nguyên tắc phát triển bền vững

26 12 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:26

khái niệm phát triển bền vữngcác nguyên tắc phát triển bền vuẽngví dụ về phát triển bền vữngnhững quy định của liên hợp quốc về phát triển bền vững7 nguyên tắc của Luc hens phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội môi trường với thời kỳ hiện nay của toàn xã hội Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Hanoi University of Mining and Geology Đề Tài NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Người thực hiện: Lê Thị Bích Ngọc Lê Thị Thảo Nguyên Nguyễn Trung Nguyên Nguyễn Hữu Nhân Hiểu khái niệm phát triển bền vững Mục đích Tìm hiểu nguyên tắc PTBV Các mục tiêu tiêu cụ thể PTBV Xác định nguyên tắc PTBV Khái niệm phát triển bền vững • Để trì sống thân tiếp tục phát triển nòi giống, từ thời kỳ nguyên thuỷ lịch sử nhân loại, người có hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, chế biến thành vật phẩm cần thiết cho mình, để cải thiện điều kiện thiên nhiên, tạo nên mơi trường sống thích hợp với Khái niệm phát triển bền vững • Trong xã hội công nghiệp, với phát nguồn lượng mới, vật liệu kỹ thuật sản xuất tiến nhiều, người tác động mạnh mẽ vào tài nguyên thiên nhiên môi trường, can thiệt cách trực tiếp nhiều thô bạo vào hệ thiên nhiên Khái niệm phát triển bền vững Từ năm 2004 đến 2014, diện tích rừng phòng hộ Việt Nam giảm 1,7 triệu hécta, tương đương tốc độ suy giảm trung bình 2,3%/năm (Nguồn: PanNature) Khái niệm phát triển bền vững Khái niệm phát triển bền vững  Theo khoản 4, Điều 3, Luật BVMT, phát triển bền vững định nghĩa là: “phát triển đáp ứng nhu cầu mà không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tiến xã hội bảo vệ môi trường” Nguyên tắc phát triển bền vững Đặc điểm Sử dụng cách nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không làm tổn hai hệ sinh thái môi trường Tạo nguồn vật liệu lượng Ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ phù hợp với hoàn cảnh địa phương Tăng sản lượng lương thực, thực phẩm Cấu trúc tổ chức lại nguồn sinh thái nhân văn để phong cách chất lượng sống người dân thay đổi theo hướng tích cực Nguyên tắc phát triển bền vững - Bảo vệ môi trường, cân sinh thái tự nhiên - Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên - Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kiểm sốt có hiệu ô nhiễm môi trường Xã hội BV - Tăng trưởng kinh tế cao ổn định - Tăng trưởng kinh tế phải dựa sở chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tiến - Tăng trưởng kinh tế phải dựa vào lực nội sinh chủ yếu phải làm tăng lực nội sinh Môi trường BV - Tăng trưởng kinh tế phải đôi với giải việc làm cho người lao động - Tăng trưởng kinh tế phải đơi với xóa đói giảm nghèo - Tăng trưởng kinh tế phải đảm bảo ổn định xã hội nâng cao chất lượng sống cho người dân Kinh tế BV Nguyên tắc phát triển bền vững nguyên tắc Bảo vệ sức sống tính đa dạng Trái Đất Hạn chế mức thấp việc làm suy giảm tài nguyên tái tạo không tái tạo Giữ vững khả chịu đựng Trái Đất Tôn trọng quan tâm đến sống cộng đồng Cải thiện chất lượng sống người Nguyên tắc phát triển bền vững • Tuy nhiên nguyên tắc khó áp dụng thực tế với giới đầy biến động kinh tế, trị, văn hóa  đòi hỏi cần phải thiết lập hệ thống nguyên tắc khác có tính khả thi • Luc Hens (1995) lựa chọn số nguyên tắc Tuyên bố Rio Môi trường Phát triển để xây dựng hệ thống nguyên tắc PTBV Nguyên tắc phát triển bền vững 2.1 Nguyên tắc ủy thác nhân dân • u cầu quyền phải ngăn ngừa thiệt hại môi trường xảy đâu • Cơng chúng có quyền đòi quyền với tư cách tổ chức đại diện cho họ phải có hành động ứng xử kịp thời cố môi trường Nguyên tắc phát triển bền vững Sông Thị Vải Xây dựng biệt phủ rừng phòng hộ Sóc Sơn Formosa Ngun tắc phát triển bền vững 2.2 Nguyên tắc phòng ngừa • Nguyên tắc phòng ngừa xác lập dựa trên: chi phí phòng ngừa rẻ chi phí khắc phục, tổn hại gây cho MT khơng thể khắc phục mà phòng ngừa • Ngun tắc u cầu việc lường trước rủi ro mà người thiên nhiên gây cho MT đưa phương án, giải pháp để giảm thiểu rủi ro, loại trước rủi ro Nguyên tắc phát triển bền vững 2.2 Ngun tắc phòng ngừa Ví dụ: - Trong năm 50-60 kỷ 20 phủ Brazil khai thác khu rừng mưa nhiệt đới để phát triển nhanh kinh tế; kết khu rừng bị phá hủy, tính đa dạng sinh học rừng suy giảm, thân người Indian ngun thủy sinh sống khơng phát triển mà bị tiêu diệt chứng bệnh văn minh du nhập : viêm phổi, HIV/AIDS… Nguyên tắc phát triển bền vững 2.3 Ngun tắc bình đẳng hệ • Đây nguyên tắc cốt lõi PTBV • Việc thỏa mãn nhu cầu hệ không làm hại đến hệ tương lai • Nguyên tắc phụ thuộc vào việc áp dụng tổng hợp hiệu nguyên tắc khác Nguyên tắc phát triển bền vững Sử dụng xăng sinh học E5 thay cho xăng thông thường Nguyên tắc phát triển bền vững 2.4 Nguyên tắc bình đẳng nội hệ • Con người hệ có quyền hưởng lợi ích cách bình đẳng khai thác tài nguyênNguyên tắc áp dụng để xử lý mối quan hệ nhóm người quốc gia Và sử dụng nhiều đối thoại kinh tế • Tuy nhiên phạm vi quốc gia nhạy cảm với nguồn lực kinh tế - xã hội văn hóa Nguyên tắc phát triển bền vững 2.5 Nguyên tắc phân quyền ủy quyền • Đây nguyên tắc nhằm: – kiểm soát ủy quyền hệ thống quy hoạch tầm quốc tế – cỗ vũ quyền lợi địa phương sở hữu tài nguyên, nghĩa vụ môi trường giải pháp riêng họ Nguyên tắc phát triển bền vững 2.6 Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Cơ sở xác lập + Coi mơi trường loại hàng hóa đặc biệt; + Là ưu điểm cơng vụ tài bảo vệ môi trường (BVMT) Tức người gây hậu quả, tác động xấu đến mơi trường phải trả tiền (mua quyền khai thác, sử dụng môi trường) Nguyên tắc phát triển bền vững 2.6 Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Người trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm, hiểu theo nghĩa rộng bao gồm: + Người khai tác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; + Người có hành vi xả thải vào mơi trường; + Người có hành vi khác gây tác động xấu đến môi trường (MT) Nguyên tắc phát triển bền vững 2.6 Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền Ví dụ: - Thuế môi trường: tiền trả cho hành vi gây tác động xấu đến môi trường theo  Luật Thuế bảo vệ môi trường 20 10 -Phí bảo vệ mơi trường: trả cho hành vi xả thải, gây tác động xấu cho môi trường theo Điều 148 Luật Bảo vệ môi trường 2014 - Chi phí phục hồi MT khai thác tài nguyên Nguyên tắc phát triển bền vững 2.7 Nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền • Khi sử dụng hàng hóa hay dịch vụ, người sử dụng phải trang trải đủ giá tài nguyên chi phí môi trường liên quan tới việc chế biến sử dụng tài nguyên Nguyên tắc phát triển bền vững 2.7 Nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền Ví dụ: - Thuế Tài nguyên: tiền trả cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên theo  Luật Thuế tài nguyên 2009 - Tiền trả cho việc sử dụng dịch vụ như: dịch vụ gom rác, dịch vụ quản lý chất thải nguy hại,… XÂY DỰNG XÃ HỘI BỀN VỮNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ... việc áp dụng tổng hợp hiệu nguyên tắc khác 2 Nguyên tắc phát triển bền vững Sử dụng xăng sinh học E5 thay cho xăng thông thường Nguyên tắc phát triển bền vững 2.4 Nguyên tắc bình đẳng nội hệ • Con... thời cố môi trường 2 Nguyên tắc phát triển bền vững Sông Thị Vải Xây dựng biệt phủ rừng phòng hộ Sóc Sơn Formosa Nguyên tắc phát triển bền vững 2.2 Ngun tắc phòng ngừa • Ngun tắc phòng ngừa xác... thi • Luc Hens (1995) lựa chọn số nguyên tắc Tuyên bố Rio Môi trường Phát triển để xây dựng hệ thống nguyên tắc PTBV Nguyên tắc phát triển bền vững 2.1 Nguyên tắc ủy thác nhân dân • u cầu quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyên tắc phát triển bền vững, nguyên tắc phát triển bền vững, Khái niệm phát triển bền vững

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay