Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính tại các công ty xây dựng trên địa bàn tp hồ chí minh

163 12 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRƯƠNG THỊ MỸ LIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM NGỌC TOÀN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS PHẠM NGỌC TOÀN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 T T1 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: C h P G P P G bP P G b T S T Ủy S v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn PGS TS Phạm Văn Dược TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 10 tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trương Thị Mỹ Liên Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1987 Nơi sinh: ĐăKNông Chuyên ngành: Kế toán MSHV:1541850024 I- Tên đề tài: “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thông tin kế tốn báo cáo tài cơng ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn báo cáo tài cơng ty xây dựng Từ đề xuất số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn báo cáo tài cơng ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/8/2017 V- Cán hướng dẫn: TS PHẠM NGỌC TOÀN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) Phạm Ngọc Toàn KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế tốn báo cáo tài công ty xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp HCM, tháng 09 năm 2017 Tác giả Trương Thị Mỹ Liên LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tơi xin gửi đến q Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Phạm Ngọc Toàn tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện Tp HCM, tháng 09 năm 2017 Tác giả Trương Thị Mỹ Liên MỤC LỤC Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Tóm tắt nội dung Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA ĐỀ TÀI BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét khe hổng nghiên cứu 11 KẾT LUẬN CHƯƠNG 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY 13 2.1 Cơ sở lý luận báo cáo tài 13 2.1.1 Khái niệm báo cáo tài 13 2.1.2 Mục đích báo cáo tài 13 2.1.3 Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp 14 2.1.4 Nguyên tắc lập trình bày BCTC 15 2.1.5 Môi trường pháp lý công ty Việt Nam 17 2.1.5.1 Luật kế toán Nghị định hướng dẫn thực thi Luật 17 2.1.5.2 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 18 2.1.5.3 Chế độ kế toán 19 2.2 Chất lượng thông tin kế toán 20 2.2.1 Thông tin 20 2.2.2 Chất lượng thông tin 21 2.2.3 Chất lượng thơng tin kế tốn 23 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn báo cáo tài công ty 30 2.3.1 Hệ thống kiểm soát nội 30 2.3.2 Chính sách thuế 32 2.3.3 Ứng dụng công nghệ thông tin 33 2.3.4 Trình độ nhân viên kế toán 34 2.3.5 Nhà quản trị 35 2.3.6 Đặc điểm công ty xây dựng 35 2.4 Lý thuyết 38 2.4.1 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 38 2.4.2 Lý thuyết ủy quyền (Agency theory) 39 2.4.3 Lý thuyết hành vi quản lý 40 2.5 Mơ hình nghiên cứu 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 3.1 Thiết kế nghiên cứu 45 3.1.1Phương pháp nghiên cứu 45 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính 45 N N Q T N Q T N Q T N Q T h 5 5 5 q N h N h N h K D h D i C lậ C D D c C đ T P h D D C T n Q D u D ả C Chấtnlượng thơng tin kế tốn báo cáo tài cơng B C C L T T 114 k ỳ N g C L T T i T C L h T T ô h C ô L n T g T C h L ô T n T h C L ô T n T gT 5 5 5 h C ô L n T T g K 115 Phần II: Xin anh/chị vui lòng cho biết số thơng tinnhân (Đánh dấu (X) vào thích hợp) Họ tên:………………………………………………………………….… SĐT: ………………… ……         T  n  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC ANH /CHỊ 116 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU REGRESSION 117 /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT CLTTKT /METHOD=ENTER HTKSNB CTS UDCNTT TDNVKT NQT DDCTXD /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) Regression Item-Total Statistics Sc S C Cro ale c nba Me a o ch' an l C s if e Alp Reliability Statistics Cronbach's Alpha = 869; N of Items = HT 7.3 2.7 KS 56 603 855 HT 7.5 2.6 KS 66 545 860 HT 7.6 2.7 KS 57 567 860 HT 7.5 2.8 KS 75 650 852 Reliability Statistics Cronbach's Alpha = 785; N of Items = CS 7.4 2.4 T1 75 598 730 CS 7.4 2.6 T2 94 527 765 CS 7.3 2.6 T3 17 569 744 CS 7.2 2.5 T4 59 682 790 Reliability Statistics Cronbach's Alpha = 771; N of Items = UD 7.5 2.5 CN 33 494 759 UD 7.7 2.4 CN 73 610 698 UD 7.6 2.3 CN 45 657 671 UD 7.5 2.5 CN 21 538 734 Reliability Statistics Cronbach's Alpha = 747; N of Items = TD 6.1 2.9 NV 15 522 699 TD 6.0 2.6 NV 93 598 655 TD 6.9 3.1 NV 85 492 716 118 TD 6.1 2.6 NV 45 561 679 Reliability Statistics Cronbach's Alpha = 716; N of Items = NQ 15 9.8 T1 60 23 451 684 NQ 15 8.7 T2 53 38 472 672 NQ 15 8.3 T3 75 64 570 611 NQ 15 10 T4 72 524 642 NQ 15 10 T5 22 535 656 Reliability Statistics Cronbach's Alpha = 810; N of Items = DD 12 3.8 CT 57 11 567 790 DD 12 3.6 CT 42 42 646 752 DD 12 3.7 CT 36 35 636 758 DD 12 3.5 CT 64 30 661 745 Reliability Statistics Cronbach's Alpha = 869; N of Items = 0.6 CL 30 3209 TT 89 855 CL TT CL TT 30 56 30 23 30 CL 28 TT 33 0.6 13 860 35 0.4 93 860 37 0.6 06 852 30 CL 79 TT 30 0.7 50 846 CL TT CL TT 34 0.6 84 846 33 0.7 74 853 30 27 30 12 No Out put Co mm Inp ut 21 ADat ctaS F
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính tại các công ty xây dựng trên địa bàn tp hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính tại các công ty xây dựng trên địa bàn tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay