Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành phố thủ dầu một

149 10 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRẦN THỊ KIM NGÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRẦN THỊ KIM NGÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRẦN PHÚC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN TRẦN PHÚC (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 12 tháng 07 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên PGS TS Phan Đình Ngun TS Phạm Ngọc Tồn PGS TS Hồ Thủy Tiên TS Phan Mỹ Hạnh TS Nguyễn Quyết Thắng Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nữ TRẦN THỊ KIM NGÂN Ngày, tháng, năm sinh: 31/05/1989 Dương Chuyên ngành: 1441850029 Giới tính: Nơi sinh: Kế tốn Bình MSHV: I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài góp phần hệ thống làm rõ sở lý luận vai trò DNVVN hệ thống kinh tế Việt Nam nói chung thực trạng tuân thủ thuế DNVVN TP Thủ Dầu Một năm gần Trên sở lý thuyết tuân thủ thuế nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế DNVVN, đề tài thông qua khảo sát ý kiến NNT địa bàn TP Thủ Dầu Một cách khách quan để đưa mơ hình hồi quy phân tích tác động cụ thể nhân tố đến tính tuân thủ thuế Từ kết nghiên cứu này, luận văn đề xuất kiến nghị liên quan nhằm bước cải thiện tính tn thủ thuế NNT để CQT lựa chọn chiến lược quản lý thuế phù hợp IIINgày 20/8/2015 IV- Ngày 03/6/2016 giao hoàn nhiệm thành V- Cán hướng dẫn: PHÚC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) nhiệm vụ: vụ: TS NGUYỄN TRẦN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) TS NGUYỄN TRẦN PHÚC i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Trần Thị Kim Ngân ii LỜI CÁM ƠN Trong trình học chương trình cao học ngành Kế tốn trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu viết luận văn tốt nghiệp, nhận hỗ trợ, động viên từ trường học, quan, gia đình bạn bè Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, đầu tư nghiêm túc thân, tơi hỗ trợ động viên nhiều người Nhân đây, chân thành cảm ơn: Quý thầy, cô trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức bổ ích cho tơi, đặc biệt Tiến sĩ Nguyễn Trần Phúc hướng dẫn tận tình luận văn tốt nghiệp tơi; Ban Lãnh đạo đồng nghiệp Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một cung cấp tài liệu cần thiết liên quan đến luận văn; Gia đình bạn bè hỗ trợ động viên tinh thần cho tơi q trình thực luận văn Tơi trân trọng hỗ trợ, động viên từ giảng viên, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Tơi chân thành cảm ơn Tác giả: Trần Thị Kim Ngân TÓM TẮT Thuế công cụ quản lý Nhà nước, nhiệm vụ trị ngành Thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời khoản thuế, phí lệ phí vào Ngân sách nhà nước Thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) cách TP Hồ Chí Minh 30km, đô thị nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trung tâm hành chính, tổng hợp tỉnh Bình Dương Do vị trí địa lý thuận lợi sách ưu đãi đầu tư, ngày có nhiều doanh nghiệp chọn tỉnh Bình Dương nói chung TP Thủ Dầu Một nói riêng để đầu tư sở hoạt động, sản xuất, kinh doanh Theo thống kê, Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một quản lý 3.000 doanh nghiệp, đa số doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ, hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực khác Các doanh nghiệp thành lập nhiều loại hình, ngành nghề kinh doanh quy mơ khác nghĩa vụ thuế doanh nghiệp hoàn toàn khác Do chế tự khai tự nộp nay, khơng tránh khỏi tình trạng có nhiều doanh nghiệp khơng chấp hành tốt pháp luật thuế, dẫn đến khó khăn cho quan thuế công tác quản lý thu chống thất thu thuế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp hoạt động thành phố Thủ Dầu Một Luận văn giới thiệu tình hình kinh tế xã hội thành phố Thủ Dầu Một, thơng qua giới thiệu Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một doanh nghiệp hoạt động Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một quản lý Bằng phương pháp định tính với lý luận bản, luận văn nêu lên khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá tuân thủ thuế người nộp thuế doanh nghiệp vừa nhỏ kết hợp việc phân tích nhân tố tác động đến tuân thủ thuế đối tượng Luận văn giới thiệu thực trạng tuân thủ thuế đăng ký, kê khai nộp thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế thành phố Thủ Dầu Một quản lý (giai đoạn năm 2012-2014) Sau kiểm tra lại phương pháp định lượng thông qua việc phát phiếu khảo sát điều tra nhân tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế doanh nghiệp vừa nhỏ Sau tổng hợp phân tích đánh giá kết quả, tác giả đưa kiến nghị nhằm nâng cao tuân thủ thuế người nộp thuế quan thuế quản lý, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế địa bàn thành phố Thủ Dầu Một ABSTRACT Tax is a management tool of the State and its political task is to ensure the correct, full and timely collection of taxes, fees and charges for the State Budget Thu Dau Mot City (Binh Duong), 30km from Ho Chi Minh City, is not only urban in the key economic area of the South but also the administrative center of Binh Duong Province Due to its favorable geographical location and investment incentives, more and more enterprises choose Binh Duong province in general and Thu Dau Mot cityin particular for thier investment, production and trading According to the statistics, Thu Dau Mot Tax Office is managing more than 3,000 enterprises, the majority of which are medium and small businesses in many different fields Enterprises with various business types and different scale have the completely different tax liability Because of self-declaration mechanism at present, many businesses not abide by the tax laws This has led to difficulties for the tax authorities in managing tax collection and combating tax evasion and creating the fair competition for the enterprises operating in Thu Dau Mot City The thesis introduces social and economic situation of Thu Dau Mot City as well as the Thu Dau Mot Tax Office and enterprises under its management By qualitative methods with basic reasoning, the thesis raises the concept, content and criteria for assessing the tax compliance of taxpayers who are small and medium enterprises Besides that, it also analyze the factors that impact the tax compliance of these objects The thesis mentions the status of tax registration compliance, tax declaration and payment of business under the management of Thu Dau Mot Tax Office (2012-2014 period) And then it is double-checked with quantitative methods through survey forms regarding the factors that affect the tax compliance of small and medium enterprises After a review of analysis and evaluation of the results, the author will make recommendations on improving compliance for taxpayers and the management of tax authority in order to enhance the efficiency of the tax management and collection in Thu Dau Mot city MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xii CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu 1.5 Nội dung nghiên cứu 1.6 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đóng góp đề tài 1.7.1 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7.2 Những đóng góp nghiên cứu 1.8 Kết cấu dự kiến đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Giới thiệu doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.2 Đặc trưng hoạt động kinh doanh DN vừa nhỏ: Bảng số 2.4: Thông tin thời gian hoạt động Thoi_gian_hoat_dong Cumulative Frequency Valid Percent Percent Valid Percent Duoi nam 38 18.7 18.7 18.7 den duoi nam 91 44.8 44.8 63.5 den duoi 10 nam 57 28.1 28.1 91.6 Tu 10 nam tro len 17 8.4 8.4 100.0 203 100.0 100.0 Total PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA Bảng số 3.1: hệ số Cronbach’s alpha thang đo đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 744 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DD1 13.85 6.226 622 659 DD2 14.64 5.816 500 710 DD3 13.94 6.318 523 694 DD4 13.94 6.868 398 739 DD5 13.68 7.011 550 694 Bảng số 3.2: hệ số Cronbach’s alpha thang đo đặc điểm hoạt động kế toán Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 659 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HDKT1 7.17 2.536 457 579 HDKT2 7.17 2.566 450 588 HDKT3 7.25 2.248 503 516 Bảng số 3.3: hệ số Cronbach’s alpha thang đo ý thức nghĩa vụ thuế NNT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 774 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted YTT1 11.02 6.212 673 669 YTT2 10.97 6.029 623 694 YTT3 10.98 7.945 382 806 YTT4 10.95 5.889 642 683 Bảng số 3.4: hệ số Cronbach’s alpha thang đo sách thuế Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 755 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CST1 11.09 3.141 541 706 CST2 11.04 2.944 594 676 CST3 11.10 3.020 565 692 CST4 11.56 2.762 523 721 Bảng số 3.5: hệ số Cronbach’s alpha thang đo quan điểm chấp hành thuế doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 816 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QDDN1 7.63 3.166 707 706 QDDN2 7.61 3.338 617 797 QDDN3 7.63 3.185 679 734 Bảng số 3.6: hệ số Cronbach’s alpha thang đo xác xuất bị kiểm tra thuế doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KTT1 14.64 10.124 673 875 KTT2 14.66 9.910 791 846 KTT3 14.99 11.079 631 882 KTT4 14.56 10.040 790 847 KTT5 14.62 9.860 748 856 Bảng số 3.7: hệ số Cronbach’s alpha thang đo mức tuân thủ thuế Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 750 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TTT1 11.00 5.040 629 646 TTT2 10.96 5.177 518 709 TTT3 11.16 5.365 508 713 TTT4 10.96 5.523 533 700 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) Bảng số 4.1: Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập (lần 1) Bảng số 4.1a: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sa mpling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .841 1.923E3 276 000 Bảng số 4.1b: Total Variance Explained Compon ent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 6.267 26.112 26.112 6.267 26.112 26.112 2.712 11.298 37.411 2.712 11.298 37.411 1.872 7.800 45.210 1.872 7.800 45.210 1.668 6.951 52.161 1.668 6.951 52.161 1.419 5.912 58.074 1.419 5.912 58.074 1.308 5.452 63.525 1.308 5.452 63.525 950 3.959 67.485 792 3.298 70.783 725 3.022 73.805 684 2.848 76.653 592 2.465 79.118 535 2.227 81.345 530 2.209 83.555 494 2.060 85.615 483 2.013 87.628 459 1.911 89.539 407 1.697 91.236 386 1.608 92.844 376 1.567 94.412 329 1.372 95.783 317 1.321 97.104 292 1.215 98.319 242 1.008 99.328 161 672 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng số 4.1c: Rotated Component Matrixa Component KTT2 867 KTT4 865 KTT5 803 KTT1 764 KTT3 710 820 DD5 777 DD3 714 DD2 665 200 YTT4 819 YTT2 780 223 DD4 YTT3 717 428 394 498 231 209 772 CST2 221 205 725 719 CST4 228 700 283 QDDN1 807 QDDN2 778 QDDN3 212 HDKT3 HDKT1 -.228 271 432 CST3 CST1 200 DD1 YTT1 769 207 787 209 HDKT2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .698 641 Bảng số 4.2: Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập (lần 2) Bảng số 4.2a: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sa mpling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 833 1.760E3 231 000 df Sig Bảng số 4.2b: Total Variance Explained Compon ent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 5.831 26.504 26.504 5.831 26.504 26.504 2.547 11.576 38.080 2.547 11.576 38.080 1.868 8.491 46.570 1.868 8.491 46.570 1.640 7.454 54.025 1.640 7.454 54.025 1.412 6.417 60.442 1.412 6.417 60.442 1.265 5.750 66.192 1.265 5.750 66.192 853 3.879 70.071 735 3.342 73.413 653 2.969 76.382 560 2.544 78.926 535 2.432 81.358 508 2.309 83.668 504 2.290 85.958 488 2.216 88.174 434 1.973 90.147 389 1.767 91.914 381 1.733 93.647 362 1.645 95.292 326 1.480 96.772 303 1.376 98.148 245 1.113 99.260 163 740 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis a Bảng số 4.2c: Rotated Component Matrix Component KTT2 873 KTT4 867 KTT5 806 KTT1 761 KTT3 713 200 DD1 829 DD5 793 DD3 709 DD2 666 216 CST3 775 CST2 735 CST1 207 CST4 717 -.220 222 701 275 QDDN1 808 QDDN2 783 QDDN3 773 212 YTT4 830 YTT2 822 YTT1 227 HDKT3 HDKT1 287 720 788 203 HDKT2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .698 654 Bảng 4.3 : Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc Bảng số 4.3a: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sa mpling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 765 179.044 000 df Sig Bảng số 4.3b: Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % 2.297 57.422 57.422 631 15.782 73.204 611 15.282 88.486 461 11.514 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 2.297 57.422 57.422 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng số 4.3c: Component Matrixa Component TTT1 821 TTT4 748 TTT2 734 TTT3 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .725 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Bảng số 5.1: Ma trận hệ số tương quan Pearson Correlations TTT TTT KTT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N KTT DD CST QDDN YTT HDKT Pearson Correlation 557 DD ** CST ** 285 QDDN ** 561 ** 505 YTT HDKT ** 555 ** 572 000 000 000 000 000 000 203 203 203 203 203 203 203 ** 050 557 Sig (2-tailed) 000 N 203 282 ** ** 330 ** 326 ** 344 478 000 000 000 000 203 203 203 203 203 203 ** 050 156 ** 109 Sig (2-tailed) 000 478 N 203 203 Pearson Correlation Pearson Correlation 285 ** 561 282 ** 004 121 203 203 203 203 203 * 156 000 026 N 203 203 203 ** 330 ** ** 218 203 203 203 ** 297 000 N 203 203 203 203 ** ** 200 340 ** 203 203 203 ** 445 000 004 000 000 N 203 203 203 203 203 ** 109 ** 344 ** 298 ** 319 203 ** 309 000 000 121 000 000 000 N 203 203 203 203 203 203 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** 309 000 Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ** 319 000 000 572 ** 445 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation ** 298 203 002 326 ** 000 000 ** 340 000 000 555 ** 297 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 200 002 000 505 ** 218 026 Sig (2-tailed) Pearson Correlation * 203 203 PHỤ LỤC HỒI QUY TUYẾN TÍNH Bảng số 6.1: Kết phân tích hồi qui bội b Bảng số 6.1a: Model Summary Model R R Square a 824 Std Error of the Estimate Adjusted R Square 678 668 Durbin-Watson 42364 1.890 a Predictors: (Constant), HDKT, DD, CST, KTT, QDDN, YTT b Dependent Variable: TTT Bảng số 6.1b:ANOVA Model Sum of Squares Regression Residual Total Df b Mean Square 74.141 12.357 35.176 196 179 109.317 202 F Sig a 68.852 000 a Predictors: (Constant), HDKT, DD, CST, KTT, QDDN, YTT b Dependent Variable: TTT a Bảng số 6.1c:Coefficients Unstandardized Coefficients B Std Error Model (Constant) -1.142 264 KTT 250 043 DD 146 CST Standardized Coefficients Beta t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF -4.329 000 267 5.860 000 789 1.268 047 130 3.090 002 930 1.075 364 060 273 6.078 000 811 1.233 QDDN 108 041 127 2.651 009 720 1.389 YTT 161 038 206 4.301 000 715 1.399 286 046 281 6.183 000 796 1.256 HDKT a Dependent Variable: TTT PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH SPEARMAN CỦA CÁC YẾU TỐ VỚI TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA PHẦN DƯ Bảng số 7.1: Ma trận hệ số tương quan Spearman Correlations ABSRES1 Spearman ABSRES1 Correlation Coefficient 's rho Sig (2-tailed) N KTT DD CST QDDN YTT HDKT 1.000 004 006 -.023 -.027 052 -.050 203 954 203 937 203 741 203 707 203 460 203 482 203 KTT Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N 004 954 203 1.000 089 207 203 203 344 000 203 ** 428 000 203 ** 374 000 203 ** 339 000 203 DD Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N 006 937 203 089 1.000 207 203 203 115 103 203 190 007 203 ** 166 018 203 * 082 243 203 CST Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N -.023 741 203 344 000 203 115 1.000 319** 103 000 203 203 203 322 000 203 ** 275 000 203 QDDN Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N -.027 707 203 428 190 000 007 203 203 516 000 203 ** 352 000 203 YTT Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N 052 460 203 374 166 000 018 203 203 HDKT Correlation Coefficient -.050 482 Sig (2-tailed) 203 N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** ** ** ** ** * 322 000 203 ** 516 000 203 ** 1.000 203 330 000 203 ** 082 275 000 203 ** 352 000 203 ** 330 000 203 ** 1.000 339 000 203 243 203 ** 1.000 319 000 203 203 ** ** ** 203 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT Bảng số 8.1: Kết phân tích ANOVA loại hình doanh nghiệp Bảng số 8.1a: Test of Homogeneity of Variances TTT Levene Statistic df1 294 df2 Sig 199 830 Bảng số 8.1b: ANOVA TTT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 485 162 Within Groups 108.831 199 547 Total 109.317 202 F Sig .296 829 Bảng số 8.2: Kết phân tích ANOVA quy mơ Bảng số 8.2a: Test of Homogeneity of Variances TTT Levene Statistic df1 df2 166 Sig 200 847 Bảng số 8.2b: ANOVA TTT Sum of Squares Between Groups Df Mean Square 7.829 3.914 Within Groups 101.488 200 507 Total 109.317 202 F Sig 7.714 001 Bảng số 8.2c: Report TTT Mean Quy_mo N Std Deviation Doanh nghiep sieu nho 3.5551 118 69502 Doanh nghiep nho 3.7695 77 72634 Doanh nghiep vua 4.5000 83452 Total 3.6736 203 73564 Bảng số 8.3: Kết phân tích ANOVA ngành nghề Bảng số 8.3a: Test of Homogeneity of Variances TTT Levene Statistic df1 df2 1.418 Sig 199 245 Bảng số 8.3b: ANOVA TTT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.357 452 Within Groups 107.959 199 543 Total 109.317 202 F Sig .834 477 Bảng số 8.4: Kết phân tích ANOVA thời gian hoạt động Bảng số 8.4a: Test of Homogeneity of Variances TTT Levene Statistic df1 df2 1.070 Sig 199 363 Bảng số 8.4b: ANOVA TTT Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 11.170 3.723 Within Groups 98.147 199 493 F Sig 7.549 000 Bảng số 8.4b: ANOVA TTT Sum of Squares Df Mean Square Between Groups 11.170 3.723 Within Groups 98.147 199 493 109.317 202 Total Bảng số 8.4c: Report TTT Thoi_gian_hoat_dong Mean N Std Deviation Duoi nam 3.4342 38 77260 den duoi nam 3.5467 91 66029 den duoi 10 nam 3.8684 57 73209 Tu 10 nam tro len 4.2353 17 65234 Total 3.6736 203 73564 F Sig 7.549 000 ... nêu đề tài nghiên cứu “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ TP THỦ DẦU MỘT” nhằm tìm nhân tố ảnh hưởng đến tính tn thủ tự nguyện DNVVN qua... 1441850029 Giới tính: Nơi sinh: Kế tốn Bình MSHV: I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT II- Nhiệm vụ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRẦN THỊ KIM NGÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH TUÂN THỦ THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành phố thủ dầu một , Các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi cục thuế thành phố thủ dầu một

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay