Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 12 thành phố hồ chí minh

143 9 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 Tp.HCM, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Tp.HCM, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG Luận văn thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: T H C T ọ h Tr C ần hủ Tr P ần P P P Ủ hạ y N Ủ g y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày … tháng năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ Gi : tên ới N Ng N : ày, Đ Ch M : uy S ITê CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vu nội dung: Thứ nhất, xác định nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Thứ hai, xây dựng kiểm định mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Thứ ba, đề xuất kiến nghị đưa hàm ý để góp phần đưa chọn lựa dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vu : IV- Ngày hoàn thành nhiệm vu : V- Cán hướng dẫn : TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TS Nguyễn Quyết Thắng i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP.HCM,tháng năm Học Viên NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tơi xin gửi đến Q Thầy Cơ Khoa Tài - Kế tốn; phòng Quản lý khoa học - Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Nguyễn Quyết Thắng tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu lời hướng dẫn tận tình Thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để luận văn hoàn thiện Thành phố HCM, ngày …tháng … năm 2017 Học viên thực hiện luận văn Nguyễn Thị Lan Hương TĨM TẮT Hầu hết cơng ty thành lập gặp nhiều khó khăn, họ khơng nắm bắt tầm quan trọng cơng việc kế tốn, thuế pháp luật Chi phí chi trả cho kế tốn trưởng cao.Ban đầu thành lập cần nhiều thứ, họ chi trả cho máy kế tốn Hoặc họ khơng tin tưởng vào kế toán bắt đầu cho doanh nghiệp Doanh nghiệp bị phạt với số tiền lớn, gấp nhiều lần làm sai lệch sổ sách, chứng từ liên quan đến kế toán Trong nghiên cứu này, mục tiêu tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ kế toán đánh giá thực trạng lựa chọn dịch vụ kế toán xác định tiêu đo lường lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Từ kết nghiên cứu, đề xuất định hướng số kiến nghị giúp doanh nghiệp có định đắn Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh?” “Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn dịch vụ kế toán; nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán: lợi ích, trình độ chun mơn, chi phí, nguồn nhân lực, độ tin cậy, giới thiệu có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh Tức lợi ích, trình độ chun mơn, chi phí, nguồn nhân lực, độ tin cậy, giới thiệu có giá trị cao việc lựa chọn dịch vụ kế tốn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cao Trong nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh độ tin cậy ( β1 =0,347), tiếp đến nhân tố sở vật chất ( β2 =0,217), nguồn nhân lực ( β3=0,174), trình độ chuyện mơn ( β4=0,145), giới thiệu ( β5 =0,145), lợi ích ( β6 =0,136) chi phí ( β7=0,136) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố ảnh hưởng tối ưu lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên, nghiên cứu thực nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngồi nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao đề tài ABSTRACT Most beginners career, start-up companies fail because they not quickly grasp the importance of accounting, taxation and law Expenses paid to a chief accountant is very high They can not pay Or maybe they not believe in a new start when accounting for the business Businesses can be fined with large sums of money, many times if falsifying books and documents related to accounting In the era of market competition you only have two choices Backwards: you'll be the other companies in the sector overtake and occupy the market quickly, revenue decreased until bankruptcy Development: Your revenues increased strongly sustained by the development of the market For peace of mind development company, enterprise, must have accounting staff knowledgeable and aware of the decree, the latest circular on tax - law That was the main reason why most enterprises choose accounting services In this study, the author's aim is to study the factors affecting the decision to select accounting services as well as assessing the current situation on the choice of accounting services identify any measurable targets when deciding the choice of accounting services firms in HCM City From the research results, proposed a number of recommendations to help guide businesses have decided the best course This study will answer the question: "The factors that influence the choice of the accounting services business at Ho Chi Minh City? "And" The degree of influence of these factors to the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City? " Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale option accounting services; factors that affect the choice of accounting services: benefits, qualifications, fees, branding, reliability have influence proportional to the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City That is when the benefits, qualifications, fees, branding, higher reliability, the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City higher In of these factors, the factors that most strongly influence the selection of the accounting services business at HCM is the cost ((β1 =0,347), followed by the reliability factor (β2 =0,217), brand (β3=0,174), qualification (β4=0,145), and finally the benefits (=β5 =0,145) ) From the results of the study, the authors have proposed a number of measures have a direct impact to the factors that have the most optimal decisions in the selection of the accounting services business at Ho Chi Minh City However, this study is only done in a sample group, are not representative of all for all businesses in Ho Chi Minh City, in addition to many restrictions of time, small sample size limits the overall height of the subject 8 Ct y T N H H D Ct y T N H H 4 Ct y T N H H C ô n g ty C C ô n g t 2 7 T h n h ,1 1 3 1 / V õ T h ịS ố G /1 Đ 1 / Đ / N g u y T r ầ n V i N g u y ễ n N g u y ễ n D L ộ K h n 8 Ct y T N H H 3 C t y T N H 3 Ct y T N H H Ct y T N H H T M Ct y T N H H T M X Ct y T 3 4 5 8 9 M in / N g u y ễ nS ố 1 / C đ S ố G / đ / / 1 / N P h a K h n g N g ô Á n h N g u y ễ n N gu yễ n N gọ c H N gu yễ n V ăn Đi ể m N gu yễ 9 9 D oa n h B ảo N Ct y T N H H Q C T Ct y T N H H L e w Ct y T N H H T M X Ct y T N H H M au G C t y T N p L h ợi ố 4, p h T ô / Ki m L Đ uậ n 2 n Q uá ch 4/ L 3 ệ C N A gâ n n P S H ố uỳ 1 nh B S / n / N gu / yễ n T T hị ổ N hạ 3, t S N ố gu yễ n Tr Đ Ct y T N H H D ệt C Ô N G T Y T N Ct H y T N H H G iá Ct y C P V ận T ải Ct 0 y C P Đ ịa Ố c Ct 0 y T â n H / L ê 1 Đ ô n g H 1ư A đ n g / 1 Đ H / đ 9/ N gô T ú N gâ n N g u y ễ n T r P hù ng T hị N gọ c L ê T hị P h L ê T ấn P ho ng N gu Ct y T N H H Đ ầu T Ct y T N H H D ệt Ct y T N H H G iá o Ct y C P Đ ịa Ố c Ct y T N H p N h hạ ố t 2, Q L S N ố gu yễ n Tr Đ í P ho n ng g N gô T ú / N gâ L n ê P hù A ng đ T hị N n gọ g c H Đi L ê T / ấn 3 P ho đ ng s L ố ê T hị 3 N Ct 0 y T N H H T h ự Ct 0 y T N H H T M C 0 t y T N H H T M 11 Ct 0 y T N H H T 11 Ct y T N H H S an ti Đ ô n g, / T T H , A L ê V S ố B is , đ B H H / L ê V ă P hạ m T hị H ồn g Tí P hạ m V ăn Tr ìn h N gơ X n Bì nh N gơ H ng T nh L ê T hị T hù y M in 11 Ct y T N / H H T M / 11 Ct y T Đ N H H K n in g h T D â 11 Ct y 3 T / N 4 H H H D u V ỳ V n 11 Ct B y T Đ N H H T n M g 11 Ct 6 y T / N H H A T N hi g 11 C S t ố y T 5, N Tr ịn h V ăn S ỹ N gu yễ n P h ng V L ê V ăn N hấ t H uỳ nh T hị Út D H oà ng D ũn g Đ ặn g T hị 11 Ct y T N H H T M K 11 Ct y T N H H S X Ct y T N H H A ka Ct y T N H H G iá Ct y T N H H T hi C t 3 y T Q uậ n S ố / Đ Đ n g S ố 1 , Q u ố 5 / T ô K 2 / / 1 / Tr ần M in h K há nh P hạ m L ê A n B ùi V ân T ân Tr ng V õ H ữ Đ ặn g V ăn Hi ệp N gu yễ n Ct y T N H H T Ct y T N H H X C t y T N H Ct y T N H H K ỹ T Ct y C P T ập Đ oà n Ct y T N H H T Q uậ n B T ô K đ n H u ỳ / 2 A / 2 A / A P N gu yễ n X uâ n P hạ m T hi N gọ N gu yễ n V ăn C Tr ần V ăn H ng Tr ần V ăn H ng N gu yễ n M in h C S Tr t ố ần y N hậ T / t N T H ài H Đ Ct R P y 3 hạ C 3, m P T K X hị D h H T u ân P Ct S N y ố gu T 1 yễ N n H T Đ H hị Tr T Ct B y ùi T A N N gọ đ H c H A S C nh N t gu y / yễ n T Di N Đ ên H Ct Hi H y oà T 1 ng N N Q H hậ u H Ct 0 tP y hạ T / m N N H h H Đ S Hi Ct Tr y ần C / T P hế M M oa in na T Ct hP y T / n N X H uâ N H n g T C T L t y u T A H oà N H ng H Ct A Tr y ần T V N ăn / H C H hắ Vi Ct nN y gu T Đ yễ N n H T H n hị T g Ct P N y gu T yễ N Đ n H D H uy T n Ct N Tr y 3 T N / H H M ay P ần Q uố c T hị nh Ct P y T / n N V H ăn đ H T T Ct hu Tr y C ần T 1 T N hị /1 H Ki H ều H D 1 Ct C V y ũ T / M N in H h C H Hi N đ ến ội Ct N y gu T 1 yễ N đ n H Đì H nh X n K e g há Ct V y T / N ng H H P H ồn h T g M a Q Ct B y ùi T L N ê / H Đ H V m Ct V y õ T Đ H N ồn H g Ct y T N H H In Ấ n N Tr g u yễ n n g P P h n ó Q K G V ũ ế T to hị án V Đ K oà ế n to X án uâ B K ùi ế D to u án y C N K g ế u to yễ án n P K hạ ế m to H án n N K g ế T P / E N g u y C ô n g C ô n g C ô n g C ô n g C ô n g tC ô n gC ô n g t C ô Tr ần L ê Vi nh 09 16 08 09 09 80 09 76 71 09 72 40 09 09 99 48 09 03 31 01 21 59 11 09 83 Tr ần Đ ứ c V ũ Đ ứ c V ũ N g N g u yễ n V Tr V ũ T hị T P hạ m V ăn H oà n g T Tr ần X uâ n Tr ần Đ D ịc h G C 09 iá 18 ô m Đ n 34 ốc G gC 09 iá 08 ô m Đ n 85 ốc g 09 G C iá ô 09 m n Đ C g 09 25 G iá 03 ô m Đ n 39 ốc g 39 t 09 G C iá 03 t m y 09 G C iá 18 ô m Đ n 00 ốc G gC 09 iá 83 ô m Đ n 57 ốc G gC iá ô m Đ n ốc P gC 09 h 83 t ó G y 35 iá T 09 P C h ô 13 ó n 7 D N g u P h ó G iá m C 09 38 ô nC 09 76 ô n ... đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh? ” “Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh? ” Tổng... định nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Thứ hai, xây dựng kiểm định mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp. .. trị cao việc lựa chọn dịch vụ kế tốn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cao Trong nhân tố nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh độ tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 12 thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 12 thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay