Hoàn cảnh sáng tác và nội dung tập thơ nhật kí trong tù

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 08:36

Hoàn cảnh sáng tác nội dung tập thơ Nhật (Ngục trung nhật kí) Hồ Chí Minh Nhật viên ngọc quý thi ca cách mạng Việt Nam Về mặt giá trị nghệ thuật, Nhật đánh giá cao Có nhiều thơ phản phất phong vị Đường thi Khơng giới cơng nhận mà nhà thơ Trung Quốc đánh giá cao giá trị Hoàn cảnh sáng tác tập thơ Nhật tù: Tháng 8/1942 với danh nghĩa đại biểu Việt Nam Độc lập Đồng minh phân quốc tế phản xâm lược Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc lấy tên Hồ Chí Minh lên đường sang Trung Quốc để tranh thủ tiếp trợ giới Lúc đến thị trấn Túc Vinh – Quảng Tây, Người bị quyền Tưởng GIới Thạch bắt giam vô cớ Trong suốt 13 tháng (mùa thu 1942 – mùa thu 1943), bị đầy ải vơ cực khổ, Hồ Chí Minh giữ phong thái ung dung tự làm thơ Những thơ sau Người tập hợp lại thành tập Nhật Tập thơ khép lại thơ Mới tập leo núi viết vào tháng năm 1943 Nhưng đến năm 1960, tập thơ xuất Đến nay, tập thơ xuất nhiều lần với nhiều hình thức khác dịch nhiều thứ tiếng giới Năm 2012, tập Nhật thức cơng nhận bảo vật quốc gia, có giá trị văn học, lịch sử sâu sắc Nội dung tập thơ Nhật tù: Tập thơ phản ánh chân thực mặt xấu xa, đen tối chế độ nhà xã hội Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch Mặt khác, qua tập thơ, người đọc thấy vất vả, gian lao Bác chốn ngục Từ cảnh ăn đói, mặc rét, bệnh tật chuyển lao đầy gian khổ Tuy nhiên, hoàn cảnh nào, Bác Hồ vượt lên với ý chí nghị lực kiên cường để chiến thắng hoàn cảnh Đây tập nhật thơ mà Bác ghi chép tỉ mỉ, chân thực Bác chững khiến, trải qua thời gian 13 tháng Cũng mà tập thơ có giá trị thực cao Tập thơ thể tâm hồn phong phú cao đẹp người tử vĩ đại Về phương diện này, xem Nhật chân dung tự họa người tinh thần chủ tịch Hồ Chí Minh Chân dung Bác Hồ tập thơ hình ảnh nhà quốc vĩ đại lúc nóng lòng sốt ruột hướng tổ quốc, khao khát tự chiến sĩ cộng sản kiên cường bất khuất Dù bị đầy đọa lao Người ung dung tự tại, tràn trề tinh thần lạc quan, hướng đến tương lai Chân dung Bác Hồ hình ảnh bậc có tình thương u bao la, thấu hiểu cảnh ngộ kiếp người, nhạy cảm với niềm vui, nỗi đau người Quách Mạt Nhược nhận xét sau đọc xong tập thơ này: “Hồ Chí Minh bậc đại Trí, đại Nhân, đại Dũng” Tâm hồn Bác nhạy cảm với biến đổi thiên nhiên điều dễ hiểu tập thơ Nhật có nhiều thơ hay Bác viết thiên nhiên Có thể nói, tập thơ Nhật bộc lộ cốt cách người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, thi nhân có tâm hồn rộng mở, nghệ sĩ lớn ...Đây tập nhật kí thơ mà Bác ghi chép tỉ mỉ, chân thực Bác chững khiến, trải qua thời gian 13 tháng tù Cũng mà tập thơ có giá trị thực cao Tập thơ thể tâm hồn phong phú cao đẹp người tử tù vĩ... xong tập thơ này: “Hồ Chí Minh bậc đại Trí, đại Nhân, đại Dũng” Tâm hồn Bác nhạy cảm với biến đổi thiên nhiên điều dễ hiểu tập thơ Nhật kí tù có nhiều thơ hay Bác viết thiên nhiên Có thể nói, tập. .. phú cao đẹp người tử tù vĩ đại Về phương diện này, xem Nhật kí tù chân dung tự họa người tinh thần chủ tịch Hồ Chí Minh Chân dung Bác Hồ tập thơ hình ảnh nhà quốc vĩ đại lúc nóng lòng sốt ruột hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn cảnh sáng tác và nội dung tập thơ nhật kí trong tù , Hoàn cảnh sáng tác và nội dung tập thơ nhật kí trong tù

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay