12 luyen tap nang cao ve CLLX btap

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 12 LUYỆN TẬP NÂNG CAO VỀ CON LẮC LÒ XO Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Dùng kiện sau trả lời cho câu 1; câu Một lắc lò xo có khối lượng m  kg dao động điều hòa theo phương nằm ngang Vận tốc có độ lớn cực đại 0,6 m/s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x  cm theo chiều âm động Câu 1: Biên độ chu kì dao động có giá trị sau đây? 2π 2π A A  cm,T  B A  cm,T  (s) (s) 5 π π C A  D A  cm,T  (s) cm,T  (s) 5 Câu 2: Chọn gốc tọa độ VTCB Phương trình dao động vật có dạng sau đây? π  A x  cos 10t   cm 4  π  B x  cos 10πt   cm 4  π π   D x  6cos 10t   cm cos 10t   cm 4 4   Câu 3: Một vật có khối lượng m = 250 (g) treo vào lò xo có độ cứng k = 25 N/m Từ VTCB ta truyền cho vật vận tốc 40 cm/s theo phương lò xo Chọn t = vật qua VTCB theo chiều âm Phương trình dao động vật có dạng sau đây? C x  π  A x  4cos 10t   cm 2  π  C x  8cos 10t   cm 2  Câu 4: Khi treo vật m vào lò xo lò xo dãn  π  B x  8cos 10t   cm 2  o π  D x  4cos 10t   cm 2   25 cm Từ VTCB kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đoạn 20 cm bng nhẹ để vật dao động điều hòa Chọn gốc tọa độ thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương hướng xuống Lấy g = π2 Phương trình chuyển động vật có dạng sau đây? π  A x  20cos  2πt   cm 2  π  B x  20cos  2πt   cm 2  π π   C x  10cos  2πt   cm D x  10cos  2πt   cm 2 2   Câu 5: Một vật có khối lượng m = 400 (g) treo vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40 N/m Đưa vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ, vật dao động điều hoà Chọn gốc tọa độ VTCB, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động Phương trình dao động vật A x  5cos 10t  π  cm B x  10cos 10t  π  cm π  C x  10cos 10t   cm D x  5cos 10t  cm 2  Câu 6: Một lắc lò xo gồm cầu khối lượng m = 100 (g) treo vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m Kéo cầu thẳng đứng xuống vị trí cân đoạn cm thả cho cầu trở vị trí cân với vận tốc có độ lớn 0, 2 m/s Chọn gốc thời gian lúc thả cầu, trục Ox hướng xuống dưới, gốc toạ độ O vị trí cân cầu Cho g = 10 m/s2 Phương trình dao động cầu có dạng π  A x  4sin 10 2t   cm 4  2π   B x  4sin 10 2t   cm   Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 5π  π   C x  4sin 10 2t   cm D x  4sin 10 2t   cm  3   Câu 7: Một lắc lò xo dao động điều hồ với chu kì T = (s) Biết thời điểm t = (s) lắc có li độ x = xo  π cm/s Phương trình dao động lắc lò xo cm vận tốc vo   2πt π  A x  sin    cm 2   2πt π  B x  sin    cm 2   2πt π   2πt π  C x  sin  D x  sin    cm   cm 4 4   Câu 8: Một lò xo đầu cố định, đầu treo vật khối lượng m Vật dao động điều hòa thẳng đứng với tần số f = 4,5 Hz Trong trình dao động, chiều dài lò xo thỏa điều kiện 40 cm ≤ ℓ ≤ 56 cm Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc lò xo ngắn Phương trình dao động vật A x = 8cos(9πt) cm B x = 16cos(9πt – π/2) cm C x = 8cos(9πt/2 – π/2) cm D x = 8cos(9πt + π) cm Câu 9: Khi treo cầu m vào lò xo dãn 25 cm Từ vị trí cân kéo cầu xuống theo phương thẳng đứng 20 cm buông nhẹ Chọn to = lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương hướng xuống, lấy g = π2 = 10 m/s2 Phương trình dao động vật có dạng A x = 20cos(2πt) cm B x = 20cos(2πt – π/2) cm C x = 45cos(πt/5 – π/2) cm D x = 45cos(πt/5 + π/2) cm Câu 10: Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với biên độ cm chu kì T Khoảng thời gian ngắn từ lúc lực đàn hồi cực đại đến lúc lực đàn hồi cực tiểu T/3 Tốc độ vật tính theo cm/s cách vị trí thấp 2cm Lấy g = π2 m/s2 A 57,3cm/s B 83,12 cm/s C 87,6 cm/s D 106,45cm/ Câu 11: Một lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa tác dụng lực hồi phục có phương   trình F  5cos  2 t  A x  5   ( N ) Người ta chọn t = vào lúc:  cm ; v  C x   B x  cm ; v  cm ; v  D x   cm ; v  Câu 12: Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu có vật khối lượng m = 100 g Lấy g = 10 m/s2 Chọn gốc toạ độ O vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng Kích thích cầu dao động với phương trình π  x  4cos  20t   cm Độ lớn lực lò xo tác dụng vào giá treo vật đạt vị trí cao 6  A N B 0,6 N C 0,4 N D 0,2 N Câu 13: Một lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hòa tác dụng lực hồi phục có phương   5   2    cm / s      trình F  5cos  2 t  A v  10 cos  2 t  C v  20 cos  2 t    ( N ) Cho   10 Biểu thức vận tốc :    cm / s  6   5    cm / s      B v  10 cos  2 t  D v  20 cos  2 t    cm / s  6 Câu 14: Xét hệ cầu lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ dao động hệ T=2s tỉ số độ lớn lực đàn hồi lò xo trọng lực cầu vị trí thấp 26/25 Nếu chọn chiều dương trục tọa độ hướng lên, gốc tọa độ vị trí cân O, gốc thời gian lúc cầu vị trí thấp Cho g    10 Phương trình li độ cầu : Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A x  3cos  t    cm    C x  0, 75cos   t  Facebook: LyHung95 B x  0,75cos  t  cm   D x  4cos  t    cm    cm  2 Câu 15: Cho lắc lò xo, lắc thứ dao động với chu kỳ T1 =T, lắc thứ có chu kỳ T2 =2T Kích thích cho lắc dao động với biên độ A Tại thời điểm đó, lắc có chung li độ x Tỉ số vận tốc lắc thứ thứ : A B C D Câu 16: Cho lắc lò xo, lắc thứ có khối lượng m dao động với chu kỳ T1 =T, lắc thứ có khối lượng 2m dao động với chu kỳ T2 =2T Kích thích cho lắc dao động với biên độ A Tỉ số độ lớn lực kéo cực đại lắc thứ lắc thứ là: A B C D Câu 17: Cho lắc lò xo, lắc thứ có khối lượng m dao động với chu kỳ T1 =T, lắc thứ có khối lượng 2m dao động với chu kỳ T2 =2T Tại thời điểm đó, lắc có chung li độ x (x 0) Tỉ số độ lớn lực kéo cực đại lắc thứ lắc thứ là: A B C D Câu 18: Cho lắc lò xo, lắc thứ dao động với chu kỳ T1 =T, lắc thứ có chu kỳ T2 =2T Kích thích cho lắc dao động với biên độ A Tại thời điểm đó, lắc có chung li độ x Tỉ số gia tốc lắc thứ thứ : A B C D Câu 19: Một lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m đầu giữ cố định phia gắn vật m Nâng m lên đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5 cm Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, trọng lực m có cơng suất tức thời cực đại A 0,41W B 0,64W C 0,5W D 0,32W Câu 20: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc 5 rad/s nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2; lấy 2 = 10 Biết gia tốc cực đại vật nặng amax> g Trong thời gian chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi lò xo lực kéo tác dụng vào vật hướng t1, thời gian lực ngược hướng t2 Cho t1 = 5t2 Trong chu kì dao động, thời gian lò xo bị nén : A s 15 B s C s 15 D s 30 Câu 21: Một vật dao động theo phương trình x = 10cos(2πt – π/6) (cm) Kể từ lúc t = đến lúc vật qua li độ cm theo chiều dương lần thứ 2013 lực hồi phục sinh cơng âm khoảng thời gian 12077 12027 2013 6041 A B s C D s 12 12 Câu 22: Một vật dao động theo phương trình x = 10cos(2πt – π/6) (cm) Kể từ lúc t = đến lúc vật qua li độ cm theo chiều dương lần thứ 2013 lực hồi phục sinh cơng dương khoảng thời gian 12077 12027 2013 6041 A B s C D s 12 12 Câu 23: Một lò xo khối lượng đáng kể có độ cứng k = 100 N/m, đầu cố định, đầu gắn vật nặng có khối π  lượng m = kg Cho vật dao động điều hoà với phương trình x  10cos  ωt   cm Độ lớn lực đàn hồi vật 3  có vận tốc 50 cm/s phía vị trí cân A N B 10 N C 15 N D 30 N Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 24: Một lắc lò xo có độ cứng k = 50 N/m đầu giữ cố định phia gắn vật m Nâng m lên đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, trọng lực m có cơng suất tức thời cực đại bằng? 5 5 W B W C W D W 4 Câu 25: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 100 (g) lò xo có độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng Vật dao động điều hòa với biên độ A = cm Lấy g = 10 m/s2 Lực cực tiểu tác dụng vào điểm treo là: A Fmin = N B Fmin = 0,2 N C Fmin = N D Fmin = 1,2 N Câu 26: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 100 (g) lò xo có độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng Vật dao động điều hòa với biên độ 2,5 cm Lấy g = 10 m/s2 Lực cực tiểu tác dụng vào điểm treo là: A Fmin = N B Fmin = 0,5 N C Fmin = N D Fmin = 0,75 N Câu 27: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 50 N/m, khối lượng vật treo 200 g Vật đứng yên vị trí cân kéo thẳng đứng xuống để lò xo giãn tổng cộng 10 cm thả nhẹ cho nói dao động điều hòa Lấy g = π2 = 10 Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên giá treo ngược chiều với lực phục hồi chu kì dao đơng A 0,323 s B 0,33 s C 0,307 s D 0,283 s A Câu 28: Một lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m đầu giữ cố định phia gắn vật m Nâng m lên đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm Lấy g = 10 m/s2 Trong trình dao động, trọng lực m có cơng suất tức thời cực đại gần giá trị nhất? A 1,14 W B 1,02 W C 1,05 W D 1,22 W Câu 29: Một vật dao động theo phương trình x = 4cos(5πt + 2π/3) cm Kể từ lúc t = đến lúc vật qua li độ 2 cm theo chiều dương lần thứ 23 lực hồi phục sinh công âm khoảng thời gian 271 67 133 A s B 4,5 s C D s 60 15 30 Câu 30: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo thẳng đứng với biên độ A = 10 cm Tỉ số lực cực đại cực tiểu tác dụng vào điểm treo trình dao động 7/3 Lấy g = π2 = 10 m/s2 Tần số dao động A f = Hz B f = 0,5 Hz B f = 0,25 Hz D f = 0,75 Hz Câu 31: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 50 N/m, khối lượng vật treo 200 g Vật đứng n vị trí cân kéo thẳng đứng xuống để lò xo giãn tổng cộng 12 cm thả nhẹ cho nói dao động điều hòa Lấy g = π2 = 10 Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật chiều với lực phục hồi chu kì dao đơng A 1/5 s B 1/3 s C 1/15 s D 2/15 s π  Câu 32: Lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 60 cm treo thẳng đứng dao động với phương trình x  4cos 10t   cm 3  Chọn chiều dương hướng lên lấy g = 10m/s Chiều dài lò xo thời điểm t = 0,75T A 68 cm B 60,4 cm C 72 cm D 66,5 cm Câu 33: Một CLLX dao động theo phương thẳng đứng, k = 40 N/m; m = 100 g Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3,5 cm truyền cho vận tốc 20 cm/s hướng lên để vật dao động điều hòa Biên độ dao động vật A cm B 3,2 cm C 2 cm D cm Câu 34: Một CLLX dao động theo phương thẳng đứng, k = 62,5 N/m; m = 100 g Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3,2 cm truyền cho vận tốc 60 cm/s hướng lên để vật dao động điều hòa Biên độ dao động vật A 3 cm B 0,8 13 cm C 2 cm D 2,54 cm Câu 35: Một CLLX dao động theo phương thẳng đứng Nâng vật đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Biết vật có vận tốc m/s gia tốc m/s2 Tần số góc dao động có giá trị A 3 rad/s B rad/s C rad/s D rad/s Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 luyen tap nang cao ve CLLX btap , 12 luyen tap nang cao ve CLLX btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay