Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố hồ chí minh

111 13 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:51

BÔ GIAO DUC VA ĐAO TAO TRƯƠNG ĐẠI HOC CÔNG NGHÊ TP.HCM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CỦA CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP Hờ Chi Minh thang năm 2017 BÔ GIÁO DUC VA ĐAO TAO TRƯƠNG ĐẠI HOC CÔNG NGHÊ TP.HCM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TỐN CỦA CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN PHƯỚC TP Hồ Chi Minh thang năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hô Chi Minh, tháng năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN LUẬN VĂN Nguyễn Thị Phương Thảo ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Phước tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hô Chi Minh, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo TÓM TẮT Hiện Việt Nam, hoạt động kiểm tốn nhìn chung đổi mới, nhiên mang tính kinh nghiệm chưa đảm bảo tính thống Do vậy, chất lượng dịch vụ kiểm tốn nhiều hạn chế, độ tin cậy khơng cao Chất lượng dịch vụ kiểm tốn nhà khoa học quan tâm nghiên cứu đề cập giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học, viết đăng tạp chí,…nhưng đến số lượng khiêm tốn nhiều điểm khác biệt Trước tình hình đó, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến CLKT đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến CLKT để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao CLKT cần thiết, đặc biệt TP Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế Việt Nam, nơi tập trung nhiều công ty sử dụng cung cấp dịch vụ kiểm tốn việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởngđến chất lượng dịch vụ lại cấp thiết Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo lựa chọn nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh gồm 05 nhân tố: (1) Quy mơ cơng ty, (2) Giá phí kiểm toán, (3) Kiểm soát chất lượng từ bên trong, (4) Năng lực chuyên môn, (5) Đạo đức nghề nghiệp Trong nhân tố nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh quy mơ công ty (β= 0,352), tiếp đến nhân tố giá phí kiểm tốn (β=0,312), kiểm sốt chất lượng từ bên (β=0,272), lực chuyên môn (β=0,264), cuối đạo đức nghề nghiệp (β = 0,214) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí ABSTRACT At present, in Vietnam, auditing activities have generally been reformed, but they are still experimental and not consistent As a result, the quality of auditing services is still limited and reliability is not high The quality of auditing services has also been studied by scientists and mentioned in scientific curricula, research topics, magazine articles, etc., but the numbers are still relatively modest and There are many differences Prior to that situation, the study of factors affecting quality audit and assessing the impact of these factors on quality audit to develop solutions to improve quality audit is very necessary, especially In TP Ho Chi Minh - the economic center of Vietnam, where many companies use and provides audit services, the study of the factors affecting the quality of this service is more urgent Synthesizing the theories, inheriting the results from the previous studies directly and indirectly related to the topic, the author initially formed the scale of selection factors affect the quality of service Auditing of small and medium independent auditing firms in Ho Chi Minh City consists of factors: (1) firm size, (2) auditing fee, (3) internal quality control, (4) professional competence, (5) professional ethics Among these five factors, the most significant influence on the quality of auditing services of small and medium independent auditing firms in Ho Chi Minh City was the firm size (β = 0.352), followed by The cost factor (β = 0,312), intrinsic quality control (β = 0.272), professional competence (β = 0.264), and finally professional ethics (β = 0.214) From the above results, the author has proposed some solutions that have direct impact on the factors affecting the quality of auditing services of small and medium independent audit firms in Ho Chi Minh City MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ii ƠN TÓM TẮT .iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Đề tài nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG I 11 CHƯƠNG 12 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT Tổng quan dịch vụ kiểm toán 12 2.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ đặc điểm dịch vụ 12 2.1.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ 12 2.1.1.2 Đặc điểm chất lượng dịch vụ 14 2.1.1.3 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 16 2.1.2 Chất lượng dịch vụ kiểm toán 17 2.1.3 Phân loại kiểmtoán 18 2.1.4 Đặc điểm kiểm toán 21 2.2 Kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán 22 2.2.1 toán Trách nhiệm đơn vị việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm 22 2.2.2 Nội dung kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán 24 2.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng kiểm toán 25 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ kiểm toán 28 2.3.1 Quy mô DNKT 28 2.3.2 Giá phí kiểm tốn 29 2.3.3 Kiểm soát chất lượng từ bên 30 2.3.4 Đạo đức nghề nghiệp 31 2.3.5 Năng lực chuyên môn 33 2.4 Mơ hình nghiên cứu 35 2.5 Lý thuyết 36 2.5.1 Lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 36 2.5.1.1 2.5.2 Lý thuyết hành vi dự định (TPB) 37 2.5.2.1 CHƯƠNG 3.1 Nội dung lý thuyết 36 Nội dung lý thuyết 37 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 Thiết kế nghiên cứu 39 3.1.1 Nguồn liệu 39 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 39 3.1.3 Quy trình nghiên cứu 39 3.2 Nghiên cứu sơ 42 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 42 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính điều chỉnh thang đo 42 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 42 3.3 Nghiên cứu thức 46 3.3.1 Mẫu phương pháp chọn mẫu 46 3.3.2 Thu thập liệu 46 3.3.3 Xử lý phân tích liệu 46 3.3.3.1 Phân tích mơ tả 46 3.3.3.2 Kiểm định đánh giá thang đo 46 3.3.3.3 Phân tích hồi quy bội 48 3.3.3.4 Xây dựng giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 vii 4.1 Thực trạng chất lượng dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp kiểm toán nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 51 4.2 Phân tích đánh giá độ tin cậy thang đo: 53 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's alpha: 54 4.2.1.1 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Giá phí kiểm tốn” 54 4.2.1.2 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Kiểm soát chất lượng từ bên trong” 55 4.2.1.3 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Đạo đức nghề nghiệp” 56 4.2.1.4 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Năng lực chun mơn kiểm tốn viên” 56 4.2.1.5 Kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cho thang đo biến “Quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn” 57 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 59 4.2.2.1 Phân tích khám phá EFA cho biến độc lập 59 4.2.2.2 Phân tích khám phá EFA cho biến phụ thuộc “Chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa TP.HCM” 62 4.3 Phân tích hồi quy 63 4.3.1 4.4 Phương trình hồi quy tuyến tính 63 Kiểm định giả thiết cần thiết mơ hình phân tích hồi quy 66 4.4.1 Kiểm định giả thuyết ý nghĩa hệ số hồi quy 66 4.4.2 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 67 4.4.3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 67 4.4.4 Kiểm định tính độc lập phần dư 68 4.5 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy bội 68 4.5.1 Kiểm định giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 69 4.5.2 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN VA KIẾN NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị phía cơng ty cung cấp dịch vụ kiểm toán 73 5.2.1 Quy mô công ty 73 5.2.2 Giá phí kiểm tốn 74 5.2.3 Kiểm soát chất lượng từ bên 75 5.2.4 Năng lực chuyên môn 76 5.2.5 vii Đạo đức nghề nghiệp 78 10 Baotham, S et al., 2009 Audit Independence, Quality, and Credibility: Effects on Reputation and “Sustainable Success of CPAs in Thailand, International Journal of Business Research, Vol.9, No.1, pp.1-25 11 Barbaba,A., Richard, B., and Kurt, P., 2006 Findings on the Effects of Audit Firm Rotation on the Audit Process under Varying Strengths of Corporate Governance, Advances in Accouting, 22(6),1-27 12 Carey, P., and Simnett, R , 2006 Audit partner tenure and audit quality, The Accounting Review, 81(3),653-676 13 Commission on Auditors' Responsibilities (CAR), 1978 Report, Conclusions and Recommendations, New York:AICPA 14 DeAngelo L.E., 1981 Auditor size and audit quality", Journal of Accounting andEconomics.3:93-199 15 Deis, D.R., and G.A.Giroux., 1992 Determinants of audit quality in the public sector, The Accounting Review, 67 (3):462-479 16 Eko Suyono., 2012 Determinant Factors Affecting The Audit Quality: An Indonesian Perspective, Global review of Accounting and Finance, Vol.3, No.2, September 2012, pp.42-57 17 European Organization for Quality Control (EQC), 2012 TrainingCourses 18 Francis, J., 2004 What we know about Audit Quality, British Accounting Review, 36,345-368 19 Government Accountability Office (GAO), 2003) Public Accounting Firms: Required study on the potential effects of mandatory audit firm rotation, GAO Report No.04-216, November, Washington, D.C,Government PrintingOffice 20 Hair, J.F.Jr et al., 1998 Multivariate Data analysis, (5th Edition), Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall 21 Hammersley., 2006 Pattern Identification and Industr-Specialist Auditors, The Accounting Review, March 2006, Vol 81, No 2, pp.309-336 22 Hosseinniakani, S.M., et al , 2014 A review on Audit Quality Factors, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.4, No.2, April 2014, pp 247 -258 23 Husam Al-Khaddash et al., 2013 Factors effecting the quality of Auditing: The case of Jordanian Commercial Banks, International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.11, September2013 24 IAASB, 2011 Audit quality - An IAASB perspective, Jan2011 25 IAASB, 2014 A framework Audit Quality: Key elements that create an environment for Audit Quality, Feb2014 26 Baotham, S et al., 2009 Audit Independence, Quality, and Credibility: Effects on Reputation and “Sustainable Success of CPAs in Thailand, International Journal of Business Research, Vol.9, No.1, pp.1-25 27 Barbaba,A., Richard, B., and Kurt, P., 2006 Findings on the Effects of Audit Firm Rotation on the Audit Process under Varying Strengths of Corporate Governance, Advances in Accouting, 22(6),1-27 28 Carey, P., and Simnett, R , 2006 Audit partner tenure and audit quality, The Accounting Review, 81(3),653-676 29 Commission on Auditors' Responsibilities (CAR), 1978 Report, Conclusions and Recommendations, New York:AICPA 30 DeAngelo L.E., 1981 Auditor size and audit quality", Journal of Accounting andEconomics.3:93-199 85 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính gửi: Anh/Chị Quý đơn vị khảo sát Tôi tên Phương Thảo Hiện tại, học viên cao học chun ngành Kế tốn thuộc trường Đại học Cơng nghệ TP.HCM thực Luận văn thạc sĩ với đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm toán độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh” Xin vui lòng đánh dấu vào đáp án phù hợp theo suy nghĩ Anh/Chị vấn đề nêu Phần – Thơng tin chung Họ tên : …………………………Giới tính Nam Nữ Công ty làm việc:………………………………………… ……………………………………………………………………………… Phần - Nội dung khảo sát Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh (1) Rất khơng đồng ý - (2) Khơng đồng ý (3) Bình thường - (4) Đồng ý SCh Mức ỉ IT Gi áPhí 1kiể m tố Phí 2kiể m tố Gi 3phí dịc h Gi phí kiể m độ đồng ý 5 5 - (5) Rất đồng ý 86 Phí kiể m toá n II Ki ểm Ho ạt 6độn g soát Số 7t xét, đán KS 8CL từ Cơ 9ng ty có Hệ 1thố 0ng kiể III Đạ o 11 Ý thứ Tí nh 12 độ c lập Th 13 độ thậ IV Nă ng Nh 14 ân viê n Nh 15 ân viê n côn 5 5 5 5 5 87 Nh 16 ân viê n Nh ân 17 viê n côn Kiể m 18 tố n viê V Qu y Cơ 19 ng ty Nh 20 ữn g nỗ Do 21 an h Số 22 thu lượ VI Ch ất Kh 23 ách hàn Kh 24 ả năn g Kh ả 25 năn g cun 26 Tu ân Ch 27 i phí dịc 5 5 5 5 5 Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị dành thời gian tham gia khảo sát 88 PHỤ LỤC : KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH GPKT Reliability Statistics C r N o of 86 Item-Total Statistics C GP KT GP KT GP C r o n b 837 S S or c c re al 15 68 16 819 2765 16 2 836 693 KSCLBT Reliability Statistics C r N o of 815 Item-Total Statistics C KS CL BT KS CL BT C S S or r c c re o al 15 58 799 15 764 66 15 768 89 DDNN Reliability Statistics C r N o of 802 Item-Total Statistics C DD NN DD C r o n b 721 S S or c c re al 66 65 725 NLCM Reliability Statistics C r N o of 75 Item-Total Statistics C NL CM NL CM NL C r o n b 730 S S or c c re al 16 482 16 51 720 16 707 545 Reliability Statistics C r o N of 842 90 Item-Total Statistics C QM QM QM C S S or r c c re o al 12 60 831 12 796 68 12 CLKT Reliability Statistics C r N o of 775 Item-Total Statistics CL KT CL KT CL S S c c al 16 90 16 907 16 907 C C or r re o 52 744 740 53 740 91 KMO KMO and Bartlett's Test K 81 231 a i s 00 e Total Variance Explained Compo n ent dimensi on 0 1 Initia To tal 3 4 %C u o m 1 2 2 3 5 6 7 7 8 8 8 9 Extra ction Sum %C u To m o tal 3 11 3 5 To tal 2 Rot atio n %Cu mu o lati 1 5 2 11 92 2 5 9 2 88 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Co GP KT 81 GP KT 80 GP KT 78 77 73 75 71 72 84 72 80 72 70 79 72 77 72 GP KT GP KT KS CL BT KS CL BT KS CL BT 93 D D D D E 78 73 x t Kr M KMO and Bartlett's Test K 83 a i 10 s 00 e Total Variance Explained Co mp one I Extracti T % C T % Cu o of u o of m 52 52 52 52 4 4 12 65 63 12 77 62 11 89 59 10 100 51 Extraction Method: Principal Component Analysis di me nsi on 94 Model Summaryb Mo del A St d RR d Du Err 64 633 138 1 a Predictors: (Constant), QM, NLCM, GPKT, KSCLBT, DDNN b Dependent Variable: CLKT ANOVAb Mo Su del d M R e F S 190 01 10 195 a Predictors: (Constant), QM, NLCM, GPKT, KSCLBT, DDNN b Dependent Variable: CLKT Coefficientsa Mo del ( C o n st U St n an Collin s dar B S B t V S T t e ol I .153 00 1702 31 00 38 1002 27 00 34 1203 21 00 45 1102 26 00 04 1301 35 00 22 a Dependent Variable: CLKT 95 96 97 ... vụ kiểm tốn cơng ty kiểm toán độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh, ... Hồ Chí Minh Câu hỏi nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh? - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến chất lượng dịch vụ kiểm. .. cơng ty kiểm tốn độc lập nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh - Mục tiêu cụ thể: + Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm tốn cơng ty kiểm toán độc lập nhỏ vừa + Đo lường mức độ ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tạ thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay