Kinh tế châu phi địa lý 7

10 24 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:44

kinh tế châu phi bài 30 lớp 7. Mô tả về công nghiệp châu phi. Được hoàn thành kĩ lưỡng và đạt điểm cao khi thuyết trình. Hình ảnh sắc nét, nhân vật chuyển động, bản đồ địa lí được phân chia rõ ràng và rành mạch . Khung thay đổi phù hợp nên bài giảng rất hữu ích và được hoàn thành tỉ mỉ Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI CÔNG NGHIỆP: Em có nhận xét khống sản châu Phi ? - Khống sản phong phú cơng nghiệp chậm phát triển v Quan sát lược đồ H30.2: Kể tên khoáng sản châu Phi xác định nơi phân bố chúng? Khai thác dầu khí An-giê-ri Khai thác dầu khí Ni-giê Khai thác kim cương Công gô Khai thác than Giàn khoan dầu Nam Phi   Ố Ả Ấ   Ệ          ệ  ự  ố       ả      …    ơ  …   ậ  …  ọ ầ      -  Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI CÔNG NGHIỆP: - Nền công nghiệp chậm phát triển - Giá trị sản lượng cơng nghiệp chiếm 2% tồn giới - Khai thác khống sản để xuất có vai trò quan trọng => Nền kinh tế lạc hậu Một số nước tương đối phát triển là:CH Nam phi, Li-Bi, An-giê-ri, Ai cập Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI Nguyên nhân kìm hãm phát triển cơng nghiệp Châu Phi? Trình độ dân trí thấp Thiếu lao động chun mơn kĩ thuật Cơng nghiệp chậm phát triển Cơ sở vật chất lạc hậu Thiếu vốn nghiêm trọng ...Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI CÔNG NGHIỆP: Em có nhận xét khống sản châu Phi ? - Khống sản phong phú cơng nghiệp chậm phát triển v Quan sát lược đồ H30.2: Kể tên khoáng sản châu Phi xác định... Một số nước tương đối phát triển là:CH Nam phi, Li-Bi, An-giê-ri, Ai cập Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI Nguyên nhân kìm hãm phát triển cơng nghiệp Châu Phi? Trình độ dân trí thấp Thiếu lao động chun... Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI CÔNG NGHIỆP: - Nền công nghiệp chậm phát triển - Giá trị sản lượng cơng nghiệp chiếm 2% tồn giới - Khai thác khống sản để xuất có vai trò quan trọng => Nền kinh tế lạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế châu phi địa lý 7, Kinh tế châu phi địa lý 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay