Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố biên hòa

129 9 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 12:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THANH HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Tốn Mã ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THANH HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ VĂN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS HÀ VĂN DŨNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T 1P G 2P G 3T S 4T S 5T S Ch ức Ủ v Th Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Phạm Văn Dược TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thanh Hợp Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1984 Nơi sinh: Nam Định Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1541850018 I- Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA II - Nhiệm vụ nội dung:  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Biên Hòa Nội dung thực bao gồm: o Đánh giá tầm quan trọng KTQT o Đánh giá thực trạng việc vận dụng KTQT DNVVN Biên Hòa o Tìm nhân tố ảnh hưởng đo lường mức độ ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị DNVVN thành phố Biên Hòa o Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao tính khả thi việc vận dụng KTQT DNVVN III - Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/03/2017 V - Cán hướng dẫn: TS Hà Văn Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Họ tên chữ ký) Nguyễn Thanh Hợp ii LỜI CÁM ƠN Để thực luận văn trình học hỏi, tìm hiểu giúp đỡ từ Nhà trường, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp… Vì vậy, trước tiên, tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu Nhà trường tất Quý Thầy/Cô trường Đại học Cơng nghệ thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu tài liệu cần thiết để tơi có đủ điều kiện hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin gửi lời cám ơn trân thành sâu sắc đến người thầy TS Hà Văn Dũng – người trực tiếp hướng dẫn tơi cách tận tình để hoàn thành luận văn thời gian qua Sau cùng, xin gửi lời cám ơn đến bạn học, đồng nghiệp, lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai giúp đỡ, hỗ trợ tơi hồn thành khóa học luận văn thời hạn Chắc chắn rằng, luận văn tránh thiếu sót, hạn chế Do đó, tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Quý Thầy Cô bạn bè Trân trọng cảm ơn! Người thực luận văn Nguyễn Thanh Hợp TĨM TẮT Trong kinh tế thị trường mở, đón nhận đầu tư từ tất nước giới mở nhiều hội cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam, đặt thách thức khơng nhỏ Điều đòi hỏi DN Việt Nam phải chủ động quản lý, chủ động việc đưa đối sách, chiến lược kinh doanh Vậy nên, DN phải có cơng cụ quản lý thực hữu hiệu công cụ nhiều DN giới sử dụng, hệ thống kế tốn quản trị (KTQT) Hệ thống Kế tốn quản trị hữu hiệu tính linh hoạt, kịp thời thơng tin kế tốn phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ, giúp nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra định Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNNVV) Việt Nam chiếm khoảng 98% tổng số DN hoạt động nước DNNVV đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân DNNVV nơi tạo việc làm chủ yếu tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo… Tại tỉnh Đồng Nai, có 90% DNNVV Trong đó, Đồng Nai tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm phí Nam, địa phương đầu nước xây dựng phát triển khu cơng nghiệp Biên Hòa thành phố mệnh danh thành phố công nghiệp tỉnh Tuy nhiên, qua điều tra khảo sát thực tế, cách gửi bảng câu hỏi khảo sát tới 150 DNVVN địa bàn thành phố Biên Hòa kết thu 111 phiếu khảo sát hợp lệ, đủ điều kiện đưa vào nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy thực trạng việc vận dụng KTQT DNNVV thành phố Biên Hòa chưa trọng, tỷ lệ DN vận dụng KTQT thấp Ngồi ra, tác giả xác định bốn yếu tố tác động đến việc vận dụng KTQT theo mức độ từ cao xuống thấp, gồm: Nhận thức am hiểu KTQT nhà quản lý DN; Trình độ chuyên mơn nhân viên kế tốn; Chi phí DN cam kết cho tổ chức hệ thống KTQT DN; Mức độ cạnh tranh thị trường Từ kết có được, tác giả đưa kết luận kiến nghị với quan ban ngành Chính phủ địa phương tỉnh Đồng Nai; kiến nghị quan, trung tâm xúc tiến hỗ trợ DNNVV; kiến nghị thân DNNVV Để DNNVV thành phố Biên Hòa nâng cao tính khả thi việc vận dụng KTQT DN mình, giúp DNNVV hoàn thiện nâng cao lực quản lý để cạnh tranh với DN lớn xu hội nhập quốc tế ABSTRACT In the open market economy, welcomed the investment from all countries in the world has opened up many opportunities for businesses in Vietnam, but also poses the challenge is not small This requires Vietnamese enterprises to be proactive in the management and proactive in making those policies, business strategies Therefore, the Vietnamese enterprises must have a management tool and a really effective tools are a lot of businesses around the world already use, that is management accounting system Management accounting system effectively by flexibility, timeliness of accounting information serves internal governance requirements, helps managers plan, organize, test and make decisions Small and medium enterprises in Vietnam accounted for about 98% of all firms active in the country And small and medium enterprises played a very important role in the national economy Small and medium enterprises where jobs are mainly created and incomes for workers, to help mobilize resources for investment in social development, poverty reduction In Dong Nai province, more than 90% of the small and medium enterprises Meanwhile, Dong Nai province is located in the southern key economic region, is leading the local in the country about the construction and development of industrial zones, Bien Hoa, the city is known as the industrial city of Dong Nai However, through the actual survey, by sending a questionnaire survey to the list 150 small and medium enterprises of Bien Hoa city and the result of the vote valid survey 111, eligible to take on research Research results showed the use of management accounting in the small and medium enterprises in the city have not been focused, the percentage of enterprises to apply management accounting is still very low In addition, the author also identified four factors that impact the use of management accounting under the level of parity, including: awareness and understanding of the management accounting business management; Qualification of Accountants; The cost of the business commitment to the Organization of management accounting system in enterprises; The level of competition of the market From the results obtained, the author maked conclusions and recommendations to government agencies and local government; recommendations for agencies supporting promotion centers for small and medium enterprises and for the small and medium enterprises in the city of Bien Hoa to enhance the feasibility of applying management accounting in your business, helping small and medium enterprises completed and improving the management capacity to compete with larger businesses in the international integration trend Phụ lục – Phân tích nhân tố EFA Bảng 4.1 Total Variance Explained In Extraction Rotation iti Sums of Sums of Co T % Cu T % Cu T % Cu mpo ot of mul ot of mul ot of mul 33 33 33 33 15 15 71 71 71 71 70 70 2 11 45 11 45 14 30 98 69 77 47 55 55 12 43 12 80 28 62 62 12 55 84 84 59 87 5 68 68 12 68 31 44 31 73 18 77 37 81 84 87 04 89 1 91 93 3 94 95 3 97 98 7 99 1 10 1648 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng 4.2 Rotated Component Matrix Nha qua Nha qua Nha qua n tri Nha qua n tri Cac doa Linh vuc Sp/ DV Nhu ng Nhu ng Nha C o n vien Nha n Nha n Ke toan tha Co nhie Co nhie u Co nhie u tai Tao dieu Doa nh nghi Doa nh nghi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations a Phụ lục – Danh sách chuyên gia tham gia vấn S H C T Ọ H L T Tr ê ổ N G Tr gu iả Tr K C ần ế ôn 4L G C ê Đ ôn N G C gu Đ ôn Phụ lục – Danh mục công ty tham gia khảo sát S T Đ T Ê Ố T N CD I S N ô Vố n g 8, 2C N ô V6 n g 3C ô N 1/ n V g 4, ty 4D kT 44 N N /1 V T K P 5N C ô n g ty 6C ô n gC ô n g ty 8C ô n gC ô n g ty N1 V B k /2 S N Vố L Nô V k 1S Nố V 34 ,1 N0 V kE 1C 0ô n gC 1ô n g ty 1C 2ô n gC S Nố V4 15, P h ó gi K ế to / 3, 5 / 14 P 4/ n h E, g ó tổ 1C G 4ô iB n á/ g 1C S 5ô Nố n V g ty C k 1S N 6ô Vố n gC S N ô Vố n K 1C S N 8ô Vố n 1 gC S N 9ô ố V n 1/ g 2, 2C S 0ô Nố n V g ty k6 2C 1ô n g ty 2C 2ô n gC 3ô n gC ô n 2C 5ô n g 2D 6N T 2N C ô n gC 8ô n g T Ct 9y C 3P Ct 0y T N Ct 1y T N S P ố h ó gi 0S N Vố A N V3 5, N V7 A 15 N 4, V ấp 2, S N Vố n N g, V T k hD N ài V , kT L Nô V 11 2, N V2 N V0 A 3C 2ô n g T Ct 3y T N H 3C t y C Ct 5y T 3N Ct 6y T 3N Ct 7y T 3N Ct 8y C ổC 9ô n gT r u n g 4C ô n g N2 V kC B N iê V n kH Nn V g kA L N Vô S Nố V 20 ,9 N V5 P 24 N 4V 24 610 N 5V 10 720 Đ Nư V ờn g k2 A S ố N 60 V /1, K k 4C h i n 4C 3ô n g ty 4D 4N T N H 4C 5ô n gC 6ô n g ty 4C 7ô n gC ô N V P k NE V , kK L Nầ V u k 3, Đ Nư V ờn gS ố N 24 V , đư kS Nố V 1/ 4ờ n Nn V g g 4D 9N T 5N C kT T Nổ V7 _ư 0ô n g ty C P 5C 1ô K ế n to g án A Ng V T hà n h Vi 5D 2N T 5N C 3ô n g ty 5C 4ơ n g T 5C ên H , Đ S Nố V 14 ,ờ Nn V g kA B N ìn V h, kT S nC 9ô n gC ố 79 N /5, V tổ 5, kK ếP 17 N /2, VK P L Nô V 23 10 N K V C N k 36 N /1 VK NP 12 0ô V6 n g T Y 5C 6ô n gC 7ô n g 5C h i H àn 6C 1ô n gC 2ô n gC 3ô n gC 4ô n g 6C 5ô n g 6C ô n g T 6C 7ô n g T Ct 8y T N 6C 9ô n g T 7C 0ô n g 7C 1ô Bi S N Vố 18 N V4 đ C N 37 V 4/ 8, A N V1 1/ N4 VT ổ S ố N 42 V 4/ 28 k, X Nn V g kT L Nô V 71 72 S ố N 16 V 30 /2 k 54 N /1, VK P NS Vố L ập 7C 2ô n gC 3ô n g ty 7C ô n 7C ô n g 7C 6ô n gC ô n g t 7C 8ô n gC 9ô n gC ô n g 8C ô n H óa 8/ N V1 0L Nô V C k 14 N V0 K T Nầ V n k gD N6 VB S/1 ố N V1 0, k đ N V 7, K 92 N /1 VB K5 N /4 V C kK K N VP 2, 8C 2ô n g ty 8C 3ô n g ty 8C 4ô n g ty 8C 5ô n g ty 8C 6ô n gC ô n gC ô N7 V 1, kK L Nô V s k ốS Nố V k 4, S Nố V k 1, S Nố V 97 /5, S Nố V k 6ấ n Np V T g 8C 9ô n gC k âK NC VN L i Nn V g nC 1ô kGT S iố h G iớ i V Ct 2y T 9N C hi N há n 9C 4ô n g 9D 5N T N D 9C 6ô n gC 7ô n g ty 9C 8ô n g ty 9C 9ô n gC ô n g T C ô Bi ên H òa B N V 8, K K C N N V Bi ên kS Nố V 38 , C N2 V 4/ k 1, 55 N B/ V 10 ,ờ Nn V g kT n N g, V T k h22 N7 VH F, B N ìn V h, k NT S Vố C ô n g C ô n gC ô n K P 1, P S Gố i 31 á3/ K Nh V u g C h i kC nC ô n g ty C ô n kL B g C ô n kT S g T C ô n gC ô n gC hi Nn V g N ìn V h, kT B N ìn V h, ố N 32 V 9/ 20 k, tổ S ố N 14 V 8, tổ kT N ần Vg N 1, g V P hầ C ô n g , Đ Nn V g kA ... ngành: Kế Toán MSHV: 1541850018 I- Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA II - Nhiệm vụ nội dung:  Xác định nhân. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THANH HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA... thành phố Biên Hòa quan trọng cần thiết Đề tài tác giả hướng tới nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Biên Hòa để làm luận văn tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố biên hòa , Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố biên hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay