đề kiểm tra tin học 10 45 phút

10 8 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:39

PPCT: Tiết 16 KIỂM TRA TIẾT I.MỤC TIÊU Kiến thức:  Biết khái niệm tin học, cấu trúc máy tính, chức thiết bị vào  Nắm tính chất thuật tốn, đặc điểm Ram Kỹ năng:  Biết biểu diễn số thực dạng dấu phẩy động  Biết chuyển đổi đơn vị biểu diễn thông tin  Biết chuyển từ số sang dạng mã nhị phân Xác định toán biết cách chuyển đổi thuật toán từ dạng liệt kê sang sơ đồ khối II TIẾN HÀNH Ổn định lớp Phát đề kiểm tra  TRƯỜNG THPT SỐ VĂN BÀN TỔ TOÁN - LÍ -TIN -TB MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 Môn : Tin học - PPCT: Tiết 16 Thời gian làm 45 phút Ngày soạn: 2/10/2016 Ngày dạy: 10A1: 10A3: 10A5: 10A2: 10A4: 10A6: Ma trận Nhận biết Chủ đề Tin học ngành khoa học TNKQ Thông hiểu TL TN KQ Tổng điểm/10 TL 0.25 0.25 3 0.75 1.5 0.25 2.5 0.75 0.5 0.5 0.5 Bài tốn thuật tốn Tổng TL Thơng tin liệu Giới thiệu máy tính TNKQ Vận dụng Cấp độ thấp 0.25 1.5 0.5 2.5 1.0 4.0 0.5 1.5 3.75 0.5 4.25 13 5.0 10.0 TRƯỜNG THPT SỐ VĂN BÀN TỔ TỐN - LÍ -TIN -TB ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 Môn : Tin học - PPCT: Tiết 16 Thời gian làm 45 phút Mã đề: 01 Họ tên Lớp ĐỀ BÀI Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm khách quan) Chọn phương án trả lời (mỗi câu 0,25 điểm) C©u : A C C©u : A B C D C©u : A B C D C©u : A C©u : A C C©u : A C C©u : A B C D C©u : A B Đâu tính chất thuật tốn tính chất sau : Tính hiệu Tính xác Chuyển số 78 sang dạng mã nhị phân A Tính dừng C Tính 01001110 01100000 01000110 01000110 Tin học ngành khoa học ngành Sử dụng máy tính lĩnh vực hoạt động xã hội lồi người Chế tạo máy tính Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu độc lập Nghiên cứu phương pháp lưu trữ xử lí thơng tin Cấu trúc máy tính gồm có phận B C Ta có : 1GB = 1024MB, 1024GB MB ? 10,24 B 1024 D 1024.1024 Thiết bị vừa thiết bị vào vừa thiết bị ra? Máy in B Màn hình Modem D Tai nghe Trong tin học, số thực 357,4 biểu diễn dạng nào? 0.3574x103 357.4 0,3754x103 3.574x102 Phát biểu sau RAM ? RAM nhớ Thông tin RAM bị tắt máy D C RAM nhớ đọc D RAM hệ thống nạp sẵn Phần II (Tự luận) Câu (1.0đ) Thiết bị vào gì? ? Kể tên thiết bị thiết bị vào mà em biết Câu (1.0 đ) Cho toán sau: Nhập vào số nguyên n dãy a1, a2, … an Đếm đưa hình số số âm dãy Yêu cầu: Xác định input, output toán Câu (3.0 đ) Cho thuật toán sau: Bước Nhập n dãy a1, a2,…an; Bước i ← 0, dem ← 0; Bước i ← i + 1; Bước Nếu i > N đưa đếm kết thúc; Bước Nếu ai N đưa đếm kết thúc; Bước Nếu >0thì dem ← dem + 1; Bước Quay lại bước 3; Chuyển thuật toán sang sơ đồ khối Câu (2.0đ) Trình bày chức CPU Hãy nêu phận CPU chức phận ấy? Câu (1.0 đ) Phân biệt ROM RAM? Giáo viên đề (Ký ghi rõ họ tên) Trần Thị Bích Phượng Tổ trưởng chun mơn (Ký ghi rõ họ tên) Ban CM (Ký ghi rõ họ tên) TRƯỜNG THPT SỐ VĂN BÀN TỔ TOÁN - LÍ -TIN -TB ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 Môn : Tin học - PPCT: Tiết 16 Thời gian làm 45 phút Mã đề: 01 I Phần trắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 nghiệm B A C B D C A B II Phần tự - Thiết bị vào dùng để đưa thơng tin vào máy tính luận - Ví dụ: bàn phím, chuột, máy quét, micro, webcam Câu Câu Input: số nguyên n dãy a1, a2,…an; Output: số số âm; 2,0 đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Câu Nhập n, a1, a2,…an; Bước i ← 0, dem ← 0; 0.5đ i ← 0, dem ← 0.5đ i←i+1 0.5đ Đ i> N S Câu Câu N S Câu Câu đưa đếm kết thúc S dem ← dem + >0 0.5đ 0.5đ Đ - Chức CPU: CPU thành phần quan trọng máy tính, thiết bị thực điều khiển việc thực chương trình - CPU gồm hai phận chính: điều khiển số học logic + Bộ điều khiển: hướng dẫn phận khác thực chương trình + Bộ số học logic: thực phép toán số học logic 0.25đ 0.25đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Sự khác ROM VÀ RAM ROM RAM - Khi tắt máy liệu ROM - Khi tắt máy liệu ROM bị khơng bị mất - Chương trình ROM nhà - Chương trình ROM nhà 0.25đ 0.25đ sản xuất nạp sẵn - Do nhà sản xuất thực - Chỉ đọc liệu ROM sản xuất nạp sẵn - Do người dùng thực - Có thể đọc ghi liệu 0.25đ 0.25đ ... TỐN - LÍ -TIN -TB MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 Môn : Tin học - PPCT: Tiết 16 Thời gian làm 45 phút Ngày soạn: 2 /10/ 2016 Ngày dạy: 10A1: 10A3: 10A5: 10A2: 10A4: 10A6: Ma... 13 5.0 10. 0 TRƯỜNG THPT SỐ VĂN BÀN TỔ TOÁN - LÍ -TIN -TB ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 Môn : Tin học - PPCT: Tiết 16 Thời gian làm 45 phút Mã đề: 01 Họ tên Lớp ĐỀ BÀI... 0.25đ TRƯỜNG THPT SỐ VĂN BÀN TỔ TOÁN - LÍ -TIN -TB ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 Môn : Tin học - PPCT: Tiết 16 Thời gian làm 45 phút Mã đề: 02 I Phần trắc C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra tin học 10 45 phút, đề kiểm tra tin học 10 45 phút

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay