Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin khu vực TP HCM

132 10 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:42

CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS PHẠM VĂN DƯỢC Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 17 tháng năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Phạm Ngọc Toàn Phản biện TS Phan Mỹ Hạnh Phản biện TS Hà Văn Dũng Ủy viên TS Phan Thị Hằng Nga Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Bùi Thị Nhân tháng, năm sinh: 17/06/1983 ngành: Kế tốn Giới tính: Nữ Ngày, Nơi sinh: Bến Tre Chuyên MSHV: 1341850038 I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung:  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT chi phí DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM  Nội dung thực bao gồm:  Hệ thống hóa lý luận KTQT  Đánh giá thực trạng việc vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM  Hoàn thiện công tác KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 18/8/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/3/2015 V- Cán hướng dẫn: PGS TS Phạm Văn Dược CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Bùi Thị Nhân ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn, nhận giúp đỡ, hỗ trợ động viên nhiều từ Quý thầy cô, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Luận văn khơng thể hồn thành khơng có giúp đỡ đến từ nhiều phía có tích cực lẫn tiêu cực Trước hết, xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến người trực tiếp giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này: Thầy PGS.TS Phạm Văn Dược – người trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn này; Hội đồng đánh giá luận văn; Các doanh nghiệp Tp.HCM, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè khác nơi sinh sống, công tác học tập Bên cạnh tơi xin gửi lời cảm ơn tới người gián tiếp giúp hồn thành ln văn: tác giả cơng trình nghiên cứu trước đây, tài liệu sử dụng cho việc trích dẫn luận văn Tác giả luận văn Bùi Thị Nhân TÓM TẮT Trong sống tất bật nay, việc đơn giản tối ưu hóa thời gian thơng qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý cơng việc hàng ngày CNTT có mặt nhiều phương diện sống hàng ngày chúng ta, từ thương mại đến giải trí chí văn hóa, xã hội giáo dục CNTT nhịp sống văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế thời đại ngày có tầm ảnh hưởng, tác động lớn đến phát triển, n định doanh nghiệp giai đoạn tương lai Việc thúc đẩy phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, t chức, góp phần phát triển bền vững xu tồn cầu hóa Mục đích việc điều hành, quản lý có hiệu nhà quản trị doanh nghiệp để đạt lợi nhuận tối đa với chi phí bỏ tối thiểu Chính vậy, chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tập hợp cách xác, kịp thời phục vụ cho nhà quản trị cho định đắn nhằm nâng cao hiệu kinh doanh tiền đề để tăng cường quản lý sản xuất, nâng cao hiệu sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp Kế tốn quản trị đóng vai trò quan trọng việc quảncơng ty Thơng qua việc cung cấp thơng tin, kế tốn quản trị giúp nhà quảnviệc hoạch định, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị đưa định kinh tế Vai trò KTQT ngày lớn mạnh, tác dụng việc vận dụng KTQT lên trình quản lý điều hành doanh nghiệp ngày rõ ràng mang tính tích cực điều chứng minh nước phát triển Anh, Mỹ, Nhật, Đó động lực để tác giả thực nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu mức độ vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM Nêu bật vai trò KTQT việc quản lý DN đồng thời xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM, cuối đề xuất mơ hình t chức KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM Một bảng câu hỏi khảo sát gửi đến khoảng gần 200 DN hoạt động lĩnh vực CNTT Tp.HCM, sau tháng 137 bảng khảo sát trả sử dụng trình phân tích Kết khảo sát cho thấy đa số DN hỏi khơng có vận dụng KTQT số doanh nghiệp vận dụng mức KTQT truyền thống sử dụng hệ thống chi phí, hệ thống ngân sách Còn KTQT đại hệ thống hỗ trợ định KTQT chiến lược Qua khảo sát cho thấy KTQT đóng vai trò quan trọng việc quản trị DN T ng thể nghiên cứu cho thấy KTQT có liên quan hữu ích q trình quản lý, điều chứng minh KTQT cần thiết cho DN hoạt động lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM Nghiên cứu khảo sát ba yếu tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT quy mô doanh nghiệp; Cơng nghệ sản xuất tiên tiến trình độ chuyên môn Nghiên cứu giúp hiểu thêm thực trạng mức độ vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM Kết nghiên cứu cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà hoạch định sách nhằm phát triển kỹ KTQT DN Nghiên cứu đề xuất mơ hình t chức KTQT DN lĩnh vực CNTT theo hướng kết hợp KTTC KTQT đồng thời kiến nghị số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho DN vận dụng KTQT doanh nghiệp họ ABSTRACT In this busy going life, everything is simple and optimized time through the application of information technology to handle everyday tasks IT is now available in many aspects of daily life of us, from business to entertainment and even cultural, social and educational IT in cultural lifestyle, social, educational, economic and modern times have influence, huge impact on the development and stability of the business in the current period as now and in the future Promoting the development of infrastructure in information technology is to serve the people, businesses, organizations, contribute to the development in the trend of globalization The purpose of the operation, effective management of the enterprise management is to achieve maximum profit at the minimum fee Therefore, if the cost of production and business of enterprises are assembled correctly and on the right time it will cater to the administrator for the right decisions to improve business efficiency and it is also premise to enhanced production management, improve efficiency using capital assets of the business Managerial accounting plays a very important role in the management of the company Through the provision of information, managerial accounting helps managers in planning, testing, production control business unit and making economic decisions The role of managerial accounting is growing stronger, the effect of applying to the international economic governance now more clearly and positively, this has been proven in developed countries like UK, USA, Japan, It is also a motivation for the author to perform this study The study explores the extent of managerial accounting movement enterprises IT field in HCMC area Highlighting the role of managerial accounting of this company at the same time determine the factors affecting the level of managerial accounting use in the enterprise IT sector HCMC area, finally the proposed organizational model managerial accounting enterprise in the IT field in HCMC area A questionnaire survey was sent to approximately 200 companies operating in the IT sector in HCMC, after months of 137 surveys were returned and were in the analysing Survey results show that the majority of companies surveyed not have to apply only a few managerial accounting enterprises in the managerial accounting use traditional use system costs, the budget system The modern managerial accounting as a support systems and the managerial accounting that making decision is very little strategy The survey also showed that managerial accounting plays an important role in mânaging in the company Overall managerial accounting research shows that relevant and useful in the management process, it is necessary to prove to the managerial accounting enterprises operating in the IT sector in Ho Chi Minh City area The study based on three factors that affect the level of managerial accounting manipulate the size of the business; Advanced production technology and professional qualifications This study helps us understand more about the situation at the level of managerial accounting enterprises use IT field in HCMC area The results of this study can provide an useful information for policy makers to develop skills in managerial accounting enterprises This study also proposed model managerial accounting organizations in the IT sector enterprises towards combining financial accounting and managerial accounting and propose some solutions to facilitate managerial accounting businesses enterprises are applied in their vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC vii LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU xii DANH MỤC HÌNH xiii Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3.1 Mục tiêu t ng quát: 1.3.2 Mục tiêu cụ thể: 1.4 Nội dung nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.5.1 Phương pháp luận: 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Phạm vi nghiên cứu: 10 1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu: 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 11 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 12 2.1 Cơ sở lý thuyết: 12 2.1.1 Khái niệm kế toán quản trị: 12 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển kế toán quản trị: 13 2.1.3 So sánh kế toán quản trị kế tốn tài chính: 15 2.1.4 Nội dung kế toán quản trị: 20 2.1.5 Kinh nghiệm t chức kế toán quản trị số quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam 52 2.2 Các nghiên cứu trước: 60 2.2.1 Các nghiên cứu công bố nước ngoài: 60 102 định quản trị DN, chi phí kinh doanh DN CNTT phân loại thành chi phí cố định hay chi phí biến đ i phụ thuộc vào mục đích sử dụng thơng tin chi phí nhà quản trị Như đề xuất giải pháp hồn thiện đối tượng hạch tốn chi phí, để phục vụ cho quản trị DN, chi phí hạch tốn theo dự án, theo phận phân khúc kinh doanh, v.v Để phân loại chi phí thành chi phí biến đ i chi phí cố định phục vụ cho phân tích chi phí định quản trị, tác giả đề xuất DNVTDĐ sử dụng hai phương pháp để phân loại chi phí thành chi phí biến đ i chi phí cố định (phương pháp bình phương bé nhất; dựa đặc tính biến đ i hay cố định chi phí) Việc xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp cần phải dựa vào yêu cầu quảndoanh nghiệp quản lý theo khoản mục chi phí, khoản mục giá thành cách chi tiết cụ thể theo loại sản phẩm, đơn đặt hàng thiết phải có cấp dành riêng để rõ chi phí khả biến, bất biến hay hỗn hợp Các loại hình doanh nghiệp khác hệ thống chi tiết tài khoản khác Doanh thu yếu tố quan trọng khơng chi phí yếu tố quan trọng phân tích C-V-P Doanh thu phân loại phải xác định xem thuộc phận Phân loại doanh thu chi phí theo mã sản phẩm cần thiết tính doanh thu đơn vị, chi phí khả biến đơn vị tỉ lệ số dư đảm phí Nhưng số lượng sản phẩm lớn nên tách mã sản phẩm thành trường riêng phần mềm kế toán hay thiết kế Nếu phân loại doanh thu theo mã hợp đồng nên Việc phân loại doanh thu chi tiết KTQT giúp cho việc lập dự tốn tiêu thụ tốt lúc doanh thu thống theo phận lĩnh vực kinh doanh 103 Báo cáo KTQT hình thành nhằm t ng hợp q trình phân tích cho mục đích hỗ trợ định nhà quản trị Mỗi doanh nghiệp có đặc thù riêng biệt nên loại báo cáo khác số lượng báo cáo khác Nhìn chung có loại là: báo cáo dự toán, báo cáo thực báo cáo phân tích Doanh nghiệp tình hình thực tế để thiết kế riêng cho Việc lập báo cáo KTQT doanh nghiệp cần có phối hợp khâu từ khâu ghi chép ban đầu đến khâu thu thập thông tin cho phù hợp báo cáo cần lập như: lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, vận dụng hệ thống tài khoản chi tiết, s sách kế tốn phù hợp để hệ thống hố thơng tin theo yêu cầu báo cáo Nên vận dụng công nghệ thơng tin qua q trình lập linh hoạt, nhanh chóng Yếu tố người đóng vai trò quan trọng cho xác báo cáo cần đào tạo tập huấn kỹ Trong q trình phát triển doanh nghiệp cần có cải tiến liên tục, báo cáo KTQT nhà quản trị cần xem xét định kỳ thơng tin trình bày báo cáo xem có cần b sung hay thay đ i khơng Do thiết kế phần mềm hỗ trợ lập báo cáo KTQT không nên cứng nhắc KTTC mà đòi hỏi linh động cao Theo tác giả giải pháp tốt để giải vấn đề dụng phần mềm kế toán dành cho KTTC sau xuất liệu Excel, lúc nhân viên KTQT tiến hành phân loại hay b sung thêm để tiến hành lập báo cáo KTQT Excel, giải pháp tốn chi phí đòi hỏi nhân viên KTQT phải rành nghiệp vụ giỏi Excel Kết nghiên cứu cho thấy, mức độ vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM yếu doanh nghiệp nhỏ, qua thống cho thấy việc DN đưa định hoạt động sản xuất kinh doanh không hỗ trợ KTQT Qua kiểm định nghiên cứu chấp nhận giả thuyết tức có yếu tố ảnh hưởng ba biến lên việc vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT Qua phân tích yếu tố ảnh hưởng đến 104 việc vận dụng KTQT DN dựa mơ hình khảo sát t chức cơng tác KTQT theo mơ hình kết hợp KTTC KTQT phù hợp với thực trạng DN TP.HCM 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG Kết nghiên cứu thực trạng áp dụng KTQT chi phí DN hoạt động lĩnh vực CNTT địa bàn TpHCM cho thấy hệ thống kế tốn quản trị chi phí doanh nghệp đáp ứng cho kế tốn tài chính, nhu cầu thơng tin cho quản trị doanh nghiệp chưa coi trọng, thiếu hụt phận thông tin DN ảnh hưởng định đến hiệu kinh doanh, ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu kinh doanh khả cạnh tranh doanh nghiệp Nhằm tìm nguyên nhân giải pháp cho thực trạng trên, tác giả xây dựng mơ hình nhân tố ảnh hưởng để phân tích, đánh giá Kết cho thấy, nhóm nhân tố bào gồm: quy mơ doanh nghiệp, trình độ chun mơn, cơng nghệ sản xuất tiên tiến Trên sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM 106 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận: Ngày với phát triển nhảy vọt khoa học cơng nghệ nói chung ngành CNTT nói riêng, với tính ưu việt, tiện dụng ứng dụng rộng rãi, CNTT ngày phần thiếu nhiều ngành công xây dựng phát triển xã hội Hơn sâu đời sống người CNTT thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam, nhiều lĩnh vực hoạt động từ lĩnh vực quản lý hành chính, quản lý kinh tế, tự động hóa cơng nghiệp đến lĩnh vực giáo dục đào tạo có thay đ i đáng kể nhờ ứng dụng CNTT .Mặc dù gần có tượng suy thối kinh tế, doanh nghiệp CNTT giữ vai trò then chốt việc làm sống lại kinh tế quốc gia góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế 10 năm gần Trong điều kiện hội nhập kinh tế giới nay, doanh nghiệp CNTT đứng trước nhiều hội phát triển đối mặt với thách thức cạnh tranh mạnh mẽ từ doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước Đứng trước hội thách thức đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị cho điều kiện cần thiết để tham gia vào cạnh tranh cơng Ngồi việc trang bị công nghệ đại theo xu hướng phát triển giới, doanh nghiệp cần trang bị kiến thức quản trị đại Theo mục tiêu đặt ra, luận văn nghiên cứu sở lý thuyết KTQT, vận dụng lý thuyết để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT chi phí vào DN hoạt động lĩnh vực CNTT Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với phương pháp khác, tác giả nghiên cứu nhân tốảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT chi phí Trên sở đó, vận dụng kiến thức học hiểu biết KTQT chi phí kết hợp với nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm số nước KTQT chi 107 phí, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí DN hoạt động lĩnh vực CNTT địa bàn Tp.HCM Việc xây dựng nội dung KTQT phù hợp t chức công tác KTQT hiệu vấn đề có ý nghĩa lớn mặt lý luận thực tiễn KTQT phận kế toán, thực chức cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản trị định điều hành Việc vận dụng KTQT có vai trò quan trọng việc đảm bảo quản lý chặt chẽ doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu sản xuất cải thiện hiệu suấ ttrên hoạt động Vận dụng KTQT cho phép doanh nghiệp xác định điểm mạnh, điểm yếu để cạnh tranh thị trường làm giảm khả thất bại kinh doanh Với lợi từ việc vận dụng KTQT điều quan trọng ph biến kiến thức nâng cao nhận thức KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM để doanh nghiệp hưởng lợi từ lợi nêu Hơn nữa, bối cảnh Việt Nam nói chung TP.HCM nói riêng thiếu nghiên cứu việc vận dụng KTQT dẫn đến thất bại của sách nhằm hỗ trợ cho DN phát triển Chẳng hạn, kiến thức KTQT không bao gồm quản lý đào tạo kỹ cho doanh nghiệp cung cấp phủ Nghiên cứu cung cấp thêm nhiều thơng tin tốt, mà nhà hoạch định sách cần Vì luận văn giải cách điều tra ba câu hỏi nghiên cứu: Câu hỏi 1: Vai trò KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM gì? Câu hỏi 2: Thực trạng vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM sao? 108 Câu hỏi 3: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM? Câu hỏi nghiên cứu thể rõ qua việc kiểm định giả thuyết: H1: Có mối quan hệ có ý nghĩa tích cực yếu tố ngẫu nhiên chọn với việc vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM Ba câu hỏi nghiên cứu trả lời thông qua bảng câu hỏi thu từ khảo sát 190 DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp.HCM, có 137 bảng trả lời sử dụng Các kết luận cho câu hỏi nghiên cứu sau: Câu hỏi nghiên cứu 1: Kết nghiên cứu cho thấy KTQT đóng vai trò quan trọng việc quản lý DN Kết xác nhận DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM, KTQT coi có liên quan hữu ích cho t chức ngày KTQT có vai trò cụ thể việc giúp đỡ DN để lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hiệu suất, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, hỗ trợ việc đưa định Điều làm r chương Câu hỏi nghiên cứu 2: Câu hỏi nghiên cứu điều tra thực trạng mức độ vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM Các lĩnh vực liên quan KTQT đề cập nghiên cứu hệ thống chi phí, dự tốn ngân sách, hệ thống hỗ trợ định Kết cho thấy việc vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM có khơng đáng kể Nhân viên kế tốn có trình độ cao đáng kể doanh nghiệp có kích thước vừa so với doanh nghiệp có kích thước nhỏ điều giải thích cho vận dụng KTQT tương đối cao doanh nghiệp có kích thước vừa 109 Kết nghiên cứu việc sử dụng KTQT truyền thống hệ thống chi phí, hệ thống dự tốn ngân sách cao so với sử dụng KTQT đại hệ thống hỗ trợ định KTQT chiến lược Việc vận KTQT đại thấp nhiều so với KTQT truyền thống hai nguyên nhân sau: nhà quản lý nghi ngờ vai trò KTQT đại doanh nghiệp có kích thước tương đối nhỏ nhà quản lý hay khơng hiểu rõ KTQT Bên cạnh đó, kể từ kỹ thuật KTQT đại phát triển tạo động lực cho doanh nghiệp lớn đặc biệt nước phát triển, doanh nghiệp quốc gia phát triển phải nhiều thời gian để học hỏi ý tưởng kỹ thuật mới, đặc biệt vớicác doanh nghiệp có kích thước nhỏ Cũng số kỹ thuật chưa thực tế cho doanh nghiệp nước phát triển khác biệt văn hóa, sách cơng nghệ hay mức độ cạnh tranh thị trường Nghiên cứu điều tra mức độ vận dụng cụ thể loạt kỹ thuật KTQT cụ thể DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM chi tiết theo mức độ sử dụng gồm 26 kỹ thuật KTQT ba nhóm lớn KTQT Một lần nữa, kết xác nhận việc sử dụng kỹ thuật KTQT truyền thống tương đối cao so với việc sử dụng KTQT đại Một số kỹ thuật KTQT sử dụng nhiều DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM bao gồm: phương pháp tập hợp chi phí theo q trình, kỹ thuật chi phí theo KTTC, lập dự tốn bán hàng phân tích lợi nhuận sản phẩm Nghiên cứu kết luận hai loại doanh nghiệp vừa nhỏ khu vực TP.HCM sử dụng rộng rãi kỹ thuật KTQT truyền thống, doanh nghiệplựa chọn sử dụng kỹ thuật KTQT đại Việc vận dụng KTQT số DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM phần lớn có nhân viên kế tốn trình độ cao cộng với quan tâm sâu sát chủ sở hữu với việc vận dụng KTQT Việc vận dụng kỹ thuật KTQT đại vận dụng doanh nghiệp có quy mơ vừa doanh nghiệp nhỏ 110 Hơn vận dụng kỹ thuật KTQT truyền thống DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM thông tin biện pháp dễ hiểu, dễ áp dụng không kỹ thuật KTQT đại coi khơng dễ hiểu, thực tế tốn Ngồi kích thước doanh nghiệp yếu tố quan trọng không để KTQT vào thực tiễn Như lập luận trước đây, doanh nghiệp lớn cần kỹ thuật KTQT đại để quản lý phức tạp hoạt động đầu tư họ lớn Như kết tác động kích thước doanh nghiệp mức độ sử dụng kỹ thuật KTQT đại rõ ràng Câu hỏi nghiên cứu 3: Nhìn chung, kết nghiên cứu cho thấy DN lĩnh vực CNTT vận dụng KTQT phụ thuộc vào yếu tố ngẫu nhiên nêu Cả ba yếu tố ngẫu nhiên có mối quan hệ tích cực với việc vận dụng KTQT 5.2 Kiến nghị: 5.2.1 Đối với quan quản lý nhà nước: Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam chuyển đ i phù hợp với chế thị trường thơng lệ, chuẩn mực kế tốn quốc tế Nhà nước cần tham gia thúc đẩy phát triển ứng dụng kế toán quản trị DN phù hợp với xu phát triển Nhà nước tham gia với tư cách người hướng dẫn, không can thiệp sâu vào công tác KTQT lại DN không nên thả n i vấn đề Hiện nay, KTQT biết đến mặt lý thuyết, thực tế cán kế toán DN chưa hiểu sâu KTQT, vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà nước cần t chức tuyên truyền rộng rãi để DN nhận thức nội dung, vai trò quan trọng KTQT cần thiết hoạt động sản xuất kinh doanh, tồn phát triển DN chế thị trường 111 Với đặc điểm KTQT mang tính nội bộ, khơng thể quy định thống nội dung áp dụng cho DN cụ thể, nhiên cần hướng dẫn, định hướng Nhà nước để KTQT dễ dàng vào thực tế Bộ Tài cần tiếp tục hồn thiện sách tài chính, sách kế tốn, hồn thiện mặt lý luận kế toán quản trị DN: xác định rõ phạm vi nội dung KTQT; xác lập mơ hình KTQT cho loại hình DN thuộc thành phần kinh tế quy mô DN Hiện nay, lĩnh vực KTQT Bộ Tài ban hành Thông tư số 53/TT-BTC ngày 12/06/2006 đến có nhiều doanh nghiệp chưa biết đến thơng tư Vì vậy, quan quản lý Nhà nước cần thúc đẩy việc tập huấn, hướng dẫn DN triển khai mẫu, từ giúp DN học tập kinh nghiệm lẫn thực Tăng cường nâng cao vai trò Hội nghề nghiệp việc hướng dẫn chuyên môn cơng tác kế tốn nói chung cơng tác KTQT nói riêng 5.2.2 Đối với nơi đào tạo cung cấp nguồn lực KTQT: Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội nên việc đào tạo phải phù hợp ứng dụng vào thực tế, ngồi việc trang bị kiến thức đơi với kỹ thực hành phải trang bị phương pháp học để người học vận dụng tự đào tạo mơi trường thay đ i Chương trình đào tạo KTQT mang nặng tính lý thuyết thiếu việc gắn kết với thực hành Nội dung mang tính truyền thống, thiếu kiến thức đại, tính cập nhật chưa cao, khơng theo kịp xu phát triển thời đại Do đó, cần đ i nội dung giảng dạy theo hướng cập nhật kiến thức đại nâng cao tính thực hành; tăng thời lượng môn chuyên ngành KTQT nhằm trang bị đủ kiến thức nâng cao đảm bảo cho người học có đủ kiến thức để sử dụng công cụ KTQT truyển thống đại vào DN; liên kết đào tạo 112 với trường đại học nước phát triển để tận dụng chương trình đào tạo KTQT tiên tiến; lập mơ hình phòng kế tốn ảo để người học thực hành kiến thức học nhằm tăng tính thực tế; tạo mơ hình đào tạo gắn kết lý thuyết với thực hành, nhà trường với DN Đ i phương pháp đào tạo nhằm nâng cao tính chủ động người học, giúp người học chủ động vận dụng kiến thức để thích nghi với thay đ i nhu cầu cung cấp thơng tin kế tốn cho nhà quản trị 5.2.3 Đối với DN: Các DN cần nhận thức vai trò quan trọng KTQT để có đầu tư thích đáng, cần phải có phối hợp đồng nhà quản trị nhân viên kế toán Nhà quản trị có nhu cầu sử dụng thơng tin kế tốn khơng có khả thiết kế đáp ứng cầu nhà quản trị Ngược lại, nhân viên kế tốn cung cấp thơng tin phù hợp, hữu ích nhà quản trị khơng biết sử dụng khơng có nhu cầu sử dụng việc cung cấp thơng tin vơ nghĩa Khi đó, KTQT khơng phát huy tác dụng Muốn phát triển KTQT DN cần có phối hợp từ phía: nhà quản trị nhân viên kế toán Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức trình độ nhà quản trị DN KTQT Sự tồn hệ thống KTQT DN xuất phát từ nhu cầu thông tin nhà quản trị Vì vậy, để t chức tốt công tác KTQT DN, nhà quản trị cần phải có nhận thức đắn vai trò hệ thống thơng tin kế tốn quản trị Hiện nay, nhà quản trị thường hoạch định kinh doanh định kinh doanh hàng ngày nhìn chung khơng phải dựa thơng tin kế tốn cung cấp mà chủ yếu dựa vào lĩnh, kinh nghiệm thói quen nhà quảnCác nhà quản trị thường cho vai trò quan trọng hệ thống kế toán thực yêu cầu nhà nước quy định, họ chưa thấy vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin để phục vụ cho việc định kinh doanh Chính vậy, cần xây dựng kênh thông tin để giúp nhà quản trị DN 113 nhận thấy tầm quan trọng hệ thống thơng tin KTQT để có nhận thức đắn thơng tin KTQT, từ hệ thống KTQT coi trọng đầu tư phát triển Thứ hai, nâng cao trình độ cho nhân viên kế tốn để từ chủ động việc t chức thực kế toán theo mục tiêu kế toán tài kế tốn quản trị, đảm bảo tn thủ chuẩn mực kế toán đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin đối tượng liên quan Các DN cần gắn kết với nơi đào tạo để thường xuyên cập nhật kiến thức, quy định kế toán cho nhân viên nhằm thực yêu cầu mục tiêu quản lý đơn vị Tóm lại, vai trò KTQT chứng minh rõ ràng nước phát triển Mỹ, Nhật KTQT ngày giới phát triển vượt bậc, kỹ thuật KTQT đại hình thành Vai trò KTQT thực chức quản trị t chức Trong DN lĩnh vực CNTT khu vực TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung lại tiếp cận KTQT thấp Quá trình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT yếu tố người quan trọng để đưa KTQT vào thực tiễn DN Vậy để thực ý đồ nghiên cứu thiết phải giải gốc rễ vấn đề yếu tố "Con người" mà giải vấn đề đòi hỏi nhận thức chuyên môn người song song với hỗ trợ định hướng từ bên ngồi q trình đào tạo, bồi dưỡng KTQT từ sở đào tạo đến cấp cao phủ 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt: PGS TS Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2008), Kế toán quản trị, NXB Thống PGS TS Đặng Văn Thanh, Đoàn Văn Tiên (1998), Kế toán quản trị doanh nghiệp, NXB Tài Nguyễn Trọng (1997), Kế tốn dành cho nhà quản lý, NXB Thống Kê, Hà Nội PGS TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình chế vận hành kế toán quản trị, NXB Tài Chính Huỳnh Đức Lộng, Bài giảng KTQT nâng cao Nguyễn Minh Phương, (2002), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Giáo Dục, Hà Nội Trần Anh Hoa (2003), Xác lập nội dung vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ Phạm Xuân Thành (2000), Vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ Phạm Văn Dược (1997), Phương hướng xây dựng nội dung tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ 10 PGS.TS V Văn Nhị (2007), Báo cáo tài báo cáo kế tốn quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt nam, NXB Giao thơng Vận tải 11 Bộ Tài (2006), Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ 12 Bộ Tài (2006), Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp 13 Bộ Tài (2006), Thơng tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 việc hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp 115 14 Nguyễn Tấn Bình (2005), Kế toán quản trị - Lý thuyết nguyên tắc ứng dụng định kinh doanh, NXB Thống 15 Huỳnh Lợi (9-2008), Kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất: từ kinh nghiệm giới đến áp dụng vào Việt Nam, Tạp chí kế tốn 16 Đào Văn Tài, V Văn Nhị, Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội II Tiếng Anh: 17 Dennis Caplan, Management Accounting: Consepts and techniques, Oregon State University P 27 18 Anthony A.Atkinson, Raijv D.Banker, Robert S.Kaplan, S.Mark Young (2001), Management Accounting, Third edition, Prentice Hall Internation, Inc 19 Topor Ioan Dan (2013), New dimensions of cost type information for decision making in the wine industry, PhD thesis, University of Aiba Iulia „‟1 Decembrie 1918”, Bungaria 20 Ronald W.Hilton (1994), Managerial Accounting, second ediition, Mc Graw Hill Inc 21 IFAC (1998), Management Accounting Concepts 22 Rui Manuel da Costa Robalo (2007), Explaining Processes of Change in Management Accounting: The Case of a Portuguese Postal Company PhDthesis 23 Keisala, Jouni T.(2009), Cost Accounting Methods for Construction Project in North-West Russia, Master‟s thesis, Faculty of Business and Information Technology, University of Kuopio, Phần Lan 24 Wiriya Chongruksut, Aible Brooks, (2005) “The adoption and implementation of activity-based costing in Thailand”, Asian Review of Accounting, Vol.13 Iss: 2, pp.1 – 17 116 25 Malmi, T (1997), Adoption and Implementation of Activity-Based Costing: Practice, Problems and Motives Helsinki School of Economics and Business Administration Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis, A-128, Helsinki 26 Janne Jarvinen (2005), “Rationale for Adopting Activity-Based Costing in Hospitals: three longitudinal case studies” Acta Universitatis Ouluensis Oeconomica, G20, Oulu 27 Mostaque Hussain (2000),”Management accounting systems in services: empirical evidence with non-financial performance measures in Finish, Swedish and Japanese banks and othe financial institutions” PhD thesis, University of Vaasa, No.78, Business Administration 32, Universitas Wasaensis, Vaasa 28 Chales T.Horngren, Alnoor Bhimani, Sri M.Datar, George Foster (2002), Management and cost Accounting, second edition, Frentice Hall Europe 29 Stephen Brookson (2000), Managing Budgets, Dorling Kingdsley Publising 30 Hair, J.F.J., money, A.H., Samouel, P and Page, M (2007) Research methods for Business U.S: Wiley 31 Anthony A.Atkinson (1995), Management Accounting, Hall Internation, Inc ... trạng việc vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp. HCM  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp. HCM  Hồn thiện cơng tác KTQT DN lĩnh vực CNTT khu vực Tp. HCM. .. thiếu nhà quản trị [5] 2.1.3 So sánh kế toán quản trị kế toán tài chính: Kế tốn quản trị kế tốn tài coi phận hữu kế toán doanh nghiệp Kế tốn tài kế tốn quản trị hai phận kế toán doanh nghiệp, chúng... Tp. HCM 5 - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp lĩnh vực CNTT khu vực Tp. HCM - Đề xuất giải pháp để vận dụng KTQT vào DN lĩnh vực CNTT Tp. HCM - Đề xuất giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin khu vực TP HCM , Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin khu vực TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay