Bai giang 24 bai toan va cham p1

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 14:55

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tài liệu giảng (Khóa PEN-C N3) 24 BÀI TỐN VA CHẠMP1 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn I LÝ THUYẾT VA CHẠM 1) Định nghĩa: Va chạm tương tác hai chất điểm khoảng thời gian ngắn làm thay đổi vận tốc chúng Trong chương trình, ta xét tốn trước sau va chạm chất điểm chuyển động theo phương 2) Các loại va chạm thường gặp a) Va chạm đàn hồi +) va chạm khơng làm thay đổi hình dạng kích thước chất điểm trước sau va chạm +) trước sau va chạm lượng chất điểm không thay đổi m1v1  m2 v2  m1v1 ' m2 v2 '  +) Áp dụng định luật bào tồn động lượng lượng ta có  m v m v m v '2 m v '2 1  2  11  2  2  v  v ' Đặc biệt m1  m2   tức sau va chạm chất điểm đổi vận tốc cho v2  v1 ' b) Va chạm mềm +) va chạm mà sau va chạm chất điểm dính với tạo thành chất điểm khác, tức kích thước hình dạng chất điểm trước sau va chạm khác +) trước sau va chạm lượng chất điểm thay đổi, độ giảm lượng phần lượng làm nóng chất điêm trình tương tác +) Áp dụng định luật bào tồn động lượng ta có m1v1  m2v2   m1  m2 V m v m v  m  m2 V +) Gọi Q nhiệt lượng làm nóng vật ta có 1  2  Q 2 2 Ví dụ 1: (Hình vẽ theo dõi video giảng) Biết m1  2m2 ; v1  m/s; v2 = Q trình va chạm đàn hồi Tính vận tốc vật sau va chạm? Ví dụ 2: (Hình vẽ theo dõi video giảng) Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 a) Tính vận tốc m1 sau va chạm? b) Va chạm có đàn hồi khơng? Ví dụ 3: (Hình vẽ theo dõi video giảng) Hai vật có khối lượng Kiểm tra xem trường hợp va chạm đàn hồi a) b) c) Ví dụ 4: Quả cầu có khối lượng m = kg chuyển động với vận tốc v0 đến chạm trực diện đàn hồi với cầu khác đứng yên Sau va chạm cầu m tiêp tục chyển động theo phương cũ với vận tốc lại phần tư Tính khối lượng cầu m’? Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Ví dụ 5: Quả cầu có khối lượng m chuyển động với vận tốc v đến chạm trực diện đàn hồi với cầu khối lượng M khác đứng yên Tính tỉ số M để sau va chạm chúng chuyển động với vận tốc? m Ví dụ 6: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng M = 100 g, lò xo có độ cứng k = 150 N/m dao động mặt phẳng ngang, bỏ qua ma sát Khi vật M đứng yên vật m = 12 g bắn theo phương ngang đến va chạm với M, sau va chạm m M dính làm lò xo nén đoạn lớn 80 cm a) Tính vận tốc m trước va chạm b) Tính tỉ lệ lượng chuyển hóa thành nhiệt làm nóng vật Đ/s: a) v = 273,5 m/s b) Q  89% E Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Ví dụ 7: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng M = 300 g, lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động mặt phẳng ngang, bỏ qua ma sát Khi vật M đứng yên vật m = 200 g chuyển động với vận tốc v = 0,2 m/s theo phương ngang đến va chạm đàn hồi với M Hỏi sau va chạm lò xo nén đoạn lớn bao nhiêu? Đ/s: 7,4 cm Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang 24 bai toan va cham p1 , Bai giang 24 bai toan va cham p1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay