Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí tại các công ty điện lực trên địa bàn tp hcm

139 7 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TẠ THỊ THANH HUYỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC CƠNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KẾ TỐN MÃ SỐ NGÀNH: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI H ỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TẠ THỊ THANH HUYỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC CƠNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ NGÀNH: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ PHỤNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ PHỤNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 P G T S T S P G T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Huỳnh Đức Lộng TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TẠ THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 29/08/1977 Nơi sinh: Hải Dương Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850074 I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC CƠNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ: Nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Điện lực địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Nội dung thực bao gồm: - Hệ thống hóa sở lý luận kế toán quản trị chi phí - Khảo sát, phân tích thực trạng việc vận dụng cơng tác kế tốn quản trị chi phí Công ty Điện lực địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn quản trị chi phí Công ty Điện lực địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất giải pháp kiến nghị vấn đề phải thực để cơng tác kế tốn quản trị chi phí Công ty Điện lực địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày hồn thiện III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/8/2017 V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên): TS Phạm Thị Phụng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Tạ Thị Thanh Huyền ii LỜI CÁM ƠN Luận văn tác giả khơng hồn thành khơng nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình, hỗ trợ động viên khuyến khích Q thầy hướng dẫn, gia đình, bạn bè đồng nghiệp đóng góp to lớn họ suốt trình thực luận văn Trước hết, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ TS Phạm Thị Phụng, người trực tiếp giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Hội đồng đánh giá góp ý cho luận văn này, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình người thân nơi tơi sống làm việc Bên cạnh đó, có giúp đỡ từ lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nơi tơi cơng tác, chuyên gia, chuyên viên công ty điện lực hoạt động địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xin cảm ơn ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cơng ty Điện lực Cuối cùng, tác giả muốn gửi lời cảm ơn tới người gián tiếp giúp tơi hồn thành luận văn: tác giả cơng trình nghiên cứu trước tài liệu sử dụng cho việc nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Tạ Thị Thanh Huyền TÓM TẮT Đối với đất nước giai đoạn phát triển để trở thành nước công nghiệp theo hướng đại ngồi yếu tố phát triển cơng nghệ, tri thức, người, sách,… kèm theo ln song hành với tiến trình cơng nghiệp hóa đất nước ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh ln đánh đầu tàu phát triển đất nước công nghiệp, dịch vụ, giáo dục Vì vậy, vai trò ngành điện quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội Thành phố Với phương châm “Điện trước bước”, ngành điện góp phần chuyển dịch cấu ngành nghề, phục hồi tăng trưởng kinh tế, dịch vụ, đảm bảo quốc phòng an ninh Hoạt động kinh doanh điện lực ngành đặc thù gắn liền với nhiều ngành sản xuất khác kinh tế Giá thành điện ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đời sống người dân Tuy nhiên, loại hình doanh ngiệp khác để hoạt động kinh doanh có hiệu góp phần vào phát triển kinh tế xã hội cơng tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí cần phải quan tâm mức Một công cụ cung cấp thơng tin quản lý hữu hiệu cơng tác Kế tốn quản trị chi phí, mà doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư mức có đầu tư chưa nghiên cứu sâu để phát triển.Vì vậy, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác Kế tốn quản trị chi phí u cầu khơng cấp thiết mà mang tính định thành công quản lý doanh nghiệp, có doanh nghiệp ngành điện Xuất phát từ yêu cầu khách quan vậy, nên tác giả thực đề tài nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn quản trị chi phí công ty điện lực địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm giúp phần cho doanh nghiệp nâng cao hiệu công tác quản trị, đầu tư hướng cho phát triển công tác Kế tốn quản trị chi phí, giúp doanh nghiệp điện lực nâng cao chất lượng quản lý, đáp ứng yêu cầu xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ giá trị doanh nghiệp Để thực đề tài tác giả trao đổi, tham khảo ý kiến với nhiều đồng nghiệp nhà quản trị, lãnh đạo lĩnh vực kế toán số chun viên kế tốn Tổng cơng ty công ty điện lực địa bàn TP.HCM Xuất phát từ phát kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tạp chí nghiên cứu trước tác giả mạnh dạn xác định có nhóm nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác Kế tốn quản trị chi phí là: • Mục tiêu, nhiệm vụ Cơng ty • Nhu cầu thơng tin nhà quản lý • Các yếu tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp • Ứng dụng cơng nghệ thơng tin • Công tác khen thưởng động viên Qua nghiên cứu giúp hiểu thêm cơng tác kế tốn quản trị chi phí cơng ty Điện lực khu vực TP.HCM Tác giả hy vọng cung cấp thơng tin hữu ích cho doanh nghiệp nói chung công ty điện lực địa bàn TP.HCM nói riêng có nhìn cơng tác Kế tốn quản trị chi phí Đồng thời, từ kết phân tích định lượng, tác giả có đề xuất giải pháp nhằm điều chỉnh phát triển nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác Kế tốn quản trị chi phí theo hướng tích cực, để cơng tác Kế tốn quản trị chi phí ngày tốt ABSTRACT The electricity industry plays an essential role in economic development It is the factor that stimulates production, improves competitiveness, attracts investment, and ensures social safety In the past years, electricity industry has had a lot of outstanding achievements, especially it has transformed a poor and outdated electricity system heavily damaged by wars into a system of electric sources and networks which ranks 3rd in Southest Asia and 31st in the world For a country which is in the period of out-of-date agricultural production to become a modernized industrial one as suggested by our Party, industrialization must always be accompanied by the national electricity industry besides other such factors as technology, knowledge, human, government policies In Hochiminh City which leads the development of industry, education, and services, the electricity industry serves as a key factor in the socio-economic development With the motto “Electricity moves one step ahead”, the electricity industry has contributed to restructuring industries and careers, recovering and developing economy, ensuring defense and security Electricity business is a specific sector that is attached to many other manufacturing industries Electricity price affects that of industrial and agricultural products, services and people’s life However, like many other businesses, for business operations to be effective and contribute to socio-economic development, corporate management, cost management have to receive proper care One of the useful tools to provide management information that is currently not properly invested in or studied to improve efficiency in managerial decision-making by the majority of businesses is Responsibilty Accounting Therefore, the research on factors affecting Responsibilty Accounting is not only an urgent but also a decisive requirement for the success in management of businesses, including electricity business II Khảo sát ý kiến: Anh / Chị vui lòng đánh dấu  vào thích hợp cho mức độ đồng ý với phát biểu sau: Theo anh/chị nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế tốn quản trị chi phí là… S T M ã ( ( 2) ) K R h ấ ( (3) (4) Bì Đồ ) nh ng R th ý MTNV – Mục tiêu, nhiệm vụ Công ty MT T NV ối N MT â NV n N MT â NV n g cầu thông - Nhu NCTT tin nhà T quản lý NC rợ TT1 gi K NC iể TT2 m Đ NC TT3 n h KTDV - Công tác khen thưởng động C viên KT ô DV n C KT ô DV n C KT ô DV n MTPL - Môi trường pháp lý K MT h PL1 u n C Mác T lu N Mội Tq Pu DDDN - Các yếu tố thuộc đặc điểm DT ổ 31 D DK ỹ 41 D DQ D u- Ứng dụng CNTT công nghệ C thông tin C ác N th C Cu Nn Tg C Cu Nn TDKT - Trình độ nhân viên thực công TT D rì TK Dỹ TT 12 D T hT D rá tác kế tốn Y2 - Cơng quản Ytrị C chi phí 1ơC Yô 2n C ô Yn 3g t Xin chân thành cảm ơn Anh / Chị! Phụ lục 2: Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha  Mục tiêu, nhiệm vụ Công ty (MTNV) Reliability Statistics Cr on , 762 N of Item-Total Statistics S c al MT 7,6 NV 8,0 MT Sc C Cro ale nb Va or 4,7 , ,688 63 592 ,759 3,7 , ,613 25 558  Nhu cầu thông tin nhà quản lý (NCTT) Reliability Statistics Cr on , 713 N of Item-Total Statistics S c al NC 7,2 TT 7,2 NC Sc C Cro ale nb Va or 3,7 , ,539 69 612 ,630 3,6 , ,707 73 527  Công tác khen thưởng động viên (KTDV) Reliability Statistics Cr on , 685 N of Item-Total Statistics S Sc C Cro c ale or nb al Va KT 5,7 2,6 , ,502 DV 63 566 ,606 5,7 2,8 , ,658 KT 57 487  Môi trường pháp lý (MTPL) Reliability Statistics Cr on , 638 N of Item-Total Statistics S c al MT 7,4 PL1 Sc C Cro ale nb Va or 3,9 re , ,533 ac 52 453 ,427 MT 7,3 3,7 , ,634 PL2 50 524  Các yếu tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp (DDDN) Reliability Statistics Cr on , 649 N of Item-Total Statistics S c al DD 7,3 DN 7,7 DD Sc C Cro ale nb Va or 3,6 re , ,496 ac 32 500 ,649 4,0 , ,501 70 386  Ứng dụng công nghệ thơng tin kế tốn quản trị chi phí (CNTT) Reliability Statistics Cr on , 681 N of Item-Total Statistics S c al CN 6,7 TT 6,5 CN Sc C Cro ale nb Va or 2,3 , ,626 49 464 ,580 2,2 , ,552 01 500  Trình độ nhân viên thực cơng việc kế toán (TDKT)  ánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha Đ (lần 1): Reliability Statistics Cr on , 659 N of Item-Total Statistics S c al TD 11, KT 04 10, TD 98 KT 11, Sc C Cro ale nb Va or 6,8 , ,497 08 590 ,497 6,7 , ,699 62 587 ,657 7,4 , Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (lần 2): Reliability Statistics Cr on , 699 N of Item-Total Statistics S c al TD 7,7 KT Sc C Cro ale or nb Va 3,5 , ,442 91 651 TD 7,7 3,5 , ,457 KT 87 637 TD 7,9 4,2 , ,877 KT 08 311  Cơng tác kế tốn quản trị chi phí cơng ty (Y) Reliability Statistics Cr on , 715 N of Item-Total Statistics S c al Y1 7,3 Y2 7,0 Y3 Sc C Cro ale or nb Va 1,2 , ,599 39 554 ,627 1,0 , ,646 92 543 Phụ lục 3: Phân tích nhân tố khám phá EFA  Kết phân tích nhân tố khám phá EFA (lần 1) biến độc lập sau: KMO and Bartlett's Test Kais ,705 er143 Mey 1,01 er- 210 Olki n ,000 Mea Total Variance Explained Co I n i Extracti Rotation on Sums Sums of mp of Squared on T %C T % Cu To % Cu o u o of mul tal of mul en t om ta ativ Va ativ V t a f ul l e ria e % l at nce a 4, 19 19 19, 3, 16 16 40 , 71 15 , 2, 10 27 7 43 11 30 11, 15 2, 2, 10 37 28 91 , 10 41 10, 1, 0 9, 46 43 16 , 9, 2, 1, 56 9, 50 9, 8, 06 3 4 , 1, 2 64 8, 10 27 1, 58 9 11 ,8 8, , 5, 7 12 ,8 64 , 13 ,7 4, 1, 9 14 ,6 5, 3, 15 ,6 68 , 16 ,5 1, 3, , 17 ,5 72 18 ,4 3, 19 ,4 2, 76 , 20 ,4 , 21 ,3 2, ,3 79 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a TD KT TD KT ,8 ,8 ,7 ,7 ,6 DD DN ,7 MT PL3 ,7 DD DN ,6 TD KT ,7 ,8 ,8 ,7 CN TT ,8 CN TT ,7 CN TT ,7 ,8 ,7 ,6 ,8 DD DN ,7  Kết phân tích nhân tố khám phá EFA (lần 2) biến độc lập sau: KMO and Bartlett's Test Kais ,706 er138 Mey 7,05 er- 190 Olki n ,000 Mea Total Variance Explained Co m Initi al % Cu Extraction Sums of T % C o of u ta Va m 20 , 11 10 , 9, 8, 6, , 5 Rotation Sums of T % Cu o of mul t Va ativ 3, 16 16 7 11 27 2, 10 38 2, 9, 48 9, 58 1, 8, 66 1, T o m t o n1 4, u2 20 0 , , 3 2, 32 8 2 2, 42 , , 1, 51 8 9 10 1, 60 11 , , 7 12 1, , 66 1, 13 14 9, 1 15 , , 16 8, , , 17 7 18 , 6, 19 0 , 20 , , 4, Extraction Method: Principal Component Analysis po Rotated Component Matrixa TD KT TD KT ,8 ,8 ,7 ,7 ,6 DD DN ,7 MT PL3 ,7 ,7 DD DN MT NV MT NV MT NV NC TT NC TT NC TT KT DV KT DV KT DV MT PL MT PL ,8 ,8 ,7 ,8 ,7 ,7 ,8 ,7 ,6 ,8 ,7  Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc sau: KMO and Bartlett's Test Kais erMey erOlki n Mea , , Total Variance Explained Co mpo nent I ti Extrac tion T % Cu o of m 1, 64 64 T % C o of u 1, 64 64 18 82 17 10 , 00 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa C o Y1 ,811 Y2 ,802 Y3 ,793 Phụ lục 4: Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha (hiệu chỉnh)  Các yếu tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp (DDDN) Reliability Statistics Cr on , 856 N of Item-Total Statistics S Sc C c ale al Va or TD 15, 13 , KT 61 675 13 15, , 12 TD 55 668 KT 13 15, , 14 69 727 DD Cro nb ,826 ,828 ,812 ,811 ,855  Ứng dụng công nghệ thông tin kế tốn quản trị chi phí (CNTT) Reliability Statistics Cr on , 715 N of Item-Total Statistics S c al CN 10, TT 13 10, CN 07 TT 10, Sc C Cro ale nb Va or 5,0 , ,626 20 554 ,641 5,0 , ,668 15 525 ,681 5,3 ,  Môi trường pháp lý (MTPL) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,634 Item-Total Statistics S c al MT 3,6 PL1 Sc C Cro ale nb Va or 1,6 re , ac 12 465 MT 3,4 1,6 , Phụ lục 5: Phân tích hồi quy Correlations Y D n M T N V N C T T K T C M N K Y DDDN 1, ,4 CNTT ,3 ,6 ,4 , 1, ,2 ,1 ,2 00 , ,2 1, ,1 ,0 00 , ,1 ,1 1, ,1 00 , ,2 ,0 ,1 1, 00 , ,0 ,0 21 17 , ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 , ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 , ,0 ,2 ,0 , ,0 ,0 ,1 M ,2 21 17 ,0 ,0 1, 00 ,1 , , , , , , 1, ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ,2 D ,0 ,1 ,4 ,0 ,0 , 195 195 195 195 195 V 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 M 195 195 195 195 195 195 195 T 195 195 195 195 195 195 195 P 195 195 195 195 195 195 195 L 195 195 195 195 195 195 195 , , 0 , Model Summary Mo del b R R A S Du S t rbi d d q n, ,21,88 ,8 , 805 a Predictors: (Constant), MTPL, MTNV, CNTT, NCTT, KTDV, DDDN b Dependent Variable: Y ANOVA a Mo del Su d M F S m f e i , R 43 7,3 ssi 13 10 188 , 054 54 194 Res idua a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), MTPL, MTNV, CNTT, NCTT, KTDV, DDDN a Coefficients Mo del Unst S anda t rdize a S B t (-,00 , 141 64 C , , , 8, 178 021 304 31 o , , , 8, 210 025 281 41 n , , , 267 017 499 st , , , 194 019 330 a , , , 7, 177 022 263 55 n , , , ,7 012 017 025 a t)Dependent Variable: Y S Collin i earity g Statist T V ol I ,9 ,0 , 774 ,0 , 927 ,0 , 948 ,0 , 938 ,0 , 922 ,4 , 855 1, 1, 1, 1, 1, 1, ... áp dụng công tác KTQTCP công ty Điện lực địa bàn TP. HCM 52 4.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí cơng ty Điện lực địa bàn TP. HCM 55 4.2 Kết nghiên... KTQTCP Công ty Điện lực địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn quản trị chi phí Công ty Điện lực địa bàn TP Hồ Chí Minh 3 Trên sở lý luận kế tốn quản trị nói... ỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TẠ THỊ THANH HUYỀN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC CƠNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí tại các công ty điện lực trên địa bàn tp hcm , Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí tại các công ty điện lực trên địa bàn tp hcm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay