Bai giang 20 tong hop dao dong dieu hoa p2

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 14:55

Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tài liệu giảng (Khóa PEN-C N3) 20 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒAP2 Thầy Đặng Việt Hùng – Hocmai.vn HỆ THỐNG BÀI GIẢNG LỜI GIẢI BÀI TẬP có website: www.Hocmai.vn π ta có tốn tìm A1 để A2 max ngược lại A  2 A 2max  sin φ  A1  A  +) Khi A1 thay đổi để A2 max A1  A   A  A.tan  φ  π     2  A  2 A1max  sin φ  A  A  +) Khi A2 thay đổi để A1 max A  A   A  A.tan  φ  π     2  Khi hai dao động thành phần lệch pha góc φ  π  Ví dụ 1: Cho bốn dao động điều phương tần số góc có phương trình x1  10cos  20πt   cm ; 3  π 2π    x  cos  20πt  cm; x  cos  20πt   cm; x  10cos  20πt   cm Một vật có khối lượng 500 g thực 2    đồng thời bốn dao động a Tìm phương trình dao động tổng hợp b Xác định lực kéo tác dụng vào vật thời điểm t = c Xác định thời điểm vật qua li độ x = 3 cm lần thứ (Đ/s: t = 0,421 s) π  Ví dụ 2: Cho hai dao động điều hoà phương tần số góc có phương trình x1  2cos  2πt   cm ; 2  π  x  2sin  2πt   cm Một vật thực đồng thời hai dao động 2  a Tìm phương trình dao động tổng hợp b Xác định gia tốc vật li độ cm? c Tính quãng đường chất điểm từ thời điểm t1 = 4,25 s đến thời điểm t2 = 4,375 s (Đ/s: S = 0,828 cm) π  Ví dụ 3: Cho ba dao động điều phương tần số góc có phương trình là: x1  4cos  20πt   cm ; 6  π π   x  cos  20πt   cm; x  8cos  20πt   cm Một vật thực đồng thời ba dao động 3 2   a Tìm phương trình dao động tổng hợp Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG b Xác định thời điểm vật qua vị trí x = cm lần thứ Facebook: LyHung95 (Đ/s: t = 0,39 s) c Tính thời gian ngắn để vật từ li độ x = cm đến li độ 3 cm   Ví dụ 4: Cho bốn dao động điều phương tần số góc có phương trình x1  10cos  20t   cm ; 3  π 2π    x  cos  20πt  cm; x  3cos  20πt   cm; x  10cos  20πt   cm Một vật có khối lượng 100 g thực 2    đồng thời bốn dao động a Tìm phương trình dao động tổng hợp ………………………………………………………………………………… b Tính động thời điểm vật có li độ cm………………………………………………………………………… c Xác định thời điểm vật qua li độ x = cm lần thứ 11……………………………………………………………… Ví dụ 5: Dao động chất điểm có khối lượng 100g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x1  5cos 10t  x  10cos 10t  (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân a Tìm phương trình dao động tổng hợp b Tính chất điểm c Tính vận tốc chất điểm động ba lần Ví dụ 6: Một vật tham gia đồng thời vào dao động điều hòa phương, tần số có phương trình π π   x1  2cos 100πt   cm ; x  sin  100πt   cm 6 3   a Viết phương trình dao động tổng hợp b Vật có khối lượng m = 100 g, tính lượng dao động vật c Tính tốc độ vật thời điểm t = s Ví dụ 7: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình π  x1  5cos  πt   cm; x  5cos  πt  cm 3  a Tìm phương trình dao động tổng hợp b Tính chất chuyển động thời điểm t = c Xác định thời điểm vật qua li độ x = cm lần thứ 20 Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Ví dụ 8: Một vật thực đồng thời dao động điều hoà phương, tần số có phương trình π  x1  cos 10πt   cm , x  cos 10πt  π  cm Một vật thực đồng thời hai dao động 2  a Tìm phương trình dao động tổng hợp b Tính vận tốc trung bình chất điểm từ thời điểm ban đầu đến thời điểm vật qua vị trí cân theo chiều dương c Tính vận tốc trung bình vật chu kỳ dao động π  Ví dụ 9: Một vật đồng thời tham gia dao động phương có phương trình dao động: x1  3cos  2πt   cm , 3  π π   x  4cos  2πt   cm ; x  8cos  2πt   cm Một vật thực đồng thời dao động 2 6   a Tìm phương trình dao động tổng hợp b Tìm giá trị vận tốc cực đại vật c Xác định thời điểm vật qua li độ x = cm lần thứ 20 Ví dụ 10: Một vật thực hai dao động điều hồ phương tần số có biên độ pha ban đầu A 1, A2, φ1 = π/3, φ2 = π/2 rad, dao động tổng hợp có biên độ 18 cm a) Khi A2 có giá cực đại A1 có giá trị bao nhiêu? b) Khi A1 có giá cực đại A2 có giá trị bao nhiêu? 2π   Ví dụ 11: Một vật thực hai dao động điều hoà phương tần số với phương trình x1  A1cos  ωt     π  x  A cos  ωt   Phương trình dao động tổng hợp x  12cos  ωt  φ  Khi A2 có giá trị cực đại 6  a) pha ban đầu dao động tổng hợp có giá trị b) A1 A2 có giá trị bao nhiêu? Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 ! Khóa học PEN–C (Nhóm N3) mơn Vật lí – HOCMAI.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Ví dụ 12: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kì T, lệch pha π/3 với biên độ A 2A, hai trục tọa độ song song chiều, gốc tọa độ nằm đường vuông chung Khoảng thời gian nhỏ lần chúng ngang A T B T/4 C T/2 D T/3 Giáo viên Nguồn Đăng kí học Online : ĐẶNG VIỆT HÙNG : HOCMAI.VN : www.Hocmai.vn Tham gia trọn vẹn khóa Luyện thi PEN-C (Nhóm N3) HOCMAI.VN để tự tin chinh phục kì thi THPTQG 2017 !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang 20 tong hop dao dong dieu hoa p2 , Bai giang 20 tong hop dao dong dieu hoa p2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay