Bộ đề thi học kỳ 2 môn sinh học 6 năm có đáp án

23 9 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 14:33

Bộ đề thi học kỳ 2 lớp 6 môn Sinh năm 2018 có đáp án nhằm đánh giá kết quả học tập của các em học sinh trước khi tham dự kỳ kiểm tra học kỳ. Để ôn tập kiến thức và tự đánh giá năng lực học tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 sắp tới, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………… o0o………… BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MƠN SINH HỌCĐÁP ÁN MA TRẬN ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: SINH HỌC NỘI DUNG CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP QUẢ VÀ HẠT Nêu Giải thích vận điều dụng vào sản kiện cần cho xuất nảy mầm hạt 1đ 1đ CÁC NHÓM Kể tên Nêu đặc So sánh THỰC VẬT ngành thực điểm quan sinh vật theo thứ tự ngành dưỡng sinh từ thấp lên cao sản thông 1,25 đ 1,25đ dương xỉ 3,5đ VAI TRÒ CỦA Học sinh nêu THỰC VẬT biện pháp nhằm bảo vệ xanh 2đ TÔNG ĐIỂM 1,25đ 2,25đ 6,5đ TỈ LỆ% 12,5% 22,5% 65 % MƠ TẢ: ĐỀ LÀM BẰNG HÌNH THỨC TỰ LUẬN 100% Nhận biết: 12,5% Thông hiểu: 22,5% Vận dụng thấp: 65% VẬN DỤNG CAO PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG TH&THCS …………… ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: SINH HỌC Câu Hạt nảy mầm cần điều kiện nào? Vì sau gieo hạt gặp trời mưa to, đất bị ngập úng phải tháo hết nước?(2 đ) Câu 2: Kể tên ngành thực vật học (từ thấp đến cao)? Nêu đặc điểm ngành.( 2,5 đ) Câu 3: so sánh quan sinh dưỡng quan sinh sản thông dương xỉ (3,5đ) Câu 4: Từ hiểu biết tác dụng thực vật người động vật học sinh em cần làm để bảo vệ xanh? (2đ) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: SINH HỌC Câu 1: - điều kiện bên để hạt nảy mầm: độ ẩm thích hợp, thống khí, nhiệt độ phù hợp ( 0,5đ) - Điều kiện bên : chất lượng hạt giống phải đảm bảo ( 0,5đ) - Sau gieo hạt gặp trời mưa to phải tháo nước hạt ngập nước thiếu ô xi để hô hấp nên hạt bị thối.( 1đ) Câu 2: 2,5 đ - Ngành tảo: thực vật bậc thấp chưa rễ, thân, lá, sống nước ( 0,5đ) - Ngành Rêu: Thực vật bậc cao, than, lá, rễ giả, chưa mạch dẫn, sinh sản bào tử ( 0,5đ) - Ngành Dương xỉ: rễ thật, mạch dẫn, sinh sản bào tử ( 0,5đ) - Ngành Hạt trần: Rễ, than, phát triển, mạch dẫn, quan sinh sản nón, sinh sản hạt, hạt nằm nỗn hở ( 0,5đ) - Ngành Hạt kín: rễ, than lá, phát triển đa dạng, hoa, quả, hạt, hạt nằm quả, nên hạt bảo vệ tốt ( 0,5đ) Câu 3: A, quan sinh dưỡng: (3,5đ)  Giống nhau: - Thân mạch dẫn (0,5đ)  Khác nhau: lập bảng so sánh ý (0,25 đ) thân Lá Rễ Cây thông Thân gỗ Hình kim Rễ cọc, dài, khỏe Cây dương xỉ Thân rễ Lá già non Rễ cọc ngắn B, quan sinh sản:  Giống nhau: - Chưa hoa, (0,5đ)  Khác nhau: lập bảng so sánh ý (0,25 đ) quan sinh Sinh sản sản Cây thơng nón Hạt Cây dương xỉ Túi bào tử Bào tử Câu 4: Tùy theo nhận thức cách trình bày ý tưởng giáo viên chấm tối đa điểm cho câu trả lời TRƯỜNG THCS…………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Họ tên……………………… Môn: Sinh học Lớp 6/………… I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Năm học 2017-2018 Điểm: 1) Khoanh tròn vào câu trả lời sau: Câu 1: Sau thụ tinh, phận hoa tạo thành quả? a/ Noãn b/ Bầu nhụy c/ Đầu nhụy d/ Nhụy Câu 2: Hạt gồm phận sau đây? a/ Vỏ hạt, mầm, phôi nhũ b/ Thân mầm, mầm, chồi mầm c/ Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ d/ Vỏ hạt phôi Câu 3: Quả mọng loại đặc điểm: a/ Quả mềm chín vỏ dày chứa đầy thịt c/ Vỏ khơ chín b/ Quả hạch cứng bọc lấy hạt d/ Quả chứa đầy nước câu 4: Trong nhóm sau nhóm tồn khơ nẻ? a/ Quả lúa, thìa là, cải b/ Quả bông, đậu hà lan, cải c/ Quả me, thìa là, dâm bụt d/ Quả cốc, me, mùi Câu 5: Đặc điểm sau đặc điểm thông: a/ Thân gỗ b/ quan sinh sản bào tử c/ hoa, quả, hạt d/ quan sinh sản nón Câu 6: Cây sau hại cho sức khỏe người? a/ Cây thuốc bỏng b/ Cây hồng c/ Cây thuốc phiện d/ Cây ngò gai Câu 7: quan sinh sản dương xỉ là: a/ Nón b/ Bào tử c/ Túi bào tử d/ Hoa Câu 8: Quả sau thuộc khơ nẻ? a/ Quả xồi b/ Quả đào c/ Quả đu đủ d/ Quả đậu bắp 2) Điền từ sau vào chỗ trống cho thích hợp nội dung sau: (1 điểm) Các từ cần điền (đa dạng, khai thác, giảm sút, tàn phá, bảo vệ) Ở nước ta ……………… thực vật cao, nhiều lồi giá trị bị ……………….do bị khai thác môi trường sống chúng bị …………… nhiều loài trở nên Do cần phải ……………….sự đa dạng thực vật nói chung thực vật quý nói riêng II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1: Giữa hạt trần hạt kín đặc điểm phân biệt? Đặc điểm quan trọng hạt kín? Vì sao? (2 điểm) Câu 2: Hạt nảy mầm cần điều kiện nào? (2 điểm) Câu 3: Cần phải làm để bảo vệ đa dạng thực vật? (2 điểm) Câu 4: Nhà bạn Lan trồng loại đậu đen đậu xanh Vì nhà bạn Lan phải thu hoạch loại đậu trước chín? (1 điểm) HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN: Câu I Trắc Nội dung 1) Câu 1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6c, 7c, 8d nghiệm: Điểm 3đ (mỗi câu 0,25đ) 2) Các từ cần điền theo thứ tự sau: đa dạng, giảm sút, tàn phá, bảo vệ) (1 điểm) II Tự Luận Điền từ 0,25đ - Điểm để phân biệt: (mỗi ý 0,25 điểm) 1,5đ Hạt trần - Khơng hoa Hạt kín - hoa, - quan sinh sản nón - quan sinh sản hoa, - Hạt nằm lộ noãn hở - Hạt nằm - Đặc điểm hoa, quả, hạt nằm thực vật hạt kín quan trọng Vì bảo vệ tốt Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm: - Điều kiện bên trong: Chất lượng hạt tốt 0,5đ - Điều kiện bên ngoài: Nhiệt độ, độ ẩm (nước), khơng khí thích 1,5đ hợp Bảo vệ đa dạng thực vật: (2 điểm) - Ngăn chặn chặt phá rừng 0,25đ - Bảo vệ môi trường sống thực vật 0,25đ - Hạn chế khai thác bùa bãi loại thực vật quý 0,25đ - Xây dựng vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn 0,25đ - Cấm buôn bán xuất loài đặc biệt quý 0,5đ - Tuyên truyền giáo dục rộng rãi nhân dân để tham gia 0,5đ bảo vệ thực vật Vì chín vỏ tự nứt làm hạt rơi BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌCMƠN SINH HỌC LỚP ĐỀ SỐ 0,5đ 1đ TRƯỜNG THCS VĨNH KHÁNH ĐỀ THI GIỮA HK2 NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: SINH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn câu trả lời Câu Dương xỉ xếp vào nhóm: A Rêu B Hạt trần C Hạt kín D Quyết Câu Cây rêu phát triển tốt môi trường nào? A Ở cạn B Ở nước C Ở cạn cần đủ độ ẩm D Cả nước cạn Câu Quan sát thông ta nhận thấy chúng hình dạng: A Hình thoi B Hình kim C Hình bầu dục D Hình cung Câu Đặc điểm giúp nhận biết hai mầm: A Phôi hạt hai mầm B Phơi hạt mầm C Phơi hạt mầm D Phơi hạt ba mầm Câu Cấu tạo nón đực thơng màu: A Trắng B Đỏ C Tím D Vàng Câu Thực vật phân loại từ cao đến thấp theo thứ tự gồm bậc nào? A Ngành - Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi B Loài - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Ngành C Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài D Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Loài - Chi Câu Cây thuộc lớp hai mầm: A Ngô B Đậu C Lúa D Dừa Câu Cây thuộc lớp mầm: A Ngô B Đậu C Me D Mận Câu Cắt dọc nón thông quan sát, ta thấy cấu tạo gồm: A Trục nón, vảy, túi phấn B Trục nón, túi phấn, nỗn C Trục nón, nỗn D Trục nón, vảy, nỗn Câu 10 quan sinh sản thông: A Túi bào tử B Hạt C Nón đực, nón D Nón đực Câu 11 quan sinh sản rêu: A Nón B Túi bào tử C Bào tử D Hạt Câu 12 Thực vật cấu tạo quan sinh dưỡng rễ giả: A Cây rêu B Cây dương xỉ C Cây thông D Cây bàng Câu 13 Hiện tượng mô tả tác hại tảo? A Cung cấp khí ơxi B Là thức ăn cá động vật nước C Làm phân bón, thuốc D Sinh sản nhanh gây tượng “nước nở hoa” Câu 14 Em hiểu tảo đơn bào? A Cấu tạo thể gồm nhiều tế bào B Cấu tạo thể gồm nhiều tế bào, ln chất diệp lục C Cấu tạo thể gồm tế bào, ln chất diệp lục D Cấu tạo thể gồm hai tế bào trở lên Câu 15 Nhóm đặc điểm thích nghi với cách phát tán nhờ động vật: A Quả khô, châm bầu, đậu B Quả ổi, xồi, mít C Quả đậu xanh, mận, mít D Quả sầu riêng, chò, đậu bắp Câu 16 Khi quan sát đặc điểm vỏ quả, cho biết thuộc nhóm hạch? A Quả bơ, táo, xồi, chơm chơm B Quả chơm chơm, đậu, cà chua C Quả chuối, đu đủ, chanh, dưa hấu D Quả bơ, sầu riêng, đu đủ II TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu 1/ (1,0 điểm) Quan sát cấu tạo hạt đậu đen hạt ngô Em mô tả phận chúng? Câu 2/ (1,5 điểm) So sánh khác lớp mầm lớp hai mầm? Câu 3/ (1,5 điểm) Hãy phân tích đặc điểm hạt thích nghi với cách phát tán nhờ gió, nhờ động vật tự phát tán? Câu 4/ (1,0 điểm) Khi quan sát mặt dương xỉ già Hãy trình bày sinh sản phát triển dương xỉ Câu 5/ (1,0 điểm) Bạn Cát Tường nói “Khi thu hoạch đậu xanh phải thu hoạch trước chín khơ” Theo em bạn Cát Tường nói hay sai? Giải thích sao? Đáp án đề thi họcmơn Sinh học lớp I/ TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu ĐA D C B A D C II/TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) Câu B A D 10 C 11 B 12 A 13 D 14 C 15 B 16 A Nội dung - Hạt gồm vỏ, phơi, chất dinh dưỡng dự trữ Điểm 0.25 - Vỏ phía ngồi chức bảo vệ 0.25 - Phơi gồm rễ mầm, thâm mầm, chồi mầm mầm, chức 0.25 Câu trì nòi giống - Chất dinh dưỡng dự trữ mầm hạt đỗ đen, chất dinh dưỡng 0.25 dự trữ phôi nhũ hạt ngơ chức chứa chất dự trữ So sánh khác lớp mầm lớp hai mầm? 1.5 Lớp mầm - Rễ chùm Lớp hai mầm - Rễ cọc 0.25 - Gân hình song song hình - Gân hình mạng Câu cung 0.25 - Thân cỏ, số thân cột - Thân gỗ, thân cỏ, thân leo 0.25 - Hoa cánh - Hoa cánh 0.25 - Phơi mầm - Phơi hai mầm 0.5 0.5 - Quả hạt phát tán nhờ động vật đặc điểm: Quả hương vị thơm, vị ngọt, hạt vỏ cứng thức ăn cho động vật gai hay nhiều móc bám vào lơng động vật, VD: Quả xấu hổ, ké, ớt - Quả hạt phát tán nhờ gió đặc điểm cánh túm lơng 0.5 Câu nhẹ nên bị gió thổi xa VD: Quả trâm bầu, hạt hoa sữa, bồ công anh - Quả hạt tự phát tán đặc điểm: Vỏ khả tự tách 0.5 mở hạt tung VD: Quả chi chi, cải, đậu - Dương xỉ sinh sản bào tử, quan sinh sản túi bào tử 0.25 - Mặt dương xỉ đốm chứa túi bào tử Vách túi bào 0.75 Câu tử vòng tác dụng đẩy bào tử bay túi bào tử chín Bào tử rơi xuống dất nảy mầm phát triển thành nguyên tản từ mọc dương xỉ - Bạn Cát Tường nói Câu - Vì đậu xanh khơ nẻ, thu hoạch sau chín hạt rơi ĐỀ SỐ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌCNĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: SINH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 45 phút 0.5 0.5 I Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ đầu câu A, B, C, D trả lời em cho đúng: Câu Quả thịt đặc điểm: A Khi chín vỏ khơ, cứng, mỏng B Khi chín vỏ dày, cứng C Khi chín vỏ dày, mềm, chứa đầy thịt D Khi chín vỏ khơ, mềm, chứa đầy thịt Câu Nhóm gồm tồn khơ là: A Quả cải, đu đủ, cam, cà chua B Quả mơ, chanh, lúa, vải C Quả dừa, đào, gấc, ổi D Quả bơng, thìa là, đậu Hà Lan Câu Sinh sản kết hợp tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục gọi là: A Sinh sản vơ tính B Sinh sản sinh dưỡng C Sinh sản hữu tính D Nhân giống vơ tính ống nghiệm Câu Nhóm gồm toàn mầm là: A Cây dừa cạn, rẻ quạt B Cây dừa cạn, tre C Cây rẻ quạt, xoài D Cây rẻ quạt, tre Câu Nhóm gồm tồn hai mầm là: A Cây xoài, lúa B Cây lúa, ngơ C Cây mít, xồi D Cây mít, ngơ Câu 6: Cây trồng nguồn gốc từ: A Cây trồng nguồn gốc từ dại B Cây trồng đa dạng C Cây trồng nguồn gốc nhập ngoại D Cây trồng nhiều dại Câu Các điều kiện sau cần cho hạt nảy mầm: A Đất, nước, khơng khí C Nước, khơng khí, nhiệt độ lạnh B Độ ẩm, khơng khí nhiệt độ thích hợp D Nước, khơng khí nhiệt độ Câu Quả hạt phận hoa tạo thành? A Đài, tràng, nhị, nhuỵ B Bầu nhuỵ noãn sau thụ tinh C Bao phấn, hạt phấn, bầu đầu nhuỵ D Cả A, B, C sai Câu Nhóm thực vật sống cạn, rễ giả, chưa hoa, sinh sản bào tử? A Tảo B Dương xỉ C Rêu D Hạt trần Câu 10: Thực vật hạt kín tiến hóa vì: A nhiều to sống lâu năm B sinh sản hữu tính C rễ, thân, thật, mạch dẫn D quan sinh dưỡng quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng; khả thích nghi với điều kiện sống khác Trái Đất Câu 11 Vai trò chất hữu TV chế tạo: A Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng B Cung cấp thức ăn cho động vật người C Cung cấp nguyên liệu làm thuốc D Cả A, B, C Câu 12: Trong đặc điểm sau đây, đặc điểm đặc trưng Hạt trần A Lá đa dạng B sinh sản hữu tính C hạt hở, chưa hoa, chưa D rễ, thân, thật; mạch dẫn II Phần tự luận (7,0 điểm) Câu (1,5 điểm) Vì nói hoa thể thống nhất? Câu (2,5 điểm) So sánh điểm khác thuộc lớp mầm thuộc lớp mầm? Cho - ví dụ thuộc lớp mầm thuộc lớp mầm? Câu (3,0 điểm) Tại người ta nói “thực vật góp phần chống lũ lụt hạn hán”? Em làm để góp phần bảo vệ môi trường nơi trường học? BIỂU ĐIỂM – ĐÁP ÁN: I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi câu học sinh khoanh 0,25 điểm Câu Đáp án C II TỰ LUẬN D C D C A C B C 10 D 11 D 12 C Câu 1: (1,5 điểm) * Cây hoa thể thống vì: - phù hợp cấu tạo chức quan - thống chức quan → Tác động vào quan ảnh hưởng đến quan khác toàn Câu 2: (2,5 điểm) Đặc điểm - Rễ - Kiểu gân - Thân - Hạt Ví dụ Câu 3: (3,0 điểm) Lớp mầm - Rễ chùm - Gân song song - Thân cỏ, cột - Phơi mầm - Lúa, ngô, tre, hành Lớp mầm - Rễ cọc - Gân hình mạng - Thân gỗ, cỏ, leo - Phơi mầm - Xồi, me, ổi, cam * Thực vật góp phần hạn chế hạn hán, lũ lụt vì: - Hệ rễ rừng hấp thụ nước trì lượng nước ngầm đất Lượng nước sau chảy vào chỗ trũng tạo thành sơng, suối góp phần tránh hạn hán - Ngoài tác dụng giữ nước rễ, che chắn dòng chảy nước mưa rừng góp phần hạn chế lũ lụt * Trồng đơi với bảo vệ, chăm sóc đồng thời tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trường học ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Phòng GD&ĐT Bố Trạch NĂM HỌC: 2013 - 2014 TRƯỜNG TH-THCS HƯNG TRẠCH Môn: Sinh học Thời gian 45 phút Câu (2,0 điểm) Hạt gồm phận nào? Câu (1,5 điểm) Những điều kiện bên bên cần cho hạt nảy mầm? Câu (3,0 điểm) So sánh quan sinh dưỡng quan sinh sản rêu - dương xỉ? Câu 4: (3,5 điểm) a Nêu vai trò thực vật động vật lấy ví dụ minh họa b Trình bày cấu tạo hình thức dinh dưỡng nấm Đáp án đề kiểm tra 45 phút họcmơn Sinh học lớp Câu (2,0 điểm) - Hạt gồm vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dư trữ (0,5 điểm) - Phôi gồm: Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm mầm (1,0 điểm) - Chất dinh dưỡng dư trữ nằm mầm phôi nhủ (0,5 điểm) Câu (1,5 điểm) - Điều kiện ngoại cảnh: Đủ nước, không khí nhiệt độ thích hợp - Điều kiện hạt: Hạt chắc, phơi, khơng bị sâu mọt Câu (3,0 điểm) * Giống (1,0 điểm) - Đã phân hóa rễ, thân, diệp lục - Chưa hoa, quả, hạt - Sinh sản bào tử - Thụ tinh cần nước * Khác (2,0 điểm) Rêu - Rễ giả, sợi nhỏ - Thân cấu tạo đơn giản - Lá lớp tế bào, đường gân - Thân, chưa mạch dẫn - quan sinh sản nằn bào tử nảy mầm thành sợi Câu Dương xỉ - Rễ thật, rễ nhiều lơng hút - Thân cấu tạo phức tạp - Lá nhiều lớp tế bào, chia thùy - mạch dẫn - quan sinh sản nằm mặt lá, bào tử nảy mầm thành nguyên tản a (2,0 điểm): Vai trò thực vật động vật: - Cung cấp khí ơxi cho động vật hô hấp (0,25 điểm) VD: Chim, thú, (0,25 điểm) - Cung cấp thức ăn cho động vật (0,25 điểm) VD: ăn cỏ, thỏ ăn cà rốt (0,25 điểm) - Cung cấp nơi cho động vật (0,25 điểm) VD: Khỉ, nhiều lồi kiến, mối, sóc (0,25 điểm) - Cung cấp nơi sinh sản cho động vật (0,25 điểm) VD: Chim làm tổ, đẻ trứng (0,25 điểm) b (1,5 điểm): Cấu tạo hình thức dinh dưỡng nấm * Cấu tạo: - Gồm sợi không màu (0,25 điểm) - Một số cấu tạo đơn bào (0,25 điểm) - Không chứa chất diệp lục (0,25 điểm) * Dinh dưỡng: - Bằng cách kí sinh (0,25 điểm) - Hoại sinh (0,25 điểm) - Hoặc cộng sinh (0,25 điểm) ĐỀ SỐ PHỊNG GD&ĐT TP NHA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRANG Năm học: 2013 – 2014 TRƯỜNG THCS ÂU Môn : SINH HỌC – LỚP Thời gian: 45 phút I/Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm) Học sinh chọn câu ghi vào giấy làm Câu 1: Để bảo vệ đa dạng thực vật cần phải? a Ngăn chặn phá rừng, xây dựng vườn thực vật… b Hạn chế việc khai thác bừa bãi loài thực vật quý c Tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ rừng d Cả a, b c Câu 2: Chất hữu thực vật chế tạo ý nghĩa tự nhiên? a Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng b Cung cấp nguyên liệu làm thuốc c Cung cấp thức ăn cho động vật người d Cả a, b c Câu 3: Tính đa dạng thực vật biểu bằng: a Số lượng loài b Số lượng cá thể loài c Sự đa dạng môi trường sống d Cả a, b c Câu 4: Thực vật vai trò động vật? a Cung cấp thức ăn oxi cho động vật b Cung cấp nơi nơi sinh sản cho động vật c Cả a, b d Cả a, b sai Câu 5: Chép lại dùng từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống: hạn hán, xói mòn, lũ lụt, hệ rễ, tán cây: Thực vật, đặc biệt thực vật rừng, nhờ có…(1)…… giữ đất,…(2)……cản bớt sức nước chảy mưa lớn gây ra, nên vai trò quan trọng việc chống …(3)……, sụt lỡ đất, hạn chế …(4)………giữ nguồn nước ngầm,tránh…(5)…… II/ Phần tự luận: (7,0 điểm) Câu 1: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Một mầm Hai mầm gì? (2,0 điểm) Câu 2: Thực vật vai trò việc điều hòa khí hậu? Vì cần phải tích cực trồng cây, gây rừng? (2,5 điểm) Câu 3: Thực vật vai trò đời sống người? Hút thuốc thuốc phiện hại nào? (2,5 điểm) ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN: SINH HỌC-LỚP I/Trắc nghiệm: D D D C Hệ rễ, tán cây, xói mòn, lũ lụt, hạn hán II/ Tự luận: Câu 1: Đặc điểm chủ yếu phân biệt lớp hai mầm lớp mầm - Hệ rễ - Số mầm phôi - Dạng gân lá, dạng thân - Số cánh hoa… Câu 2: Vai trò thực vật việc điều hòa khí hậu - Thực vật tác dụng cản bớt ánh sáng tốc độ gió, thực vật vai trò quan trọng việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa khu vực - Cần phải tích cực trồng gây rừng vì: Thực vật cung cấp oxi, chống xói mòn sạt lở đất, hạn chế lũ lụt hạn hán… Câu 3: Vai trò thực vật đời sống người: - Cung cấp lương thực, thực phẩm - Cung cấp dược liệu - Cung cấp oxi - Cung cấp gỗ - Làm cảnh… Trong thuốc chất nicotin hại cho hệ hô hấp gây ung thư phổi Trong thuốc phiện chất moocphin heroin gây nghiện ảnh hưởng đến hệ thần kinh sức khỏe người ĐỀ SỐ TRƯỜNG THCS TAM HƯNG ĐỀ THI GIỮA HỌCNĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: SINH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 45 phút A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đầu câu đúng: 1) Đặc điểm hạt phát tán nhờ gió là: A Quả, hạt cánh gió chuyển xa gốc mẹ B Quả, hạt lơng gió đưa xa C Quả hạt lơng, gai gió đưa xa D Cả a b 2) Đặc điểm sau cho thấy dương xỉ khác rêu A Sống cạn C Rễ thật, mạch dẫn B Sinh sản bào tử D Sinh sản hữu tính 3) Cây thơng xếp vào ngành hạt trần vì: A Thân gỗ, mạch dẫn C Chúng chưa hoa B Hạt nằm lộ nỗn hở D cấu tạo phức tạp 4) Cây mọc nơi nắng gió, khơ hạn thường lớp lông lớp sáp nhằm: A Để chống nắng B Để động vật không ăn C Giảm nước D Để động vật khơng ăn được, chống nắng Câu 2: (1,0 điểm) Hãy chọn cụm từ: quang hợp, cân bằng, cản bớt, điều hòa điền vào chỗ trống cho phù hợp để hoàn chỉnh câu sau: Nhờ q trình………………….……thực vật lấy vào khí cacbonic nhả khí oxi nên góp phần giữ…………….………các khí khơng khí B PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Cần thiết kế thí nghiệm để chứng minh nảy mầm hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống? Câu 2: (3,0 điểm) Kể tên ngành thực vật học( từ thấp đến cao)? Nêu đặc điểm ngành? Câu 3: (2,0 điểm) Tại người ta nói: “Rừng phổi xanh người”? ĐÁP ÁN SINH A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu 1: Mỗi ý khoanh tròn 0,5 điểm 1/ A 2/ C 3/ B 4/ C Câu 2: Mỗi từ điền đựơc 0,25 điểm B/ PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) - Cốc chọn 10 hạt đỗ phẩm chất tốt bỏ vào cốc lót xuống hạt đỗ lớp ẩm để vào chỗ mát (1,0 điểm) - Cốc chọn 10 hạt đỗ sứt sẹo, bị sâu mọt bỏ vào cốc lót xuống hạt đỗ lớp bơng ẩm để vào chỗ mát Sau 3- ngày đem cốc quan sát (1,0 điểm) Câu 2: (3,0 điểm) - Ngành tảo: Thực vật bậc thấp; chưa rễ, thân, lá, sống nước - Ngành rêu: Thực vật bậc cao; thân, lá, rễ giả, chưa mạch dẫn, sinh sản bào tử - Ngành dương xỉ: rễ thật, mạch dẫn, sinh sản bào tử - Ngành hạt trần: Rễ, thân, phát triển; mạch dẫn; quan sinh sản nón, sinh sản hạt nằm nỗn hở - Ngành hạt kín: Rễ, thân, phát triển đa dạng; hoa, quả, hạt; hạt nằm quả, nên bảo vệ tốt Câu 3: (2,0 điểm) nêu ý: + Ngăn bụi + Diệt số vi khuẩn + Giảm ô nhiễm môi trường ... 1 ,25 đ 2, 25đ 6, 5đ TỈ LỆ% 12, 5% 22 ,5% 65 % MƠ TẢ: ĐỀ LÀM BẰNG HÌNH THỨC TỰ LUẬN 100% Nhận biết: 12, 5% Thông hiểu: 22 ,5% Vận dụng thấp: 65 % VẬN DỤNG CAO PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG TH&THCS …………… ĐỀ ĐỀ... KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 17 -20 18 MÔN: SINH HỌC Câu Hạt nảy mầm cần điều kiện nào? Vì sau gieo hạt gặp trời mưa to, đất bị ngập úng phải tháo hết nước? (2 đ) Câu 2: Kể tên ngành thực vật học (từ... BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN SINH HỌC LỚP ĐỀ SỐ 0,5đ 1đ TRƯỜNG THCS VĨNH KHÁNH ĐỀ THI GIỮA HK2 NĂM HỌC 20 15 – 20 16 MÔN: SINH HỌC LỚP Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn câu trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kỳ 2 môn sinh học 6 năm có đáp án, Bộ đề thi học kỳ 2 môn sinh học 6 năm có đáp án, - Đặc điểm có hoa, quả, hạt nằm trong quả ở thực vật hạt kín là quan trọng. Vì được bảo vệ tốt hơn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay