11 bai toan ve thoi gian lo xo dan nen va luc phan 1 btap

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:02

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 11 BÀI TỐN VỀ THỜI GIAN XO DÃN, NÉN LỰC (P1) Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn PHẦN THỜI GIAN LỊ XO DÃN NÉN Câu 1: Con lắc xo treo thẳng đứng, vị trí cân xo dãn Δℓo Kích thích để nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kỳ T Thời gian xo bị giãn chu kỳ 2T/3 Biên độ dao động vật là: A A  B A  2 o C A = 2Δℓo D A = 1,5Δℓo  o π  Câu 2: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  8cos  5πt   cm , chiều dương hướng lên 6  Lấy g = 10 m/s Trong khoảng thời gian từ t = đến t = 1/3 s tỉ số thời gian nén dãn A 2/5 B 1/2 C 2/3 D 3/7 Câu 3: Con lắc xo treo thẳng đứng, vị trí cân xo dãn Δℓo Kích thích để nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kỳ T Khoảng thời gian xo bị nén chu kỳ T/4 Biên độ dao động vật là:  o A A  B A  2 o C A = 2Δℓo D A = 1,5Δℓo Câu 4: Con lắc xo treo thẳng đứng, vị trí cân xo dãn Δℓ0 Kích thích để nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với chu kỳ T Thời gian xo bị nén chu kỳ T/3 Biên độ dao động vật là:  o A A  B A  2 o C A = 2Δℓo D A = 1,5 Δℓ0 π  Câu 5: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  8cos  5πt   cm , chiều dương hướng lên 6  Lấy g = 10 m/s Tính thời gian xo dãn chu kỳ dao động? A 2/15 s B 1/5 s C 4/15 s D 0,2 s 2π   Câu 6: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  6,5cos 10 2t   cm , chiều dương hướng   2π đến t  2π thời gian xo dãn A 2,24 s B 0,68 s C 2,65 s D 1,56 s Câu 7: Một lắc xo treo thẳng đứng, đầu có vật m Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng lên Kích thích cầu dao động với phương trình x = 5cos(20t + π) cm Lấy g = 10 m/s2 Khoảng thời gian vật từ lúc to = đến vị trí xo khơng biến dạng lần thứ A t = π/30 (s) B t = π/15 (s) C t = π/10 (s) D t = π/5 (s) Câu 8: Một lắc xo thẳng đứng, treo vật xo giãn cm Kích thích cho vật dao động theo phương thẳng đứng với biên độ cm, chu kỳ dao động T khoảng thời gian xo bị nén A t = T/4 B t = T/2 C t = T/6 D t = T/3 xuống Lấy g = 10 m/s2 Trong khoảng thời gian từ t  π  Câu 9: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  8cos  5πt   cm , chiều dương hướng lên 6  Lấy g = 10 m/s Trong khoảng thời gian từ t = đến t = 1/3 s thời gian xo nén A 2/15 s B 4/15 s C 7/30 s D 0,1 s Câu 10: Con lắc xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với phương trình x = 5cos(20t + π/3) cm Lấy g = 10m/s2 Khoảng thời gian xo bị dãn chu kỳ A t = π/15 (s) B t = π/30 (s) C t = π/24 (s) D t = π/12 (s) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 11: Con lắc xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80 N/m, vật nặng khối lượng m = 200 (g) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = cm, lấy g = 10 m/s2 Trong chu kỳ T, khoảng thời gian xo nén A t = π/15 (s) B t = π/30 (s) C t = π/24 (s) D t = π/12 (s) 2π   Câu 12: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  6,5cos 10 2t   cm , chiều dương hướng   2π thời gian xo nén A 1,09 s B 0,29 s C 0,23 s D 1,89 s Câu 13: Một xo treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu có vật m = 100 (g), độ cứng k = 25 N/m, lấy g = π2 = 10 m/s2 Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống Vật dao động với phương trình x = 4cos(5πt + π/3) cm Thời điểm lúc vật qua vị trí xo bị dãn cm lần A t = 1/30 (s) B t = 1/25 (s) C t = 1/15 (s) D t = 1/5 (s) Câu 14: Một lắc xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ biên độ dao động lắc 0,4 (s) cm Chọn trục xx thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi xo có độ lớn cực tiểu A tmin = 7/30 (s) B tmin = 3/10 (s) C tmin = /15 (s) D tmin = 1/30 (s) Câu 15: Một xo có độ cứng k = 80 N/m, đầu gắn vào giá cố định, đầu lại gắn với cầu nhỏ có khối lượng m = 800 (g) Người ta kích thích bi dao động điều hoà cách kéo cầu xuống vị trí cân theo phương thẳng đứng đến vị trí cách vị trí cân 10 cm thả nhẹ Khoảng thời gian cầu từ vị trí thấp đến vị trí mà xo không biến dạng (lấy g = 10m/s2) A t = 0,1π (s) B t = 0,2π (s) C t = 0,2 (s) D t = 0,1 (s) xuống Lấy g = 10 m/s2 Trong khoảng thời gian từ t = 1/6 đến t  π  Câu 16: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  8cos  5πt   cm , chiều dương hướng lên 6  Lấy g = 10 m/s Trong khoảng thời gian từ t = 1/6 đến t = 4/3 s tỉ số thời gian xo dãn nén A 22/13 B 23/12 C 12/23 D 12/7 Câu 17: Một xo treo thẳng đứng, đầu xo giữ cố định, đầu treo vật m = 100 g, xo có độ cứng k = 25 N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng hướng xuống đoạn cm truyền cho vật vận tốc 10π cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng lên Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Cho g = 10 m/s = π2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà xo bị dãn cm lần A t = 10,3 ms B t = 33,3 ms C t = 66,7 ms D t = 76,8 ms Câu 18: Con lắc xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80 N/m, vật nặng khối lượng m = 200 g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = cm, lấy g = 10 m/s2 Trong chu kỳ T, thời gian xo dãn π π π π A (s) B (s) C (s) D (s) 15 12 30 24 Câu 19: Một xo treo thẳng đứng, đầu xo giữ cố định, đầu treo vật m = 100 g, xo có độ cứng k = 25 N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng hướng xuống đoạn cm truyền cho vật vận tốc 10π cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng lên Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Cho g = 10 m/s = π2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà xo bị dãn cm lần A t = 10,3 ms B t = 33,3 ms C t = 66,7 ms D t = 100 ms π  Câu 20: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  8cos  5πt   cm , chiều dương hướng lên 6  Lấy g = 10 m/s Trong khoảng thời gian từ t = đến t = 1/3 s thời gian xo dãn A 2/15 s B 1/30 s C 7/30 s D 0,1 s Câu 21: Một lắc xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 VTCB, gốc thời gian t  vật qua VTCB theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g  10 m/s2 π2 = 10 thời gian ngắn kể từ t  đến lực đàn hồi xo có độ lớn cực tiểu lần hai A 7/30 s B 11/30 s C 3/10 s D 4/15 s Câu 22: Một xo treo thẳng đứng, đầu xo giữ cố định, đầu treo vật m = 100 g, xo có độ cứng k = 25 N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng hướng xuống đoạn cm truyền cho vật vận tốc 10π cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên Cho g = 10 m/s = π2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà xo bị dãn cm lần thứ hai A t = 0,3 s B t = 0,27 s C t = 66,7 ms D t = 100 ms 2π   Câu 23: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  10cos 10 2t   cm , chiều dương hướng   2π thời gian xo dãn 40 A 0,185 s B 0,4 s C 0,23 s D 1,89 s Câu 24: Một xo treo thẳng đứng, đầu xo giữ cố định, đầu treo vật m = 100 g, xo có độ cứng k = 25 N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng hướng xuống đoạn cm xuống Lấy g = 10 m/s2 Trong khoảng thời gian từ t = đến t  truyền cho vật vận tốc 10π cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng lên Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Cho g = 10 m/s2 = π2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà xo bị dãn cm lần thứ hai A t = 0,3 s B t = 0,2 s C t = 0,15 s D t = 0,4 s π  Câu 25: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  8cos  5πt   cm , chiều dương hướng lên 6  Lấy g = 10 m/s Trong khoảng thời gian từ t = 1/6 đến t = 4/3 s thời gian xo nén A 23/30 s B 0,4 s C 0,2 s D 0,5 s Câu 26: Một lắc xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100 (g) xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m Kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đến vị trí xo dãn cm truyền cho vận tốc 40π (cm/s) theo phương thẳng đứng từ lên Coi vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng Thời gian ngắn để vật chuyển động từ vị trí thấp đến vị trí xo bị nén 1,5 cm A tmin = 0,2 (s) B tmin = 1/15 (s) C tmin = 1/10 (s) D tmin = 1/20 (s) π  Câu 27: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  8cos  5πt   cm , chiều dương hướng lên 6  Lấy g = 10 m/s Trong khoảng thời gian từ t = 1/6 đến t = 4/3 s thời gian xo dãn A 23/30 s B 0,4 s C 0,2 s D 0,5 s Câu 28: Một lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T Xét chu kỳ dao động thời gian độ lớn gia tốc a vật nhỏ gia tốc rơi tự g T/3 Biên độ dao động A vật nặng tính theo độ dãn Δℓo xo vật nặng VTCB A A = 2Δℓo B A = Δℓo/2 C A  2 o D A  3 o 2π   Câu 29: Một lắc xo dao động thẳng đứng theo phương trình x  6,5cos 10 2t   cm , chiều dương hướng   xuống Lấy g = 10 m/s2 Trong khoảng thời gian từ t  A 2,24 s B 0,68 s 2π đến t  2π thời gian xo nén C 2,65 s D 1,56 s Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để sẵn sàng chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 bai toan ve thoi gian lo xo dan nen va luc phan 1 btap , 11 bai toan ve thoi gian lo xo dan nen va luc phan 1 btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay