26 dao dong tat dan va duy tri CLD btap

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 15:01

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Bài tập trắc nghiệm (Khóa PEN-C N3) 23 DAO ĐỘNG TẮT DẦN DUY TRÌ CỦA CLĐ Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn Câu 1: Con lắc đơn có chiều dài 0,25 m; m = 100 g; g = 9,8 m/s2, biên độ cong 0,05 m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản có độ lớn 0,001 N dao động tắt dần Tính tổng quãng đường mà vật dao động dừng lại? A 3,6 m B 4,9 m C m D 3,8 m Câu 2: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,1 kg; g = 10 m/s , biên độ góc , chu kỳ s Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau dao động biên độ góc lại 40 Người ta trì dao động cho lắc cach dùng hệ thống lên giây cốt so cho chạy tuần lễ với biên độ góc 50 Tính cơng cần thiết lên giây cót, biết 80% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa gây A 616 J B 262 J C 682 J D 517 J Câu 3: Con lắc đơn có chiều dài 0,5 m; m = 100 g; g = 9,8 m/s , biên độ góc 0,14 rad Trong q trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản có độ lớn 0,002 N dao động tắt dần Tính thời gian dao động vật dừng lại? A 22 s B 25 s C 24 s D 15 s Câu 4: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,1 kg; g = 9,8 m/s , biên độ góc 0,08 rad, l = m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 100 s vật ngừng hẳn Người ta trì dao động cho lắc cách dùng nguồn điện chiều có suất điện động V, điện lượng pin 10000 C để bổ sung lượng, biết hiệu suất trình 25% Đồng hồ chạy thay pin? A 248,4 ngày B 256,4 ngày C 282,8 ngày D 276,8 ngày Câu 5: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ s, m = kg; g = 9,8 m/s , biên độ góc Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản có độ lớn 0,011 N dao động tắt dần Tính thời gian dao động vật dừng lại? A 38,9 s B 33,4 s C 36,3 s D 32,6 s Câu 6: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 100 g; g = 9,8 m/s , biên độ góc 0,15 rad, chiều dài dây treo 120 cm Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 150 s dừng lại Tính độ giảm trung bình sau chu kỳ A 18,6 μJ B 20,2 μJ C 18,9 μJ D 19,8 μJ Câu 7: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ s, m = kg; g = 9,8 m/s , biên độ góc Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 40 s dừng lại Tính độ lớn lực cản? A 0,033 N B 0,011 N C 0,022 N D 0,005 N Câu 8: Con lắc đơn dao động tắt dần chậm, sau chu kỳ biên độ giảm 100 lần so với biên độ lúc đâu Ban đầu biên độ góc 90, sau dao động lần thứ biên độ góc 3,60 A 90 B 60 C 30 D 100 Câu 9: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ s, m = 50 g; g = 9,8 m/s , biên độ góc 0,15 rad Trong q trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 200 s dừng lại Tính độ giảm trung bình sau chu kỳ A 58 μJ B 55 μJ C 48 μJ D 56 μJ Câu 10: Con lắc đơn dao động tắt dần chậm, sau chu kỳ biên độ giảm 150 lần so với biên độ lúc đâu Ban đầu biên độ góc 120, sau dao động lần thứ biên độ góc 5,440? Chọn đáp án gần nhất? A 90 B 85 C 80 D 70 Câu 11: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 500 g; g = 10 m/s , biên độ góc 0,12 rad, chiều dài dây treo m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 160 s dừng lại Tính cơng suất hao phí trung bình? A 250 mW B 225 mW C 255 μW D 225 μW Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Câu 12: Con lắc đơn dao động tắt dần chậm, sau chu kỳ giảm 100 lần so với biên độ lúc đâu Ban đầu biên độ góc 60, đến dao động thứ 100 biên độ góc lại A 20 B 4,60 C 3,60 D 30 Câu 13: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,9 kg; g = 10 m/s2, biên độ góc 50, chiều dài dây treo 0,5 m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 10 dao động biên độ góc lại 40 Hỏi để trì dao động với biên độ góc 50 cần cung cấp lượng với công suất bao nhiêu? A 62 mW B 0,73 mW C 0,44 mW D 76,4 mW Câu 14: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,1 kg; g = 10 m/s2, biên độ góc 60, chu kỳ s Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau dao động biên độ góc lại 40 Người ta trì dao động cho lắc cach dùng hệ thống lên giây cốt so cho chạy tuần lễ với biên độ góc 50 Tính cơng cần thiết lên giây cót, biết 85% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa gây A 133 J B 252 J C 93,33 J D 504 J Câu 15: Con lắc đơn dao động tắt dần chậm, sau chu kỳ giảm 150 lần so với biên độ lúc đâu Ban đầu biên độ góc 90, sau dao động lần thứ biên độ góc 30? A 200 B 100 C 90 D 120 Câu 16: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = kg; g = 9,8 m/s , biên độ góc 0,08 rad, chiều dài dây treo m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau 100 s dừng lại Tính cơng suất hao phí trung bình? A 313,6 W B 31,36 mW C 3136 μW D 31,36 W Câu 17: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,5 kg; g = 10 m/s , biên độ góc , chiều dài dây treo 0,5 m Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau dao động biên độ góc lại 40 Hỏi để trì dao động với biên độ góc 50 cần cung cấp lượng với công suất bao nhiêu? A 473 mW B 0,473 mW C 480 μW D 37,4 mW Câu 18: Con lắc đơn dao động điều hòa có m = 0,1 kg; g = 10 m/s , biên độ góc , chu kỳ s Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản nên sau dao động biên độ góc lại 40 Người ta trì dao động cho lắc cach dùng hệ thống lên giây cót so cho chạy tuần lễ với biên độ góc 50 Tính cơng cần thiết lên giây cót, biết 80% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa gây A 133 J B 292 J C 193 J D 50,4 J Câu 19: Con lắc đơn dao động điều hòa nơi có g = 10 m/s , biên độ góc , T = s Trong trình dao động lắc chịu tác dụng lực cản có độ lớn 0,011 N nên dao động tắt dần Người ta trì dao động cho lắc cách dùng nguồn điện chiều có suất điện động V, điện lượng pin 10000 C để bổ sung lượng, biết hiệu suất trình 25% Đồng hồ chạy thay pin? A 120 ngày B 46 ngày C 90 ngày D 23 ngày Câu 20: Một lắc đơn dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường 9,8 (m/s ) với dây dài m, cầu lắc có khối lượng 80 g Cho lắc dao động với biên độ góc 0,15 rad mơi trường có lực cản dao động 200 s dừng Duy trì dao dộng cách dùng hệ thống lên dây cót cho chạy tuần lễ với biên độ góc 0,15 rad Biết 80% lượng đc dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa Cơng cần thiết để lên dây cót bao nhiêu? A 133 J B 252 J C 226 J D 184 J Câu 21: Con lắc đơn l = 100 cm, vật nặng khối lượng 900 g dao động với biên độ góc α0 Ban đầu α0 = 50 nơi có g = 10 m/s2 có lực cản nhỏ nên sau 10 dao động biên độ góc lại 40 Hỏi để trì dao động với biên độ α0 = 50 Cần cung cấp cho lượng với cơng suất A 1,37.10–3 W B 2,51.10–4 W C 0,86.10–3 W D 6,21.10–5 W Câu 22: Một lắc đồng hồ coi lắc đơn có chu kỳ T = s vật nặng có khối lượng m = kg dao động nơi có g = π2 = 10 m/s2 Biên độ góc dao động lúc đầu α0 = 50 chịu tác dụng lực cản khơng đổi Fc = 0,011 N nên dao động tắt dần Người ta dùng pin có suất điện động V điện trở không đáng kể để bổ sung lượng cho lắc với hiệu suất q trình bổ sung 25% Pin có điện lượng ban đầu Q = 10-4 C Hỏi đồng hồ chạy thời gian t lại phải thay pin A t = 40 ngày B t = 46 ngày C t = 92 ngày D t = 23 ngày Tham gia khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin hướng đến kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 dao dong tat dan va duy tri CLD btap , 26 dao dong tat dan va duy tri CLD btap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay