BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC THÀNH TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP 2

13 29 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 13:08

Phần I: Mở đầuI. Lý do chọn đề tàiTiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục tiểu học nhằm “Hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ và kỹ năng cơ bản để học tiếp lên trung học và đi sâu vào cuộc sống lao động”.Tiếng Việt là môn học công cụ mà trong đó tập đọc đóng vai trò khởi đầu. Đọc giúp học sinh có khả năng hiểu biết, tiếp thu được nền văn minh của loài người. Nhờ biết đọc các em mới có điều kiện để học và tiếp thu các môn học khác. Thông qua môn Tập đọc học sinh mới có công cụ để học tập và giao tiếp; đọc không những giúp học sinh phát triển tư duy mà còn bồi dưỡng những tình cảm tốt đẹp góp phần phát triển nhân cách toàn diện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đọc tốt, học sinh mới có thể viết tốt, thực hành tốt các hoạt động của các môn học khác, góp phần hình thành và phát triển 5 mặt giáo dục. Nói cách khác để đạt được mục đích giáo dục trong trường tiểu học, yêu cầu quan trọng đầu tiên của học sinh là đọc tốt.Thực tế trong dạy học tập đọc hiện nay cho thấy tìm hiểu cách thức để rèn luyện khả năng đọc là cơ bản và cần thiết. Cụ thể đối với học sinh khối 2, phân môn Tập đọc cần đạt hai kỹ năng cơ bản đó là :Kỹ năng đọc thành tiếng đúng và kỹ năng đọc hiểu. Đọc đúng giúp cho học sinh bồi dưỡng tâm hồn, tư tưởng, tình cảm, giúp các em có thể tự học. Nhưng đối với học sinh lớp 2B ở nơi tôi đang dạy để dạy cho các em đọc một cách trôi chảy, rõ ràng là cả một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp chứ chưa nói đến đọc diễn cảm. Mặt dù ở lớp 1 các em được tiếp thu với 4 kỹ năng nghe nói đọc viết mà chủ yếu là đọc, viết. Song do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và do trong hè các em chưa chú ý rèn luyện nên dẫn đến hiệu quả khi học môn Tiếng Việt rất thấp. Học sinh còn đánh vần êa, ngắc ngứ trong quá trình đọc. Đây là vấn đề mà tôi rất băn khoăn, trăn trở. Thầy làm thế nào để trò đọc tốt đây? Xuất phát từ những yêu cầu, lý do trên, sau khi nghiên cứu và thực hiện tôi thấy có hiệu quả nên tôi xin mạnh dạn chọn đề tài:“Biện pháp rèn kỹ năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp 2B”II. Nhiệm vụ nghiên cứu PHỤ LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài II Nhiệm vụ nghiên cứu III Mục đích nghiên cứu IV Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu V Phương pháp nghiên cứu VI Tính đề tài Phần II Nội dung I Cơ sở lý luận II Cơ sở thực tiễn II.1 Thực trạng II Nguyên nhân III Các giải pháp III.1 Biện pháp chung III.2.Biện pháp cụ thể III.2.1 Các biện pháp luyện đọc thành tiếng III.2.2 Luyện đọc hiểu: 10 IV Thực nghiệm kết đạt 11 Phần III Kết luận 12 I Nội dung ý nghĩa 12 I.1 Nội dung 12 I.2 Ý nghĩa 12 II Đề xuất - kiến nghị 12 BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC THÀNH TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP 2B Phần I: Mở đầu I Lý chọn đề tài Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục tiểu học nhằm “Hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài tình cảm, trí tuệ kỹ để học tiếp lên trung học sâu vào sống lao động” Tiếng Việt mơn học cơng cụ mà tập đọc đóng vai trò khởi đầu Đọc giúp học sinh có khả hiểu biết, tiếp thu văn minh loài người Nhờ biết đọc em có điều kiện để học tiếp thu mơn học khác Thông qua môn Tập đọc học sinh có cơng cụ để học tập giao tiếp; đọc giúp học sinh phát triển tư mà bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp góp phần phát triển nhân cách toàn diện - nhân cách người xã hội chủ nghĩa Trên sở đọc tốt, học sinh viết tốt, thực hành tốt hoạt động mơn học khác, góp phần hình thành phát triển mặt giáo dục Nói cách khác để đạt mục đích giáo dục trường tiểu học, yêu cầu quan trọng học sinh đọc tốt Thực tế dạy học tập đọc cho thấy tìm hiểu cách thức để rèn luyện khả đọc cần thiết Cụ thể học sinh khối 2, phân môn Tập đọc cần đạt hai kỹ :Kỹ đọc thành tiếng kỹ đọc hiểu Đọc giúp cho học sinh bồi dưỡng tâm hồn, tư tưởng, tình cảm, giúp em tự học Nhưng học sinh lớp 2B nơi dạy để dạy cho em đọc cách trôi chảy, rõ ràng vấn đề khó khăn phức tạp chưa nói đến đọc diễn cảm Mặt dù lớp em tiếp thu với kỹ nghe nói - đọc - viết mà chủ yếu đọc, viết Song đặc điểm tâm lý lứa tuổi hè em chưa ý rèn luyện nên dẫn đến hiệu học mơn Tiếng Việt thấp Học sinh đánh vần ê-a, ngắc ngứ trình đọc Đây vấn đề mà băn khoăn, trăn trở Thầy làm để trò đọc tốt đây? Xuất phát từ yêu cầu, lý trên, sau nghiên cứu thực tơi thấy có hiệu nên xin mạnh dạn chọn đề tài:“Biện pháp rèn kỹ đọc thành tiếng cho học sinh lớp 2B” II Nhiệm vụ nghiên cứu Xác định nhiệm vụ mục tiêu phân môn tập đọc Không tách rời việc xác định mục tiêu nhiệm vụ dạy tiếng việt tiểu học Theo xác định mục tiêu phân môn tập đọc phải cụ thể hướng, điều kiện định lựa chọn nội dung phương pháp dạy môn tập đọc Phân môn tập đọc giải vấn đề dạy cho trẻ biết chữ để đọc chữ để học môn học khác để sử dụng giao tiếp Tập đọc mơn học có tầm quan trọng bậc III Mục đích nghiên cứu Hình thành kỹ đọc thành tiếng cho học sinh Kỹ đọc thành tiếng có nhiều mức độ: đọc đúng, đọc nhanh, đọc diễn cảm Dạy đọc giáo dục lòng ham đọc sách cho học sinh giúp cho em thấy đường đặc biệt để tạo cho sống trí tuệ phát triển Tập đọc góp phần làm giàu vốn kiến thức ngôn ngữ, bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu thiện đẹp, dạy cho cách tư có hình ảnh IV Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Học sinh lớp 2B Trường Tiểu học Đại Ân 1A V Phương pháp nghiên cứu Phương pháp hỏi đáp Phương pháp đàm thoại, gợi mở Phương pháp học nhóm Phương pháp thi đọc Phương pháp luyện tập Phương pháp nêu gương Phương pháp dò ý VI Tính đề tài Qua đề tài có nhiều em đọc thành tiếng tốt bên cạnh giúp cho chất lượng học môn tập đọc lớp 2B tiến Phần II Nội dung I Cơ sở lý luận Mơn Tập đọc tiểu học nói chung lớp 2B trường Tiểu học Đại Ân 1A nói riêng đặt nhiệm vụ quan trọng, tập đọc, học thuộc lòng học sinh biết đọc trôi chảy đoạn văn, đoạn đối thoại văn ngắn Bước đầu biết đọc thầm văn, thơ sau đọc thành tiếng văn thơ Hiểu ý đoạn, biết dùng mục lục SGK đọc, học thuộc lòng số văn vần sách Qua tạo cho em say mê, hứng thú để lại vốn văn học đáng kể hỗ trợ cho trẻ học tốt mơn học khác Bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm tâm hồn lành mạnh, sáng, tình yêu thiện thái độ ứng xử mực sống Hình thành lòng ham muốn đọc sách, khả cảm thụ văn văn học, cảm thụ vẻ đẹp Tiếng Việt tình yêu tiếng việt Giờ Tập đọc việc dẫn dắt học sinh cho học sinh tìm nội dung để phát triển óc tổng hợp, biết chia đoạn để phát triển óc phân tích Ngồi học sinh rèn luyện tư phong cách sống Mơn tập đọc khơng có nhiệm vụ mà kết hợp chặt chẽ với chương trình tiếng việt qua văn chọn lọc, học sinh vừa cảm thụ hay, đẹp vừa học cách sử dụng từ xác, cách đặt câu gọn gàng, sinh động, luyện ngữ âm, tả, tập làm văn Học mơn tập đọc, việc đọc thành tiếng quan trọng.Đọc thành tiếng giúp em hiểu nội dung học bên cạnh giúp em có hứng thú việc học phân mơn Tập đọc Để có kết cao giáo viên phải nhận thức rõ phương pháp giảng dạy II Cơ sở thực tiễn II.1 Thực trạng Qua thực tế giảng dạy trường nhiều năm, nhận thấy đa số em trường khơng thích học phân mơn Tập đọc Vì phần lớn em gia đình có hồn cảnh khó khăn, cha mẹ làm ăn xa sống với ông bà cha mẹ chữ em đọc viết nên phần có ảnh hưởng đến q trình học tập môn Tiếng Việt phân môn Tập đọc Trước tình hình tơi đồng chí tổ băn khoăn trăn trở, bàn bạc, trao đổi để tìm nguyên nhân dẫn đến việc học sinh lớp 2B đọc chưa tốt khơng thích học tập đọc Từ tìm biện pháp giúp em ngày đọc thành tiếng tốt hơn, ham thích học phân môn Tập đọc Sau đợt khảo sát, ý đến chất lượng em tiết học, ghi lại học sinh đọc sai phương diện cách cụ thể giấy tổng hợp lại; sau phân theo nhóm để rèn luyện học sinh sâu sát Sỉ số lớp 2B 24 kết kiểm tra sau - Đọc rõ ràng từ, câu: em - Đọc ê - a, đọc lệch chuẩn: em - Đọc ngắt nghỉ tuỳ tiện: em - Đọc đánh vần tiếng: em II.2 Nguyên nhân * Đối với học sinh : - Phụ huynh học sinh đa số có hồn cảnh kinh tế khó khăn nên chưa quan tâm đến việc học tập em - Do ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ, tiếng địa phương nên em hay đọc sai dấu nhiều - Ngoài việc em đọc sai phụ âm đầu, âm chính, dấu thanh; em đọc chưa xác tiết tấu, ngắt nghỉ chưa chấm phẩy ngữ điệu câu như: lên giọng, xuống giọng, chuyển giọng, cường độ, trường độ,… Vd: Bài “Cây xồi ơng em” có câu học sinh đọc sau: (Mùa xoài nào/mẹ em/cũng chọn/những chín vàng/và to nhất/bày lên bàn thờ ơng.//) Chính học sinh đọc chưa đúng, nên em hiểu nội dung đoạn văn; không đọc diễn cảm văn, không rung cảm với văn Đọc diễn cảm học sinh lớp bước đầu song cần thiết để khuyến khích cho em đọc tốt, dẫn đến cảm thụ tốt làm tảng cho em học lớp - Ngoài nguyên nhân có ngun nhân chủ đạo em học đọc nhà Nếu có học chưa biết cách học đọc, đọc cách qua loa chiếu lệ, chưa có chuẩn bị chu đáo Nên đến lớp nhiều em chưa phát huy vai trò * Đối với giáo viên : - Còn ý đến tâm đọc học sinh: Cách ngồi đọc, đứng đọc, cách cầm sách, cách lấy hơi, bình tĩnh tự tin - Chưa phát kịp thời số học sinh có thói quen đọc vẹt - Chưa ý đến việc đọc thầm chưa thấy hết gắn bó chặt chẽ đọc thành tiếng đọc thầm - Trong tập đọc giáo viên thường sa vào giảng ý nhiều luyện đọc Từ thực trạng trên, dẫn đến học sinh không hiểu nội dung em học chưa tốt phân môn Tập đọc III Các giải pháp Sau xác định nguyên nhân, tiến hành nghiên cứu tài liệu chuyên môn, tài liệu tham khảo, kết hợp với kinh nghiệm thân, đề số biện pháp ứng dụng vào thực tế giảng dạy tập đọc cho học sinh lớp sau: III.1 Biện pháp chung: - Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh hợp lý - Xây dựng tốt nề nếp lớp - Chuẩn bị cho việc đọc: + Hướng dẫn học sinh chuẩn bị tâm đọc: cần đàng hồng, bình tĩnh qúa trình đọc; ngồi tư thế; cách cầm sách giáo khoa khoảng cách từ mắt đến sách 25cm đến 30 cm Tiêu chí cường độ hoá tư đọc: Rèn đọc to, đọc dõng dạc, người đọc cần nhập vai người tiếp nhận, sản sinh, người trung gian truyền thông tin văn đến người nghe Chính người đọc vừa đọc cho vừa đọc cho người khác Như đọc phát biểu trước lớp hai hình thức giao tiếp trẻ nên giáo viên phải coi trọng khâu chuẩn bị để bảo đảm thành công cho học sinh + Khi đọc thành tiếng em phải tính đến người nghe Vì cần hướng dẫn em biết nghe “Bạn đọc không cho cô nghe mà cho lớp nghe, nghe để đọc tiếp, nghe để nhận xét” Như khơng có nghĩa đọc q to gào lên, mà đọc đủ lớn III.2 Biện pháp cụ thể: III.2.1 Các biện pháp luyện đọc thành tiếng: * Đọc mẫu Khi giáo viên đọc mẫu trước lớp học sinh lắng nghe noi theo Từ hình thànhđọc thành tiếng cho học sinh Giọng đọc mẫu giáo viên có tác dụng làm mẫu cho học sinh người giáo viên đứng lớp phải đọc thành tiếng tốt Giáo viên đọc mẫu cách chuẩn xác, phù hợp với văn Biết hướng dẫn học sinh cách đọc; sử dụng biện pháp, hình thức tổ chức dạy học thích hợp nhằm phát huy tính tích cực học sinh hoạt động rènđọc đọc thành tiếng cho học sinh Tôi trọng cách đọc mẫu làm cho hấp dẫn, lôi em bắt chước cách đọc diễn cảm Ví dụ : Bài thơ: ''Cô giáo lớp em '' Giáo viên đọc mẫu với giọng tình cảm, trìu mến, nhấn giọng từ ngữ gởi tả, gợi cảm: mỉm cười, tươi, thoảng,… Ví dụ : Bài : ''Bà cháu'' - Đọc mẫu giọng to, rõ ràng, thong thả, phân biệt giọng đọc nhân vật, nhấn giọng từ gợi tả: nảy mầm, vất vả, kết trái vàng trái bạc, móm mém, '' + Người dẫn chuyện: thong thả, chậm rãi + Giọng cô tiên: trầm ấm, dịu dàng: “ Nếu bà sống lại ba bà cháu cực khổ xưa, cháu có chịu khơng?” Nhấn giọng từ "Gieo hạt đào, giàu sang, sung sướng'' + Giọng hai anh em: Cảm động, tha thiết, kiên Nhấn giọng từ, cụm từ: ''nhớ bà , xin bà sống lại '' Đối với thơ, tuỳ theo thể loại thơ mà hướng dẫn học sinh cách đọc cho nhịp câu thơ Ví dụ : Bài thơ : '' Gọi bạn'' Lang thang / quên đường về/ Chạy khắp nẻo / tìm Bê Đến Dê Trắng/ Vẫn gọi hoài:/ “Bê!//Bê!// Bài thơ “Gọi bạn” thuộc thể thơ chữ, thể tình bạn cảm động Bê Vàng Dê Trắng Việc đọc diễn cảm thường gắn liền với ngữ điệu nên thường dùng cử chỉ, nét mặt, để làm tăng thêm tính gợi cảm câu văn Vì học sinh luyện đọc giáo viên phải tạo không khí lớp học thoải mái để học sinh có tâm trạng chờ đợi ý nghe giáo viên đọc từ em học tập bắt chước thầy * Luyện đọc đúng: - Đọc tái âm học cần đọc xác, khơng đọc thừa, thiếu; sót âm, vần Đọc phải thể ngữ âm chuẩn để hệ thống ngữ âm tiếng mẹ đẻ không bị lẫn lộn - Đọc có nghĩa đọc ngữ điệu, tiết tấu, ngắt nghỉ đúng, thay đổi giọng đọc phù hợp với đọc - Luyện đọc phải rèn cho học sinh đọc âm vị Tiếng Việt * Luyện đọc tiếng, từ, cụm từ: Phần gồm đọc mẫu giáo viên hướng dẫn học sinh đọc Vì giáo viên cần đọc mẫu thật chuẩn, thể hệ thống âm Trong q trình chuẩn bị dạy giáo viên phải chuẩn bị kỹ dạy, chuẩn bị tốt bước lên lớp, có phối hợp nhịp nhàng việc làm giáo viên học sinh Đồng thời giáo viên phải dự tính cụ thể lỗi hơm mà học sinh hay mắc để tìm cách khắc phục cho em học Đặc biệt với học sinh dân tộc không để hệ thống ngữ âm tiếng mẹ đẻ ảnh hưởng tiêu cực đến phát âm tiếng việt Phần luyện đọc tiếng, từ, cụm từ luyện đọc cho học sinh sau phần giáo viên đọc mẫu lần - học sinh đọc nối tiếp câu, sau giáo viên rút từ khó mà học sinh dễ sai để luyện đọc - Rèn đọc phụ âm đầu: Vd: “ sung sướng” đọc “ xung xướng”; “ trí” đọc “t - rí” Khi đọc lỗi cho học sinh dừng lại, giáo viên đọc thật chuẩn tiếng, từ gọi số em đọc tốt đọc lại, sau gọi em đọc sai đọc lại từ Vd: Khi dạy “ Bà cháu ” có câu: “ Khi bà mất, gieo hạt đào bên mộ, cháu giàu sang, sung sướng” Học sinh đọc, ghi từ học sinh đọc sai lên bảng Vd: “ giàu sang” học sinh đọc “ giàu xang” “ sung sướng ” học sinh đọc “ xung sướng” Đầu tiên giáo viên đọc thật chuẩn từ gọi số em đọc đọc lại, sau đến em đọc sai đọc lại nhiều lần GV hướng dẫn cách phát âm “s”; “x” sau: + Âm “sờ”: lưỡi cong lên chạm lợi phía hai bên lưỡi + Âm “xờ”: đầu lưỡi chạm lợi, thoát miệng lẫn lưỡi Vd: Khi dạy :“Một trí khơn trăm trí khơn” học sinh đọc “trí” thành “t - rí”; GV hướng dẫn: “tr” gồm hai âm t r ghép lại - Rèn đọc âm chính: Tơi tiến hành phân tích cho em khác âm mà em đọc sai Vd: Khơng đọc “về hiu” mà đọc “về hưu”; không đọc “biu thiếp” mà đọc “bưu thiếp”; “iu”và “ưu” có cấu tạo khác nhau: “iu”  i + u, “ưu”  + u, hay đọc “con hươu” đọc “con hiêu” cho em đánh vần tiếng “hươu” tiếng “hiêu” Từ em đọc không đọc nhầm Đối với học sinh trường phần thực trạng nêu: em thường đọc sai, thiếu dấu nhiều Do học tập đọc tơi có u cầu riêng rèn đọc dấu chủ yếu rèn đọc cá nhân Các em đọc sai thiếu dấu từ, tiếng dẫn đến em hiểu sai nghĩa từ người nghe hiểu sai nội dung Vd: Bàn tay diu dáng (sai) Bàn tay dịu dàng (đúng) Việc rèn cho học sinh dân tộc dấu việc cần kiên nhẫn thể tình thương yêu em thực tốt Trong khâu gọi số em đọc đúng, số em hay đọc sai; mời em khác nhận xét xem người đọc nhất, sau yêu cầu em đọc sai đọc lại từ, tiếng cách xác Vd: “bn bá” phải đọc “buồn bã” Như vậy, để luyện cho em đọc tiếng, từ, cụm từ trước tiên ta phải luyện âm Luyện âm cách xác có hiệu Việc rèn cho học sinh đọc không thực phân môn tập đọc mà phải tiến hành rèn đọc lồng vào môn học khác Đặc biệt phân mơn tả, cần ý vào phần phân biệt âm dấu Đối với học sinh lớp tôi, tăng cường Tiếng Việt nhiều tất môn học khác * Luyện đọc câu: Sau luyện đọc tiếng, từ, cụm từ chuyển sang luyện đọc câu Trong trình học sinh đọc, thấy học sinh ngắt, nghỉ cách tuỳ tiện Để hướng dẫn học sinh đọc đúng, thực sau: Đầu tiên tơi chép câu khó lên bảng, sau tơi đọc câu cho học sinh lắng nghe phát xem cô ngắt hơi, nghỉ chỗ nào? Rồi dùng phấn kẻ nét xiên ( / ) ngắt nét xiên ( // ) nghỉ hơi, “  ” lên giọng, “  ” xuống giọng, “…” đọc chậm lại, kéo dài, dấu gạch chân biểu thị nhấn giọng; khoanh tròn vào tiếng có vần khó cần luyện đọc, tiếp đến tơi cho học sinh dùng bút chì ghi hiệu để ghi lại ngữ điệu Tiếp theo đọc mẫu lại cho học sinh đọc tốt đọc cho lớp nghe Cho học sinh luyện đọc cá nhân Vd: Khi dạy “ Một trí khơn trăm trí khơn” câu: Gà rừng Chồn đôi bạn thân Chồn ngầm coi thường bạn Tôi tiến hành hướng dẫn đọc sau: - Giáo viên đọc cho học sinh phát cô ngắt nghỉ chỗ nào? ( Ngắt từ “thân”, nghỉ từ “bạn”) Hỏi: Vì ngắt từ “thân”? (vì đọc đến ta thấy diễn đạt ý tương đối trọn vẹn) Sau tơi dùng phấn gạch nét xiên ( / ) sau từ “thân” để trình đọc học sinh đọc Hỏi: Vì nghỉ từ “bạn”- học sinh nêu cách nhận biết: (vì có dấu kết thúc câu) Tơi gạch nét xiên ( // ) sau từ “ bạn” Cho vài học sinh đọc luyện đọc cho học sinh Lưu ý cho học sinh đọc câu văn dài em cần ngắt số cụm từ dài cụm từ phải diễn đạt ý tương đối trọn vẹn - Giáo viên cần hướng dẫn thêm cách ngắt nhịp câu thơ Vd: Khi dạy “Cây dừa?” Tôi hướng dẫn học sinh ngắt nhịp thơ cách giáo viên đọc, học sinh lắng nghe sau học sinh nói rõ câu ngắt nhịp cho hợp lý tiến hành luyện đọc Ai mang nước ngọt, / nước lành, / Hoặc: Tiếng dừa / làm dịu nắng trưa / Thực tế học hay đọc ngắt nhịp 3/3 hai câu * Luyện đọc tốc độ: Hướng dẫn học sinh đọc giữ tốc độ không đọc ê-a, không đọc nhanh qúa nhỏ, giáo viên điều chỉnh tốc độ việc giữ nhịp đọc Ngồi việc đọc nhẩm có kiểm tra thầy bạn Để điều chỉnh tốc độ cách trước dạy, giáo viên đếm có tiếng dự kiến phút * Đọc diễn cảm: Đọc diễn cảm yêu cầu đặt đọc tác phẩm có tính chất văn chương Đó thể kỹ làm chủ ngữ điệu để biểu đạt ý nghĩa tình cảm mà tác giả gửi gắm Đọc diễn cảm sở đọc tốc độ Đọc diễn cảm lớp chưa phải yêu cầu thiết với tất học sinh mà riêng số học sinh có trình độ khá, giáo viên nên khuyến khích, giúp học sinh bước đầu có ý thức đọc diễn cảm Thực tế q trình luyện đọc tơi thấy học sinh đọc đúng, to, lưu lốt để đọc diễn cảm chưa được, học sinh chưa biết làm chủ ngữ điệu, đọc chưa tốc độ chưa biết nhấn giọng số từ : “chìa khóa” Theo tơi, học sinh lớp đọc diễn cảm với yêu cầu cụ thể là: -Thể giọng điệu nhân vật - Thể tình cảm người viết Đọc diễn cảm biết làm chủ ngữ điệu, đọc tốc độ nhấn giọng từ “ chìa khóa ” Để học sinh đọc diễn cảm tơi thường thực sau: Ví dụ: Dạy “Mùa xuân đến” + Đầu tiên viết đoạn văn cần luyện đọc lên bảng “Hoa mận vừa tàn mùa xuân đến Bầu trời ngày thêm xanh Nắng vàng ngày rực rỡ Vườn lại đâm chồi nảy lộc.” + Hỏi học sinh: Câu văn cho thấy thay đổi mùa xuân về? (Bầu trời ngày thêm xanh Nắng vàng ngày rực rỡ Vườn lại đâm chồi nảy lộc.) Hỏi: Từ cho biết điều đó? (Ngày thêm xanh, ngày rực rỡ, đâm chồi nảy lộc) Hỏi: Để đọc hay, diễn cảm đoạn văn ta cần nhấn giọng từ ngữ nào? (ngày thêm xanh, ngày rực rỡ, đâm chồi nảy lộc) Vậy ta cần nhấn giọng từ trên? Giáo viên đọc mẫu lần, luyện đọc cá nhân cho học sinh Giáo viên ý sửa chữa kịp thời cho học sinh III.2.2 Luyện đọc hiểu: Trong thực tế giảng dạy nhiều giáo viên chưa ý mức luyện đọc thầm cho học sinh Đọc thầm thực có ưu hẳn đọc thành tiếng Dạy đọc thầm dạy cho học sinh đọc có ý thức, đọc hiểu Kết việc đọc thầm giúp cho học sinh hiểu ý nghĩa từ, cụm từ, câu, đoạn, nghĩa tồn em đọc Vd: Khi dạy “ Cây xoài ông em”, em đọc bài, em hiểu thực tế có nhiều lồi xồi ngon như: Xoài ca, xoài tượng xoài cát xoài em thích có mùi thơm dịu dàng, vị đậm đà, màu sắc đẹp, lại to Thông qua đọc em hiểu “tại mẹ lại chọn xoài ngon bày lên bàn thờ ơng” em nói lên cảm xúc thân đọc đoạn văn, câu văn để tưởng nhớ ơng, biết ơn ơng trồng xồi cho cháu có Từ dạy Tập đọc hướng cho em tìm hiểu nội dung theo cách: * Phân tích cho học sinh từ tổng hợp đến chi tiết: Vd: Sau giáo viên đọc mẫu, cho học sinh đọc xong “ Ngôi trường mới” dùng hệ thống câu hỏi, hỏi em: Hỏi: Bài nói gì? (tả ngơi trường mới) Hỏi: Bài văn nhằm mục đích gì? (giáo dục tình cảm yêu mến, tự hào em học sinh trường mới, với cô giáo, với bạn bè) 10 Hỏi: Em tìm đoạn văn ứng với nội dung sau (bằng cách cho nhóm thảo luận tìm được) + Tả ngơi trường từ xa: (đoạn 1: từ đầu cánh hoa lấp ló cây) + Tả lớp học: (đoạn 2: từ em bước vào lớp đến thơm tho nắng mùa thu) + Tả cảm xúc bạn học sinh mái trường mới: (đoạn 3: Tiếng trống rung động kéo dài, tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp đến bút chì đáng yêu đến !) * Chia câu hỏi thành ý nhỏ để em trả lời, tìm ý sau giáo viên tổng hợp lại: Vd: Khi dạy “Đàn gà nở” có câu hỏi: ? Tìm hình ảnh đẹp đáng yêu đàn gà con? Thấy học sinh khó trả lời chia ý nhỏ: - Màu lông nào? - Đôi mắt sao? - Dáng chạy nào? Kể lại thay đổi bầu trời vật mùa xuân đến? (câu hỏi “Mùa xuân đến” ) chia thành ý nhỏ sau: - Bầu trời thay đổi nào? - Mọi vật thay đổi nào? Như học sinh vừa dễ trả lời vừa nhớ lâu, sau tơi tóm tắt ý nhỏ thành ý lớn trọn vẹn IV Thực nghiệm kết đạt Tôi thực biện pháp luyện đọc nêu trình thực thân tơi tự nhận xét rút kinh nghiệm cách tiến hành tơi thấy học sinh có phần tiến hơn, tiến em sau: Thời điểm Mức độ Đầu năm học Cuối học kỳ Đọc đúng, rõ ràng 4/24 em - 16,67% 16 em - Đọc ê - a, đọc lệch chuẩn 9/24 em - 37.5% em - 11 66.67 % 12.5% Đọc ngắt nghỉ tùy tiện Đọc đánh vần tiếng 7/24 em 4/24 em - 29.16% em - 12.5 % 16,67% em - 8.33% Phần III Kết luận I Nội dung ý nghĩa I.1 Nội dung Ngôn ngữ cơng cụ giao tiếp đặc biệt, ngơn ngữ thể dạng nói viết Để tiết học mang lại hiệu cao người giáo viên phải đầu tư thời gian cách hợp lý nhằm lựa chọn nội dung phương pháp dạy học cho phù hợp, đồng thời người giáo viên phải thực động, sáng tạo, ln trăn trở tìm tòi suy nghĩ, hình thức tổ chức dạy học cho học sinh có niềm say mê hứng thú học tập trình dạy học phải nắm vững tâm lý học sinh, học sinh khối em thích động viên, khuyến khích, khen, để thực tiết dạy giáo viên cần hiểu thật rừ, nắm vững nội dung, yêu cầu cuả tiết (toàn phải đọc giọng nào? tốc độ cường độ, chỗ phải nhấn giọng, hạ giọng, … ) Nắm đặc trưng phân môn tập đọc khối học phân bố thời gian theo trình tự giáo án trọng yếu tố, đọc mẫu giáo viên, giáo viên đọc mẫu tốt dạy cho học sinh nhiều, đọc câu, đoạn nhằm minh họa, hướng dẫn gợi ý giúp học sinh tự tìm cách đọc Trong chương trình tiếng việt phân mơn tập đọc có nhiệm vụ rõ ràng rèn cho học sinh kỹ đọc, nghe, nói, viết Đọc q trình tiếp nhận thơng tin kỹ đọc, nghe, nói, viết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành kỹ giúp học sinh đạt kết cao giao tiếp Qua trình tìm hiểu công việc tập đọc học sinh công tác giảng dạy giáo viên phân môn tập đọc trường tiểu học Đại Ân 1A đồng thời thông qua chất lượng kiểm tra cuối học kỳ ,tôi thấy lớp 2B có nhiều tiến song kết chưa cao.Với tìm tòi sáng tạo chun mơn, tơi cảm thấy thầy trò phải cố gắng nhiều I.2 Ý nghĩa Nếu em đọc thành tiếng tốt hiểu nội dung mơn học nói riêng mơn tập đọc nói chung từ giúp em học tốt hứng thú học tập II Đề xuất - kiến nghị Để rènđọc học sinh tiếp tục nâng cao, mạn phép đưa vài ý kiến đề xuất với cấp đạo sau: Để thực tốt có hiệu vệc giảng dạy trước yêu cầu đổi đất nước người giáo viên nói, đọc viết phải thực chuẩn mực, đảm bảo tính xác, tính nêu gương cho học sinh Muốn đòi hỏi người giáo viên tiết dạy phải linh hoạt, mềm dẻo, vận dụng biện pháp, hình thức cho tiết dạy nhẹ nhàng, tự nhiên 12 Cần quan tâm giáo viên tiểu học, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên phân môn, mơn tập đọc Có đầy đủ đồ dùng dạy học cho giáo viên Hàng năm tổ chức phong trào thi kể chuyện, ngâm thơ, đọc diễn cảm cho giáo viên, cho học sinh khối, trường Trên số kinh nghiệm phương pháp dạy Tập đọc cho học sinh lớp nhằm nâng cao chất lượng dạy mơn Tập đọc tơi đúc rút qua nghiên cứu thực tế giảng dạy Trong q trình viết chun đề hẳn khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong góp ý Hội đồng khoa học cấp đồng nghiệp để ý kiến tơi đưa hồn thiện Người viết sáng kiến Nhận xét, đánh giá nhà trường Nguyễn Thị Kim Thoa Nhận xét, đánh giá Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngành giáo dục 13 ...BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC THÀNH TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP 2B Phần I: Mở đầu I Lý chọn đề tài Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục tiểu học nhằm “Hình thành cho học sinh. .. sinh đọc tốt Thực tế dạy học tập đọc cho thấy tìm hiểu cách thức để rèn luyện khả đọc cần thiết Cụ thể học sinh khối 2, phân môn Tập đọc cần đạt hai kỹ :Kỹ đọc thành tiếng kỹ đọc hiểu Đọc giúp cho. .. đọc to gào lên, mà đọc đủ lớn III .2 Biện pháp cụ thể: III .2. 1 Các biện pháp luyện đọc thành tiếng: * Đọc mẫu Khi giáo viên đọc mẫu trước lớp học sinh lắng nghe noi theo Từ hình thành kĩ đọc thành
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC THÀNH TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP 2, BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC THÀNH TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay