Bộ đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 12 năm 2018 có đáp án kèm theo

62 22 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 07:46

ề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018 là bộ tài liệu ôn thi và luyện thi dành cho các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Nội dung đề thi bám sát chương trình đào tạo đòi hỏi các em học sinh phải nắm vững các kiến thức đã được học trên lớp qua đó vận dụng những gì mình học áp dụng vào bài bài tập. Đề thi có đáp án nhằm hỗ trợ cho quá trình ôn luyện cũng như đánh giá năng lực của bản thân. Để nắm vững cấu trúc đề thi, mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ II MƠN TỐN LỚP 12 NĂM 2017-2018 (CĨ ĐÁP ÁN) Đề thi họcmơn Tốn 12 năm 2017-2018 đáp án - Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng Tháp Đề thi họcmơn Tốn 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Đề thi họcmơn Tốn 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Đề thi họcmơn Tốn 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Đồn Thượng Đề thi họcmơn Tốn 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đề thi họcmơn Tốn 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Nguyễn Du Đề thi họcmơn Tốn 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi Đề thi họcmơn Tốn 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển Đề thi họcmơn Tốn 12 năm 2017-2018 đáp án - Trường THPT Yên Lạc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG THCS&THPT VÕ NGUYÊN GIÁP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- 20172018 Mơn: TỐN- 12 Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian phát đề ) ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ: 123 (Đề gồm 05 trang) Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm điểm biểu diễn số phức z   3i A Q  2;3 B N  2; 3 C P  2; 3 D M  2;3 f    Tính f   x 1 C ln  D ln  Câu 2: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm f '  x   A 2ln B ln  m    m  1 i Câu 3: Tính tổng S giá trị tham số thực m để số phức z  A S  3 B S   mi số thực C S  1 D S  15 C H  D H    Câu 4: Tính tích phân H   tan xdx   B H   b  4 Câu 5: Cho hai hàm số y  f  x  , y  g  x  xác định liên tục đoạn  a; b  (có đồ thị hình vẽ) Gọi H hình phẳng phần tơ đậm hình, quay H quanh trục Ox ta thu khối tròn xoay tích V Tìm mệnh đề mệnh đề sau đây? A H  b A V     f  x   g  x   dx B V     f  x   g  x   dx a b a b C V    f  x   g  x   dx D V     f  x   g  x  dx a a Câu 6: Hàm số sau nguyên hàm hàm số f  x   x ? A F  x   x5 B F  x   x5  2017 C F  x   x5 1 D F  x   x5  x Câu 7: Giả sử hàm số F  x  nguyên hàm hàm số f  x   x  Tìm hàm số F  x  biết đồ thị hàm số y  F  x  qua gốc tọa độ O A F  x   x x B F  x   x  x C F  x   x  x D F  x   x  x Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt cầu  S  tâm I  1; 4;2  , biết thể tích khối cầu tương ứng V  972 2 A  x  1   y     z    2 C  x  1   y     z    2 2 2 B  x  1   y     z    81 D  x  1   y     z    81   Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véctơ a   m;2;  b  1; n;2  phương Tìm cặp số thực  m; n  A  m; n    2;1 B  m; n    2; 1 C  m; n   1;  D  m; n    4;8  Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng   chứa trục Oz qua điểm P  2; 3;5  A   : x  y  B   : x  y   C   :  y  z   D   : x  y  Câu 11: Tính tích phân J   x  x  1 dx A I  B I  C J  D I  Câu 12: Mệnh đề mệnh đề sau sai? A  cos xdx   sin x  C ( C số) B  dx  x  C ( C số) C  sin xdx   cos x  C ( C số) D  xdx  x  C ( C số) Câu 13: Tìm số phức z , biết z phần thực dương thỏa mãn z  điểm biểu diễn nằm đường thẳng y  3x  A z   3i B z    3i C z    3i D z   3i Câu 14: Tìm phần thực phần ảo số phức z    3i   1  i  A Số phức z phần thực phần ảo 7 B Số phức z phần thực phần ảo 4 C Số phức z phần thực phần ảo 2 D Số phức z phần thực phần ảo 4i Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  z   Tìm tọa độ tâm I mặt cầu (S ) A I  0;0; 3 B I  3;3;0  C I  3; 3;0  D I  0;0;3 Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm bán kính R mặt cầu tâm I  6;3; 4  tiếp xúc với trục Ox A R  B R  C R  D R  Câu 17: Hàm số F  x   e x nguyên hàm hàm số hàm số sau đây? A f  x   ex x B f  x   e x C f  x   x.e x Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : véctơ phương đường thẳng d ?   A u3   5; 8;7  B u2   1; 2;3 D f  x   e  x x 1 y  z    Véctơ 8  C u1  1; 2; 3   D u4   7; 8;5 C I  D I  Câu 19: Tính tích phân I    x  1 dx A I  B I  Câu 20: Tính thể tích V khối tròn xoay cho hình phẳng giới hạn đường y  x , y  0, x  quay quanh trục Ox A V  8 B V  4 C V  16 D V   Câu 21: Thu gọn số phức z  i    4i     2i  dạng z  a  bi  a; b   Tính S  a  b A S  B S  1 C S  D S  2 Câu 22: Cho hai số phức z1   4i z   i Tìm phần thực phần ảo số phức z1 z A Phần thực phần ảo 3i C Phần thực 4 phần ảo 3i B Phần thực phần ảo D Phần thực 4 phần ảo 3 Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi  góc hai mặt phẳng  P  : x  z    Q  : x  y  z   Tìm số đo góc  A   45o B   60o C   30o D   75o Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình tham số đường thẳng d qua điểm  M 1; 2;3  nhận véctơ p   3;1;2  làm véctơ phương  x  3  t  A d :  y   2t  z   3t   x   3t  B d :  y  2  t  z   2t   x   3t  x  1  3t   C d :  y  2  t D d :  y   t  z   2t  z  3  2t      Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba véctơ a   1;1;0  , b  1;1;0  c  1;1;1 Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau?       A a  B a  b C c  D b  c a Câu 26: Tìm tất giá trị thực a thỏa mãn  1 A a  e B a  e x 1 dx  e với a  x D a  e C a  2e Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , giả sử tồn mặt cầu S phương trình x  y  z  x  y  2az  10 a  Với giá trị thực a  S  chu vi đường tròn lớn 8 ? A 10;2 B 1; 11 C 1;11 D 1;10 Câu 28: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y  x y  x Tìm mệnh đề mệnh đề sau? 1 A S    x.x  dx B S    x  x  dx 0 2 C S     x    x   dx    D S    x  x  dx Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  Q  : x  y  z  15  điểm E 1;2; 3 Viết phương trình mặt phẳng  P  qua E song song với mặt phẳng  Q  A  P  : x  y  z  15  B  P  : x  y  3z  15  C  P  : x  y  3z  15  D  P  : x  y  z  15  Câu 30: Tìm cặp số thực  x; y  thỏa mãn  x  y    x  y  i   3i A  x; y    2;3 B  x; y    3;  C  x; y    4;1 D  x; y   1;4  Câu 31: Cho hàm số y  f  x  (1) xác định, liên tục R đồ thị hình vẽ Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số (1) trục Ox (phần tơ đen hình dưới) y Tìm mệnh đề mệnh đề sau? A S   f  x  dx   f  x  dx 2 B S   f  x  dx C D S  S y=f(x) 2  f  x  dx x O -2  f  x  dx 2 2 Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC A  3;0;0  , B  0;3;0  , C  0;0;3 Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC 1 1 A G  ; ;  3 3 B G 1;1;1 C G  3;3;3 Câu 33: Cho 2 2 D G  ; ;  3 3  f  x  dx  10 Tính tích phân I     f  x  dx A I  32 B I  34 C I  40 D I  38    Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba véctơ a   2; 1;3 , b  1; 3;2  c   3; 2; 4  Gọi   x.a       x véctơ thỏa mãn:  x.b  5 Tìm tọa độ véctơ x    x.c      A x   2;3;1 B x   2;3; 2  C x   3; 2; 2  D x  1;3;2  Câu 35: Tính thể tích V khối tròn xoay cho hình phẳng giới hạn đường y   x , y  0, x  x  quay quanh trục Ox A V  18 B V  20 C V  3 D V  22 Câu 36: Cho số phức z  a  bi thỏa mãn 1  i  z  2iz   3i Tính tổng S  a  b A S  B S  C S  D S  Câu 37: Cho  f  x  dx  A I  4  f  x  dx  3 Tính tích phân I   f  x  dx B I  C I   D I  2  Câu 38: Cho số phức z thỏa mãn  z  1  i     i  z  2i Tìm phần thực số phức z A B 1 Câu 39: Tìm hàm số f  x  biết C 16 D 16  f  x  dx  sin x  C 1 A f  x    cos x B f  x   cos x C f  x   2cos x D f  x   cos x 2 Câu 40: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  x, y  0, x  1, x  A S  B S  C S  15 D S  17 Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ   :16 x  12 y  15z   Tính khoảng cách d A d  22 B d  55 Oxyz , cho điểm A  2; 1; 1 mặt phẳng từ điểm A đến mặt phẳng   C d  11 D d  11 25  x   3t Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  2; 6;3 đường thẳng d :  y  2  2t Tìm z  t  tọa độ hình chiếu vng góc H M lên d A H 1; 2;  B H 1; 2;1 C H  4; 4;1 D H  2; 2; 2  k Câu 43: Tìm tất giá trị thực k để  1  x  dx   3k ( k  ) A k  B k  C k  D k  Câu 44: Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a ; b  Viết công thức tính diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b b b A S    f  x  dx b B S   f  x  dx a a b C S   f  x  dx a D S   f  x  dx a y  x  , x  0, Câu 45: Tính thể tích V khối tròn xoay cho hình phẳng giới hạn đường y  x quay quanh trục Ox 28 A V   B V   C V   D V   15 15 ae  b Tính a  b A a  b  B a  b  C a  b  2 Câu 47: Mệnh đề mệnh đề sau đúng? Câu 46: Giả sử 2x  e dx  f x dx    f  x  dx  A      C   f  x   g  x  dx   f  x  dx   g  x  dx D a  b  f  x  f  x  dx dx  g  x  g  x  dx B  D  f  x  g  x  dx   f  x  dx. g  x  dx Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng   cắt ba trục tọa độ tương ứng ba điểm M 8;0;0  , N  0; 2;0  P  0;0;4  Viết phương trình mặt phẳng   A   : x  y  z  B   : x  y  z   C   : x y z x y z    D   :    2 4 1 Câu 49: Tìm giá trị thực a, b để F  x    a cos x  b sin x  e x nguyên hàm hàm số f  x   e x cos x A a  b  B a  1, b  C a  0, b  D a  b  Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng phương trình sau:  x   2t  x   4t  ,  d1  :  y  3t ,  d2  :  y  6t  z  3  5t  z  3  10t    x   2t  d3  :  y   6t  z   5t   Trong đường thẳng trên, đường thẳng qua điểm M  2;0; 3 nhận véctơ a   2; 3;5  làm véctơ phương A Chỉ  d1  ,  d  B Chỉ  d1  ,  d3  C Chỉ  d1  D Chỉ  HẾT                      ĐÁP ÁN Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án C D C D B D B B A D C A A B A B B A D A C D A B D MÃ ĐỀ 123 Câu hỏi 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B C D D C C B B A A D A D C C C C D D B A C B D A SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG - ĐỀ KIỂM TRA HỌCMƠN : TOÁN 12NĂM HỌC 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh : Câu 1: F  x  nguyên hàm hàm số y  xe x Hàm số sau F  x  ? A F  x   e x  2 C F  x    e x  C Câu 2: x2 e 5 2 D F  x     e x  B F  x      x   2t  Cho đường thẳng  d  :  y   t ;  t   z  3t    điểm I  2; 1;3  Điểm K đối xứng với điểm I qua đường thẳng  d  tọa độ A K  4; 3; 3 Câu 3: B K  4;3; 3  C K  4; 3;3  Cho f  x  , g  x  hàm số xác định liên tục D K  4;3;3 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai?  f  x  g  x  dx   f  x  dx. g  x  dx C   f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx A Câu 4: D   f  x   g  x  dx   f  x  dx   g  x  dx Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho đường thẳng d : x    P  : x  y  z   Giao điểm I A I  2; 4; 1 B I 1; 2;0  Câu 5: B  f  x  dx   f  x  dx d  P  C I 1; 0;  Cho hàm số f  x  thỏa mãn điều kiện f sai khẳng định sau? A f  x   2x  sin2x   Câu 7: '  x    cos2x D  4; 0;    f    2 Tìm khẳng định  2 B f  0     C f     D f  x   2x  sin 2x    2 Cho số phức z thỏa mãn iz   i  Khoảng cách từ điểm biểu diễn z mặt phẳng tọa độ Oxy đến điểm M (3; 4) A Câu 8: D I  0; 0;1 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho M  2; 3;  1 , N  2;  1;  Tìm tọa độ điểm E thuộc trục hồnh cho tam giác MNE vuông M A  2; 0;  B  0; 6;  C  6; 0;  Câu 6: y2 z4 mặt phẳng  B 13 C 10 D 2 Cho hai số phức z1   2i , z  x   yi với x, y  Tìm cặp  x; y  để z2  z1 Trang 1/6 - Mã đề thi 132 A  x; y    4;  Câu 9: B  x; y    5; 4  C  x; y    6; 4  D  x; y    6;  Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x3 , y  hai đường thẳng x  1, x  17 17 15 15 B C D 4 Câu 10: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính M  z12000  z1000 A B M  21001 A M  Câu 11: Tính tích phân I   C M  21001 D M  21001 i xdx x2  1 B I  1  ln C I  ln D I  ln  ln  1 2 Câu 12: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng  P  : x  y  2z   0,  Q  : 2x  y  z   Gọi A I  (S) mặt cầu tâm thuộc trục hồnh, đồng thời (S) cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến đường tròn bán kính (S) cắt mặt phẳng (Q) theo giao tuyến đường tròn bán kính r Xác định r cho mặt cầu (S) thỏa mãn yêu cầu A r  B r  C r  D r   Câu 13: Tích phân I   x sin xdx  A 20  a Khi giá trị a  b b  C  B 12 D 16 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 1; 1;1 , B  2;1; 2  , C  0; 0;1 Gọi H  x; y; z  trọng tâm tam giác ABC giá trị x  y  z kết đây? A B 1 C D 2  Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho véc tơ n   2; 4; 6 Trong mặt phẳng  phương trình sau đây, mặt phẳng nhận véc tơ n làm véc tơ pháp tuyến? A x  y  z   B x  y   C x  y  z   D x  y  z   Câu 16: Biết 2x  dx  a ln  b với a, b  Q Chọn khằng định khẳng định sau 2 x  A a  B b  C a  b  D a  b  50 Câu 17: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt cầu  S  đường tròn lớn ngoại tiếp tam giác ABC với A  0; 2;  , B  4; 1; 1 , C  4;5; 1 Tìm điểm D nằm mặt cầu  S  cho thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất, biết D hồnh độ dương A D  3; 6; 1   C D 15; 22; 1 D D  3; 6;  C D  Câu 18: Cho B D  3; 2; 1 f ( x)dx  Tính A     f ( x)  cos xdx B   Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 45: Tìm nguyên hàm của hàm số  f (x )= cos 3x   A ò cos 3xdx = sin 3x + C   ò cos 3xdx = C sin 3x + C   sin 3x + C   B ò cos 3xdx = D ò cos 3xdx = 3sin 3x + C   + 4i   + 6i 73 17 73 17 - 17 73 73 17 A a = C a = , b=   B a = , b=   , b=   D a = , b= i   15 15 5 15 15 Câu 47: Trong không  gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  A(4;0;1)  và  B( 2; 2;3)  Phương trình nào  dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  AB ?  A 3x - y - z =   B 3x - y - z + =   C 6x - 2y - 2z - =   D 3x + y + z - =   Câu 46: Tìm phần thực a và phần ảo b của số phức  z = - 3i +   Câu 48: Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số  y = 2x - x  và  y = x  khi quay quanh trục  Ox  tạo  thành khối tròn xoay có thể tích bằng:  p p p A V =   B V =   C V =   D V = p   2 Câu 49: Gọi  z1 , z  là hai nghiệm phức của phương trình  z - 2z + 13 =  . Tính P= z1 + z   ta có kết  quả là:  A P  22   B P  26   C P  13   D P    Câu 50: Tính tích phân  I = òx x + 1dx   52 A .    B - 16   C - 52   D 16   -  - HẾT                                                    Trang 5/6 - Mã đề thi 132  ĐÁP ÁN- KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN: TỐN – LỚP 12 Mỗi câu 0.2 điểm Cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 132 C C B A A A B C D B D C A D B A C B A D D C D C D B C B A D C C B B D A D A D B C A D C B A A A B A 209 D D A A D D D B B C B B C B C B D D D C D C C D C A D A A A C B B B A C D D D A A A C B A C A B C B 357 D B C B A D B B A A D A A C A C B A D D C A D D D B C D D C C B B A C B A D C C A C B D B A C B D D 485 B C B C C C C D A D A D C A A B D D C D C A D B D A A D B A B B A B B B D A C A C B D B A D D C C D                                                   Trang 6/6 - Mã đề thi 132  SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2017-2018 MƠN: TỐN KHỐI 12 Thời gian: 90 phút (Khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 06 trang) Mã đề thi 001 Họ tên:…………………………….Lớp:…………… SBD:…… ……… Câu Khoảng cách từ điểm điểm A(1;2;3) đến mặt phẳng x   bằng: A B C D Câu Số phức z  A 3  17i phần thực là: 5i B C 13 D Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : x 1 y  z    x3 y 5 z 7   Trong mệnh đề sau mệnh đề ? A d1  d B d1 / /d2 d2 : C d1  d D d1 d chéo Câu Phương trình log3 x  log3  log  log3 20 nghiệm là: A x  B x  C x  D x  1 , , , , Câu Thể tích khối lăng trụ đứng ABCD A B C D tất cạnh a là: A V  a B V  a3 12 C V  a3 D V  a Câu Mệnh đề sau sai? A  a x dx  ax  C , (0  a  1) ln a C  sin xdx  cos x  C B  e x dx  e x  C D  xdx  ln x  C , x  Câu Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối lập phương cạnh 2a độ dài bằng: A a B a C 2a D a Câu Cho mặt cầu bán kính R hiệu S diện tích mặt cầu, V thể tích khối cầu Khẳng định sau đúng? 3 2 A S  4R ;V  R B S  4R ;V  R 3 4 2 C S  2R ;V  R D S  R ;V  R 3 Câu Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz Phương trình mặt phẳng (P ) qua điểm  A( 1; 2; 0) nhận n( 1; 0; 2) vectơ pháp tuyến phương trình là: A  x  y   B  y  z   C  x  z   D  x  z   Câu 10 Cho hàm số y  f ( x) bảng biến thiên: Trang 1/6 - Mã đề thi 001 Khẳng định sau sai? A Hàm số đồng biến khoảng  2;  B Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số đạt giá trị cực tiểu y CT  2 D Hàm số ngịch biến khoảng 2;4 Câu 11 Bất phương trình log (2 x  1)  log ( x  2) tập nghiệm là: 2 A ( ;3) B (3;) C (;3) D (2;3) Câu 12 Phần thực phần ảo số phức z  3  5i là: A 3;5 B 5;3 C 3; 5 D 5; 3 Câu 13 Cho a, b, c  a  Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A ab  ac  b  c B log a b  log a c  b  c C log a b  log a c  b  c D log a b  c  b  c Câu 14 Hàm số y  x3  x  x  nghịch biến khoảng nào? B 1;5  C (2;6) A (5; ) D  ;1 Câu 15 Đồ thị hình bên hàm số y  f x  Phương trình f x   m  nghiệm A m  B m  y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 C m  1 D m  Câu 16 Trong C , phương trình z   nghiệm là:  z   2i  z  2i  z   2i A  B   z   5i  z  2i Câu 17 Mệnh đề sau đúng? b A  a b C C   z   2i a b f  x  dx   f  x  dx  a  b B  kdx  k  b  a  b b a a b  f  x  g  x  dx   f  x  dx  g  x  dx a z   i D   z   2i a a  D  dx  , a  a  Câu 18 Tích vơ hướng hai vectơ a   2; 2;5  , b   0;1;  không gian là: A 12 B 13 C 10 D 14 Câu 19 Tìm số phức z thỏa mãn z    3i    7i A z   3i B z   4i C z  1  10i D z   4i Câu 20 : Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): ( x  3)2  ( y  2)2  ( z  1)2  Tọa độ tâm I bán kính R (S ) là: A I (3;2;1); R  B I (3;2;1); R  Trang 2/6 - Mã đề thi 001 C I (3;2;1); R  D I (3;2;1); R  2x  Câu 21 Đồ thị hàm số y  đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang là: x 1 A x  y  B x  y  C x  y  3 D x  1 y  Câu 22 Khối chóp S ABCD, đáy hình vng cạnh a Cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy, SA  a Thể tích khối chóp là: A a3 B Câu 23 Tích phân I   a3 3 C a3 D a3 dx giá trị x C ln D ln x Câu 24 Tập giá trị hàm số y  a (a  0; a  1) là: A R B [0; ) C R \ 0 D (0; ) Câu 25 Một hình trụ bán kính đáy r  50cm chiều cao h  50cm Diện tích xung quanh hình trụ bằng: A 5000 (cm2) B 2500 (cm2) C 2500 (cm2) D 5000(cm ) ex dx Đặt t = e x  ngun hàm trở thành Câu 26 Tính nguyên hàm I   x e 4 A 3ln A  t t t dt  4 B ln B  t t dt  4 C t 2t dt 4 D I   2dt Câu 27 Đạo hàm hàm số y  x là: A 3x ln B 3x ln C x.3 x 1 D 3x1 ln Câu 28 Tìm phần ảo số phức z , biết z    2i     i  A B  C 11 3x  Câu 29 Tìm giá trị lớn hàm số y  đoạn 0;2 x3 1 A B  C 3 D 11 D  Câu 30 : Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau a  b  A Số phức z  a  bi    B Số phức z  a  bi biểu diễn điểm M  a; b  mặt phẳng phức Oxy C Số phức z  a  bi mơđun a  b D Số phức z  a  bi số phức đối z '  a  bi Câu 31 Cho hàm số y  f  x  đồ thị đoạn  1; 4 hình vẽ Trang 3/6 - Mã đề thi 001 Tính tích phân I   f ( x)dx 1 A I  B I  11 C I  D I  Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   đường x 1 y z3 Phương trình đường thẳng d qua điểm B  2; 1;5 song song với  P    1 vng góc với  x  y 1 z  x  y 1 z  A B     5 5 x  y 1 z  x5 y z  C D     2 4 1 Câu 33 Cho khối chóp tứ giác S ABCD Một mặt phẳng ( ) qua A, B trung điểm M thẳng  : SC Tính tỉ số thể tích hai phần khối chóp bị phân chia mặt phẳng 5 3 A B C D 8 Câu 34 Cho A, B, M điểm biểu diễn số phức  4;4i; x  3i Với giá trị thực x A, B, M thẳng hàng? A x  B x  C x  1 D x  2 dx  a ln  b ln 2, (a, b  R) Mệnh đề sau ? Câu 35 Biết  x  x A a  2b  B 2a  b  C a  b  D a  b  Câu 36 Cho hình phẳng giới hạn đường y  x  1, y  0, x  0, x  quay xung quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: A 9 B 23 14 C 79 63 D 5 Câu 37 Giả sử A, B theo thứ tự điểm biểu diễn số phức z1 , z Khi độ dài véctơ  AB bằng: A z1  z B z  z1 C z1  z D z  z1 Câu 38 Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng  P  : 2mx   m2  1 y   m  1 z  10  điểm A  2;11; 5  Biết m hay đổi tồn hai mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng  P  qua A Tìm tổng bán kính hai mặt cầu A B 12 C 15 D 12 Câu 39 Cho hàm số f ( x)  f ( x )dx  16 Tính A   f (4 x)dx f (4 x ) dx  16 B  f (4 x ) dx  C  f (4 x ) dx  32 D  f (4 x)dx  64 Trang 4/6 - Mã đề thi 001 2x 1 cho khoảng cách từ điểm M x 1 Câu 40 Tọa độ điểm M thuộc đồ thị  C  hàm số y  đến tiệm cận đứng   3  5 C M  0;1 , M  2;3 D M  2;1  Câu 41 Cho A 1; 2;0  , B  3;3;  , C  1; 2;  , D  3;3;1 Thể tích tứ diện ABCD A M  1;  B M  3;   2 A B C D Câu 42 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , gọi (P ) mặt phẳng song song với mặt phẳng Oxz cắt mặt cầu ( x  1)  ( y  2)2  z  12 theo đường tròn chu vi lớn Phương trình (P) là: A y   B x  y   C y   D y   Câu 43 Cho tam giác vng OPM cạnh OP nằm trục Ox, cạnh huyền OM không đổi, OM  R ( R  0) Tính theo R giá trị lớn thể tích khối tròn xoay thu quay tam giác xung quanh trục Ox 3 R3 3 R3 2 R3 2 R3 A B C D 27 27 Câu 44 Phương trình log  3.2  1  x  nghiệm? x A B C D x   t  Câu 45 Gọi M giao điểm đường thẳng (d)  y  1  t  z  2t  mặt phẳng  P  : 2x  y  z   Tọa độ điểm M là: A (1;4;2) B (3;1;2) C (6;4;3) D (3;1;0) Câu 46 Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số: y  x  2mx  m ba điểm cực trị Đồng thời ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác bán kính đường tròn nội tiếp lớn A Khơng tồn m B m  1 C m   ; 1   2;   D m  Câu 47 Tìm tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biễu diễn số phức z thỏa mãn : z (i  1)   i  2 A Đường tròn  x  1  y  B Đường tròn x   y  1  C Cặp đường thẳng song song y  2 D Đường thẳng x  y   Câu 48 Gọi d tiếp tuyến điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  x  Mệnh đề đúng? A d hệ số góc âm B d hệ số góc dương C d song song với đường thẳng y  D d song song với đường thẳng x   x   Câu 49 Với giá trị tham số m phương trình     x  m hai nghiệm phân biệt? Trang 5/6 - Mã đề thi 001 A m  B m  C m  D m  Câu 50 Cho mặt phẳng ( ) : 2x  y  2z   0; (  ) : x  2y  2z   Cosin góc mặt phẳng ( ) mặt phẳng (  ) bằng: A  B 3 9 C  D 3 HẾT ĐÁP ÁN: Mã đề [001] D B A C 26 27 28 29 D B D C C 30 D C 31 A B 32 A A 33 D C 34 C 10 A 35 C 11 A 36 B 12 A 37 D 13 D 38 B 14 B 39 B 15 C 40 C 16 B 41 A 17 B 42 C 18 A 43 A 19 B 44 D 20 D 45 D 21 A 46 D 22 B 47 A 23 C 48 C 24 D 49 B 25 A 50 B Trang 6/6 - Mã đề thi 001 ... Đề thi học kì mơn Tốn 12 năm 20 17 -20 18 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du Đề thi học kì mơn Tốn 12 năm 20 17 -20 18 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Trãi Đề thi học kì mơn Tốn 12 năm 20 17 -20 18 có đáp. ..1 Đề thi học kì mơn Tốn 12 năm 20 17 -20 18 có đáp án - Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng Tháp Đề thi học kì mơn Tốn 12 năm 20 17 -20 18 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp Đề thi học kì mơn Tốn 12 năm 20 17 -20 18... 12 năm 20 17 -20 18 có đáp án - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Đề thi học kì mơn Tốn 12 năm 20 17 -20 18 có đáp án - Trường THPT Đồn Thượng Đề thi học kì mơn Tốn 12 năm 20 17 -20 18 có đáp án - Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 12 năm 2018 có đáp án kèm theo, Bộ đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 12 năm 2018 có đáp án kèm theo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay