Handbook TOEIC 20182019 VN Tài liệu hướng dẫn + đề mẫu TOEIC từ IIG Việt Nam

22 13 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 07:33

Thẻ nhân viên/Thẻ ngành có ảnh, đầy đủ thơng tin cá nhân info@iigvietnam.com Câu hỏi mẫu Kích 19 Hoàng Văn Thụ, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam (84-24) 3649 5999 Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam đại diện thức Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) Việt Nam, Lào, Campuchia Myanmar Ngoài thi TOEIC, IIG Việt Nam giới thiệu phát triển thi, chương trình đánh giá quốc tế khác như: TOEIC Bridge, TOEIC Speaking and Writing; TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEFL iBT; SAT; GRE; Learning Center), TOEFL Junior Learning Course, TOEFL Primary Learning Course, Criterion… 19 Hoàng Văn Thụ, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam (84-24) 3649 5999
- Xem thêm -

Xem thêm: Handbook TOEIC 20182019 VN Tài liệu hướng dẫn + đề mẫu TOEIC từ IIG Việt Nam, Handbook TOEIC 20182019 VN Tài liệu hướng dẫn + đề mẫu TOEIC từ IIG Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay