳ lắc A T = 1,99 (s) B T = 2,01 (s) C T = 2,1 (s) D T = 1,9 (s) Câu 3: Một lắc đơn dao động nhỏ nơi có g = 10 m/s với chu kỳ T = (s), vật có khối lượng m = 200 (g) mang điện tích q = 4.10–7 C Khi đặt lắc vào điện có E = 5.10 V/m nằm ngang vị trí cân vật lệch khỏi phương thẳng đứng góc A 0,570 B 5,710 C 450 D 600 Câu 4: Một lắc đơn dao động nhỏ nơi có g = 10 m/s với chu kỳ T = (s), vật có khối lượng m = 100 (g) mang điện tích q = –0,4 μC Khi đặt lắc vào điện có E = 2,5.106 V/m nằm ngang chu kỳ dao động lúc là: A T = 1,5 (s) B T = 1,68 (s) C T = 2,38 (s) D T = 2,18 (s) Câu 5: Tích điện cho cầu khối lượng m lắc đơn điện tích q kích thích cho lắc đơn dao động điều hoà điện trường cường độ E, gia tốc trọng trường g Để chu kỳ dao động lắc điện trường giảm so với khơng có điện trường điện trường hướng có hướng A thẳng đứng từ lên q > B nằm ngang q < C nằm ngang q = D thẳng đứng từ xuống q < Câu 6: Một bi nhỏ khối lượng m treo đầu sợi dây dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động thay đổi lần bi tích điện tích q > đặt điện trường có vectơ cường độ E thẳng đứng hướng xuống cho qE = 3mg A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 7: Một lắc đơn gồm dây treo ℓ = 0,5 m, vật có khối lượng m = 40 (g) mang điện tich q = –8.10–5 C dao động điện trường có phương thẳng đứng có chiều hướng xuống có cường độ E = 40 V/cm, nơi có g = 9,79 m/s2 Chu kỳ dao động lắc A T = 2,4 (s) B T = 3,32 (s) C T = 1,66 (s) D T = 1,2 (s) Câu 8: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ kim loại có khối lượng m = 100 (g) treo vào sợi dây có chiều dài ℓ = 0,5 m nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s Tích điện cho cầu đến điện tích q = –0,05 C cho dao động điện trường có phương nằm ngang hai tụ điện Hiệu điện hai tụ điện U = V, khoảng cách hai d = 25 cm Kết luận sau xác định vị trí cân lắc? A Dây treo có phương thẳng đứng B Dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300 C Dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 450 D Dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 600 Câu 9: Một lắc đơn có T = (s) nơi có g = π2 = 10 m/s2, cầu có m = 200 (g), mang điện tích q = 107 C Khi đặt lắc điện trường có véctơ cường độ điện trường thẳng đứng hướng từ lên có độ lớn E = 2.104 V/m Khi chu kỳ lắc A T = 2,001 (s) B T = 1,999 (s) C T = 2,010 (s) D T = 2,100 (s) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! https://www.facebook.com/groups/hotroonthi01 Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 10: Một lắc đơn gồm sợi dây dài có khối lượng khơng đáng kể, đầu sợi dây treo bi kim loại khối lượng 0,01 kg mang điện tích 2.107 C Đặt lắc điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống Chu kì lắc điện trường s Chu kì dao động cường độ điện trường có độ lớn 10 V/m Cho g = 10 m/s2 A 2,02 s B 1,98 s C 1,01 s D 0,99 s 5 Câu 11: Một lắc đơn gồm cầu khối lượng 0,1 kg tích điện 10 C treo vào dây mảnh dài 20 cm,đầu dây cố định O vùng điện trường hướng xuống theo phương thẳng đứng, có cường độ 2.104 V/m Lấy g = 9,8 m/s2 Chu kỳ dao động lắc A 0,811 s B 10 s C s D 0,99 s Câu 12: Con lắc đơn gồm dây mảnh dài 10 cm, cầu kim loại nhỏ khối lượng 10 g tích điện 104 C Con lắc treo vùng điện trường có phương nằm ngang, có cường độ 400 V/m Lấy g = 10 m/s Vị trí cân lắc tạo với phương thẳng đứng góc A 0,3805 rad B 0,805 rad C 0,5 rad D 3,805 rad Câu 13: Một lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài l = m nặng có khối lượng 100 g, mang điện tích 2.10-5 C Treo lắc vào vùng khơng gian có điện trường hướng theo phương nằm ngang với cường độ 4.10 V/m gia tốc trọng trường g = π2  10 m/s2 Chu kì dao động điều hòa lắc A 2,56 s B 2,47 s C 1,76 s D 1,36 s Câu 14: Đặt lắc đơn điện trường có phương thẳng đứng hướng từ xuống, có cường độ 10 V/m Biết khối lượng cầu 0,01 kg, cầu tích điện 5.106, chiều dài dây treo 50 cm, lấy g = 10 m/s2 Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì A 0,58 s B 1,4 s C 1,15 s D 1,25 s 4 Câu 15: Một lắc đơn có chiều dài 25 cm, vật nặng có khối lượng 10 g, mang điện tích 10 C Treo lắc vào hai tụ đặt song song, cách 22 cm Biết hiệu điện hai tụ 88 V Lấy g = 10 m/s Chu kì dao động lắc điện trường A 0,983 s B 0,398 s C 0,659 s D 0,957 s Câu 16: Một lắc đơn tích điện đặt trường có phương thẳng đứng Khi điện trường hướng xuống chu kì dao động lắc 1,6 s Khi điện trường hướng lên thi chu kì dao động lắc s Khi lắc không đặt điện trường chu kì dao động lắc đơn A 1,77 s B 1,52 s C 2,20 s D 1,8 s Câu 17: Một lắc đơn gồm cầu kim loại nhỏ, khối lượng g, tích điện dương có độ lớn 5,56.10 7 C, treo vào sợi dây dài l mảnh điện trường có phương nằm ngang có cường độ 10 V/m, nơi có g = 9,79 m/s2 Con lắc có vị trí cân bàng dây treo hợp với phương thẳng đứng góc A 600 B 100 C 200 D 29,60 Câu 18: Một lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài 0,5 m nặng có khối lượng 40 g, mang điện tích – 8.105 C Treo lắc vào vùng khơng gian có điện trường hướng theo phương nằm ngang với cường độ 40 V/cm gia tốc trọng trường g = 9,79 m/s2 Chu kì dao động điều hòa lắc A 1,25 s B 2,10 s C 1,48 s D 1,60 s Câu 19: Một lắc đơn có chu kỳ T = s vùng khơng có điện trường, lắc có khối lượng m = 10 g kim loại mang điện tích q = 105 C Con lắc đem treo điện trường hai kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu, đặt thẳng đứng, hiệu điện hai 400 V Kích thước kim loại lớn so với khoảng cách d = 10 cm gữa chúng Tìm chu kì co lắc dao động điện trường hai kim loại A 0,964 s B 0,928 s C 0,631 s D 0,580 s Câu 20: CLĐ có chiều dài l dao động nơi có gia tốc g = 10 m/s2 chu kỳ lắc T Tích điện cho vật nặng điện tích q  2.106 C cho vào điện trường có phương thẳng đứng chu kỳ dao động lắc T T0 Biết m = 200 g Xác định chiều tính độ lớn E A E  2.106 V / m , hướng xuống B E  2.105V / m , hướng xuống C E  2.105V / m , hướng lên D E  2.106 V / m , hướng lên Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 21: CLĐ có khối lượng vật nặng 100 g, chiều dài l dao động nơi có gia tốc g = 10 m/s2 chu kỳ lắc T0 Tích điện cho vật nặng điện tích q cho vào điện trường có phương ngang chu kỳ dao động lắc T  T0 Xác định độ lớn điện tích q biết E = 105 V/m A 2,5.104 C B 3.104 C C 2.105 C D 2.104 C Câu 22: Con lắc đơn gồm dây mảnh dài 40 cm, cầu kim loại nhỏ khối lượng 50 g tích điện 10 5 C Con lắc treo vùng điện trường có phương nằm ngang, có cường độ 5000 V/m Lấy g = 10 m/s Vị trí cân lắc tạo với phương ngang đứng góc A 300 B 30,80 C 450 D 43,20 Câu 23: Một lắc đơn tích điện đặt trường có phương thẳng đứng Khi điện trường hướng xuống chu kì dao động lắc 1,5 s Khi điện trường hướng lên thi chu kì dao động lắc s Khi lắc không đặt điện trường chu kì dao động lắc đơn A 1,77 s B 1,52 s C 1,69 s D 1,81 s Câu 24: Một lắc đơn dao động bé có chu kỳ T Đặt lắc điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống Khi cầu lắc tích điện q1 chu kỳ lắc T = 5T Khi cầu lắc tích điện q2 chu kỳ T2 = 5/7 T Tỉ số hai điện tích A q1/q2 = –7 B q1/q2 = –1 C q1/q2 = –1/7 D q1/q2 = Câu 25: Đặt lắc đơn điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống, có độ lớn 10 V/m Biết khối lượng cầu 20g, cầu tích điện 12.10-6 C, chiều dài dây treo m Lấy g = 10m/s Chu kì dao động điều hòa lắc π π A s B s C π s D 2π s Câu 26: Có ba lắc đơn chiều dài dây treo khối lượng Con lắc thứ thứ hai mang điện tích q q2 Con lắc thứ ba khơng điện tích Đặt ba lắc vào điện trường có véctơ cường độ điện trường theo phương thẳng đứng hướng xuống Chu kỳ dao động điều hoà chúng điện trường T 1,T2 T3 với T1= T3, T2 = T3 Cho q1 + q2 = 7,4.10-8 C Điện tích q1 q2 có giá trị 3 A 6.4.10-8C; 10-8 C B –2.10-8C; 9,410-8 C C 5.4.10-8C; 2.10-8 C D 9,4.10-8C; –2.10-8 C Câu 27: Một lắc đồng hò chạy nhiệt độ 30 C Biết hệ số nở dài dây treo lắc 2.10-5K-1 Khi nhiệt độ hạ xuống 100C ngày đồng hồ chạy A chậm 17,28s B nhanh 17,28s C chậm 34,56s D nhanh 34,56s -5 -1 Câu 28: Một đồng hồ chạy nhiệt 25 C Biết hệ số nở dài dây treo lắc 2.10 K Khi nhiệt độ 200C sau ngày đêm đồng hồ chạy A chậm 8,64s B nhanh 8,64s C nhanh 4,32s D chậm 4,32s Câu 29: Một đồng hồ chạy nhiệt độ t1 = 100 C, nhiệt độ tăng đến t = 200C ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Hệ số nở dài λ = 2.10-5 K-1 A chậm 17,28s B nhanh 17,28s C chậm 8,64s D nhanh 8,64s Câu 30: Một đồng hồ lắc chạy nơi mặt biển Nếu đưa đồng hồ lên cao 200 m đồng hồ chạy nhanh hay chậm ngày đêm (24h) Giả sử nhiệt độ khơng đổi, bán kính trái đất R = 6400 km A nhanh 2s B chậm 2,7s C nhanh 2,7s D chậm 2s Câu 31: Một đồng hồ lắc chạy mặt đất với T = s, đưa đồng hồ lên độ cao h = 2500 m ngày đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu, biết R = 6400km A chậm 67,5s B nhanh 33,75s C chậm 33,75s D nhanh 67,5s Câu 32: Con lắc đơn dao động mặt đất với chu kỳ s Nếu đưa lắc lên cao 320 m chu kì tăng bao nhiêu, giả sử nhiệt độ khơng đổi Bán kính trái đất R = 6400 km A 0,2s B 0,0001s C 0,001s D 0,1s Câu 33: Chọn phát biểu đúng: A Đồng hồ lắc chạy chậm lại đưa lên cao nhiệt độ khơng đổi B Chu kì lắc đơn giảm đưa lên cao nhiệt độ không đổi Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 C Chu kì lắc đơn khơng chịu ảnh hưởng nhiệt độ D Chu kì lắc đơn giảm nhiệt độ tăng Câu 34: Một đồng hồ lắc chạy mặt đất Biết bán kính trái đất 6400 km coi nhiệt độ không ảnh hưởng đến chu kỳ lắc Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao 640 m so với mặt đất ngày đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? A nhanh 17,28s B chậm 17,28s C nhanh 8,64s D chậm 8,64s Câu 35: Một lắc đơn đưa từ mặt đất lên độ cao 10 km Coi nhiệt độ không thay đổi Phải giảm độ dài phần trăm để chu kì khơng thay đổi Cho bán kính trái đất 6400 km A 1% B 0,3% C 0,5% D 1,5% Câu 36: Một đồng hồ lắc chạy mặt đất nhiệt độ 17 C Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h = 640 m đồng hồ Biết hệ số nở dài dây treo lắc λ = 4.10-5 K-1 Bán kính trái đất 6400 km Nhiệt độ đỉnh núi A 17,50C B 14,50C C 120C D 70C Câu 37: Một đồng hồ lắc (coi lắc đơn) chạy mặt biển Xem trái đất hình cầu có bán kính 6400 km Để đồng hồ chạy chậm 43,2s ngày đêm, coi nhiệt độ khơng đổi phải đưa đồng hồ lên độ cao A 4,8 km B 3,2 km C 2,7 km D 1,6 km Câu 38: Một lắc đồng hồ chạy mặt đất, bán kính trái đất 6400 km Khi đưa đồng hồ lên độ cao 4,2 km chạy nhanh hay chậm ngày đêm A Nhanh 28,35s B Chậm 38,25s C Chậm 56,7s D Nhanh 56,7s Câu 39: Một lắc đồng hồ (coi lắc đơn) dao động bé mặt đất nhiệt độ t 1, đưa lắc lên độ cao h chu kì dao động bé khơng đổi A độ cao h nhiệt độ nhỏ t1 B độ cao h nhiệt độ lớn t1 C độ cao h gia tốc trọng trường giảm D độ cao h giây treo gia tốc trọng trường giảm n lần Câu 40: Một đồng hồ lắc có lắc xem lắc đơn có chu kỳ T = s thành phố A với nhiệt độ t1 = 250C gia tốc trọng trường g1 = 9,793 m/s2 Hệ số nở dài treo λ = 2.10-5 K-1 Cũng đồng hồ thành phố B với t2 = 350C gia tốc trọng trường g2 = 9,787 m/s2 Mỗi tuần đồng hồ chạy A nhanh 216 s B chậm 216 s C chậm 246 s D nhanh 246 s  Câu 41: Một lắc đơn, vật nặng mang điện tích q Đặt lắc vào vùng khơng gian có điện trường E , chu kì lắc sẽ:  A tăng E có phương thẳng đứng hướng xuống với q >  B giảm E có phương thẳng đứng hướng lên với q >  C tăng E có phương thẳng đứng hướng xuống với q <   D tăng E có phương vng góc với trọng lực P Câu 42: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10 -6 C, coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m hướng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Chu kì dao động điều hòa lắc là: A 0,58 s B 1,99 s C 1,40 s D 1,15s Câu 43: Một lắc đơn gồm cầu kim loại, khối lượng m = 100g, tích điện q  6.105 C treo sợi dây mảnh Con lắc dao động điện trường có phương ngang nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s Khi vị trí cân lắc tạo với phương thẳng đứng góc  = 300 Độ lớn cường độ điện trường A 2,9.104 (V) B 9,6.103 (V) C 14,5.104 (V) D 16,6.103 (V) Câu 44: Một lắc đơn dây treo có chiều dài 0,5 m, cầu có khối lượng 100 g, nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn N có hướng ngang từ trái sang phải Lấy g  10(m / s ) Kéo lắc sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 540 thả nhẹ Tính tốc độ vật sợi dây sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 400 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 A 0,42 m/s B 0,35 m/s C 0,23 m/s D 2,41 m/s Câu 45: Một lắc đơn dây treo có chiều dài 0,5 m, cầu có khối lượng 10 g Cho lắc dao động với li độ góc nhỏ khơng gian có thêm lực F có hướng thẳng đứng từ xuống có độ lớn 0,04 N, nơi có gia tốc trọng trường 9,8(m / s ) Xác định chu kỳ dao động nhỏ A 1,959 s B 1,196 s C 1,845 s D 1,129 s Câu 46: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ có khối lượng 0,04 kg mang điện tích q  8.105 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hoà điện trường dều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E  40 V/cm hướng thẳng đứng lên trên, nơi có gia tốc trọng trường g  9,79(m / s ) Chu kỳ dao động điều hoà lắc A 2,4 s B 1,05 s C 1,66 s D 1,2 s Câu 47: Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.105 C Treo lắc đơn điện trường với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5.104 V/m Trong mặt phẳng thẳng đứng qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trường góc 540 bng nhẹ cho lắc dao động điều hồ Lấy g  10(m / s ) Tính tốc độ vật sợi dây lệch sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 400 A 0,59 m/s B 3,41 m/s C 2,87 m/s D 0,49 m/s Câu 48: Một lắc đơn dây treo có chiều dài 0,5 m, cầu có khối lượng 100 g, nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn N có hướng ngang từ trái sang phải Lấy g  10(m / s ) Kéo lắc sang phải lệch so với phương thẳng đứng góc 540 thả nhẹ Tính tốc độ cực đại vật A 0,42 m/s B 0,35 m/s C 2,03 m/s D 2,41 m/s Câu 49: Một lắc đơn gồm dây dài 1,5 m vật nặng 100 g dao động điều hồ nơi có thêm trường ngoại lực có độ lớn N có hướng hợp với hướng trọng lực góc 1200 Lấy g  10 (m / s ) Chu kỳ dao động nhỏ lắc đơn A 2,43 s B 1,41 s C 1,69 s D 1,99 s Câu 50: Một lắc đơn gồm cầu tích điện dương 100C, khối lượng 100 g buộc vào sợi dây mảnh với chiều dài m Con lắc treo điện trường 10 kV/m tụ điện phẳng có đặt nghiêng so với phương thẳng đứng góc 300 (bản tích điện dương), nơi có g  9,8 (m / s ) Chu kỳ dao động nhỏ lắc điện trường A 0,938 s B 1,99 s C 0,659 s D 1,51 s Câu 51: Một lắc đơn lắc lò xo treo thửng đứng nơi có gia tốc trọng trường g, dao động với chu kỳ T Các vật nặng chúng tích điện q > có khối lượng m Đặt vào vùng không gian  điện trường E hướng thẳng đứng xuống với m  4qEg Chu kỳ lắc đơn lắc lò xo lúc T1 T2 Tỉ số A T2 T1 B C D Câu 52: Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ T Sau người ta tích điện cho vật nặng điện tích q  truyền cho lắc dao động điện trường có vectơ cường độ điện trường E hướng thẳng đứng lên T thấy chu kỳ dao động lắc T '  Cho E  105 V/m, khối lượng vật nặng 100 g Điện tích vật A 0,3C B 3C C 30C D 300C Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 CLD dao dong trong dien truong btap , 15 CLD dao dong trong dien truong btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay