Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh

164 8 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM THẠCH PHƯƠNG CHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM THẠCH PHƯƠNG CHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS PHAN MỸ HẠNH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 C P h S T P S P bP G T b P T Ủ Trầ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Võ Văn Nhị TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: THẠCH PHƯƠNG CHI Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1982 Nơi sinh: THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: KẾ TOÁN MSHV: 1541850069 I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu thực đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” theo kế hoạch III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/08/2017 V- Cán hướng dẫn: TS PHAN MỸ HẠNH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS PHAN MỸ HẠNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TP Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thơng tin đáng tin cậy TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN Thạch Phương Chi ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến quý Thầy Cơ Khoa Kế tốn - Tài - Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Phan Mỹ Hạnh tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2017 Tác giả Thạch Phương Chi TÓM TẮT DNNVV nước ta phát triển mạnh số lượng chất lượng, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nguồn thu ngân sách nhà nước giải việc làm cho người lao động Trên sở tổng hợp lý luận, kế thừa kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo cho đề tài Việc nghiên cứu chi phí tuân thủ thuế DNNVV địa bàn TPHCM cần thiết để hỗ trợ công tác quản lý phát triển loại hình doanh nghiệp Kết nghiên cứu rằng, nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế DNNVV địa bàn TPHCM nhân tố Quy định thuế ảnh hưởng mạnh với Beta = -0,5; nhân tố Quản lý thuế ảnh hưởng mạnh thứ hai với hệ số Beta = -0,413; nhân tố đội ngũ nhân viên ảnh hưởng mạnh thứ ba với hệ số Beta = 0,171 Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động đến chi phí tuân thủ thuế DNNVV địa bàn TPHCM Kết thúc chương này, tác giả trình bày hạn chế hướng nghiên cứu cho đề tài ABSTRACT SMEs in our country have been developing in both quantity and quality, contributing significantly to the socio-economic development, raising state budget revenues and creating jobs for employees The basis of synthesizing the theories, inheriting the results from the previous studies directly and indirectly related to the topic, the author initially formed the scale of the topic The study of the tax compliance cost of small and medium enterprises in Ho Chi Minh City is necessary to support the management and development of this type of enterprise The research results show that, among the three factors influencing the tax compliance cost of small and medium enterprises in Ho Chi Minh City, the tax regulations factor strongly influences with Beta = -0,5; The second most influential tax administration factor with Beta = -0,413; The third influential staff factor is the Beta factor of -0,171 From the above results, the author has proposed some solutions that affect the tax compliance cost of small and medium enterprises in Ho Chi Minh City At the end of this chapter, the author presents the following research limitations and directions for the topic MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Các nhận xét 11 KẾT LUẬN CHƯƠNG 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 2.1 Tổng quan chi phí tuân thủ thuế 13 2.1.1 Khái niệm chi phí tuân thủ thuế 13 2.1.2 Nội dung chi phí tuân thủ thuế 15 2.1.2.1 Chi phí tuân thủ gộp chi phí tn thủ ròng 15 2.1.2.2 Chi phí để tính tốn chi phí kế hoạch chi phí tự nguyện chi phí khơng tự nguyện 17 2.1.2.3 Chi phí ban đầu, chi phí tạm thời chi phí thường xuyên 18 2.1.2.4 Chi phí tuân thủ thuế nội bên 19 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế 19 2.1.3.1 Các yếu tố thuộc quy định sách thuế Nhà nước ban hành 19 2.1.3.2 Các yếu tố thuộc công tác quản lý thuế quan thuế 21 2.1.3.3 Các yếu tố thuộc đặc điểm DN 22 2.1.4 Lợi ích tuân thủ thuế 23 2.1.5 Tầm quan trọng việc cắt giảm chi phí tuân thủ thuế 23 2.2 Tổng quan chi phí tuân thủ thuế DNNVV 24 2.2.1 Đặc điểm DNNVV 24 2.2.2 Đặc điểm chi phí tuân thủ thuế DNNVV 25 2.3 Kinh nghiệm quốc tế việc cắt giảm chi phí tuân thủ thuế cho DNNVV học cho Việt Nam 26 2.3.1 Kinh nghiệm quốc tế việc cắt giảm chi phí tuân thủ thuế cho DNNVV 26 2.3.1.1 Đơn giản hóa pháp luật thuế 26 2.3.1.2 Tăng cường tuân thủ tự nguyện thông qua tuyên truyền, giáo dục 33 2.3.1.3 Áp dụng hệ thống quản lý thuế đại 34 2.3.1.4 Phát triển nguồn nhân lực quản lý thuế 35 2.3.1.5 Đẩy mạnh hợp tác với nước khu vực 36 2.3.2 Một số học kinh nghiệm cho Việt Nam 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Quy trình nghiên cứu 39 3.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 40 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 40 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 41 3.3 Nghiên cứu định tính 41 3.4 Nghiên cứu định lượng 43 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CHUYÊN GIA S T H C ĐĐ Ọ H ƠI T S T h ST h TS h ST h TS h S T Giả r ngư viên ờC G t i y 9 P C0 h t ó y0 C KT ếC toP T P r h ó P T h r ó PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP Thưa quý Ông/Bà Đây phiếu lấy ý kiến khảo sát nhằm đo lường chi phí tuân thủ thuế (bằng tiền thời gian), đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến khoản chi phí doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tác giả xin đảm bảo thơng tin sử dụng vào mục đích nghiên cứu giữ kín Trân trọng cảm ơn hợp tác q Ơng/Bà I Thơng tin chung doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Số điện thoại: Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực nào? T h S X ả â Thời gian hoạt động doanh nghiệp? D T T r II Thông tin thực nghĩa vụ thuế doanh nghiệp Chi phí tiền hoạt động liên quan đến thuế Vui lòng ước tính khoản chi phí tiền năm vừa qua doanh nghiệp dùng để đáp ứng yêu cầu thuế quan thuế (nếu khoản chi phí khơng có, vui lòng đánh dấu x) ChiT phír C hi C hi C hi C hi C hi Thời gian hoạt động liên quan đến thuế Vui lòng ước lượng thời gian doanh nghiệp bỏ dùng để đáp ứng yêu cầu thuế quan thuế năm vừa qua (nếu nội dung khơng có, vui lòng đánh dấu x) Ch S i ố T hờ T hờ T hờ T hờ T hờ Đánh giá mức độ hài lòng việc giải hồn thuế (nếu năm qua, doanh nghiệp không làm hồ sơ hồn thuế, xin vui lòng bỏ qua) K Ít Tr H R h h u ấ Đánh giá mức độ hài lòng việc giải khiếu nại thuế (nếu năm qua, doanh nghiệp không làm thủ tục giải khiếu nại thuế, xin vui lòng bỏ qua) K Í Tr H R h t u ất III Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế Đánh giá chi phí tuân thủ thuế doanh nghiệp năm qua R NT ấ h ru L R ấ Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến chi phí tuân thủ thuế DN (1) Rất không đồng ý (2) Không đồng ý (3) Trung lập (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý S T I Đ áC qC 3C án bC án V i ệC I cĐ I 1Q uQ u y 3Q uT h 5T ần 6Q u y 7T Q ần u y 9Q u y đ I Đ I 1N hâ 2N hâ N h âN h â Kết thúc khảo sát – Xin cảm ơn hợp tác quý doanh nghiệp PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH A Thống kê mơ tả T TM NN SX XD M C M Mi S e o ax ni t a u im m a 307 148 511 132 80 346 75 618 165 82 398 21 690 198 115 T DU OI TG 510 TR EN M C M Mi S e o ax ni t a u im m a 293 89 526 132 88 344 107 618 165 80 349 48 690 208 90 D TG KE TG TIN TG GI TG HO TG TH Val id N Mi M M St ni ax e d 244 50 240 23 244 11 60 11 244 50 360 61 40 38 250 61 29 300 60 S t HL-HOAN THUE Val 16 N id Mis 228 sin Mean Std , Deviatio 89 Minimu m Maximu m KH ON Val IT id HA TR UN Fr P eq er ue c ,8 V C ali u d m 12, 12, 5 2,0 31, 43, 2,9 43, 87, HA ,8 12, 100 I Tot 16 6,6 100 al Mis Sy 228 93 sin ste Total 244 S t HL-KHIEU NAI Val 24 N id Mis 220 sin Mean Std Deviatio Minimu m Maximu m Fr P eq er ue c ,8 KH ON IT HA TR Val UN id HA I RA T Tot 24 al Mis Sy 220 sin ste Total 244 V C ali u d m 8,3 8,3 2,0 20, 29, 2,0 20, 50, 3,3 33, 83, 3 1,6 16, 100 9,8 100 90 O M C M Mi S e o ax ni t a u im m a TM 93 148 153 60 22 161 60 21 NN SX 95 75 XD 101 21 150 75 20 O M C M Mi S e o ax ni t a u im m a DU 90 89 152 60 20 OI 107 150 66 20 TG 5- 97 10 TR 98 48 161 60 24 EN Descriptive Statistics CP LU CP TIE CP TU CP HO CP HO Val id N Mi M M St ni ax e d 244 60 120 11 9 29 32 52 10 72 14 39 25 40 12 0 B CRONBACH’S ALPHA BIẾN QL Reliability Statistics Cr on , 822 QL QL QL QL QL QL N of S S C c c or al e a re M 17l 18 , 3479 17 16 , 0623 17 16 , 7649 17 16 , 1640 17 17 , 5584 17 17 , 3554 C r o , 816 , 786 , 781 , 782 , 794 , 801 BIẾN QD Reliability Statistics Cr on , 858 N of It QD QD QD QD QD QD QD QD QD S S C c al c o 28 35 , 3634 28 35 , 8634 28 35 , 3632 28 36 , 1600 28 35 , 3665 28 36 , 7649 28 36 , 5603 28 36 , 2621 28 39 , 7282 C ro n , 837 , 837 , 838 , 841 , 834 , 837 , 841 , 839 , 876 BIẾN QD (CHẠY LẦN DO BỎ BIẾN QD9) Reliability Statistics Cr on , 876 N of Item-Total Statistics S S C C c ro o n al c 25 30 , , 2649 860 25 29 , , 7653 860 25 30 , , 8637 861 25 30 , , 1615 864 25 30 , , 4680 857 25 31 , , 6619 863 25 30 , , 2609 864 25 30 , , 1632 862 QD QD QD QD QD QD QD QD BIẾN NV Reliability Statistics Cronb ach's ,763 N of Items Scale Mean if Scale C Varia or Item nce if re 10Item 59 10 68 10 68 10 66 NV NV NV NV C ct, 21 467 , 37 573 , 02 605 , 55 608 I t C r o n b , 756 , 701 , 685 , 681 EFA (BIẾN ĐỘC LẬP) , KaiserMeyerAp pro Bar df 153 tlett Sig , 's Co mp on ent To tal 6, 2, 1, , , Initia Extractio l n Sums Eige of % C To % C u tal u o m o m 3 6, 4 4 2, 2 55 1, , , T o Rot atio n 4 5 T ot al 4, 3, 2, %C u om 23 , 3 5 , 3, 68 85 ,1 , 3, 71 67 ,8 , 3, 75 44 ,2 , 3,3 78 25 ,6 10 , 3, 81 13 ,7 11 , 2, 84 83 ,5 12 , 2, 87 61 ,2 13 , 2,5 89 18 ,7 14 , 2, 92 40 ,1 15 , 2,2 94 29 ,3 16 , 2, 96 00 ,3 17 , 1, 98 84 ,2 18 , 1,7 100 85 ,00 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component a Matrix Co m QD ,746 QD ,740 QD ,723 QD ,722 QD ,708 QD ,703 QD ,647 QD ,646 , QL , QL , QL , QL , 6 QL , QL , NV NV NV NV Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser a Rotation converged in iterations , , , , D HỒI QUY ĐƠN BIẾN BIẾN QL b Model Summary Mo del R R A St Du S d rbi d qu Er n, , , , 73 535 524 503 a Predictors: (Constant), QL6, QL1, QL5, QL3, QL2, QL4 b Dependent Variable: CPTTT Model Su m d M f e F S i , Re 69 11 gre 59 237, Re sid 253 Tot 128 243 al 34 a Dependent Variable: CPTTT b Predictors: (Constant), QL6, QL1, QL5, QL3, QL2, QL4 Model Unstan S S Collinearity dardiz t i Statistics ed a g Toleran S V t ce I (Co , , nst 01 147 QL -, , -,1 , , 1 0034 81 QL , , , , , , 037 006 10 6 -, , -,1 , , 1 QL 8040 74 QL -, , -,1 , , 4037 93 QL -, , -,2 , , 1036 79 6 QL -, , -,1 , , 9034 71 a Dependent Variable: CPTTT BIẾN QD b Model Summary Mo del R R A St Du S d rbi d qu Er n, , , , 77 593 579 473 a Predictors: (Constant), QD8, QD2, QD7, QD4, QD6, QD1, QD3, QD5 b Dependent Variable: CPTTT Model Re gre Re sid Su m 76 d M f e 52 235, 223 F S i , Tot 128 243 al 34 a Dependent Variable: CPTTT b Predictors: (Constant), QD8, QD2, QD7, QD4, QD6, QD1, QD3, QD5 Co Model Unsta S S Collin ndardi t i earity zed a g Statisti Tol S V t era I (Co , , nst 6145 QD -, , -,1 , , 1 037 73 57 QD -, , -,11 , , 036 55 QD -, , -,1 , , 036 31 57 -, , -,0 , , 1 QD 037 74 1 61 QD -, , -,0 , , 039 66 53 QD -, , -,1 , , 041 50 59 QD -, , -,2 , , 036 20 62 QD -, , -,11 , , 037 58 a Dependent Variable: CPTTT BIẾN NV b Model Summary Mo del R R A St Du S d rbi d qu Er n, , , , 57 329 318 602 a Predictors: (Constant), NV4, NV1, NV2, NV3 b Dependent Variable: CPTTT Model Su m d M f e F S i , Re 42 10 gre 86 239, Re sid 362 Tot 128 243 al 34 a Dependent Variable: CPTTT b Predictors: (Constant), NV4, NV1, NV2, NV3 Co Model Unsta S t S Collin ndardi t i earity zed a g Statisti Tol S V t era I (Co , , nst 5169 5, NV -, , -,2 , , 1 040 68 77 -, , -,0 , , 1 NV 042 87 1 65 NV -, , -,2 , , 047 25 63 NV -, , -,1 , , 044 63 61 a Dependent Variable: CPTTT E TƯƠNG QUAN PEARSON Corr Pe ars CP Sig TT N T Pe ars F_ Sig QD N C P F _ -, F F _ _ -, - , , , 00 00 00 244 244 244 244 -, , 00 244 244 Pe ars F_ Sig QL N -, Pe ars F_ Sig NV N -, , 00 244 , , , 00 244 , , 00 244 , , , , 00 00 00 244 244 244 244 , , 00 244 , , 00 244 244 F HỒI QUY ĐA BIẾN b Model Summary Mo del R R A St Du S d rbi d qu Er n, , , , 88 780 777 344 a Predictors: (Constant), F_NV, F_QD, F_QL b Dependent Variable: CPTTT Model Su m d M f e F S i , Re 1003 33 gre 10 28 240, Re sid 118 Tot 128 243 al 34 a Dependent Variable: CPTTT b Predictors: (Constant), F_NV, F_QD, F_QL Co Model Unsta S S Colline ndardi t i arity zed a g Statisti Tol S V t era I (Co , , nst 3123 F_ -, , -,5 , , 1 QD 032 00 73 F_ -, , -,4 , , QL 033 13 68 F_ -, , -,1 , , NV 030 71 73 a Dependent Variable: CPTTT ... NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu thực đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM THẠCH PHƯƠNG CHI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN... niệm chi phí tuân thủ thuế 13 2.1.2 Nội dung chi phí tuân thủ thuế 15 2.1.2.1 Chi phí tuân thủ gộp chi phí tuân thủ ròng 15 2.1.2.2 Chi phí để tính tốn chi phí kế hoạch chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay