Phân tích Hợp Đồng trong thương mại

11 18 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 07:19

Sửa Hợp đồng Bài tập thực hành 1: Hãy phân tích điều khoản dự thảo hợp đồng xuất cà phê Công ty VINACAFE (VN) Công ty SINCO (Nhật Bản) sau: Tên hàng: Cà phê Việt nam loại 2.Số lượng: 144 MT 3.Chất lượng: Chính xác mẫu 4.Bao bì: Hàng đóng bao đay Đóng container 5.Giá cả: 1535 USD/T, FOB 6.Giao hàng: Trong tháng 3/2008 - Tên cảng đi: cảng SG-TP.HCM - Tên cảng đến: cảng Kobe, Nhật - Giao hàng phần: phép 7.Thanh tốn: theo hình thức tốn TTR PHÂN TÍCH HĐXK : Tên hàng: Thiếu: tên khoa học, năm sản xuất Số lượng: 144 MT, thiếu dung sai, chọn Chất lượng: Khơng nên ghi “chính xác mẫu” mà ghi “như mẫu”, cần ghi rõ thêm mẫu người bán đưa ra, có mẫu, trọng lượng mẫu, giữ mẫu, mẫu hai bên ký tên niêm phong số… ngày… tháng… năm… Cần ghi câu "mẫu phận không tách rời HĐ này" Bao bì: Phải thỏa thuận cụ thể số lớp bao bì, cách thức may miệng bao, trọng lượng tịnh, trọng lượng bì bao Hàng đóng container feet, (mỗi container có bao) Cần quy định ký mã hiệu ghi bao bì 5.Giá cả: Trong đơn giá phải ghi 1535 USD/MT, tên cảng Sài gòn phải ghi theo sau điều kiện FOB, ghi rõ dẫn chiếu theo Incoterms - Phải ghi tổng trị giá số chữ, có dung sai 6.Giao hàng: cần phải ghi thêm: - Nội dung thông báo bên mua/bán, thời hạn thông báo, số lần thông báo, phương tiện thông báo - Chuyển tải có cho phép hay khơng 7.Thanh tốn: theo hình thức toán TTR, cần ghi rõ thời hạn người mua toán, phải ghi rõ bên mua toán cho bên bán 100% giá trị hoá đơn vào tài khoản ngoại tệ bên bán ngân hàng nào, đâu Các chứng từ toán phải phù hợp với mặt hàng cà phê nhân, cần ghi rõ số lượng gốc, sao, nơi cấp chứng từ, số ghi chứng từ (chú ý: B/L, C/O) Bài tập thực hành 2: Hãy phân tích điều khoản dự thảo hợp đồng nhập Công ty ABC (Việt Nam) Công ty XYZ (Ukraine) sau đây: Commodity : Urea Fertilizer Quantity : 10,000 MT Quality : Nitrogen : 46%, Moisture: 0.5% Price : USD 190/MT CIF Packing : In PP Shipment : 150 days after date of L/C Insurance : ICC (A) Payment : by L/C Payment documents: + Commercial invoice + Bill of Lading + Insurance Certificate PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG Tên hàng: Thiếu cấp loại phân Uréa, xuất xứ, năm SX Số lượng : Thiếu dung sai, chọn dung sai 3.Chất lượng: Phải ghi rõ Nitrogen: 46% Moisture: 0,5% max (Biuret : 1% max) Giá cả: Thiếu tên cảng đích, Incoterms 2000 Tổng trị giá HĐ số chữ, có dung sai Bao bì đóng gói: Cần ghi rõ số lớp bao bì, cách may miệng bao, trọng lượng tịnh, trọng lượng bì bao Cần quy định ký mã hiệu bao bì Nếu đóng cont cần quy định rõ container feet Giao hàng: 150 ngày sau ngày mở L/C dài, bất lợi cho NM, cần thoả thuận hợp lý để đảm bảo quyền lợi bên Thiếu: - Cảng bốc/cảng dỡ - Giao phần hay giao lần - Chuyển tải phép hay không - Quy định thời gian dỡ hàng/thưởng phạt bốc/dỡ - Thông báo bên (con tàu, mớn nước, ETD, ETA), số lần thông báo, thời hạn thông báo, phương tiện thông báo Bảo hiểm: cần quy định mua BH công ty BH nào, số tiền BH 110% giá CIF, khiếu nại đòi bồi thường VN Đơn BH ký hậu để trống Thanh toán: Thiếu loại L/C, thời hạn toán Thời hạn mở L/C Số tiền, đồng tiền toán Tên, địa ngân hàng mở Tên, địa ngân hàng thông báo Tên, địa người hưởng lợi Thời hạn, địa điểm xuất trình chứng từ tốn Thời hạn hết hiệu lực L/C Chứng từ toán: B/L cần ghi rõ: “Clean on board”, “Freight prepaid” Đơn BH cần quy định: ICC (A) Số tiền BH 110% giá CIF Thiếu chứng từ: P/L; C/O form A; GCN số lượng, trọng lượng, chất lượng, (Bill of Exchange) Các chứng từ phải ghi số lượng chính, sao, cấp Bài tập 1: Công ty ABC (Việt Nam) đồng ý bán cho công ty XYZ (Nhật Bản) 36 đậu phộng nhân (lạc nhân) loại 1theo mẫu hai bên thỏa thuận với giá 750 USD/MTS CIF cảng Kobe (Nhật Bản) Hàng đóng bao đay có trọng lượng tịnh 50kg/bao giao cảng Sài Gòn container Thời hạn giao hàng tháng 10/2011 Thanh toán TTR Trên cương vị người xuất khẩu, soạn thảo hợp đống với điều khoản: Tên hàng; Số lượng; Chất lượng; Bao bì, kí mã hiệu; Giá cả; Giao hàng; Bảo hiểm, Thanh toán Bài làm: COMMODITY: Vietnam groundnut kernels grade crop in 2011 SPECIFICATION: As sample submitted by the Seller, signed and sealed by both parties, No 09/10, date 1st September 2011, each parties keeps one The sample is a part not separate from this contract QUANTITY: 36 MTS ± 1% ( at seller’s option) PRICE: - Unit price: USD 750/MT CIF Kobe port (Japan), Incoterms ®2010 - Total amount: USD 27,000 ± 1% Say: Twenty seven thousand United States Dollars only 5.PACKING: In strongly sewn new single jute bags of 50kgs net with tare weight of 700grs each Shipment in CTNS x 20’ of 360 bags (FCL) Shipping mark: CTN =container CTN 20 feet có trọng tải tịnh 18 - Groundnut kernels Đề cho: 36 -> cần CTNs - Made in Vietnam 1CTNs chở 18 bao chứa 50kgs - Net weight: 50kgs - Gross weight: 50.700kgs -> CTN chở 360 bao (18000kgs : 50kgs) - USE NO HOOKS One side printed in green color SHIPMENT: - Time of shipment: In October 2011 - Port of loading: Saigon port - Port of discharging: Kobe port (Japan) - Partial shipment: not allowed - Transshipment: not allowed - Inspection: Shipped weight and quality at the load port by Vinacontrol to be final - Notice of shipment: + One day before the sailing date of carrying vessel to Japan, the Seller shall notify by cable or fax to the Buyer the following information: - Commodity; Quantity and Quality of goods; - B/L number; - Name and number of the vessel; - ETD, ETA; + Within days after receipt of goods, the Buyer shall notify by cable or fax to the Seller the following information: - Name and number of the vessel; - B/L number; - Commodity; Quantity and Quality of goods PAYMENT: TTR at sight after receipt of payment documents The Buyer must pay 100% of invoice value to the seller’s account, No: 1234567 at Vietcombank Ho Chi Minh City Branch Payment documents: + Signed Commercial Invoice in triplicate; + 3/3 (Full set) of originals clean B/L on board marked FREIGHT PREPAID; + Two originals and two copies Insurance Certificate issued by Bao Viet Insurance Company; + One original and two copies Certificate of Quantity, Weight, Quality issued by Vinacontrol; + One original and two copies Certificate of Origin issued byAuthorized Authority of Viet Nam; + One original and two copies Phytosanitary Certificate issued by Plant Protection Deparment – Vietnam; + One Original and two copies Certificate of Fumigation issued by Vietnam Fumigation Company; + Packing list in triplicate INSURANCE The Seller to be covered marine insurance for the Buyer’s risk of loss or damage to the goods during the carriage at Bao Viet Insurance Company with 110% of invoice value covering ICC (A), showing claim payable at Bao Viet Insurance Company, Ho Chi Minh city Branch in invoice currency Bài tập 2: Công ty ABC (Việt Nam) đồng ý bán cho công ty XYZ (Malaysia) 90 cà phê Robusta loại với giá 1780 USD/MT CIF Hàng dược giao container 20 feet, đựng bao đay với trọng lượng tịnh 60kg/bao Thời hạn giao hàng tháng 12/2011 Tên cảng Sài Gòn, cảng đến Penang (Malaysia) Thanh toán D/P Trên cương vị người xuất khẩu, soạn thảo điều khoản Tên hàng, Số lượng, Chất lượng, Giá cả, Bao bì, kí mã hiệu, Giao hàng, Bảo hiểm, Thanh tốn hợp đồng Commodity: Vietnam Robusta coffee beans grade crop in 2010-2011 2 - Quality: As sample submitted by the seller, signed and sealed by both parties, No 20AB, date 29th Sep, each party keeps one The sample is a part not separate from this contract Quantity: 90 MTS ± % ( at the seller’s option) Price: Unit price: USD 1780/MTS CIF Penang port (Malaysia), Incoterms ® 2010 Total amount: USD 160,200 ± % Say: One hundred sixty thousand and two hundred United States Dollars only Packing: In strongly sewn new single juit bags of 60 kgs net with tare weight of 700g each shipment in CTNS × 20’ of 300 bags (FCL) Shipping mark: Robusta coffee beans Made in Vietnam Net weight: 60 kgs Gross weight: 60,700 kgs USE NO HOOKS One side printed in green color Shipment: Time of shipment: In December, 2011 Port of loading: Saigon port ( Vietnam) Port of discharging: Penang port ( Malaysia) Partial shipment: not allowed Transhipment: not allowed Inspection:Shipped weight and quality at the load port by Cafecontrol to be final Notice of shipment: + One (1) day before the sailing date of carrying vessel to Malaysia, the Seller shall notify by cable or fax to the Buyer the following information: - Commodity, Quantity and Quality of goods; - B/L number and date; - Name and number, Nationality of the vessel; - ETD, ETA + Within day after receipt of goods, the Buyer shall notify by cable or fax to the Seller the following information: - Name and number, Nationality of the vessel; - B/L number and date; - Commodity, Quantity and Quality of goods Payment: D/P at sight before receipt of payment documents The Buyer must pay 100% of invoice value to the Seller’s account, No: 11024701729011 at Vietcombank Ho Chi Minh City Branch Payment documents: + Signed Commercial Invoice in triplicate + Two originals and two copies Insurance Certificate issued by Bao Viet Insurance Company + 3/3 (Full set) of originals clean B/L on board marked FREIGHT PREPAID + One (1) original and two (2) copies Certificate of Quantity, Weight, Quality issued by Vinacontrol + One (1) original and two (2) copies form D Certificate of origin issued by The Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Ho Chi Minh City Branch + One (1) original and two (2) copies Phytosanitary Certificate issued by Plant Protection Department Vietnam + One (1) original and two (2) copies Certificate of Fumigation issued by Vietnam Fumigation Company + Packing list in triplicate Insurance: the Seller to be covered marine insurance for the Buyer’s risk of loss or damage to the goods during the carriage at Bao Viet insurance company with 110% of invoice value covering ICC, showing claim payable at Bao Viet insurance company, Ho Chi Minh City Branch in invoice currency Bài tập 3: Công ty XYZ (Ukraine) đồng ý mua5000 gạo 5% công ty ABC (Việt Nam) theo giá 360 USD/MT FOB cảng Sài Gòn Hàng đóng bao Polyprotylene có trọng lượng tịnh 50kg/bao Thời hạn giao hàng tháng 10/2011 Thanh toán theo L/C trả Trên cương vị người xuất khẩu, soạn thảo điều khoản Tên hàng, số lượng, Chất lượng, Bao bì, Kí mã hiệu, Giá cả, Giao hàng, Bảo hiểm, Thanh toán hợp đồng nêu Bài làm COMMODITY: Viet Nam white rice long grain, 5% broken, crop in 2011 QUANTITY: 5,000 MTS ± 1% (at seller’s option) QUALITY: As sample submitted by the seller, signed and sealed by both parties, No 20AB, date 29th Sep, each party keeps one The sample is a part not separate from this contract - PRICE: Unit price: USD360/ MT FOB Sai Gon port, Incoterms® 2010 Total amount: USD 1,800,000 ± 1% Say: one million eight hundred thousand US Dollars only PACKING: Packed in uniform new single polypropylene bags of 50 kgs net weight with tare weight of 150grs each, double machine sewn at the mouth strong and suitable for the export and able to withstand ordinary wear and tear to port of destination SHIPPING MARK: - White rice long grain - Made in Viet Nam - Net weight: 50kgs - Gross weight: 50.150 kgs USE NO HOOKS One side printed in green color SHIPMENT: Time of shipment : In October 2011 Port of loading: Sai Gon port (Viet Nam) Partial shipment: not allowed Inspection: Shipped weight and quality at the load port by Vinacontrol to be final Notice of shipment: - One (01) day before the sailing date of carrying vessel to Viet Nam, the Buyer shall notify by cable or fax to the Seller the following information: + Name, number and nationality of the vessel; + Deadweight Capacity (DWC); + Draught; + ETD/ ETA; - Within day after B/L date, the seller shall notify by cable or fax to the buyer the following information: + Name and number of the vessel; + B/L number and date; + L/C number and date; + Commodity, Quantity and Quality of goods; - Loading terms: At the load port, the cargo is to be loaded by the seller at the rate of 800 MTS per weather working days of 24 consecutive hours, Sunday and holidays excepted even if used (WWDSHEXEIU) If the notice of readiness (N.O.R) is presented before 12:00, laytime to commence at 13:00 the same day If N.O.R is given after 12:00, laytime to commence from 6:00 AM on the next working day Dunnage to be for the buyer / shipowner’s account Shore tally at the seller’s account and on board vessel tally at buyer/ shipowner’s account Demurrage / Despatch: USD 2000/ half - PAYMENT: By Irrevocable L/C at sight 100% of invoice value to the seller’s account Name of beneficiary: ABC Company No: 0271000380520 at Vietcombank Ho Chi Minh city branch Issuing bank: Ukraine Eximbank Advising bank: Vietcombank, Ho Chi Minh city branch Date of issue: within days from the signing date of this contract Date and place of expiry: Nov 21st 2011 in Ukraine - Period of presentation: within 21 days after B/L date but within the validity of credit Documents required: Vì giao hàng theo đk FOB nek ^^! + Signed Commercial Invoice in triplicate + 3/3 (full set)of originals clean B/L on board marked FREIGHT COLLECT made out to order of Ukraine Eximbank and notify the Buyer + One(1) original and two(2) copies Certificate of Quantity, Weight and Quality issued by Vinacontrol + One(1) original and two(2) copies Certificate of Origin issued by Vietnam Chamber of Commerce and Industry in Ho Chi Minh city + One(1) original and two(2) copies Phytosanitary Certificate issued by Plant Protection Department – Vietnam + One(1) original and two(2) copies Certificate of Fumigation issued by Vietnam Fumigation Company + Packing list in triplicate Hợp đồng xk gạo bắt buộc + Certificate of vessel’s Hactch cleanliness issued by Vinacontrol phải có giấy “Chứng nhận + Beneficiary’s Certificate that one full set of non-negotiable shipping documents have been sent by DHL to the buyer Vệ sinh hầm tàu” nek ^^! + Bill of Exchange INSURANCE: To be covered by the buyer Bài tập 4: Công ty ABC (Trung Quốc) đồng ý bán cho công ty XYZ (Việt Nam) 10.000 MT phân bón Urea, có độ đạm 46%, với giá 180 USD/MT CIF cảng Sài Gòn Hàng đóng gói bao PP, bao 50kg Giao hàng tháng 10/2011 Thanh toán theo L/C trả Trên cương vị người nhập khẩu, soạn thảo điều khoản: Tên hàng, Số lượng, Chất lượng, Giá cả, Bao bì, kí mã hiệu, Giao hàng, Bảo hiểm, Thanh toán hợp đồng nhập Bài làm: COMMODITY: China Urea fertilizer QUALITY: - Nitrogen : 46% - Moisture : 0.5% max - Biuret : 1% max Vì cương vị người nhập Nếu cương vị - Free following: Treated with anti-caking người xuất “at seller’s option” QUANTITY: 10,000MTS ± 1% (at buyer’s option) PRICE: - Unit Price : USD 180/MT CIF Hồ Chí Minh City port, Incoterms®2010 - Total amount: USD 1,800,000 ± 1% (at buyer’s option) Say: One million eight hundred thousand United Sated Dollars only PACKING: Packed in uniform new Polypropylene (PP) bags with Polyethylene (PE) inner liner of 50 kgs net weight with tare weight of 150 grs each, double machine sewn at the mouth strong and suitable for export and able to withstand ordinary wear and tear to port of destination 2% of total bags as empty space bags to be supplied free of charges Shipping mark: UREA FERTILIZER Do Trung Quốc bán hàng of MADE IN CHINA 46% NITROGEN MIN TQ nek! 1% BIURET MAX 0.5% MOISTURE MAX 50 KGS NET WEIGHT 50.15O KGS GROSS WEIGHT USE NO HOOK One side printed in green color SHIPMENT: Giao hàng theo đk CIF nên phải kiểm tra hàng Time of shipment : in October 2011 Port of loading : Shanghai Port (China) hóa cảng bốc hàng quan có thẩm Port of discharging : Sai Gon Port quyền nước người bán thực Partical shipment : Not allowed Transhipment : Not allowed Inspection: Shipped weight and quality at load port by China Control to be final Notice of shipment: - Within days after the sailing date of carring vessel to Viet Nam, the Seller shall notify by cable or fax to the Buyer the following information: + Name and nationality of the vessel; + Deadweight Capacity (DWC); + Draught; + ETD, ETA; + B/L number and date; + L/C number and date; + Commodity; Quanlity and Quality of goods - Within day after receipt of goods, the Buyer shall notify by cable or tax to the Seller the following information: + Commodity; Quantity and Quality of goods; + B/L number and date; + L/C number and date Discharging terms: - At the port of discharging, the cargo is to be by the Buyer discharge at the rate of 1,000 MTs per weather working days of 24 consecutive hours, Sunday and holiday excepted event if used (WWDSHEXEIU) If the Notice of readiness (N.O.R) is presented before 12:00, laytime to commence at 13:00 the same day If the N.O.R is given after 12:00, laytime to commence from 6:00 AM on the next working day - Demurrage/Despatch: USD 2000/Half INSURANCE: The Seller to be covered marine insurance for the Buyer’s of loss damage to the goods during carriage at Bao Viet Vì giaorisk hàng theoorđk CIF nên điều khoản bảothe hiểm Insurance Company with 110% invoice value covering ICC (A), showing claim payable at Bao Viet Insurance Company, Ho phải ghi cầu kì z nek Chi Minh city Branch in invoice currency PAYMENT: By Irrevocable L/C at sight 100% of invoice value to the Seller’s account - Name of beneficiary: ABC Company - No : 02.234353.73 at Shanghai Eximbank Tự biên tự Ngân hàng nước Issuing Bank : Vietcombank, Ho Chi Minh City Branch diễn lun, k có người mua phát hành - Advising Bank : Shanghai Eximbank bị điểm LC đóa ^^! - Date of issue : Within days from the signing date of this contract - Date and place of expiry: 21th November, 2011 - Period for presentation: Within 21 days after B/L date but qithin the validity of the credit - Payment documents: + Signed Commercial Invoice issued by the Seller in triplicate + 3/3 (Full set) of originals clean B/L on board marked FREIGHT PREPAID, made out to order of Vietcomabank, Ho Chi Minh city Branch and notify the Buyer + One (1) original and two (2) copies Certificate of Quantity, Weight, Quality issued by SGS Giao hàng theo + One (1) original and two (2) copies Certificate of Origin form E issued by Authorized Authority CIF nên phải có + Two (2) originals and two (2) copies Insurance Policy of Bao Viet Insurance Company and endorsed in blank “Giấy chứng nhận + Packing list in triplicate Bảo Hiểm” + Beneficiary’s Certificate that one full set of non-negotiable shipping documents have been sent by DHL to the Buyer + Bill of Exchange MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG Điều khoản: Tên Hàng (Commodity) Cấu trúc: Nơi xuất xứ + tên hàng, chất lượng hàng + loại + mùa vụ thu hoạch Nơi xuất xứ: Vietnam, China, Ukraine… Tên hàng: Ground kernels; Robusta coffee beans; white rice long grain, 5% broken; Urea Fertilizer Loại: Grade 1, grade 2… Mùa vụ: câu hỏi ghi ngày giao hàng tháng 12 năm 2011 ghi “crop in 2011”, riêng mặt hàng cà phê ghi “crop in 2010-2011” Điều khoản: Quy cách/Chất Lượng (Quality) Cách ghi: Theo mẫu theo hàm lượng chất chủ yếu Nếu đề khơng ghi nên ghi theo mẫu (giống ví dụ/75 tài liệu) Riêng mặt hàng phân bón ghi theo hàm lượng chất chủ yếu (giống hợp đồng mẫu/112 tài liệu) Điều khoản: Số lượng (Quantity) Cấu trúc: Số + MTS + ±1% + at seller’s/buyer’s option Nếu đề ghi: “Trên cương vị người xuất khẩu” ghi “at seller’s option” ngược lại Ex: 10,000MTS ± 1% (at seller’s option) Điều khoản: Bao bì, ký mã hiệu (Packing) Đối với Gạo: làm giống hợp đồng gạo/104 tài liệu Đối với Cà phê, Lạc nhân: Packing: In strongly sewn new single jute bags of … kgs net with tare weight of … grs each Shipment in … CTNS x 20’ of … kgs FCL Phần Marking làm giống hợp đồng mẫu Đối với Phân Bón: Packed in uniform new Polypropylene (PP) bags with Polyethylene (PE) inner liner of … kgs net weight with tare weight of … grs each, double machine sewn at the mouth strong and suitable for export and able to withstand ordinary wear and tear to port of destination 2% of total bags as empty space bags to be supplied free of charges Shipping mark: UREA FERTILIZER MADE IN …… 46% NITROGEN MIN 1% BIURET MAX 0.5% MOISTURE MAX … KGS NET WEIGHT … KGS GROSS WEIGHT USE NO HOOK One side printed in green color Lưu ý thay đổi số liệu tùy theo đề cho, với: - Net weight: trọng lượng tịnh - Tare weight: trọng lượng bao bì - Gross weight: trọng lượng bì (=net + tare) Điều khoản: Giá (Price) Cấu trúc: Unit price: USD …/MT , điều kiện giao hàng (FOB/CIF) Total amount: USD … (±1%) Say: ………… US Dollars Only Lưu ý: dấu phân cách số “,” Điều khoản: Giao hàng (Shipment) Cấu trúc: - Time of shipment - Port of loading - Port of discharging - Partial shipment: Not allowed - Transhipment: Not allowed - Inspection: Shipped weight and quality at the load port by …(Vina Control người xuất VN – China/Ukraine Control người xuất nước khác) to be final - Notice of shipment: + Before….(xem lưu ý) + Within….(xem lưu ý) - Loading/Discharging Terms: (xem lưu ý) Lưu ý: Phần Từ “Time of shipment” đến “Inspection”: - - - - Điều kiện FOB: Không ghi: Transhipment, Port of discharging Điều kiện CIF: Ghi đầy đủ Phần “Notice of Shipment” “Loading/Discharging Terms”: Điều kiện FOB số lượng hàng nhỏ 3000 tấn: + Before the sailing date of carrying vessel to …(nước người bán)…, the Buyer shall notify by cable or fax to the Seller the following information:  Name and number of vessel  ETD, ETA + Within days after date of B/L, the Seller shall notify by cable or fax to the Buyer the following information:  Name and number of vessel  ETD, ETA  B/L date and number  Commodity, Quantity, and Quality of goods  L/C date and number (nếu phương pháp toán L/C) Điều kiện FOB số lượng hàng lớn 3000 tấn: + Before the sailing date of carrying vessel to …(nước người bán)…, the Buyer shall notify by cable or fax to the Seller the following information:  Name and number of vessel  Deadweight Capacity (DWC)  Draught  ETD, ETA + Within days after date of B/L, the Seller shall notify by cable or fax to the Buyer the following information:  Name and number of vessel  ETD, ETA  B/L date and number  Commodity, Quantity, and Quality of goods  L/C date and number (nếu phương pháp toán L/C) + Loading terms: giống trang 104,105/tài liệu Điều kiện CIF số lượng hàng nhỏ 3000 tấn: + Before the sailing date of carrying vessel to …(nước người mua)…, the Seller shall notify by cable or fax to the Buyer the following information:  Commodity, Quantity, and Quality of goods  Name and number of vessel  B/L number and date  ETD, ETA  L/C number and date (nếu phương thức toán L/C) + Within days after receipt of goods, the Buyer shall notify by cable or fax to the Seller the following information:  Commodity, Quantity, and Quality of goods  Name and number of vessel  B/L number and date  L/C number and date (nếu phương thức toán L/C) Điều kiện CIF số lượng hàng lớn 3000 tấn: + Before the sailing date of carrying vessel to …(nước người mua)…, the Seller shall notify by cable or fax to the Buyer the following information:  Commodity, Quantity, and Quality of goods  Name and number of vessel  B/L number and date  Deadweight Capacity (DWC)  Draught  ETD, ETA  L/C number and date (nếu phương thức toán L/C) + Within days after receipt of goods, the Buyer shall notify by cable or fax to the Seller the following information:  Commodity, Quantity, and Quality of goods    Name and number of vessel B/L number and date L/C number and date(nếu phương thức toán L/C) + Discharging Terms: giống trang 113/ tài liệu Điều khoản: Bảo Hiểm (Insurance) - Nếu FOB: Insurance: To be covered by the Buyer - Nếu CIF: giống ví dụ/92 tài liệu Điều khoản: Thanh toán (Payment) - Phương thức TTR (hoặc M/T): +Payment: TTR at sight after receipt of payment documents (nếu trả chậm “at 90 days after B/L date): The Buyer must pay 100% of invoice value to the Seller’s account, No:75889685 at Vietcombank Ho Chi Minh City Branch.(ngân hàng nước người bán) Payment documents:  Signed Commercial Invoice in triplicate  3/3 (full set) of originals clean B/L on board marked FREIGHT PREPAID.(điều kiện CIF Freight Prepaid – FOB Freight Collect)  One (1) original and two (2) copies Certificate of Quantity, Weight, Quality issued by Vinacontrol  One (1) original and two (2) copies Certificate of Origin (form D – nhà nhập thuộc ASEAN, form E – nhà nhập Trung Quốc) issued by Authorized Authority of Vietnam  One (1) original and two (2) copies Phytosanitary Certificate issued by Plant Protection Department – Vietnam (không ghi câu mặt hàng phân bón)  One (1) original and two (2) copies Certificate of Fumigation issued by Vietnam Fumigation Company (không ghi câu mặt hàng phân bón)  Packing list in triplicate  Two (2) originals and two (2) copies Insurance Certificate issued by Bao Viet Insurance Company.(chỉ ghi câu điều kiện CIF) - Phương thức C.A.D: tất làm giống TTR thời hạn trả - Phương thức D/A(trả chậm) D/P(trả ngay): + Payment: D/A at 90 days after B/L date ( D/P “D/P at sight before receipt payment documents”) The Buyer must pay 100% of invoice value to the Seller’s account, No:75889685 at Vietcombank Ho Chi Minh City Branch.(ngân hàng nước người bán) Payment documents:  Signed Commercial Invoice in triplicate  3/3 (full set) of originals clean B/L on board marked FREIGHT PREPAID.(điều kiện CIF Freight Prepaid – FOB Freight Collect)  One (1) original and two (2) copies Certificate of Quantity, Weight, Quality issued by Vinacontrol  One (1) original and two (2) copies Certificate of Origin (form D – nhà nhập thuộc ASEAN, form E – nhà nhập Trung Quốc) issued by Authorized Authority of Vietnam  One (1) original and two (2) copies Phytosanitary Certificate issued by Plant Protection Department – Vietnam (không ghi câu mặt hàng phân bón)  One (1) original and two (2) copies Certificate of Fumigation issued by Vietnam Fumigation Company (không ghi câu mặt hàng phân bón)  Packing list in triplicate  Two (2) originals and two (2) copies Insurance Certificate issued by Bao Viet Insurance Company.(chỉ ghi câu điều kiện CIF)  Bill of exchange (KHÔNG ghi câu D/P) - Phương thức L/C + Payment: By Irrevocable L/C at sight 100% (nếu trả chậm “at 90 days after B/L date”) of invoice value to the Seller’s account Name of beneficiary: …(tên nhà xuất khẩu)… No: 2556986 at …(ngân hàng người xuất khẩu)… - Issuing bank: …(ngân hàng người nhập khẩu)… - Advising bank: …(ngân hàng người xuất khẩu)… - Date of issue: Within days from the signing date of this contract - Date and place of expiry: 19 February 2012 in Vietnam[Cách tính: lấy ngày ký hợp đồng + ngày (date of issue) + 21 ngày (period for presentation) + thời hạn giao hàng Ví dụ: ngày ký hợp đồng 23/12/2011, giao hàng thời hạn 30 ngày Date and place of expiry 23/12/2011 + + 21+ 30 = 19/2/2012] [còn chữ “in Vietnam”có nghĩa “tại nước nhà nhập khẩu”, nước nhập nước khác thay đổi] - Period for presentation: Within 21 days after B/L date but within the validity of the credit - Payment documents:           Signed Commercial Invoice issued by the Seller in triplicate 3/3 (full set) of originals clean B/L on board marked FREIGHT PREPAID (điều kiện CIF Freight Prepaid – FOB Freight Collect), made out to order of Vietcombank, Ho Chi Minh City Branch(tên ngân hàng người nhập khẩu) and notify the Buyer One (1) original and two (2) copies Certificate of Quantity, Weight, Quality issued by …(tên nước xuất + Control Ví dụ : Vinacontrol, Chinacontrol)… One (1) original and two (2) copies Certificate of Origin (form D – nhà nhập thuộc ASEAN, form E – nhà nhập Trung Quốc) issued by Authorized Authority of China(tên nước xuất khẩu) One (1) original and two (2) copies Phytosanitary Certificate issued by Plant Protection Department – Vietnam (không ghi câu mặt hàng phân bón) One (1) original and two (2) copies Certificate of Fumigation issued by Vietnam Fumigation Company (không ghi câu mặt hàng phân bón) Two (2) originals and two (2) copies Insurance Certificate of Bao Viet Insurance Company and endorsed in blank (chỉ ghi câu điều kiện CIF) Packing list in triplicate Beneficiary’s Certificate that one full set of non-negotiable shipping documents have been sent by DHL to the Buyer Bill of Exchange LƯU Ý: NHỮNG CHỮ VỪA IN ĐẬM VỪA IN NGHIÊNG LÀ NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG NHỮNG CHỮ IN NGHIÊNG SẼ PHẢI THAY ĐỔI PHÙ HỢP THEO YÊU CẦU ĐỀ BÀI Nguồn: Internet ... documents: + Commercial invoice + Bill of Lading + Insurance Certificate PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG Tên hàng: Thiếu cấp loại phân Uréa, xuất xứ, năm SX Số lượng : Thiếu dung sai, chọn dung sai 3.Chất... February 2012 in Vietnam[Cách tính: lấy ngày ký hợp đồng + ngày (date of issue) + 21 ngày (period for presentation) + thời hạn giao hàng Ví dụ: ngày ký hợp đồng 23/12/2011, giao hàng thời hạn 30 ngày... đề khơng ghi nên ghi theo mẫu (giống ví dụ/75 tài liệu) Riêng mặt hàng phân bón ghi theo hàm lượng chất chủ yếu (giống hợp đồng mẫu/112 tài liệu) Điều khoản: Số lượng (Quantity) Cấu trúc: Số +
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích Hợp Đồng trong thương mại, Phân tích Hợp Đồng trong thương mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay