đề cương ôn tập kỹ thuật và môi trường

18 14 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 10:20

đề cương ôn tập thi kết thúc học phần môn Kỹ thuật môi trường Trường Đại học Mỏ Địa chấtKhái niệm môi trường là gìmối quan hệ giữa con người và môi trườngmối quan hệ giữa gia tăng dân số và tài nguyên thiên nhiênkhái niệm phát triển bền vữngnguyên tắc phát triển bền vững Câu ĐỊnh nghĩa môi trường Theo nghĩa rộng, “Môi trường tổng hợp điều kiện bên ngồi có ảnh hưởng tới vật thể kiện Bất vật thể, kiện tồn diễn biến môi trường” Từ điển “Di sản Hoa Kỳ” định nghĩa: “Môi trường kết hợp toàn hoàn cảnh điều kiện bên ngồi có ảnh hưởng tới tồn tại, phát triển thực thể hữu “ Luật Môi trường năm 1993 nước CHXHCN Việt Nam, định nghĩa: “Môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, tồn phát triển người thiên nhiên” Câu Khái niệm tài nguyên thiên nhiên Chất nguyên khai hình thành tồn tự nhiên (nguyên liệu, lượng, khoáng sản, đất, sinh vật, khí hậu, cảnh quan ), có trái đất không gian vũ trụ… Tài nguyên khai thác sử dụng trình sản xuất-phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất đời sống tinh thần xã hội loài người… Trên trái đất, tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng Có quốc gia thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng Có vùng lãnh thổ nghèo tài nguyên thiên nhiên, chủng loại khối lượng Hầu hết nguồn tài nguyên quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, đặc biệt tài nguyên không tái tạo, hình thành qua trình lâu dài tự nhiên lịch sử phát triển… Câu Nêu quan hệ giữa dân số và tài nguyên rừng Câu trả lời có phân tích đảm bảo ý sau đây: - Dân số ngày tăng (lấy số liệu minh chứng) - Diện tích rừng ngày suy giảm (lấy số liệu minh chứng) - Dân số tăng làm tăng thêm nhu cầu chặt gỗ lấy củi, phá rừng làm rẫy, chăn thả gia súc, khai thác gỗ kinh doanh…đã làm thu hẹp tài nguyên rừng - Việc gia tăng khai thác, săn bắt sản vật quý rừng làm cho nhiều loài động thực vật quý bị cạn kiệt dần có nguy diệt vong Câu Phân loại tài nguyên tài ngun thiên nhiên khái qt thành nhóm chính: Tài nguyên tái tạo tài nguyên không tái tạo Tài nguyên tái tạo (Renewable resources): Là loại tài nguyên mà sau khai thác sử dụng, khối lượng vật chất lại tiếp tục phục hồi tái tạo dựa vào quy luật trật tự tự nhiên hình thành để tồn tại, sinh sơi Năng lượng mặt trời, nước, gió, sóng biển, tài nguyên sinh học (động, thực vật) tài nguyên tái tạo Tài nguyên không tái tạo (Non-renewable resources): Là tài ngun khơng có khả phục hồi Sau khai thác sử dụng, khối lượng vật chất tài nguyên không tái tạo bị biến đổi thành sản phẩm khác.Các loại khoáng sản, nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt, v.v…) đại diện loại tài nguyên không tái tạo Câu Nêu khái niệm phát triển - Khái niệm phát triển (gọi đầy đủ phát triển kinh tế-xã hội) xuất giáo trình kinh tế-xã hội cách không lâu, chất nội dung phát triển hình thành từ buổi đầu bình minh lịch sử lồi người -Phát triển trình hoạt động nhằm bảo đảm sinh tồn (existence) nâng cao chất lượng sống (quality of life) thông qua tăng trưởng cải vật chất đời sống tinh thần - Trong suốt chặng thời gian dài lịch sử, kỹ thuật hái lượm, săn bắt, loài người biết tận dụng tài nguyên thiên nhiên để tồn -Cùng với thời gian, nhu cầu nâng cao chất lượng sống ngày lớn, người ngày biết tận dụng triệt để tiến khoa học kỹ thuật để chinh phục khai thác thiên nhiên, nhằm hướng tới sống ngày đầy đủ vật chất tinh thần, sức khoẻ trường thọ - Như vậy, khẳng định rằng: Phát triển qui luật chung thời đại, mục tiêu trọng tâm quốc gia, trách nhiệm trị phủ - Phát triển hoạt động tự nhiên tất yếu cá nhân cộng đồng loài người Trên giới, quốc gia có chương trình phát triển kinh tế-xã hội riêng, với mục tiêu cụ thể hoá tiêu vật chất nhà ở, cơm ăn, áo mặc đời sống tinh thần giáo dục, văn hố, nghệ thuật, du lịch, giải trí v.v Câu Trình bày mối quan hệ giữa phát triển và môi trường - Môi trường tổng hợp điều kiện sống người - phát triển trình cải tạo cải thiện điều kiện - Như vậy, mơi trường phát triển có mối quan hệ chặt chẽ với - Để phát triển, bảo đảm tồn nâng cao chất lượng sống, cần phải khai thác, chế biến sử dụng tài nguyên thiên nhiên - Hậu trình khai thác tài nguyên thiên nhiên lại sản sinh lượng phế thải, chất độc hại làm tổn hại đến môi trường -Mặt khác, xu chạy đua với tăng trưởng kinh tế gây khai thác thái tài nguyên thiên nhiên; lãng phí tài ngun khơng tái tạo; sử dụng q mức tài nguyên tái tạo làm cho tài nguyên thiên nhiên ngày cạn kiệt, môi trường ngày bị nhiễm suy thối nghiêm trọng điều lại quay lại tác động tiêu cực đến sống người cộng đồng Câu Trình bày khái niệm phát triển bền vững - Phát triển bền vững (Sustainable development) hình thức phát triển nhằm cải thiện nâng cao chất lượng sống người phạm vi khả chịu đựng hệ nuôi dưỡng sống giảm tối thiểu tác động xấu đến mơi trường, bảo tồn tính đa dạng sống lâu bền trái đất - Năm 1987, Báo cáo “Tương lai chung chúng ta” Uỷ ban giới Môi trường Phát triển (World Committee of Environment and Development WCED) định nghĩa phát triển bền vững “Phát triển đáp ứng nhu cầu tại, mà không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu hệ mai sau” - Như vậy, phát triển bền vững phát triển hài hoà Khi nỗ lực đạt tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội, phải kết hợp với mục tiêu tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường Khi vấn đề bảo vệ môi trường coi số hiệu dự án phát triển thì: phát triển bảo vệ mơi trường khơng khái niệm đối lập mà hai mặt quan trọng trình phát triển Như phát triển bền vững trình phát triển có kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hoà mặt phát triển, gồm: kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường Câu Trình bày mục tiêu phát triển bền vững - Mục tiêu tổng quát phát triển bền vững đạt đầy đủ vật chất, giàu có tinh thần văn hố, bình đẳng cơng dân đồng thuận xã hội, hài hoà người tự nhiên (); phát triển phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hoà ba mặt phát triển kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ môi trường Mục tiêu phát triển bền vững kinh tế đạt tăng trưởng ổn định với cấu kinh tế hợp lý, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống nhân dân, tránh suy thối đình trệ tương lai, tránh để lại gánh nặng nợ nần cho hệ mai sau - Mục tiêu phát triển bền vững xã hội đạt kết cao việc thực tiến công xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày nâng cao, người có hội học hành, có việc làm, giảm tình trạng đói nghèo hạn chế khoảng cách giàu nghèo, giảm tệ nạn xã hội, trì phát huy tính đa dạng sắc văn hố dân tộc, khơng ngừng nâng cao trình độ văn minh đời sống vật chất tinh thần - Mục tiêu phát triển bền vững môi trường khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu tài ngun thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kiểm sốt có hiệu nhiễm môi trường, bảo vệ tốt môi trường sống; bảo vệ vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh bảo tồn đa dạng sinh học; khắc phục suy thoái cải thiện chất lượng môi trường - Mục tiêu phát triển kinhh tế phát triển ngành công, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch… biện pháp không tổn hại tới môi trường Câu Trình bày quan hệ giữa dân số và tài nguyên đất đai - Gia tăng dân số làm gia tăng nhu cầu xây dựng nhà hoạt động công cộng khác Do vậy, diện tích đất đai bị thu hẹp dần Cường độ khai thác đất canh tác ngày tăng, làm cạn kiệt chất hữu cơ, giảm chất dinh dưỡng, làm cho đất ngày bị suy thoái, hoang hố, bạc màu ước tính rằng, năm, giới có gần 70 nghìn km đất canh tác bị hoang mạc hoá gia tăng dân số Đối với nhiều vùng đất ngập nước, trình nhiễm mặn, phèn hố tác động trực tiếp gián tiếp gia tăng dân số ngày xẩy mạnh mẽ - Hiện nay, giới sống gần tỷ người bị đe doạ hoang mạc hoá 1/3 diện tích đất canh tác gia tăng dân số Suy thoái tài nguyên đất vấn đề tồn cầu Tuy vậy, tính bức xúc cao nước nghèo, phát triển - Dân số nước nghèo tăng nhanh hơn, nông nghiệp phương thức sản xuất chủ đạo, kỹ thuật canh tác lạc hậu, mà q trình chiếm dụng suy thối đất diễn mạnh mẽ Câu 10 Liệt kê một số ứng dụng viễn thám nghiên cứu tài nguyên và mơi trường Câu trả lời có phân tích đảm bảo ý sau đây: - Nghiên cứu trạng lớp phủ, sử dụng đất - Nghiên cứu biến động môi trường - Nghiên cứu tràn dầu - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên - Nghiên cứu khí tượng thủy văn - Nghiên cứu địa chất Câu 11 Nêu vai trò chức của không Câu trả lời đảm bảo ý sau đây: - Duy trì sống cho người loại động vật - Cung cấp cháy - Bảo vệ người khói tác động từ tia cực tím, tia tử ngoại - Bảo vệ trái đất cách đốt cháy thiên thạch nhỏ - Sưởi ấm trái đất nhờ hiệu ứng nhà kính - Sử dụng số ngành công nghiệp Câu 12 Trình bày các nguyên nhân làm nhiễm khơng Khơng khí bị nhiễm nguyên nhân sau: - Đốt nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt v.v…) nhà máy nhiệt điện, lò hơi, lò nung, bếp đun nấu gia đình sản sinh phát tán khơng khí lượng lớn CO2, SOX, NOX … Công nghiệp luyện kim phát thải lượng lớn SO2, CO2 bụi kim loại nặng Đặc biệt nhà máy luyện nhôm thải lượng lớn hợp chất flo có hại cho sức khoẻ người - Cơng nghiệp hoá chất coi thủ phạm sản sinh nhiều hợp chất gây nhiễm khơng khí nhất, kể số lượng mức độ độc hại Nhà máy phân đạm phát tán amôniac NO X, nhà máy phân lân phát thải hợp chất lưu huỳnh, flo Các sở lọc dầu thải lượng lớn SO hợp chất cac bua-hydro số dư lượng chất độc hại acêton, amơniac, benzen… (0 5điểm) - Sử dụng hố chất nơng nghiệp lâm nghiệp, có phân hoá học thuốc bảo vệ thực vật phun thả từ máy bay xuống đồng ruộng cánh rừng gây nhiễm nghiêm trọng bầu khơng khí diện tích rộng lớn - Giao thơng vận tải coi nguyên nhân gây ô nhiễm khơng khí Các phương tiện giao thơng giới hoạt động phát thải chất khí CO 2, CO, hợp chất cacbua hydro, aldehit, NOX, SOX… Trong trình hoạt động, máy bay coi thủ phạm gây nhiễm khơng khí nghiêm trọng Một máy bay Boeing 727 bay qua Đại Tây Dương thải 70 CO2 Khi khởi động xuất phát, máy bay thải lượng khí gây ô nhiễm tương đương với 7000 ô tô chỗ ngồi ( Câu 13 Nêu vai trò chức của tài nguyên nước Câu trả lời đảm bảo ý sau đây: - Điều hòa khí hậu - Là thành phần chiếm 2/3 lượng thể - Là dung môi - Vận chuyển chất dinh dưỡng nuôi sống thể người, động thực vật - Sư dung nông nghiêp: trông lua, rau mau, nuôi trông thuy san - Sử dụng công nghiệp: công nghiệp nhuộm thủy điện Câu 14 Trình bày nguyên nhân ô nhiễm môi trường nước Có hai loại nguyên nhân gây ô nhiễm nước: Do (1) hoạt động tự nhiên (2) hoạt động nhân tạo - ô nhiễm tự nhiên xảy theo chu kỳ Nguyên nhân trận mưa lũ lớn, bào mòn rửa trơi xác động vật thực vật thối rữa, chất mùn, chất khoáng chất hữu cơ, hợp chất sắt thành phần hoá học khác hồ vào nguồn nước ao hồ, sơng suối, vực chứa Các chất nhiễm hồ tan vào nguồn nước mặt ngấm xuống nguồn nước đất Một biến đổi tự nhiên bất lợi gây nhiễm nước q trình ngấm nước mặn vào nguồn nước ngọt, kể nước mặt nước đất - Ô nhiễm nhân tạo phức tạp nguy hiểm nhiều Có thể chia nguyên nhân ô nhiễm nhân tạo thành loại: Ô nhiễm từ khí bụi Ô nhiễm từ chất thải rắn Ô nhiễm từ chất thải lỏng - Khói, bụi, hợp chất khí độc thải từ ống khói nhà máy, phương tiện giao thông, từ bãi thải, v.v bay lơ lửng không gian, tự rơi đột nhập vào nguồn nước theo trận mưa - Các chất thải rắn từ công nghiệp sinh hoạt đổ tập trung thành bãi rác, bãi thải, tụ điểm, đựng bể chứa nguồn gây ô nhiễm nước Một số lượng lớn chất độc hại với thành phần tính chất khác từ tụ điểm chảy tràn vào nguồn nước mặt ngấm vào nguồn nước đất Tương tự vậy, đồng ruộng, dư lượng phân hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật chứa nhiều hợp chất hoá học độc hại, có thủy ngân (Hg), chì (Pb), arsen (As) chảy tràn ngấm vào dòng nước - Các chất thải lỏng nguồn gây ô nhiễm lớn phức tạp nguồn nước Nước thải chất lỏng thải sau trình sử dụng người bị thay đổi thành phần tính chất ban đầu Nước thải chia làm loại: nước thải đô thị, nước thải công nghiệp, nước thải nông nghiệp - Nước thải đô thị bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải từ sở vệ sinh Nước thải đô thị tập trung vào mạng lưới thoát nước thành phố, khu dân cư - Nước thải nơng nghiệp có thành phần giống nước thải sinh hoạt nguồn nhiễm chủ yếu nước chảy tràn từ ổ phân chuồng, hố xí, trại chăn ni, v.v… - Nước thải cơng nghiệp hình thành từ trình sản xuất nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm Thành phần nước thải công nghiệp phức tạp, phụ thuộc vào đặc tính q trình sản xuất, chế biến, cơng nghệ, nguyên liệu đầu vào lượng nước cần cho q trình cơng nghệ Nước mỏ, nước thải sau q trình tuyển quặng nước thải cơng nghiệp - Bằng nhiều đường khác nhau, thành phần ô nhiễm bao gồm chất lỏng hoà tan, chất lơ lửng, hợp chất hoá học độc hại từ chất thải xâm nhập vào nguồn nước mặt nước ngầm, làm biến đổi thành phần hoá học, sinh học tính chất vật lý nước Câu 15 Trình bày vai trò, chức của tài nguyên đất - Đất tài nguyên thiên nhiên vô giá Loài người giới sinh vật cạn sinh trưởng tồn mặt đất lòng đất - Đất địa bàn cho cơng trình xây dựng loài người nhằm vươn tới văn minh chất lượng sống cao - Đất “tư liệu sản xuất đặc biệt”, “đối tượng lao động độc đáo” cho sản xuất nông nghiệp ni sống hệ lồi người - Các hệ sinh thái cạn tồn đất Độ phì nhiêu đất tính chất độc đáo nhất, điều kiện cho hệ sinh thái khác trì phát triển Vì vậy, đất coi vật mang (Carrier) hệ sinh thái cạn Giữ gìn tài nguyên đất gián tiếp giữ gìn cân hệ sinh thái mặt đất - Là địa bàn cho trình biến đổi phân hủy phế thải - Địa bàn lọc nước cung cấp nước Câu 16 Nêu các nguyên nhân suy thoái tài nguyên đất Nguyên nhân tác nhân hóa học, sinh học, vật lý chất thải thị Ơ nhiễm tác nhân hóa học sau: - Chất thải hố học từ khu cơng nghiệp, nhà máy, xí nghiệp - Phân bón hố học - Thuốc bảo vệ thực vật - Chiến tranh hóa học Ơ nhiễm sinh học Nguyên nhân gây ô nhiễm sinh học đất chất thải từ nhà vệ sinh, bãi thải, tụ điểm rải thác đô thị, tập quán bón phân bắc tươi… nơi tồn nhiều vi sinh vật nước ta, nhiều vùng dân cư khơng có thói quen xây dựng hố xí gia đình, gia súc chăn thả phóng uế bừa bãi nguyên nhân gây ô nhiễm sinh học đất, điều kiện cho vi khuẩn, trực khuẩn kiết lị, thương hàn, tả ký sinh trùng (giun sán) trú ngụ, sinh sôi, nguyên nhân gây bệnh nguy hiểm cho người đặc biệt loại bệnh đường ruột Ở vùng nông thôn miền Bắc Việt Nam, tập quán dùng phân bắc tươi phân chuồng tươi để bón cho trồng phổ biến Số lượng phân tươi nội thành Hà Nội thải hàng năm xấp xỉ 0,5 triệu 2/3 số nơng dân khu vực ngoại thành chuyên chở bón ruộng cánh đồng rau gây vệ sinh môi trường sống ô nhiễm sinh học đất trầm trọng Ô nhiễm tác nhân vật lý Ơ nhiễm nhiệt Có nguồn tác nhân gây ô nhiễm nhiệt cho đất: Một nước thải làm mát máy từ nhà máy cơng nghiệp nhiệt điện, khí, nhà máy điện nguyên tử…Sau làm mát máy, nước thải nóng chảy thấm vào đất làm cho nhiệt độ đất tăng lên làm ảnh hưởng khu hệ sinh vật đất, làm đất bị khô cằn, chai cứng Hai nguyên nhân cháy rừng đốt rừng làm rẫy Bị hun nóng, nhiệt độ đất tăng đột ngột, tiêu diệt nhiều lồi sinh vật đất, làm đất khô cứng tính sản xuất Nhìn chung, nhiệt độ đất tăng làm giảm hàm lượng ôxy, gây rối loạn việc phân giải chất hữu cơ, làm đất chai cứng, chất dinh dưỡng ảnh hưởng đến suất trồng Ơ nhiễm phóng xạ Ngun nhân gây nhiễm phóng xạ đất chất phế thải từ mỏ khai thác quặng phóng xạ, trung tâm nghiên cứu phóng xạ, nhà máy điện nguyên tử, bệnh viện dùng chất phóng xạ vụ thử vũ khí hạt nhân Các chất phóng xạ thâm nhập vào đất, gây nhiễm đất thơng qua chu trình dinh dưỡng gây ảnh hưởng đến động vật người Xâm nhập vào thể người chất phóng xạ làm thay đổi cấu trúc tế bào, gây bệnh di truyền ung thư Ô nhiễm chất thải đô thị Chất thải rắn (Solid waste) đô thị nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất nhiều nước giới có Việt Nam, chất thải rắn đô thị vấn nạn Do chưa có nhà máy xử lý, chất thải rắn thị thường đổ bừa bãi bãi đất trống chôn lấp khu vực ngoại thành Với thành phần phức tạp, bao gồm loại thức ăn thừa, rác thải nhà bếp, làm vườn, đồ dùng hỏng, gỗ, thủy tinh, cao su, nhựa, giấy v.v… phân hủy rác thải đô thị tụ điểm sản sinh nhiều chất độc hại Nước rỉ từ bãi chôn lấp rác bị ô nhiễm chất hữu kim loại nặng cao, sản phẩm chảy tràn, ngấm xuống đất, gây ô nhiễm môi trường đất nước ngầm Câu 17 Trình bày vai trò, chức của rừng - Rừng thành phần quan trọng môi trường tự nhiên, hợp phần quan trọng cấu thành sinh Rừng yếu tố địa lý hình thành cảnh quan tự nhiên, tác động mạnh mẽ đến thành phần môi trường: không khí, đất đai, nước, thảm thực vật Chính mà rừng khơng có chức phát triển kinh tế, xã hội mà có ý nghĩa đặc biệt bảo vệ mơi trường - Rừng có khả điều hoà nhiệt độ Tuỳ thuộc vào mùa thành phần thực vật, rừng có khả điều tiết làm giảm lượng bức xạ ánh sáng mặt trời Bức xạ sóng ngắn đựợc hấp thụ, cường độ bức xạ sóng xanh hồng ngoại giảm rõ rệt Nhiệt độ khơng khí đất rừng điều hồ, khí hậu rừng ấm mùa đông mát mùa hè - Rừng có khả làm khơng khí Rừng xem phổi xanh lọc bụi ước tính rằng: rừng lượng bụi giảm 8-10 lần Rừng lọc tia phóng xạ - Rừng tác nhân làm giảm tiếng ồn Rừng có khả làm giảm tiếng ồn, lọc âm tần số cao gây khó chịu cho người nước tiên tiến, người ta trồng dải xanh dọc xa lộ để giảm tiếng ồn từ phương tiện giao thông - Rừng kho chứa cacbon nguồn sản xuất ôxy Quá trình quang hợp, nhờ chất diệp lục xanh, rừng hấp thụ phần lớn CO2 sản sinh ơxy cho sống Rừng đóng vai trò quan trọng vòng tuần hồn cân hàm lượng ơxy CO khí Việc chặt phá, khai thác mức, nạn cháy rừng làm cho thảm thực vật rừng bị suy thoái, dư lượng dioxit cacbon ngày gia tăng khí quyển, hiệu ứng nhà kính kéo theo nóng lên toàn cầu nguyên nhân gây thảm hoạ mơi trường - Hiện tượng nước sinh học từ rừng làm tăng độ ẩm, tạo mây mưa, làm giảm nhiệt độ, khí hậu rừng nhờ mà ơn hòa hơn, tác dụng tốt đến sức khoẻ người Mặt khác, rừng, trình bốc nước xẩy chậm nhiều so với vùng đất trống, vậy, khơng khí rừng mát mẻ - Khơng khí rừng có khả diệt khuẩn chữa bênh Theo Francoir (1982) người sống gần rừng chữa nhiều bệnh tâm sinh lý Khơng khí rừng chứa nhiều hoạt tính diệt khuẩn thơng, tùng, long não, bạch đàn, quế… có lợi cho việc chữa bệnh - Rừng có vai trò bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất chống xói mòn Thảm thực vật rừng ô lớn làm giảm tốc độ rơi nước mưa xuống đất phân lượng nước mưa khắp diện tích bề mặt Nhờ có hệ thống rễ ngắn dài chằng chịt đất, nhờ có lồi động vật đất, đất rừng xốp có khả thẩm thấu giữ nước cao, hút thấm phần lớn lượng mưa đầu nguồn làm hạn chế dòng chảy bề mặt chống xói mòn, lại cung cấp nước cho sông suối, tạo cân chế độ thủy văn Rừng có tác dụng che chắn gió, bảo vệ người cải vật chất trước trận bão tố, cuồng phong; giữ cho cánh đồng ven biển không bị bão cát lấp vùi - Thảm mục rừng kho chứa chất dinh dưỡng khoáng, mùn ảnh hưởng lớn đến độ phì nhiêu đất Các sản phẩm rơi rụng thực vật mặt đất sở hình thành tầng thảm mục rừng mùn đất Đây nơi cư trú cung cấp dinh dưỡng cho vi sinh vật, loại côn trùng động vật đất, tạo môi trường thuận lợi cho động vật vi sinh vật đất phát triển có ảnh hưởng đến trình xẩy đất Hệ rễ động vật đất ăn sâu len lỏi lòng đất tạo nên hệ thống thơng khí cấp nước tự nhiên tốt cho đất rừng Câu 18 Nêu nguyên nhân suy thoái rừng Có nhiều nguyên nhân dẫn đến làm rừng giới, tập trung chủ yếu vào nhóm ngun nhân chính, sau đây: - Mở rộng diện tích đất nơng nghiệp: Dân số giới ngày tăng nhanh, nhu cầu sản xuất cung cấp lương thực, thực phẩm ngày lớn, diện tích rừng ngày thu hẹp nhường chỗ cho đất nơng nghiệp Đây ngun nhân làm giảm diện tích suy thối tài ngun rừng số nước giới có nước Đông Nam á, tập quán du canh du cư số dân tộc người nguyên nhân quan trọng làm suy giảm diện tích rừng - Nhu cầu lấy củi: Trong hầu chậm phát triển, nhiên liệu cho sinh hoạt củi đốt Uớc tính có gần tỷ người giới sử dụng gỗ củi để nấu ăn sưởi ấm vào mùa đông Chặt phá rừng cho nhu cầu lấy củi đốt nguyên nhân quan trọng làm cạn kiệt tài nguyên rừng nhiều vùng Trong cuối kỷ 20, nhờ công nghiệp phát triển, nhiều nước giới sử dụng khí ga, điện, dầu mỏ làm nhiên liệu phục vụ sinh hoạt Tuy vậy, dân số giới tiếp tục tăng nhanh, lại tập trung chủ yếu nước nghèo, chậm phát triển, vậy, việc chặt phá rừng làm củi đốt tiếp tục tăng - Chăn thả gia súc: nhiều nước giới, chủ yếu Nam Mỹ Châu Phi, trang trại chăn nuôi lớn nhỏ có nhu cầu chăn thả trâu bò lồi gia súc đồng cỏ lớn Việc khơng ngừng mở rộng cánh đồng cỏ nguyên nhân làm giảm diện tích rừng - Khai thác gỗ sản phẩm rừng: Gỗ nguồn tài nguyên rừng khác nguồn lợi to lớn cho quốc gia Tại nhiều nước, việc khai thác tài nguyên rừng phục vụ cho phát triển kinh tế xuất tiếp tục đẩy mạnh Tuy nhiên, việc khai thác mức, vượt khả tái sinh lại khơng có chương trình khơi phục rừng phát triển lâm nghiệp hợp lý nguyên nhân làm tăng tốc độ phá rừng nhiều nước - Phá rừng để trồng công nghiệp đặc sản: Nhằm mục đích thu lợi nhuận cao hơn, nhiều diện tích rừng giới bị chặt phá để lấy đất trồng loại công nghiệp đặc sản phục vụ cho kinh doanh Những công nghiệp đặc sản tiêu biểu cà phê, cao su, chè, hạt điều, coca, cacao … - Cháy rừng: Chỉ tính năm gần đây, hàng triệu héc ta rừng bị cháy khắp vùng lãnh thổ giới: Mỹ, Nga, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Indonesia… Cháy rừng nguyên nhân làm hủy hoại tài nguyên rừng cách nhanh chóng Câu 19 Trình bày phương pháp chồng xếp bản đồ đánh giá tác động môi trường - Nguyên lý phương pháp dựa phân tích tổng hợp lớp đồ - Mỗi lớp đồ chứa đựng loại thông tin không gian thuộc tính Thuộc tính đặc trưng mơi trường xác định cấp độ Ví dụ: Vùng nhiễm vừa thể màu nhạt, vùng ô nhiễm nặng màu sẫm Độ dốc mặt đất phân thể thành nhiều mức khác - Để xét khả thích hợp đất đai khu vực nghiên cứu cho mục đích cụ thể, ví dụ để trồng loại cây, ta tiến hành chồng xếp loại đồ liên quan lại với - Tổ hợp độ đậm nhạt màu sắc cho phép nhận định cách tổng hợp nhanh chóng thích hợp khu vực đồ - Phương pháp chập đồ đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu - Kết xem xét thể trực tiếp thành hình ảnh, thích hợp với việc đánh giá phương án sử dụng đất - Máy tính với phần mềm tương thích, cho phép phân tích tổng hợp so sánh tổ hợp điều kiện thiên nhiên môi trường địa điểm, với nhiều thông số số môi trường chi tiết Câu 20 Trình bày đặc điểm các yếu tố môi trường tự nhiên ảnh viễn thám Hình Đường cong phản xạ phổ đối tượng - Đất trống: đường cong phổ phản xạ đất trống tăng từ vùng sóng tử ngoại, có hình dáng đơn giản tương đối đồng Tuy nhiên quy luật chung giá trị phổ phản xạ đất tăng dần phía sóng có bước sóng dài Các cực trị hấp thụ phổ nước diễn vùng 1,4; 1,9 2,7 µm - Thực vật: Khả phản xạ phổ thực vật xanh thay đổi theo độ dài bước sóng Trên đồ thị thể đường đặc trưng phản xạ phổ thực vật xanh vùng xạ phổ Khả phản xạ phổ thực vật khác đặc tính chung khả phản xạ phổ thực vật là: - Thực vật phản xạ mạnh với kênh cận hồng ngoại - Thực vật phản xạ yếu với kênh đỏ - Trong khoảng ánh sáng nhìn thấy thực vật phản xạ mạnh với màu xanh (green) - Nước: Cũng đối tượng thực vật, khả phản xạ phổ nước thay đổi theo bước sóng bức xạ nước thành phần vật chất có nước Khả phản xạ phổ phụ thuộc vào bề mặt nước trạng thái nước Trên kênh hồng ngoại cận hồng ngoại đường bờ phát dễ dàng, số đặc tính nước cần phải sử dụng dải sóng nhìn thấy để nhận biết Thông thường nước chứa nhiều tạp chất hữu vơ Vì vậy, khả phản xạ phổ nước phụ thuộc vào thành phần, trạng thái nước: Nước đục có khả phản xạ cao nước trong, dải sóng dài Câu 21.ứng dụng viễn thám nghiên cứu môi trường hậu và tượng - Khí hậu khí tượng đối tượng nghiên cứu phương pháp viễn thám Tư liệu viễn thám theo dõi ghi nhận biến đổi mơi trường tự nhiên khí phân bố nhiệt, vận động khối không khí quan hệ chúng với đặc thù mặt đệm Kết phân tích tư liệu viễn thám cho phép xây dựng mơ hình chuyển động khơng khí, mơ hình vận động mây, mơ hình chuyển động bất đồng mặt phẳng nằm ngang chuyển động đối lưu khơng khí theo chiều thẳng đứng - Mây tập hợp sản phẩm ngưng kết thăng hoa nước độ cao khác Các ảnh viễn thám ghi nhận tập trung mô tả thông số tầng mây, bao gồm: cấu trúc tầng mây, độ che phủ mây, độ cao v.v - Trên sở phân tích, giải đốn ảnh viễn thám, đồ lớp mây thành lập Có thể thành lập đồ mây theo chu kỳ ngày, tuần, tháng, hàng quý v.v cho vùng cho toàn khu vực Đây tài liệu quan trọng phục vụ cho việc dự báo xa tình hình diễn biến khí hậu - Kết giải đoán tư liệu viễn thám cho phép xác định mối quan hệ hình thành mây tính chất bề mặt địa hình trái đất, đặc biệt hình thành mây khu vực đỉnh núi cao -Trên sở nguyên lý thống kê thành lập đồ đa thời gian mức độ che phủ tầng mây bề mặt đất vùng khác nhau, thời điểm khác - Các tư liệu viễn thám sở để nghiên cứu theo dõi di chuyển khí áp gió Phân tích ảnh viễn thám từ vệ tinh địa tĩnh dự báo tốc độ hướng di chuyển gió Chính nhờ tư liệu mà sớm xác định thơng số dự báo khí tượng, góp phần hạn chế thảm họa thiên nhiên lốc, bão gây - Phương pháp viễn thám cho phép xác định cường độ bức xạ mặt trời Kết hợp với trạm quan trắc mặt đất, kết nghiên cứu tư liệu viễn thám cho phép xác định phân bố cân bức xạ vùng địa lý khác trái đất Trên sở phương pháp phân tích tư liệu viễn thám xác định chế độ nhiệt khơng khí theo thời gian khơng gian; xác định chênh lệch nhiệt độ bề mặt trái đất phân bố đất đá có thành phần thạch học khác Câu 22 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu môi trường biển và đại dương - Ba phần tư diện tích bề mặt đất biển đại dương - Các hoạt động biển đại dương tác nhân điều tiết khí hậu yếu tố mơi trường bề mặt trái đất - So với lục địa, biển đại dương, phương tiện trạm quan trắc nhiều, có nhiều vùng rộng lớn đại dương khơng có trạm quan trắc, vậy, phương pháp viễn thám vệ tinh chiếm vị trí quan trọng - Viễn thám tư liệu tin cậy để nghiên cứu thông số biển đại dương biến động chúng, bao gồm: Xác định thơng số dòng chảy Nghiên cứu cấu trúc sóng biển Theo dõi hoạt động dòng hải lưu Phát theo dõi vùng ô nhiễm dầu mỏ loại ô nhiễm khác biển đại dương Nghiên cứu cấu trúc quy luật di chuyển lớp băng phủ đại dương cực - Để nghiên cứu dòng hải lưu theo dõi chuyển động khối nước người ta dùng ảnh hồng ngoại kết hợp với tư liệu ảnh quy luật vận động sóng biển, phân bố nhiệt độ nước v.v… Từ ảnh viễn thám theo dõi vận động băng, mà cập nhật tình trạng tan băng hiệu ứng nhà kính - Song hành với hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, ngành hàng hải ngày phát triển mạnh mẽ làm cho tình trạng nhiễm biển đại dương ngày tăng Một đặc thù ô nhiễm biển đại dương môi trường thể lỏng chất ô nhiễm dễ hoà tan, dễ dàng di chuyển theo dòng chảy phát tán diện rộng Trong năm gần đây, ô nhiễm nước biển trở thành vấn đề trọng tâm nhiều quốc gia giới - Tư liệu viễn thám phương tiện phục vụ có hiệu chương trình monitoring mơi trường biển: phát vị trí, phạm vi mức độ ô nhiễm Trong tượng ô nhiễm biển đại dương dầu mỏ tác nhân nguy hiểm - Tràn dầu mỏ nhiều nguyên nhân: tàu chở dầu bị đắm, cố giàn khoa biển, đánh đắm giàn khoan cũ, chiến tranh vùng vịnh v.v…ảnh viễn thám cho phép phát hiện, khoanh vùng theo dõi qua trình vận động khu cực tràn dầu biển nhanh chóng hiệu Câu 22 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu môi trường thủy văn - Nghiên cứu thủy văn lục địa hướng trọng tâm kỹ thuật viễn thám Xử lý tư liệu viễn thám cho phép xác định hầu hết thông số hệ thống thủy văn lục địa, bao gồm:  Cơ cấu mạng lưới thuỷ văn vùng, khu vực  Hình dạng kích thước vật thể chứa nước ao, hồ, sông, suối, vùng đóng băng, tuyết phủ  Chế độ biến đổi lưu lượng, cường độ dòng chảy hệ thống thủy văn, dự báo tai biến tự nhiên nước cường triều, lũ lụt  Xác định thành phần ô nhiễm nước - Nghiên cứu ô nhiễm nước phương pháp viễn thám cho ưu điểm bật so với phương pháp truyền thống, cho phép xác định phân bố không gian ô nhiễm, cung cấp thông tin liên tục nhanh chóng - Bộ cảm máy bay, vệ tinh thu nhận vật chất hàm lượng ô nhiễm thông qua biến đổi hệ số phản xạ so với hệ số phản xạ nước - Kết nghiên cứu cho thấy phương pháp viễn thám cho kết tốt để nghiên cứu ô nhiễm nhiệt nguồn nước, sử dụng phương pháp ghi nhận phản xạ hồng ngoại sóng dài máy quét - Trên ảnh, nước có nhiệt độ cao có màu sáng; nước lạnh, màu sẫm Cường độ tông màu hàm số nhiệt độ nguồn nước Câu 23 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu địa mạo-địa chất Việc ứng dụng viễn thám để nghiên cứu thạch đa dạng phong phú, tùy thuộc vào khả tư liệu, mục đích phạm vi ứng dụng đối tượng nghiên cứu - Địa mạo: Kết thu nhận tư liệu viễn thám cho phép xác định hình thái địa hình đặc tính địa mạo bề mặt trái đất - Các ảnh hồng ngoại, ảnh đa phổ cho phép nghiên cứu đặc tính địa mạo hiệu quả, đặc biệt việc phân biệt trầm tích đệ tứ - Hình thái bồi tích bề mặt địa hình kết vận động nước mặt đối tượng thể rõ nét ảnh viễn thám - Những thung lũng, lưu vực cạn, ruộng bậc thang, dải cát ven biển đặc trưng địa hình theo dõi ảnh viễn thám Nhờ có độ tương phản lớn nên dải cát hẹp ven biển dễ phát hiện, giải đoán kể trường hợp chiều rộng dải cát nhỏ so với độ phân giải tối thiểu ảnh - Kết giải đoán ảnh giải phổ khác cho phép theo dõi tượng trình ngoại sinh bề mặt địa xói mòn, trơi lấp, trượt chảy v.v - Địa chất: Kinh nghiệm nghiên cứu địa chất từ ảnh viễn thám khu vực White Sands địa chất vùng Tây Sahara Các ảnh vệ tinh cho phép xác định nhiều yếu tố cấu trúc địa chất kiến tạo đứt gãy, phay phá uốn nếp v.v - Trong nghiên cứu địa chất thường sử dụng nhiều loại ảnh viễn thám có độ phân giải khác Tuy vậy, kinh nghiệm cho thấy rằng: Hiệu cao để nghiên cứu địa chất ảnh MSS ERTS-1 Landsat chụp khu vực hẹp độ cao nhỏ Câu 24 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu thổ nhưỡng - Khi sử dụng kỹ thuật viễn thám để nghiên cứu lớp thổ nhưỡng bề mặt trái đất, người ta chia làm loại: - Xác định nguồn gốc địa lý đất, bao gồm: Nguồn gốc hình thành đất thành phần thổ nhưỡng chu trình sinh học đất v.v - Xác định tính chất đặc trưng đất, bao gồm: độ ẩm nhiệt độ , thành phần hữu , độ nhiễm mặn , nhiễm phèn, thành phần khoáng Các tượng xói mòn, rửa trơi Sự biến động tài nguyên đất, phân loại trồng v.v - Kinh nghiệm nghiên cứu lớp thổ nhưỡng phương pháp viễn thám nhiều tác giả cho thấy rằng: Việc giải đoán ảnh để nghiên cứu thổ nhưỡng vấn đề phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố lớp phủ thực vật, trồng đất, hình thái địa hình, cấu trúc địa chất, chế độ thủy văn, đặc biệt phụ thuộc vào điều kiện thời gian chụp ảnh (mùa, ngày điều kiện thời tiết) , Câu 25 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu thảm thực vật - Một ứng dụng rộng rãi có hiệu phương pháp viễn thám nghiên cứu thảm thực thực vật, kể thực vật tự nhiên trồng - Có thể xử lý ảnh viễn thám để xác định số đặc trưng thảm thực vật nguồn gốc, độ che phủ, phân loại trạng lớp phủ v.v - Trong năm vừa qua, giới Việt Nam có bước tiến lớn lĩnh vực ứng dụng công nghệ viễn thám để nghiên cứu môi trường rừng - Việc xây dựng đồ trạng rừng coi nội dung quan trọng nghiên cứu biến động tài nguyên rừng thảm thực vật - Việt Nam, số chương trình, dự án nghiên cứu biến động tài nguyên rừng thảm thực vật toàn quốc phương pháp viễn thám tiến hành - Các kết nghiên cứu cho thấy rằng: Viễn thám phương pháp tối ưu nghiên cứu biến động tài nguyên rừng, cho phép theo dõi, xác định cách khách quan, khoa học trạng phân bố thảm thực vật sử dụng đất rừng toàn lãnh thổ quốc gia khoảng thời gian định ( - Ví dụ số ứng dụng thực Việt Nam Câu 26 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu cảnh quan nhân sinh và biến động các yếu tố môi trường - Một ứng dụng phổ biến viễn thám theo dõi hình thành biến đổi đối tượng cảnh quan nhân sinh thành phần môi trường - Có nhiều loại hình cảnh quan nhân sinh khác phụ thuộc vào loại hình cường độ hoạt động lĩnh vực kinh tế-xã hội khác (cơng nghiệp, nơng nghiệp, khai thác khống sản, giao thơng, thủy lợi v.v ) - Ví dụ: Trong cơng nghiệp khai thác mỏ lộ thiên: Kết việc đào xẻ chuyển dời khối lượng đất đá lớn tạo hình thái địa hình nhân sinh bãi thải, khai trường sâu hàng trăm mét (moong khai khác) gây ô nhiễm môi trường trầm trọng - Bên cạnh tác động trực tiếp, công nghiệp mỏ gây suy thối thảm thực vật, nhiễm nước, nhiễm khơng khí v.v… - Với khả thu nhận thơng tin nhanh, diện tích rộng xác, viễn thám coi phương tiện hiệu để monitoring biến đổi thành phần môi trường tác động nhân sinh - Phát nguồn, tụ điểm ô nhiễm môi trường - Theo dõi thể loại đồ phân bố đối tượng nhân sinh ảnh hưởng môi trường - Nghiên cứu cường độ xác định phạm vi biến đổi hệ sinh thái Câu 27 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu môi trường không - Từ khả phân tích ảnh viễn thám, chia thành phần tính chất nhiễm khơng khí làm loại: Ơ nhiễm học Ơ nhiễm hố học Ơ nhiễm nhiệt - Ơ nhiễm học khơng khí tác nhân ô nhiễm thứ sinh Thông qua tư liệu viễn thám ghi nhận hình ảnh đám khói cháy rừng kéo dài 5000 km - Cũng từ ảnh vệ tinh phát bão cát theo hàng tỷ bụi cát phát tán, lan toả, làm ô nhiễm bầu không khí bán kính từ hàng trăm đến hàng ngàn km - Ơ nhiễm hố học khơng khí dễ đốn đọc ảnh viễn thám đa phổ đám khói từ nhà máy hố chất, luyện kim, nhiệt điện hậu việc đốt nhiên liệu hoá thạch - Quan sát nhiều ảnh qua nhiều thời kỳ khác nhau, cho nhận xét rằng: Hình dạng luồng khói phụ thuộc vào điều kiện thời tiết Trong điều kiện thời tiết ổn định, gió cấp đến cấp 4, dòng xốy khơng khí khơng lớn, luồng khói có hình thù rõ nét, ổn định Trong điều kiện thời tiết khơng ổn định, gió mạnh, luồng khói phát tán, lan toả khơng định hình - Thành phần hố học chất nhiễm khơng khí phân tích theo dõi qua ảnh đa phổ chụp dải bức xạ điện từ khác - Ơ nhiễm nhiệt khơng khí theo dõi thơng qua dị thường bức xạ - Những đám cháy rừng, đốt rừng, hoạt động núi lửa hun nóng khơng khí Nhìn chung tượng nhiễm nhiệt khơng khí quan sát rõ ảnh vệ tinh Caau28 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu môi trường nước - Việc xác định hàm lượng hợp chất ô nhiễm nước thông qua phương pháp viễn thám coi có hiệu Đặc biệt, đối tượng nguồn nước nghiên cứu diện rộng -Nguyên lý kỹ thuật viễn thám nghiên cứu ô nhiễm nước đánh giá độ sáng phổ - Độ nước sạch, (nằm dải phổ xanh lam-lá 0,47 - 0,57 µm) sâu đến 2030 m Nước bị ô nhiễm, số độ sáng tăng nước ô nhiễm nặng, có hàm lượng khoảng 200-300g/m3, số rở cao đạt giá trị cực đại phạm vi = 0,66 - 0,72 µm - Những kết luận quan hệ hiệu quang học mức độ ô nhiễm kết nhiều năm nghiên cứu số vùng nước bị ô nhiễm chất lơ lửng, chất hữu v.v lưu vực sông, hồ lớn biển (sông Potomac thành phố Houston Michigan City) - Từ tư liệu viễn thám phát theo dõi ô nhiễm biển đại dương rò rỉ chảy loang dầu mỏ - Trên dải phổ sóng ngắn (ở = 0,3 - 0,4 µm), mặt biển nhiễm dầu phản quang mạnh mặt biển nước - Ô nhiễm nhiệt nước tượng nước bị hâm nóng chất thải lỏng từ nguồn nước làm lạnh thải từ nhà máy, sở công nghiệp Nhiệt độ nước tăng lên 2-3 o C gây nguy hiểm cho loaì sinh vật sống nước - Tính dị thường nhiệt nước lan rộng 1-2 km quan sát thấy ảnh hồng ngoại khoảng = 10,5 - 12,5 µm Câu 29 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu môi trường đất - Những biến động trình qui hoạch, di dời, trạng sử dụng đất, thay đổi sơ cấu sử dụng đất v.v thể rõ tư liệu ảnh viễn thám - Xử lý ảnh viễn thám qua thời kỳ cho thấy rõ biến động yếu tố mơi trường - Vấn đề xói mòn, rửa trơi, nhiễm mặn, phèn hố yếu tố mơi trường đất quan sát, theo dõi qua tư liệu viễn thám - Hiện tượng xói mòn gió quan sát sở đặc tính địa mạo bề mặt địa hình, hình thành bão bụi, cồn cát v.v Câu 30 ứng dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu môi trường rừng - Viễn thám coi công cụ hữu hiệu để nghiên cứu thực trạngi rừng số lượng chất lượng - Ví dụ viễn thám phát cháy rừng: Trên ảnh vệ tinh chụp Caliphonia, Bắc Australia, Sudan phát suy thối rừng diện tích rộng lớn Hiện tượng cháy rừng, cháy đồng cỏ lớn liên tiếp phát từ ảnh vệ tinh vùng Alaska, Canada, Mỹ, Châu Âu, Indonesia, CHLB Nga - Phân tích hình thái luồng khói định hướng vị trí điểm cháy, phạm vi cháy, hướng phát triển đám cháy v.v - Sử dung kênh nhiệt để xác định cháy rừng - Ảnh viễn thám sử dụng để tính tốn sinh khối rừng - Với đặc điểm đa thời gian, viễn thám nghiên biến động rừng - Với số thực vật ảnh viễn thám có quan hệ tương quan với sinh khối rừng Do viễn thám nghiên cứu xác định loại thực vật rừng - Nhờ khả phản xạ thực vật thời kỳ sinh trưởng khác Viễn thám ứng dụng nghiên cứu sinh trưởng rừng ... mục tiêu tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường Khi vấn đề bảo vệ môi trường coi số hiệu dự án phát triển thì: phát triển bảo vệ mơi trường khơng khái niệm đối lập mà hai mặt quan... suy thối cải thiện chất lượng mơi trường - Mục tiêu phát triển kinhh tế phát triển ngành công, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch… biện pháp không tổn hại tới môi trường Câu Trình bày quan hệ... lượng thể - Là dung môi - Vận chuyển chất dinh dưỡng nuôi sống thể người, động thực vật - Sư dung nông nghiêp: trông lua, rau mau, nuôi trông thuy san - Sử dụng công nghiệp: công nghiệp nhuộm thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn tập kỹ thuật và môi trường, đề cương ôn tập kỹ thuật và môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay