CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ôn THI TIẾNG ANH cấp độ b2

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 11:38

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ƠN THI TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B2 Thơng tin chung Số tín chỉ: 8TC, 120 tiết Điều kiện tiên quyết: Học viên có chứng cấp độ B1 theo tiêu chuẩn Châu Âu Đào tạo trình độ: B2 theo tiêu chuẩn châu Âu Đối tượng: Học viên cao học nghiên cứu sinh Đơn vị quản lý: Khoa Ngoại Ngữ Phân bổ thời gian: - Thực hành lớp: 120 tiết - Tự nghiên cứu: 360 tiết Mơ tả tóm tắt chương trình 2.1 Kỹ nghe chương trình gồm 30 tiết tập trung vào phát triển cho người học kỹ sau: 1.Nghe hiểu ý chính, chi tiết, mục đích, thái độ của người nói mức độ nghi thức, phong cách của người nói bối cảnh sử dụng ngơn ngữ đòi hỏi người nghe có trình độ trung bình, bao gờm cuộc thảo luận có tính chun ngành thuộc chun mơn của người sử dụng ngôn ngữ 2.Nghe hiểu hội thoại nghi thức phi nghi thức, thuộc chủ đề quen thuộc, một số phát ngôn môi trường công việc hoặc kỹ thuật mà am hiểu 3.Nghe hiểu đoạn hội thoại, lời nói dài, có ý tưởng trừu tượng hoặc cách lập luận phức tạp thuộc chủ đề quen thuộc 4.Nghe hiểu ý của một giảng, nói chuyện chun đề hoặc báo cáo cũng như kiểu trình bày thuộc học thuật, chuyên môn 5.Nghe hiểu chi tiết câu chuyện thuộc lĩnh vực/ chủ đề nhiều người quan tâm 6.Nghe hiểu thị/ hướng dẫn rõ ràng, mạch lạc liên quan đến công việc hàng ngày, trực diện hoặc qua điện thoại 2.2 Kỹ nói chương trình gồm 30 tiết tập trung vào phát triển cho người học kỹ sau: 1.Giao tiếp tình hàng ngày tình công việc quen thuộc 2.Kỹ tham gia hội thoại 3.Kỹ trình bày khái quát hoặc cụ thể chủ đề quen thuộc, đề tài mang tính học thuật hoặc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn Độ dài trình bày khoảng đến 12 phút 4.Miêu tả, nêu ý kiến giải thích; tổng hợp ý kiến phức tạp khác nhau, nêu giả thuyết, lập luận một cách hệ thống, nhấn mạnh điểm quan trọng một cách phù hợp 5.Hiểu sử dụng ngôn ngữ phù hợp tình trang trọng/ nghi lễ (formal) giao tiếp xã hội 6.Sử dụng cấu trúc câu vốn từ vựng cụ thể, trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ 7.Giao tiếp qua điện thoại số chủ đề quen thuộc 2.3 Kỹ đọc chương trình gồm 30 tiết tập trung vào phát triển cho người học kỹ sau: 1.Đọc hiểu ý chính, cụm từ chi tiết quan trọng một đọc dài một đến hai trang một chủ đề quen thuộc, ngữ cảnh cụ thể, dễ đốn 2.Đọc tìm kiếm hoặc so sánh/đối chiếu một số thông tin cụ thể nằm rải rác phần của đọc (thời khóa biểu, lịch trình hành trình du lịch, danh bạ điện thoại, sách hướng dẫn nấu ăn ) 3.Đọc hiểu văn dưới dạng báo, tạp chí văn xi giải trí dạng dễ hiểu, phổ biến cũng như tài liệu liên quan đến lĩnh vực chun mơn của thân có tính chất học thuật kinh doanh 4.Điều chỉnh phương thức tốc độ đọc phù hợp với dạng đọc khác tùy theo mục đích đọc cụ thể 5.Hiểu cách sử dụng thành ngữ tham khảo yếu tố văn hóa 6.Đọc suy luận ở mức độ trung bình để phát hiện quan điểm của tác giả mục đích, chức năng của đọc 2.4 Kỹ viết chương trình gồm 30 tiết tập trung vào phát triển cho người học kỹ sau: 1.Liên kết câu đoạn văn (ba hoặc bốn đoạn) để hình thành đoạn viết thể hiện rõ ý chi tiết minh chứng Văn phong nội dung phù hợp với người tiếp nhận thông tin 2.Ghi chép tóm tắt thơng tin từ văn bản, giảng, thuyết trình hoặc báo cáo chun đề 3.Viết thư tín cơng việc thông thường hàng ngày (thư xin giải đáp, thư kèm đơn xin việc) lời nhắn có tính chất riêng tư hoặc trang trọng 4.Viết dẫn đơn giản dựa vào giao tiếp lời nói rõ ràng hoặc một viết mơ tả quy trình đơn giản có độ dài vừa phải 5.Điền mẫu tờ khai phức tạp 6.Lấy thơng tin chi tiết thích hợp từ văn dài một trang viết dàn ý hoặc tóm tắt dài một trang 7.Viết luận từ đơn giản đến phức tạp chủ đề thông thường hoặc trừu tượng Tổng hợp, đánh giá thông tin lập luận từ nhiều nguồn trình bày dưới dạng văn viết phù hợp Chủ đề chuẩn đầu chương trình 3.1 Kỹ Nghe (30 tiết) Số tiết Chủ đề Short Conversations Ghi 1 Diagnostic Test Part - Short conversations: entertainment Complete test Ready for FCE U4 Part - Short conversations: travelling Ready for FCE U8 Part - Short conversations: abilities Ready for FCE U13 Chuẩn đầu Theo hướng dẫn quy định cho cấp độ B2 1 Progress Test Part - Short conversations: life styles Part - Short conversations: news Short conversations Ready for FCE U1 Ready for FCE U3 Part - Short conversations: relationships Ready for FCE U6 Part - Short conversations: health Ready for FCE U12 Long Conversations/Talks Progress Test Part 2: Long conversations/talks: sports Part 2: Long conversations/talks: money Part 2: Long conversations/talks: fact or fiction Part 2: Long conversations/Talks Progress Test 1 Part 2: Long conversations/talks: pets Part 2: Long conversations/Talks 1 1 Short conversations Ready for FCE U2 Ready for FCE U7 Ready for FCE U9 Practices from other sources Long conversations/talks Ready for FCE U14 Practices from other sources Sentence Completion Part 3: Sentence completion Long Conversations/talks Music Part 3: Long conversations/Talks Progress Test Part 3: Sentence completion Long Conversations/talks: Shopping Part 3: Sentence completion Long Conversations/talks: Safety Ready for FCE U10 Ready for FCE U11 Part 3: Sentence completion Long Conversations/talks: disasters Part 3: Long conversations/Talks: Diseases Progress Test Practice Tests Practice Test - Part 1 Practice Test – Part 1 Ready for FCE U2 Practices from other sources Talks + Long conversations Ready for FCE U7 Ready for FCE U13 Talks + Long Conversations Ready for FCEReview Unit Ready for FCEReview Unit Practice Test – Part 1 Complete Practice Test Post Test 3.2 Kỹ Nói (30 tiết) Số tiết Chủ đề Introductions and Greetings Relative relationships Value for money 3 3 3 Health and Leisure New challenges Progress Test Time travel Language and Learning Aesthetics and Beauty Conflict and Resolution Post Test Ready for FCEReview Unit Other sources Complete test Ghi Speaking Strategies for the IELTS Test Chuẩn đầu Theo hướng dẫn quy định cho cấp độ B2 Ready for FCE: Unit Mosaic 1: Chapter Ready for FCE: Unit Mosaic 1: Chapter Mosaic 1: Chapter Mosaic 1: Chapter Ready for FCE: Unit Mosaic 2: Chapter Mosaic 2: Chapter Mosaic 2: Chapter 10 3.3 Kỹ Đọc (30 tiết) Số Tiết Chủ đề Multiple Choice Questions Multiple choice questions Dealing with unknown vocabulary Gapped paragraphs; Matching missing sentences to paragraphs Multiple choice questions Locating information in a text Multiple choice questions Locating information in a text Multiple choice questions Finding specific information in a text Progress Test Multiple Matching Multiple matching; Saving time when looking for specific information in a text Multiple matching; Looking for paraphrases 3 3 3 Ghi Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Chuẩn đầu Theo hướng dẫn quy định cho cấp độ B2 Gapped paragraphs Gapped paragraphs; Finding the right sentence to fit the gaps Gapped paragraphs; Missing sentences Post Test 3 3.4 Kỹ Viết (30 tiết) Số tiết Chủ đề Correspondences 3 Letters: asking for information, giving information Letters: an application Emails Quiz: Letters and Emails Paragraphs Summarizing Note-taking Form-filling Paragraph writing 3 3 Essays Essay organization: Part - Overview of essay organization - Introductory paragraph Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Ghi Ready for FCE U2, U11, U12 Ready for FCE U5, U13 Ready for FCE U7, U13 Other sources - Academic Writing-A handbook for International Students 1.9 - Other sources - Academic Writing-A handbook for International Students 1.7 - Other sources - Academic Writing-A handbook for International Students 1.10 - Other sources - Academic Writing-A handbook for International Students 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 - Other sources - Introduction to Academic Writing: Unit - Other sources Chuẩn đầu Theo hướng dẫn quy định cho cấp độ B2 - 2 (theory and practice) Body paragraph (theory and practice) Concluding paragraph (theory and practice) Transitions between paragraphs Essay organization: (continued) - Part 2: Outlining an essay - Part 3: Grammar and Mechanics - Part 4: The writing process Practice: Giving your opinions on ONE of the following statements: - The mobile phone has made a positive contribution to our life today - Travel broadens the mind and widens our horizons Practice: Giving your opinions on ONE of the following statements: - Nothing can be done to save the environment - Most of what is shown on TV is not worth watching - Introduction to Academic Writing: Unit - Other sources Ready for FCE: U3 Ready for FCE: U8 Ready for FCE: U11 Ready for FCE: U14 Phân bổ thời gian chi tiết Theo mô tả ở mục Yêu cầu học viên đảm bảo tiết tự học nghiên cứu tương ứng cho tiết học lớp Tài liệu TT Tên tác giả Roy Noris Alex Tilbury, Leslie Ann Hendra, & Sarah Ackroyd Astonia Clare & Jj Wilson Georgie Graham, Ready for FCE English Unlimited Năm Nhà xuất xuất 2008 McMillan 2010 Cambridge Total English 2007 Tên tài liệu Mastering Use of 2008 Địa khai thác tài liệu Fahasa Fahasa Pearson & Fahasa Longman Burlington Fahasa & Anna Johnson English – Revised B2 Exams Edition Ann Hogue & Intro to Academic 2006 Alice Oshima Writings Stephen Bailey Academic Writing: a 2011 Handbook for International Students Alan Boyd & Activate B2 2010 Mary Stephens Books Pearson & Fahasa Longman Routledge Fahasa Pearson & Fahasa Longman Và tài liệu khác tương đương trình độ Intermediate, tests mẫu giảng viên/học viên tìm đề nghị đưa vào sử dụng q trình học TRƯỞNG KHOA Nhóm biên soạn T.S Nguyễn Thị Ngân (trưởng nhóm) Th.S Võ Nguyễn Hồng Lam Th.S Nguyễn Hoàng Hồ ... đề thông thường hoặc trừu tượng Tổng hợp, đánh giá thông tin lập luận từ nhiều ng̀n trình bày dưới dạng văn viết phù hợp Chủ đề chuẩn đầu chương trình 3.1 Kỹ Nghe (30 tiết) Số tiết Chủ... Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Chuẩn đầu Theo hướng dẫn quy định cho cấp độ B2 Gapped paragraphs Gapped paragraphs; Finding... Matching Multiple matching; Saving time when looking for specific information in a text Multiple matching; Looking for paraphrases 3 3 3 Ghi Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit Activate! B2 Unit
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ôn THI TIẾNG ANH cấp độ b2, CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ôn THI TIẾNG ANH cấp độ b2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay