Đại hội chi đoàn giáo viên mẫu

18 12 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:54

I HI Liên chi đoàn CNTT NHIM K 2011-2013 Bc Ninh, Ngày 20 tháng 03 năm 2011 ĐOÀN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Nam Trần Thanh Nhàn Mai Đức Thọ Ban th ký Lê Hoàn Ngọc Bùi Đăng Hải ĐẠI BIỂU TẶNG HOA ĐẠI HỘI Đ/c: Trần Duy Nhất Bí thư chi CNTT, trưởng khoa CNTT ĐẠI BIỂU TẶNG HOA ĐẠI HỘI Đ/c: Hoàng Thị Hòa - Phó khoa CNTP&HH, - tổ trưởng tổ cơng đoàn ĐẠI BIỂU TẶNG HOA ĐẠI HỘI Đ/c: Nguyễn Văn Hùng   Phó BT đồn trường Phó Khoa CNTT BÁO CÁO Tổng kết cơng tác đồn phong trào niên nhiệm kỳ 2009-2011 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2013 Đồn viên niên với cơng tác giữ gìn mơi trường xanh - - đẹp R H Ọ È N C L T U Ậ Y P Ệ KẾT QUẢ BẦU CỬ Ban chấp hành LCĐ CNTT mắt đại hội Biểu thông qua tiêu nhiệm kỳ 2011-2013 Biểu thông qua tiêu nhiệm kỳ 2011-2013 BẾ MẠC I HI Liên chi đoàn CNTT NHIM K 2011-2013 Chớ Linh, Ngày 20 tháng 03 năm 2011 ... ĐOÀN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Nam Trần Thanh Nhàn Mai Đức Thọ Ban th ký Lê Hoàn Ngọc Bùi Đăng Hải ĐẠI BIỂU TẶNG HOA ĐẠI HỘI Đ/c: Trần Duy Nhất Bí thư chi CNTT, trưởng khoa CNTT ĐẠI BIỂU TẶNG HOA ĐẠI... thư chi CNTT, trưởng khoa CNTT ĐẠI BIỂU TẶNG HOA ĐẠI HỘI Đ/c: Hồng Thị Hòa - Phó khoa CNTP&HH, - tổ trưởng tổ cơng đồn ĐẠI BIỂU TẶNG HOA ĐẠI HỘI Đ/c: Nguyễn Văn Hùng   Phó BT đồn trường Phó Khoa... nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2013 Đoàn viên niên với cơng tác giữ gìn mơi trường xanh - - đẹp R H Ọ È N C L T U Ậ Y P Ệ KẾT QUẢ BẦU CỬ Ban chấp hành LCĐ CNTT mắt đại hội Biểu thông qua tiêu nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại hội chi đoàn giáo viên mẫu, Đại hội chi đoàn giáo viên mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay