Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP hồ chí minh

92 10 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM ĐÀO KHÁNH TRÍ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Tốn Mã ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM ĐÀO KHÁNH TRÍ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS_TS TRẦN PHƯỚC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS_TS TRẦN PHƯỚC Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 19 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T C h P G S C hủ T Ph S ản T Ph S ản T Ủ S y T Ủ S y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên:Đào Khánh Trí Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1966 Nơi sinh: Chuyên ngành: Kế Toán Nam Phan Rang MSHV: 1341850050 I-Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II-Nhiệm vụ nội dung:  Khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cho doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh  Xây dựng hệ thống thơng tin tích hợp kế tốn tài với kế toán quản trị cho doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh  Nội dung thực bao gồm:  Đánh giá tầm quan trọng KTQT  Đánh giá thực trạng việc vận dụng KTQT DNVVN địa bàn TP.HCM  Tìm nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cho doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh  Xây dựng hệ thống thơng tin tích hợp KTTC với KTQT cho DNVVN địa bàn TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 18/08/2014 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 02/03/2015 V-Cán hướng dẫn: PGS.TS.TRẦN PHƯỚC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi.Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Đào Khánh Trí ii LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu tất Quý Thầy Cô trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu tài liệu cần thiết để tơi có đủ điều kiện hồn thành luận văn Đặc biệt xin gửi lời cám ơn trân trọng đến PGS.TS.Trần Phước người trực tiếp hướng dẫn tơi cách tận tình để hồn thành công việc thời gian qua Sau cùng, xin gửi lời cám ơn chân tình đến bạn học, đồng nghiệp giúp đỡ cách trực tiếp gián tiếp để tơi hoàn thành luận văn thời hạn Với vốn kiến thức có giới hạn, luận văn chắn khơng thể tránh thiếu sót, hạn chế, tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Q Thầy Cơ bạn bè Trân trọng Đào Khánh Trí TĨM TẮT Trước tiên, vai trò KTQT doanh nghiệp ngày lớn mạnh với việc phát triển kinh tế thị trường Tác dụng việc vận dụng KTQT vào công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp ngày rõ nét mang tính tích cực.Điều minh chứng nước phát triển nước phát triển giới.Mặt khác, DNVVN chiếm vị trí quan trọng kinh tế nước phát triển Việt Nam nói chung TP.HCM nói riêng Hai lý động lực thúc người viết thực nghiên cứu Nghiên cứu nêu bật vai trò KTQT việc quản lý DNVVN, khảo sátviệc vận dụng KTQT DNVVNtại TP.HCM năm gần đâyđồng thời xác định yếu tố tác động đến việcvận dụng KTQT DNVVN địa bàn TP.HCM để cuối đến đề xuất việc xây dựng hệ thống thơng tin tích hợp KTTC với KTQT nhằm giúp DNVVN TP.HCM vận dụng KTQT cách có hiệu nhất.Các sở lý thuyết KTQT cácsố liệu báo cáo tài DNVVN TP.HCM thống kê, phân tích để chứng minh cho vai trò quan trọng KTQT DNVVN Một bảng câu hỏi khảo sát gửi đến khoảng 200 DNVVN địa bàn TP.HCM, người viết nhận 150 bảng khảo sát trả sử dụng cho q trình phân tích.Kết khảo sát cho thấy doanh nghiệpvận dụng KTQT Kết cho thấy tỷ lệ vận dụng KTQT doanh nghiệp vừa cao doanh nghiệp nhỏ Qua khảo sát cho thấy KTQT có vai trò quan trọng mức độ vận dụng KTQT vào DNVVN địa bàn TP.HCM năm gần lại rấtthấp Dựa vào số nghiên cứu trước,người viết nêu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT vào doanh nghiệp, xây dựng mơ hình với giả thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả thu thập liệu câu hỏi khảo sát đưa vào mô hình để tiến hành phân tích, kiểm định lại giả thuyết Kết việc kiểm định giải thích mức độ tác động yếu tố đến việc vận dụng KTQT vào doanh nghiệp Cuối cùng, phương pháp hồi quy binary logistic cho thấy có yếu tố trình độ nhân viên kế toán, quan tâm đến KTQT chủ doanh nghiệp chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT doanh nghiệp có ý nghĩa thống có mối quan hệ tích cực đến mức độ vận dụng KTQT DNVVN địa bàn TP.HCM Từ kết đó, người viết đề xuất giải pháp để nâng cao mức độ vận dụng KTQT vào DNVVN địa bàn TP.HCM thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin kế tốn để sử dụng tích hợp cho KTTC KTQT với việc tổ chức máy kế tốn kết hợp nhằm giảm chi phí cho việc vận dụng KTQT doanh nghiệp Nghiên cứu giúp DNVVN địa bàn TP.HCM vận dụng KTQT vào doanh nghiệp cách dễ dàng, hiệu quả, tốn theo hướng kết hợp KTTC KTQT để DNVVN nâng cao vị cạnh tranh thương trường thể vai trò kinh tế thị trường Việt Nam ABSTRACT First, the management accounting’s role in the business is growing with the development of market economy The effects of the application of management accounting cooperation in the management and administration of the enterprise is increasingly clear and positive This was demonstrated in the developing countries as well as developed countries in the world On the other hand, Small and medium enterprises also occupies an important position in the economy of the developing countries like Vietnam in general and HCM City in particular Two reasons are also the motivation for the writer perform this study This study highlights the role of management accounting management in Small and medium enterprises, the application of management accounting survey of Small and medium enterprises in Ho Chi Minh City in recent years and identify the factors that affect the application of management accounting small and medium enterprises in Ho Chi Minh City to finally go to the proposal to build an information system for management accounting integration between financial accounting to help small and medium enterprises in Ho Chi Minh city can apply the management accounting effectively The theoretical basis of management accounting and the data on and financial statements of small and medium enterprises in Ho Chi Minh City will be statistical analysis to demonstrate the important role of management accounting in small and medium enterprises A survey questionnaire was sent to 200 small and medium enterprises in Ho Chi Minh City, the writer received 150 surveys returned and may be used for the analysis Survey results showed that very few businesses have used management accounting Results also showed that the rate of the management accounting using in medium enterprises is higher in small enterprises The survey shows that the management accounting role is very important, but the level of management accounting applying is very low at small and medium enterprises in HCM City in recent years Based on previous studies, the writer mentioned factors will affect the level of management accounting using in the enterprise, building models with assumptions related research issues To implement the project, the author will collect data through questionnaires and included in the model to be analyzed, tested the hypothesis 4.2.3.1 Tổ chức phân loại chi phí thiết kế tài khoản cho chi phí Theo sở lý thuyết trình bày chương 2, chất ban đầu KTQT kế tốn chi phí việc DNVVN cần tổ chức thật tốt việc ghi nhận chi phí, sử dụng kỹ thuật chi phí KTQT để nhận dạng phân loại chi phí phát sinh dùng cho mục đích quản trị Việc phân loại chi phí sản xuất DNVVN hệ thống KTTCđơn theo KTTCnên chưa thoả mãn nhu cầu thông tin KTQT Hệ thống tài khoản kế tốn có phân chi tiết chưa phù hợp với việc phân tích chi phí theochi phí khả biến chi phí bất biến để từđó có báo cáo lợi nhuận theo số dư đảm phí nhằm phân tích mối quan hệ C-V-P Phân tích giúp xác định điểm hồ vốn, số dư đảm phí, ROI, RI Để thực việc theo mơ hình kết hợp KTTC KTQT việc xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết cho khoản mục chi phí điều quan trọng Mục tiêu phải xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết dựa sở hệ thống tài khoản kế tốn Bộ Tài Chính ban hành nhằm phục vụ cơng tác theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh lập báo cáo KTQT Để hệ thống hóa cung cấp thơng tin kế tốn cho việc lập báo cáo KTQT theo yêu cầu quản lý, doanh nghiệp cần lựa chọn, thiết kế hệ thống tài khoản chi tiết sau cấp dành cho KTQT KTTC sử dụng đến tài khoản cấp Điều nói lên điều quan trọng DNVVN thật muốn vận dụng KTQT KTTC buộc phải sử dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 theo QĐ 48/2006- BTC mơ hình kết hợp Việc xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp cần phải dựa vào yêu cầu quảndoanh nghiệp quản lý theo khoản mục chi phí, khoản mục giá thành cách chi tiết cụ thể theo loại sản phẩm, đơn đặt hàng thiết phải có cấp dành riêng để rõ chi phí khả biến, bất biến hay hỗn hợp Có thể thiết kế hệ thống tài khoản sau: Các tài khoản chi phí bao gồm ký tự: ký tự đầu dành cho KTTC; ký tự thứ dùng để xác định chi phí khả biến, bất biến hay hỗn hợp (nhận mã 1,2,3); kýtự thứ dùng để xác định đối tượng chịu chi phí (đối tượng cửa hàng, phận ) nhận mã từ A đến Z Ví dụ: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dùng phận sản xuất phân xưởng phân xưởng sản xuất 1, tài khoản chi tiết 62111A (với 6211 tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng hệ thống KTTC, mã chi phí khả biến A mã phân xưởng 1) Bảng 4.14: Hệ thống tài khoản chi phí Phần sử T Tà à3 i Phần hỗ trợ MM ã ã X X X 4.2.3.2 Tổ chức phân loại doanh thu thiết kế tài khoản doanh thu Doanh thu yếu tố quan trọng khơng chi phí yếu tố quan trọng phân tích C-V-P Doanh thu phân loại phải xác định xem thuộc phận Do tài khoản doanh thu ngồi kí tự đầu dùng cho KTTC kí tự thứ dùng để xác định nơi phát sinh doanh thu (nhận mã từ A đến Z) Phân loại doanh thu chi phí theo mã sản phẩm cần thiết tính doanh thu đơn vị, chi phí khả biến đơn vị tỉ lệ số dư đảm phí Nhưng số lượng sản phẩm lớn nên tách mã sản phẩm thành trường riêng phần mềm kế toán hay thiết kế Nếu phân loại doanh thu theo mã hợp đồng nên Việc phân loại doanh thu chi tiết KTQT giúp cho việc lập dự tốn tiêu thụ tốt lúc doanh thu thống theo phận lĩnh vực kinh doanh Bảng 4.15:Hệ thống tài khoản doanh thu P P h h Tà Tà M ki b X 4.2.3.3 Mơ hình kế tốn kết hợp KTTC KTQT Để tiết kiệm chi chí cho việc vận dụng KTQT DNVVN địa bàn TP.HCM việc xây dựng hệ thống thơng tin kế tốn tích hợp trên, doanh nghiệp cần phải tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kết hợp Theo mơ hình kế tốn trưởng người chịu trách nhiệm chung tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp từ việc tổ chức xây dựng máy kế toán, lưu chuyển chứng từ, vận dụng tài khoản, hệ thống báo cáo…nhằm cung thông tin cho nhà quản trị Các phận kế tốn có chức thu thập cung cấp thơng tin kế tốn vừa tổng hợp, vừa chi tiết đồng thời lập dự toán tổng hợp chi tiết theo yêu cầu quản lý KTQT khơng sử dụng chế độ kế tốn riêng, tách rời với KTTC mà sử dụng tài khoản kế toán chi tiết KTTC KTQT tổ chức thành máy thống máy kế toán KTTC sử dụng tài khoản kế toán tổng hợp KTQT sử dụng tài khoản chi tiết sử dụng thêm phương pháp khác phương pháp thống kê, phương pháp toán để hệ thống hóa xử lý thơng tin Việc ghi chép, phản ánh, xử lý truyền đạt thơng tin tính đến mục đích KTTC KTQT nhằm thỏa mãn nhu cầu thơng tin kế tốn cho đối tượng bên bên doanh nghiệp Mỗi phận kế tốn có chức thu thập, cung cấp thơng tin kế tốn vừa dạng tổng hợp, vừa dạng chi tiết theo yêu cầu quản lý Bộ phận KTQT chi phí sử dụng báo cáo phận để cung cấp thông tin cho nội doanh nghiệp, phận KTTC sử dụng hệ thống báo cáo tài để cung thơng tin cho đối tượng bên ngồi doanh nghiệp Mơ hình kết gắn kết hệ thống KTQT hệ thống KTTC tiết kiệm ñược chi phí vận hành hệ thống kế tốn cho doanh nghiệp Hình 4.1:Sơ đồ tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kết hợp Theo mơ hình công tác KTQT thực sau:  Về Chứng từ: Kế tốn chi phí giá thành sử dụng hệ thống chứng từ chung với hệ thống KTTC  VềTài khoản kế toán sổ kế tốn: Kế tốn quản trị chi phí giá thành sử dụng hệ thống sổ chi tiết mà kế tốn tài đơn vị sử dụng để cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo kế tốn quản trị chi phí giá thành  Về Báo cáo kế tốn: Theo mơ hình kết hợp hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí giá thành tổ chức lập nộp báo cáo phận dựa vào số liệu kế toán chi tiết ghi sổ chi tiết chi phí giá thành đơn vị  Về máy kế tốn: Theo mơn hình đơn vị khơng tổ chức máy kế tốn quản trị riêng mà nhân thực cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành bố trí phòng KTTC, nhân viên kế tốn phần hành chi phí giá thành thực kết hợp việc ghi sổ tổng hợp chi phí giá thành để lập báo cáo KTTC đồng thời ghi sổ chi tiết kế tốn quản trị chi phí giá thành để phục vụ cho việc lập báo cáo KTQT CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Thông qua kết nghiên cứu chương 4, tất vấn đề nghiên cứu tóm lược lại chương Từ sở lý thuyết thực trạng kiểm chứng, người viết đưa giải pháp xoay quanh vấn đề để giúp DNVVN địa bàn TP.HCM vận dụng KTQT vào doanh nghiệp dựa việc xây dựng hệ thống thơng tin tích hợp KTTC KTQT nhằm nâng cao hiệu việc quản lý mà tốn thêm nhiều chi phí 5.1 KẾT LUẬN Trong tình hình kinh tế Việt Nam DNVVN đóng vai trò quan trọng Điều trình bày rõ chương I thơng qua số liệu thống báo cáo Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Các DNVVN chiếm số lượng lớn địa bàn TP.HCM đóng góp khơng nhỏ việc thúc đẩy tăng trưởng cho kinh tế khu vực tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động Tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp giải thể chiếm số không nhỏ DNVVN Thời gian vừa qua, phủ có sách hỗ trợ cho DNVVN tài khối doanh nghiệp chưa thực tạo mạnh gặp nhiều khó khăn, thách thức môi trường kinh tế phức tạp Kết nghiên cứu cho thấy với việc vận dụng KTQT vào doanh nghiệp, DNVVN dễ dàng tháo gỡ khó khăn để tạo mạnh cho Tuy nhiên kết nghiên cứu cho thấy mức độ vận dụng KTQT DNVVN địa bàn TP.HCM năm gần mức thấp Điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan tâm, hiểu biết chủ doanh nghiệp KTQT, trình độ nhân viên kế toán đặc biệt vấn đề chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT doanh nghiệp Nghiên cứu cho việc vận dụng KTQT có vai trò quan trọng việc đảm bảo quản lý chặt chẽ doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu sản xuất cải thiện hiệu suất hoạt động Vận dụng KTQT cho phép doanh nghiệp xác định điểm mạnh, điểm yếu để cạnh tranh thị trường làm giảm khả thất bại kinh doanh Với lợi từ việc vận dụng KTQT điều quan trọng phổ biến kiến thức nâng cao nhận thức KTQT DNVVN khu vực TP.HCM để doanh nghiệp hưởng lợi từ lợi nêu Luận văn tập trung vào việc giải bốn câu hỏi nghiên cứu: 1/ KTQT giữ vai trò DNVVN địa bàn TP.HCM năm gần đây? 2/ Mức độ vận dụng KTQT DNVVN năm gần khu vực TP.HCM ? 3/ Các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT vào DNVVN địa bàn TP.HCM điều kiện nay? 4/ Phải xây dựng hệ thống thơng tin kế tốn để giúp DNVVN địa bàn TP.HCM dễ dàng vận dụng KTQT điều kiện nay? Bốn câu hỏi nghiên cứu trả lời thông qua bảng câu hỏi thu từ khảo sát gồm 200 DNVVN địa bàn TP.HCM, có 150 bảng trả lời sử dụng Các kết luận cho câu hỏi nghiên cứu sau: - Câu hỏi nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy KTQT đóng vai trò quan trọng việc quản lý DNVVN địa bàn TP.HCM Kết xác nhận DNVVN địa bàn TP.HCM, KTQT có vai trò cụ thể việc giúp đỡ DNVVN lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hiệu suất, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, hỗ trợ việc đưa định Điều làm rõ chương - Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu điều tra thực trạng mức độ vận dụng KTQT DNVVN địa bàn TP.HCM Kết cho thấy việc vận dụng KTQT DNVVN địa bàn TP.HCM có khơng đáng kể Tỷ lệ phần trăm số người hỏi thay đổi từ 14% đến 86 % doanh nghiệp nhỏ từ 37% đến 63% doanh nghiệp vừa Nhân viên kế tốn có trình độ cao đáng kể doanh nghiệp có kích thước vừa so với doanh nghiệp có kích thước nhỏ điều giải thích cho vận dụng KTQT tương đối cao doanh nghiệp có kích thước vừa - Câu hỏi nghiên cứu Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT DNVVN địa bàn TP.HCM phương pháp hồi qui logistic đa biến cho thấy biến đưa vào khảo sát: trình độ nhân viên kế tốn, quan tâm KTQT chủ doanh nghiệp, chi phí tổ chức hệ thống KTQT doanh nghiệp, áp lực cạnh tranh thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin quảndoanh nghiệpquan tâm KTQT chủ doanh nghiệp (2=11.34), trình độ chun mơn nhân viên kế tốn (1=9.5) chi phí tổ chức hệ thống KTQT (3=2.35)là có quan hệ tích cực có ý nghĩa thống với mức độ vận dụng KTQT DNVVN địa bàn TP.HCM phân tích - Câu hỏi nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu đặc điểm KTQT điểm giống khác KTTC KTQT, xây dựng hệ thống thông tin đầu vào để sử dụng tích hợp cho KTTC KTQT Dựa vào hệ thống tài khoản sẵn có KTTC thêm vào mã để phân loại thơng tin theo u cầu KTQT (Chủ yếu tài khoản chi phí tài khoản doanh thu) 5.2 MỘT SỐ CÁC KIẾN NGHỊ Nghiên cứu liên quan đến việc xây dựng hệ thống thơng tin đầu vào cho sử dụng tích hợp cho KTTC KTQT nhằm giúp DNVVN địa bàn TP.HCM dễ dàng chấp nhận, vận dụng KTQT vào doanh nghiệp Mặc dù lý thuyết thực tiễn việc vận dụng KTQT có từ lâu giới, thật nước phát triển DNVVN Nghiên cứu tìm cách cung cấp thêm chứng thông qua khảo sát việc phát triển gần KTQT DNNVV địa bàn TP.HCM phương pháp thống mô tả Đặc biệt bối cảnh đất nước phát triển phải tổ chức tái cấu kinh tế Để có kinh tế phát triển ổn định DNVVN phải phát triển ổn định Mặc dù có nhiều sách hổ trợ DNVVN từ phủ DNVVN tiếp cận không nhiều, cụ thể gói vay ưu đãi 1.000 tỷ trước nhằm hổ trợ DNVVN khơng phát huy tác dụng, hay gói vay 30.000 ngàn tỷ cho nhà xã hội chưa doanh nghiệp giải ngân Nghiên cứu đưa giải pháp xây dựng hệ thống thơng tin sử dụng tích hợp cho KTTC KTQT để giải vấn đề chi phí cho doanh nghiệp vận dụng KTQT Theo kết khảo sát, quan tâm KTQT chủ doanh nghiệp có hệ số 2=11.34, trình độ chun mơn nhân viên kế tốn có số 1=9.5 tác động việc giãm chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT có số (3=2.35 cho thấy ba nhân tố có ý nghĩa tích cực đến việc tổ chức KTQT DNVVN Từ nghiên cứu có đề xuất kiến nghị sau: 5.2.1 Về phía quan Xây dựng buổi hội thảo chuyên đề KTQT, tác dụng KTQT để DNVVN đối thoại, chia kinh nghiệm có q trình thực đưa KTQT vào doanh nghiệp với với chuyên gia Nên tổ chức thường xuyên để thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia nhằm giúp DNVVN nhận thấy tầm quan trọng việc tổ chức hệ thống KTQT doanh nghiệp Đề nghị lớp tập huấn, hội thảo nên miễn phí thu phí tượng trưng cho trà nước, bánh trái Các hiệp hội hay Chính phủ nên hỗ trợ khoản chi phí cho khố đào tạo, tập huấn.Sau mở lớp tập huấn cần thành lập ban chuyên môn nhằm giải thắc mắc doanh nghiệp vận dụng KTQT vào doanh nghiệp Hoặc thành lập tổ hay đội tư vấn, hỗ trợ để tư vấn qua điện thoại, qua email hay hình thức khác 5.2.2 Về phía doanh nghiệp Các chủ doanh nghiệp cần phải tiếp thu kiến thức KTQT nhiều nguồn khác nhau.Trong trình vận dụng KTQT nhân viên kế tốn đóng vai trò cụ thể việc phân loại cung cấp thông tin cho KTQT nên thường xuyên đào tạo bồi dưỡng liên tục KTQT nhằm thực tốt nhiêm vụ đồng thời tạo lớp kế thừa vững cho lâu dài Các DNVVN địa bàn TP.HCM cần phải sử dụng hệ thống tài khoản KTTC theo Thơng tư 200/TT-BTC để dễ dàng sử dụng mơ hình kết hợp KTTC KTQT hệ thống Dựa vào tài khoản sẵn có KTTC thêm vào mã để phân loại chi phí, doanh thu theo yêu cầu KTQT Các nhân viên kế toán cần phải nâng cao nghiệp vụ mình, học hỏi thêm nghiệp vụ kế toán đồng thời trau dồi thêm kỹ công nghệ thông tin để giúp việc quản lý thơng tin kế tốn cách hiệu nhằm hỗ trợ cho cơng việc kế tốn ngày nhanh chóng tốn chi phí Tóm lại, vai trò KTQT chứng minh rõ ràng nước phát triển Mỹ, Nhật KTQT ngày giới phát triển vượt bậc, kỹ thuật KTQT đại hình thành Trong DNVVN địa bàn TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung lại tiếp cận KTQT thấp Q trình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT yếu tố chi phí để tổ chức hệ thống KTQT riêng biệt với KTTC nguyên nhân khiến nhiều chủ doanh nghiệp không muốn vận dụng KTQT vào doanh nghiệp Vậy để thực ý đồ nghiên cứu thiết phải giải vấn đề chi phí cách so sánh để tìm điểm giống khác nhaugiữa KTTC KTQT, dựa vào xây dựng nên hệ thống thơng tin kế tốn sử dụng tích hợp KTTC KTQT nhằm tiết kiệm chi phí, giúp cho chủ doanh nghiệp dễ dàng vận dụng KTQT vào doanh nghiệp mình./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thành Kim Dung(2013), “Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp vận tải thủy nội địa Logistics địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, luận văn thạc sĩ [2] Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống [3] Lê Thị Hương (1996), “Mơ hình tổ chức kế tốn quản trị số nước giới – Bài học kinh nghiệm doanh nghiệp Việt Nam,Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn số năm 1996 [4] [5] Huỳnh Đức Lộng, Bài giảng KTQT nâng cao Võ Văn Nhị (2007), “Báo cáo tài báo cáo KTQT áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam” Nhà xuất Giao thông vận tải [6] Khoa Sư Phạm Dạy Nghề (2013), “Cơ sở lý luận dạy học tích hợp”chương phần [7] Nghị định số 56/2009/NĐ-CP (30/06/2009), “Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa”, Chính phủ Việt nam [8] Nghị số 22/NQ-CP (05/05/2010), “V/v triển khai thực Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2009 Chính phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa”, Chính phủ Việt nam Tiếng Anh [9] Dennis Caplan, “Management Accounting,Concepts and Techniques”, Oregon State UniversityP.19 [10] Dennis Caplan, “Management Accounting, Concepts and Techniques”, Oregon State University.P.27 [11] Garrison, R.H., P.E.Noreen, “Managerial Accounting”, Irwin McGraw Hill, 1999 [12] Gelinas, Sutton & Oram (1999), “Accounting Information Systems”.South-Western Pub, 1999 Book Condition: Good 4th Edition [13] Hair, J.F.J., Money, A.H., Samouel, P, and Page, M, (2007), Research Methods for Business, U.S: Wiley [14] Ismail, N.A and King, M (2007) “Factors influencing the alignment of accounting information systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms” Journal of Information Systems and Small Business, vol.1, no.1/2, pp.1-20 Các trang Web [15] http://www.tapchitaichinh.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid =9025 [16] http://hcmup.edu.vn/index.php? option=com_content&view=article& id=12962%3Aao-to-dy-hctheo-quan-im-tich-hp-chung-ta-ang- au&catid=1917%3Agdthhi-thohi-ngh&lang=fr&site=0 PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT CHO NGHIÊN CỨU Phần 1: Các thông tin công ty Công ty Anh/Chị hoạt động lãnh vực ? Trang trí nội thất [ ] Cao su nhựa [ ] Thực phẩm nước giải khát [ ] Hóa mỹ phẩm [ ] In ấn, bao bì [ ] Ngành khác [ ] Số lượng người lao động công ty ? Dưới 10 [ ] Từ 10 đến 200 [ ] Từ 201 đến 300 [ ] Trên 300 [ ] Số năm hoạt động công ty kể từ ngày thành lập đến ? Dưới năm [ ] - năm [ ] - 10 năm [ ] Trên 10 năm [ ] Doanh thu công ty năm 2013 ? Dưới tỷ [ ] Từ tỷ đến 10 tỷ [ ] Từ 10 tỷ đến 20 tỷ [ ] Trên 20 tỷ [ ] Phần 2: Thực trạng vận dụng KTQT công ty Cơng ty có hệ thống KTQT hay khơng ? Có [ ] Khơng [ ] Phần 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT cơng ty Mục A : Trình độ chun mơn nhân viên kế tốn Theo Anh/Chị việc nâng cao trình độ chun mơn nhân viên kế tốn ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp mức độ nào? Mứ Mức M ứ c đ c đ ộ M Mứ ứ c c Mục B : Sự quan tâm KTQT chủ doanh nghiệp Theo Anh/Chị tăng quan tâm đến kế toán quản trị chủ doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp mức độ nào? Mứ Mức M ứ c đ c đ ộ M Mứ ứ c c Mục C : Chi phí để tổ chức hệ thống KTQT cho doanh nghiệp Theo Anh/Chị việc giảm chi phí cho việc tổ chức hệ thống kế toán quản trị ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp mức độ ? Mứ Mức M ứ c đ c đ ộ M Mứ ứ c c Mục D : Áp lực cạnh tranh thị trường Theo Anh/Chị việc tăng áp lực cạnh tranh thị trường ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp mức độ ? Mứ Mức M ứ c đ c đ ộ M Mứ ứ c c Mục E : Ứng dụng công nghệ thông tin quảndoanh nghiệp 10 Theo Anh/Chị việc tăng mức độ ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin việc quảnảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp mức độ ? Mứ Mức M ứ c đ c đ ộ M Mứ ứ c c Anh/Chị muốn nhận bảng tóm tắt kết nghiên cứu[] Tôi cam đoan tham gia vào khảo sát Anh/Chị đảm bảobí mật, nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu ... sát nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cho doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh  Xây dựng hệ thống thơng tin tích hợp kế tốn tài với kế tốn quản trị cho doanh nghiệp vừa. .. Chuyên ngành: Kế Toán Nam Phan Rang MSHV: 1341850050 I-Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II-Nhiệm... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM ĐÀO KHÁNH TRÍ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay