Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại thành phố hồ chí minh

90 6 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ THU HƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ NHÀ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ THU HƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ NHÀ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM VĂN TÀI TP HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM VĂN TÀI Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 10 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G T S T S P G T S C h P b P b Ủ Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1991 Nơi sinh: Hải Phòng Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1341850070 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá mức độ tác động đồng thời cung cấp mơ hình định giá làm tài liệu tham khảo cho nhà đầu tư người mua bán nhà thị trường III- Ngày giao nhiệm vụ: 17/03/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 17/09/2015 V- Cán hướng dẫn: TS PHẠM VĂN TÀI CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TS PHẠM VĂN TÀI i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn TS Phạm Văn Tài Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn LÊ THỊ THU HƯƠNG ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phạm Văn Tài, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình tơi thực luận văn này, giúp đỡ tơi hồn thiện kiến thức chun mơn thân Tôi xin trân trọng cám ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học, Khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng, Phòng Tổ chức – Hành tồn thể Q Thầy, Cơ tham gia giảng dạy trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu giúp đỡ tơi thời gian tơi tham gia khóa học hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cám ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên giúp đỡ, khích lệ tạo điều kiện tốt để theo học hoàn thành Luận văn tốt nghiệp LÊ THỊ THU HƯƠNG TĨM TẮT Nghiên cứu sử dụng mơ hình Hedonic thuyết Vị - Chất lượng để xác định nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà thành phố Hồ Chí Minh Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng liệu 178 nhà địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm, từ tháng giêng đến tháng mười hai năm 2014, sử dụng biến độc lập mười biến phụ thuộc Nghiên cứu phát tám mười biến có ảnh hưởng đáng kể đến giá nhà Kết giá nhà bị ảnh hưởng mạnh biến vị trí, biến số tầng biến thuộc cấu trúc nhà Một số biến số có ảnh hưởng tích cực đến giá nhà vị trí nhà, số tầng, số phòng ngủ, diện tích đất, diện tích nhà chiều rộng mặt đường trước nhà Các biến khác có tác động tiêu cực đến giá khoảng cách đến trung tâm thành phố nhà có phần đất nằm quy hoạch ABSTRACT This research applied the Hedonic model and Status-Quality theory to identify the factors that affect the housing price in Ho Chi Minh City In this research, I used the data of 178 housing in Ho Chi Minh City within one year, from January to December 2014, one dependent and 11 independent variables have been used This research found that out of 11 variables had significant influence on housing prices The results indicate that the price of a house is strongly influenced by some location variables, floors variables and structural variables Some of these variables have a positive effect on the housing price are the location of housing, floors, number of bedroom, land area, house area and front road width Other variables have a negative effect on price are distance to the central city district and land with planning Keywords: Hedonic model, housing price, housing market MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix Bảng 4.4: Kết hồi quy mơ hình phương pháp OLS ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH .x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu .3 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu .3 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu .4 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Khái niệm đặc điểm nhà ở: 2.1.1 Khái niệm nhà ở: 6 ẫ 2.1.2 Đặc điểm nhà 2.2 Định giá tài sản 2.2.1 Khái niệm định giá tài sản 2.2.2 Các phương pháp định giá bất động sản: 2.3 Phương pháp định giá Hedonic 10 2.4 Lý thuyết Vị - Chất lượng 13 2.5 Tổng quan nghiên cứu trước .14 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Quy trình nghiên cứu: 18 3.1 Mơ hình nghiên cứu 19 3.1.1 Cơ sở xây dựng mơ hình 19 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu 21 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu: 28 3.4 Phương pháp thu thập liệu 28 3.5 Phương pháp xử lý liệu .29 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 Mô Phụ lục 2: BẢNG 1: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ST Tên T Chủ Ng G DTD DTS VIT CRD SAN HIN SOT PHO NHA KHO QUY AT UDU RI UO THU HDA AN NGN KHO ANG HOA 54 5,02 00 9,00 Số 62/1 51 1,75 Lý 2,00 Số 335/ 43/8 1,79 0,00 Điện Số 606/ 1,92 1,00 Số 606/ 2,61 18 4,00 Số 548/ 19 2,59 Điện 1,00 Số Mai 624 2,06 Như Trư ờng 1,00 PhượSố Phạ 280/ 3,50 m 23 Đườ 7,00 Thiê Số Ngu 33C 31,9 yễn Tú Số 06,0 31/8 10Trần Côn 1,43 Hiếu g 9,00 Nghĩtrườ Số 0,00 11Ngu 85 5,43 yễn Âu 6,00 12 3,61 Số 6,00 13Lê 473/ 11,8 Hồn Hiến 16,0 g 14Tors Số ten 92 Ngu yễn Thị Ngu yễn Xuâ Ngu yễn Văn Ngu yễn Văn Ngu yễn Văn 28 70 27 40 42 00 49 40 49 30 27 30 51 40 164 80 30 00 40 50 50 00 140 30 56 80 1 1 6 4 0 0 1 1 5 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 04 1 2 0 0 13 0 Phư 10,0 ờng 34,0 15 44 4,57 80 0,00 Ngu Số 16 118 yễn 392/ 8,11 Nhật 5Số 4,00 20 Ngu 502/ 17 115 yễn 12 3,07 00 Xuâ Xô 8,00 Số Ngu 121 18 79 yễn Ngu 7,51 80 Văn yễn 1,00 Số 148/ 19Ngô 12/5 38 1,52 Thị 0/15 90 3,00 Lệ /2 0,00 20 48 3,44 90 9,00 Số 21Lê 582/ 54 5,45 Thị 48 50 Điện 8,00 Túy Số Phạ 22 41 m 131/ 3,60 Thị Số 20 3,00 00 Lê 23 61 Thị 412 11,1 80 Bích Cao 54,0 Số 24Đình150/ 50 3,22 Tồ 16/5 40 Lý 1,00 n Số Trần 1168 25 59 Thị /33/ 3,41 90 Hồn 35 6,00 Số Ngu 316/ 26 51 yễn 17 1,70 10 Thị Bùi 6,00 Số 27Trần 185/ 41 2,27 Kim 5C 20 Trần 5,00 Hạn Số Hoà 16 28 57 ng Hoà 3,95 50 Phư ng 7,00 Số 45/7 29Lê B 30 1,22 Phú (số 00 6,00 Hữu 0,00 5 0 1 0 6 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 Số 30Thái 136 2,64 Min B Côn 8,00 h Số Huỳ 336/ 31 nh 41 2,23 Kim Phan9,00 Số 32Phạ 45/2 1,37 m 3/17 1,00 Đườ Hồn Số 33Đặn 312/ 2,74 g 5A 3,00 115/ 34Đỗ 13 1,79 Qua Lê Qua 8,00 ng Số Trần 113/ 35 Thị 79/4 1,50 Như Trần 4,00 Số 36Hồ 168/ 2,01 Xuâ 7,00 Hàn n Số Ngu 199 37 yễn Ngu 3,82 Hữu yễn 6,00 Số Đôn 478 38 Thị Trư 20,7 Kim ờng 34,0 Số 39Mai 109/ 2,16 Việt Lạc 4,00 Hùn Số Lê 220/ 40 Thị 57C 3,32 Min Hoà 2,00 28 Hà Trần 41 Thị Cao 16,5 Xuâ Vân, 85,0 Số 42Ngu 257/ 1,56 yễn Lê Qua 6,00 Thị Số Huỳ 180/ 43 nh 28A 6,36 Thị Lạc 5,00 Số 44Dươ 154/ 5,66 ng 227,00 24 Thị Số Ngu 45 yễn 51H 2,94 Thị Phan4,00 39 40 76 90 35 70 78 00 40 00 27 04 36 00 50 30 129 20 49 30 84 90 282 70 52 90 112 10 61 90 53 20 5 7 3 2 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 5 1 0 0 2 5 0 2 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 Nhu ận Số Lê 58/2 46 43 Thị 6/24 1,76 80 Tha Pha 3,00 47 71 4,30 50 1,00 Khu Số 48 69 ất 35/3 3,49 10 Thị Đồn Số 1,00 108/ 49Hà 38G 31 1,16 Bạc BIS 50 3,00 h Trần 0,00 Số Ngu 15 50 85 yễn Ngu 13,8 91 Mai yễn 17,0 51 35 1,43 00 0,00 Số 52Ngu 423/ 177 7,59 yễn 12 50 Ngu 9,00 MinhSố 53Bùi 142/ 69 2,98 Thà 6C 00 0,00 nh Phan Số 54Lê 111/ 53 1,85 Đăn 7/14 20 7,00 Xóm g Số 55Trần 685/ 60 1,81 30 Thị 52/6 Xô0,00 Thu 1220/ 56Trần 8E 28 1,29 Thă Lê 00 Thị 2,00 ng Số Ngu 237/ 57 29 yễn 84D 2,33 80 Tườ Trần 8,00 Số 58Lê 81/1 95 5,71 Tâm 30 Ngu 1,00 Kiên Số Trươ 59 101 ng 32 12,4 10 Thị Tản 61,0 Số Phan 88/4 60 55 Thị 8/3 1,51 30 Ngọ Ngu 0,00 0 1 1 3 0 2 1 1 5 5 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 Số Ngu 74A yễn Tôn 6,73 Tiến Thất 7,00 Ngu 62 yễn 8,69 Văn 5,00 Số 956/ 63Lạc 2,67 Tam 2,00 Trần Số Phạ 94 64 m Vũ 5,47 Ngọ Tùn 7,00 Số Ngu 196/ 65 yễn 33A 1,08 Thị Tôn 8,00 Số Ngu 58/4 66 yễn 6/6 2,29 Ngọ Tôn 4,00 Số Trần 408/ 67 Thị 29 1,92 Tườ Chu 2,00 Hoà Số 68 ng 334/ 2,02 Huy 6A Số 2,00 393/ 69Trần 2,05 Thị Chu 7,00 Thu Văn Số 0,00 Ngu 209/ 70 yễn 10/5 1,02 Thị E 3,00 Số Ngu 96/1 71 yễn 4,05 Tươ Duy 6,00 Chu Số 72 Thị 837/ 1,24 Ngọ Số 14 8,00 73Đinh232/ 1,84 Thị 81 đườn4,00 Lan Số 74Hồ 35 7,57 Thị Hoà ng 1,00 Duy Số 75Hồn 109/ F1/1 1,14 g 6,00 Huệ Bến Huỳ Số 76 nh 77/1 1,37 Thị 1,00 61 135 50 5 1 45 40 30 10 95 05 40 32 70 40 34 10 70 60 41 80 48 30 92 00 37 30 42 30 55 00 44 50 27 20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 Số Huỳ 247 nh Phan9,01 Thị Đăn 6,00 Số 78Hồ 142 2,30 Văn D/25 A 3,00 Tâm Số Ngô 79 Thị 175 8,29 Thu Tôn Số 6,00 Ngu 270/ 80 yễn 86 2,27 Thị Phan5,00 Số Ngu 230/ 81 yễn 9B 2,18 Thị Ngu 9,00 Số 82Tsàn 19J 1,42 Phu Lạc Lon 9,00 Khà Số 83Võ 21 3,85 Nhật đườ ng 9,00 Liễu Số Vũ 423/ 84 Thị 32D 3,15 Bích Lạc 8,00 Số Ngu 233/ 85 yễn 17 2,86 Hoà Ngu 4,00 Số Ngu 40/2 86 yễn 4,39 Đức đườ 3,00 Ngu Số 87 yễn 266 12,3 Nhật Số Past 08,0 88Võ 14 5,96 Hữu Trần Hữu 1,00 Tài Số 86/7 Trư 89Võ ơng 599, TrườĐịnh 000, ng , 000 Sinh Phư Số 90Ngô 453/ 2,70 Văn 123 2,00 Lê Ngọ Số 91La 24/1 7,40 Mỹ 5/7 0,00 77 72 60 1 2 1 5 1 76 10 12 50 37 00 164 10 132 50 34 70 47 14 26 00 40 00 58 30 39 40 70 60 59 40 117 70 0 0 5 5 2 2 1 1 2 0 4 0 3 0 5 0 4 0 2 0 0 2 4 2 3 1 5 0 0 2 0 0 0 Thạ nh Số 92Đỗ 83/6 1,07 Văn Lê Số 8,00 Hoà 117/ 93 ng 10 13,1 Thị Vườ 39,0 Số 94Lâm 18 6,37 Ngọ Cô Phạ Số 6,00 95 m 7/1C3,88 Qua Kỳ Số 9,00 96Lê 101 3,14 Trọn Ngu yễn 8,00 g Số Võ 897/ 97 Thị 70 1,66 Ngọ Trần 6,00 Số Võ 270/ 98 Hoà 2A 7,37 ng Pha 0,00 Số 99Lê 49 4,59 Văn Võ Duy 3,00 Ly Số 10 Lê 148/ 1,68 Văn 12/7/ 5/3 9,00 Bảy Số 10 Huỳ 551/ 4,04 nh 12 5,00 Min Kim Số 10 Huỳ 215 3,84 nh A Số 1,00 Ngu 89 10 yễn đườ 5,72 Thị ng 1,00 Số Ngu 491/ 10 yễn 38 4,29 Thị Ngu 8,00 Số 10 Ngu 106 2,26 yễn A/78 0,00 Lạc Thị Số Ngu 265 10 yễn Lươ 6,42 Tấn ng 2,00 Số 10 Đặn 207/ 2,57 g 5,00 Min Bạc 23 10 180 10 4 0 0 1 0 2 4 3 5 0 1 3 0 0 2 0 1 5 1 3 5 0 0 0 0 66 60 32 90 68 70 44 80 139 90 97 10 39 60 76 60 56 10 47 60 37 60 36 90 51 00 66 80 0 0 0 1 0 0 0 0 Số 10 Mai 53 7,39 Hồn Đườ ng 3,00 g Số Lê 18/1 10 Thị Hồ5,93 Thú Biểu 3,00 Số Phan 28 11 Tha đườ 19,3 nh ng 44,0 Số Trịn 207/ 11 52/4 900, h Thà 9A 000, Ngu 000 nh 434 11 Ngu Đoà 3,37 yễn n Số 7,00 Lê 23/2 11 Thị B 1,56 Kim Đinh4,00 463 Trần B/44 11 Thị C 3,10 Hoà Các 4,00 Số 11 Lê 255 11,5 Văn A Trần 42,0 Nhã Số Ngu 243/ 11 yễn 94/3 933, Thị Hoà 000, Số Phạ 16/7 11 m 2,08 Hồn Ngu 4,00 11 Trần 1,38 Tha Số 2,00 Ngu 17 11 yễn Bình 2,36 Trọn Lợi, 4,00 Số 12 66/9 1,37 Phướ6D Lãn 3,00 c Số Võ 06 12 Thị Lê 2,67 Thu Tự 3,00 12 8,19 3,00 Ngu 102/ 12 yễn 30 4,26 Vĩnhđườ 6,00 106 11 63 91 172 10 26 80 63 80 38 90 48 80 56 00 22 60 23 00 46 20 52 90 32 00 31 30 229 30 54 50 9 5 7 1 5 8 2 0 1 0 0 0 5 0 1 1 3 5 0 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Quậ n 11 Số 12 Vòn 297/ 1,48 g 0,00 Trác Lạc 12 15,5 Số 06,0 Ngu 242/ 12 yễn 21/1 2,07 Ngọ 3,00 12 9,67 9,00 12 1,61 5,00 Số 102 12 Vũ 1,69 Thái A 7,00 Lê Anh Số Ngu 134/ 13 yễn 5/24 1,48 Hữu Lạc 6,00 Số 13 Mai 136 8,28 Tha Phan 7,00 Đình nh Số Phạ 13 m 411/ 1,91 Thị Bà Số 4,00 Trần 146/ 13 Thị 37/2 1,07 Phi Vũ 9,00 Số 13 Phan7B/9 2,73 Hồn 9/18 5,00 Thà g 29/3 Ngu 2/4 13 yễn Đoà 2,19 Khá n 9,00 Số Ngu 1168 13 yễn /33/ 1,98 Hoà 0,00 Số 13 Vũ 52/1 4,37 Min Đinh6,00 h Hoà Số 13 ng 316/ 2,83 Thị 7B 38/1 0,00 Ngu 0/22 13 yễn D 3,66 Khắ Trần 4,00 37 10 65 70 33 00 85 90 41 30 15 50 39 00 67 30 32 70 20 90 44 98 34 40 39 90 64 00 52 80 58 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 239/ 14 Trần 1D 2,79 Ngọ Ngu yễn 8,00 c 53/1 Ngu 12/5 14 yễn 2,00 Khắ Trần 2,00 106I 14 Võ /65 1,94 Thị Lạc 5,00 Lon Tài Số Quá 88/3 14 ch 7/11 1,74 Thị (số 4,00 cũ 0,00 Mỹ Số Hoà 118/ 14 ng 27A 3,79 Thị Trần 5,00 Lê 14 Thị 4,33 Tha Số 8,00 Ngu 445/ 14 yễn 2G 1,59 Thị Lạc 1,00 Số Ngu 227/ 14 yễn 35 6,43 Phù Ngu 0,00 Số 14 Lê 105 2,30 Ngọ K/2 Ngu Số 7,00 14 yễn 389 6,51 Văn Lê Huỳ 26F/ 6,00 15 nh 11 2,27 Tích Lê Số 0,00 15 Lon 61 Ngu 4,32 g yễn 1,00 Phư Số Huỳ 602/ 15 nh 39/9 1,60 Qua Q 0,00 241/ Ngu 7A 15 yễn Điện 8,90 Văn Biên 1,00 Số Võ 567 15 Huỳ Ngu 5,68 nh yễn 0,00 Số Diệp 217 15 Min C 2,27 h Bến 2,00 15 Trần Pho 56 70 7 54 40 49 70 33 10 47 20 57 60 35 50 133 30 49 90 92 90 38 80 25 20 44 80 244 90 27 40 54 00 57 00 0 0 0 0 5 0 1 04 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26 0 1 0 0 Phư 3,60 ờng 7,00 26, 0,00 15 Phạ 4,45 m 2,00 Kim 82/2 Võ /10 15 Thị Đinh6,07 Ngọ Bộ 9,00 Số 15 Võ 305/ 1,44 Thúy9 Chu 4,00 PhượSố 16 Lý 479/ 2,46 Chín Ngu 4,00 Tỷ Số 181/ 16 Từ 27 1,87 Ngọ Tân 1,00 c Phư 0,00 Số Tăn 108/ 16 g 44M 1,46 Thị Trần 2,00 Số 16 Bùi 88/2 825, Kim Vũ Tùn 000, Phư Số 16 Kiều 242 13,8 Ngọ Ngu yễn 82,0 c Số 16 Lý 28B 7,46 Biện Tăn g 6,00 Hùn Số 16 Vũ 116/ 7,40 Trọn 10/2 7,00 g Số Ngu 35/1 16 yễn 2,15 ĐìnhNgơ 2,00 Ngu 16 14,3 yễn Thị 29,0 Số Ngu D35 16 yễn Bis 6,42 Thị Ngu 0,00 Số Ngu 482/ 17 yễn 31 4,93 Bửu Lê 9,00 17 Ngu Số yễn 163/ 101 31 2 1 9 42 90 28 40 9 1 118 50 38 00 65 40 21 90 86 50 138 60 125 80 70 80 108 30 50 90 145 50 39 20 2 0 0 0 0 5 52 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 03 0 0 0 0 0 Đăn Hiến 1,75 g Thà 2,00 Trin Số nh, 0,00 17 Ngu 518/ 3,95 yễn 2/1 Lê 6,00 Anh Số Dươ 177 17 ng A 7,44 Thị Trần 5,00 Số 17 Trần 66/5 2,81 Pho Xô Viết 8,00 ng Số Ngu 347/ 17 yễn 18/8 4,31 Phư Huỳ 6,00 Số 17 Mạc 253/ Hà 3,04 h 0,00 Quố Tôn Số Võ 445/ 17 Thị 26/4 1,12 Đăn A1 8,00 Số Phan 161 17 Hoà A/3 3,03 ng A 7,00 61 30 161 20 47 30 56 26 55 74 32 80 42 70 1 6 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 0 0 0 Phụ lục 3: Bảng 2: Thống kê mơ tả biến mơ hình Phụ lục 4: Bảng 3: Ma trận tương quan biến nghiên cứu Phụ lục 5: Bảng 4: Kết nghiên cứu trước kiểm định Phụ lục 6: Bảng 5: Kiểm định phương sai thay đổi Phụ lục 7: Bảng 6: Kiểm định đa cộng tuyến Phụ lục 8: Bảng 7: Kết kiểm định sau sử dụng phương pháp GLS ... ngành: Kế Tốn MSHV: 1341850070 I- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà thành phố Hồ Chí Minh, ... với giá thị trường nên tác giả chọn đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà thành phố Hồ Chí Minh làm đề tài nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu Xác định nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà địa bàn thành. .. nhân tố tác động đến giá nhà địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu cụ thể: - Chỉ nhân tố liên quan đến đặc điểm vị chất lượng nhà có ảnh hưởng đến giá nhà địa bàn thành phố Lượng hóa nhân tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến giá nhà ở tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay