Excel Ứng Dụng Trong Kinh Tế Phần 1

96 13 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 07:06

Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Chương Trình Đào Tạo Một Năm Về Kinh Tế Học Ứng Dụng Cho Chính Sách Công ỨNG DỤNG MICROSOFT EXCEL TRONG KINH TẾ In lần thứ ĐẶNG CẢNH THẠC TRẦN THANH THÁI TRẦN THANH PHONG Phòng máy tính, năm 2004 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn LỜI GIỚI THIỆU Với lòng mong mỏi giúp cho học sinh, sinh viên, người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu Microsoft Excel, người làm việc có liên quan đến Excel, sử dụng Excel công cụ phân tích giải toán; cho đời sách Excel phân tích kinh tế này, nhằm đáp ứng nhu cầu nói Nhắm tới mục tiêu tiết kiệm thời gian cho độc giả, sách được trình bày theo vấn đề với thao tác bước bước một; độc giả việc ngồi máy thực theo thao tác mô tả theo Trong phiên tới tài liệu xin phép giới thiệu vài ứng dụng Excel quản lý kế toán phân tích tài Đây tập tài liệu đầu tay chúng, hẳn không tránh khỏi sai sót, mong đóng góp ý kiến độc giả, xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu độc giả xuất sau hoàn thiện Thư 232/6 Võ Thò Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 08 Năm 2004 Phòng máy tính Fulbright In lần thứ Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn MỤC LỤC Trang Làm quen với bảng tính 1.1 1.2 1.3 1.4 Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ Thanh menu Các công cụ Thêm, bớt mở rộng hàng, cột, ô bảng tính Tạo bảng tính 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Nhập liệu Sửa liệu Thay đổi độ rộng cột Sử dụng công cụ để tác động lên liệu Sử dụng đònh dạng để đònh dạng lại liệu Lưu tập tin Thực phép tính thao tác bảng tính 20 3.1 3.2 3.3 3.4 Các phép tính Lập công thức tính toán, chép công thức bảng tính Dòch chuyển khối, xóa chép khối liệu Đóng khung khối liệu Sử dụng hàm bảng tính 25 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Nhóm hàm Thống kê Nhóm hàm Tài chánh Nhóm hàm Toán học Nhóm hàm Chuỗi Nhóm hàm Ngày, Nhóm hàm Logic Nhóm hàm Tìm kiếm Vẽ đồ thò bảng tính 36 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Màn hình đồ thò thuật ngữ đồ thò Vẽ biểu đồ đường thẳng từ bảng số cho trước Vẽ biểu đồ nhiều đường từ bảng có nhiều cột liên tiếp hay cách rời Chỉnh sửa, đònh dạng lại biểu đồ Vẽ thêm đường vào đồ thò có sẵn Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Chỉnh trang in in aán 51 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Vài câu hỏi trước in Chỉnh trang in Đònh dạng đònh dạng Đònh dạng ô (format cell) bảng tính Đònh dạng khối nhiều ô Cắt trang dọc, cắt trang ngang, đònh cho khối liệu lọt vào trang Đánh vào phần đầu chân (header, footer) Điều chỉnh in ấn: (in lựa chọn, in trang in tất cả) Phân tích độ nhạy Phân tích hồi qui 70 7.1 7.2 7.3 Phân tích độ nhạy chiều Phân tích độ nhạy hai chiều Phân tích hồi qui Scenarios, Goal Seek, Solver 74 8.1 8.2 8.3 Bài toán phân tích tình Bài toán tìm giao điểm đường cung đường cầu Bài toán qui hoạch tuyến tính Mô Crystal Ball 82 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Khai báo biến giả thiết, biến kết Chạy mô Xem kết chạy Lập báo cáo phân tích Chạy lại toán với biến giả thiết biến kết Đưa Crystal Ball hiển thò hình Excel Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Làm quen với bảng tính BÀI LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH Excel gì? Đó phần mềm chương trình ứng dụng, mà chạy chương trình ứng dụng tạo bảng tính bảng tính giúp ta dễ dàng việc thực hiện: ) Tính toán đại số ) Lập bảng biểu báo cáo ) Vẽ đồ thò ) Sử dụng loại hàm số nhiều lónh vực ứng dụng Và nhiều ứng dụng khác để giúp phân tích nhiều loại hình toán khác Một số khái niệm bản: • • • • Workbook: Trong Excel, workbook tập tin mà bạn làm việc (tính toán, vẽ đồ thò, …) lưu trữ liệu Vì workbook chứa nhiều sheet (bảng tính), bạn tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với tập tin (file) Một workbook chứa nhiều worksheet hay chart sheet tùy thuộc vào nhớ máy tính Worksheet: Là nơi lưu trữ làm việc với liệu, gọi bảng tính Một worksheet chứa nhiều ô (cell), ô tổ chức thành cột dòng Worksheet chứa workbook Một Worksheet chứa 256 cột 65536 dòng Chart sheet: Là sheet workbook, chứa đồ thò Một chart sheet hữu ích bạn muốn xem riêng lẻ đồ thò Sheet tabs: Tên sheet thể ngăn (tab) đặt góc trái cửa sổ workbook Để di chuyển từ sheet sang sheet khác ta việc nhấp vào tên sheet cần đến sheet tab Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 1.1 Mở Excel Thao tác: B1 Từ hình (cửa sổ) Window nhấp chuột nút Start gốc bên bên tay trái B2 Di chuyển chuột lên đến chữ Programs, di chuyển chuột sang phải, sau di chuyển chuột xuống đến chữ Microsoft Excel dừng lại B3 Nhấp chuột vào biểu tượng Cảnh Thạc/ Thanh Thái/ Thanh Phong Giao diện Excel hình sau Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Làm quen với bảng tính Hình Giao diện Microsoft Excel 1.2 Thu nhỏ cửa sổ Excel Thao tác: B1: Nhấp chuột chuột vào nút bên tay phải Khi cửa sổ Excel thu gọn lại thành biểu tượng Start 1.3 Phóng to cửa sổ Thao tác: Lưu ý: thao tác thực cửa sổ bò thu nhỏ B1: Nhấp chuột vào biểu tượng thu gọn Excel Start bên phía hình 1.4 Thoát khỏi Excel: Thao tác: B1: Nhấp chuột vào nút hàng cùng, góc bên tay phải Minimize Restore Close Thanh thực đơn (Menu bar) Cảnh Thạc/ Thanh Thaùi/ Thanh Phong Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Làm quen với bảng tính Khái niệm: Thanh menu hay gọi thực đơn Hãy hình dung mở Excel giống nhập vào bàn tiệc Trong bàn tiệc có nhiều lạ Excel có nhiều thao tác, nhiều trò hấp dẫn Để thưởng thức trò hấp dẫn phải có thực đơn để xem sau gọi thưởng thức Hình Thanh thực đơn Trong suốt khóa học, từ từ gọi có thực đơn để thưởng thức Hy vọng đến cuối khóa học Anh/Chò thưởng thức hầu hết có thực đơn Các công cụ 3.1 Thanh công cụ thông dụng (standard bar) Khái niệm: Thanh công cụ thông dụng hàng chứa biểu tượng, biểu tượng tạo tập tin mới, biểu tượng mở tập tin, lưu tập tin, in ấn, xem trước in nhiều biểu tượng khác Hình Thanh công cụ thông dụng (Stardard bar) Lưu ý: Khi ta đưa chuột vào biểu tượng, biểu tượng lên chữ, báo cho biết công cụ mà ta muốn sử dụng Khi muốn sử dụng công cụ nhấp chuột vào 3.2 Thanh đònh dạng (Formatting bar) Khái niệm: Thanh đònh dạng hàng chứa biểu tượng, biểu tượng để chỉnh loại font, biểu tượng chỉnh kích thước font, in chữ đậm, in chữ nghiên nhiều biểu tượng khác Hình Thanh đònh dạng (Formatting bar) Lưu ý: Khi ta đưa chuột vào biểu tượng, biểu tượng lên chữ, báo cho biết đònh dạng mà ta muốn sử dụng Khi muốn sử dụng đònh dạng nhấp chuột vào 3.3 Thanh dọc, ngang Khái niệm: Thanh dọc ngang gọi chung (scroll Cảnh Thạc/ Thanh Thái/ Thanh Phong Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Làm quen với bảng tính bars) Bởi hình Excel thò (cho xem) phần văn soạn thảo, nên ta phải dùng dọc để xem phần bên hay bên văn ta dùng ngang để xem phần bên trái hay bên phải văn Nhận dạng: • Thanh dọc dài nhất, nằm dọc bên lề phải; hai đầu có hai mũi tên lên mũi tên xuống; có ô vuông để hình lên xuống • Thanh ngang nằm ngang, thứ hai từ hình đếm lên Có hình dạng giống dọc, khác nằm ngang Hình Thanh ngang Thao tác: • Nhấp vào mũi tên sang trái để hình sang trái • Nhấp vào mũi tên sang phải để hình sang phải 3.4 Thanh Sheet tab Hình Thanh sheet tab Thao tác: • Di chuyển qua lại worksheet Nhấp chuột lên tên sheet sheet tab (Ctrl + PgUp PgDown) • Đổi tên worksheet Nhấp phải chuột lên tên sheet cần đổi tên sheet tab, chọn rename, gõ tên vào, xong nhấn phím Enter • Sắp xếp thứ tự worksheet Nhấp trái chuột lên tên sheet cần xếp giữ chuột kéo đến vò trí thả chuột • Chèn thêm worksheet vào workbook Vào thực đơn Insert, chọn worksheet • Sao chép worksheet Nhấp phải chuột lên sheet, chọn move or copy… đánh dấu chọn vào hộp Creat a copy, xong nhấp nút OK • Xóa worksheet Nhấp phải chuột lên tên sheet cần xóa, chọn Delete, nhấp OK để xóa Thêm bớt, mở rộng hàng, cột, xác đònh ô bảng tính 4.1 Chỉnh độ rộng hàng cột: Khái niệm: Excel bảng tính với cột đánh số chữ A,B,C,D v.v hàng đánh số 1,2,3,4,.v.v Như với vò trí cột cho trước vò trí hàng cho trước ta xác đònh xác ô bảng tính Excel Cảnh Thạc/ Thanh Thái/ Thanh Phong Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Làm quen với bảng tính Thao tác: Để mở rộng hàng hay cột, ta thực hiện: B1: Đưa chuột đến vò trí vạch đen vách ngăn hai cột hay hàng B2: Nhấp giữ chuột (không thả chuột ra) B3: Dòch chuyển chuột sang phải để mở rộng hoặt sang trái để để thu nhỏ cột lại B4: Thả chuột 4.2 Thêm bớt số hàng hay số cột Thao tác: Vd1: Thêm cột D’ trước cột D: B1: Đưa chuột lên ô có chữ D (nằm chỉnh độ rộng cột) B2: Nhấp chuột phải1 vào cột D (nhớ nhấp chuột trúng ô có chữ D), bảng B3: Nhấp chuột vào chữ Insert2 Vd2: Trong trường hợp muốn thêm nhiều cột trước cột D thì: B1: Đưa chuột vào ô có chữ D B2: Nhấp giữ chuột, kéo sang ngang B3: Nhấp chuột phải B4: Nhấp vào chữ Insert Lưu ý: trường hợp ta muốn xóa cột thao tác hoàn toàn tương tự cho bước bước 2, nhiên bước thay nhấp chuột vào chữ “Insert” ta nhấp chuột vào chữ “Delete” Chuột có hai phần: bên trái bên phải Khi ta nhấn phần bên phải click chuột phải Insert: tiếng Việt nghóa chèn vào, thêm vào Cảnh Thạc/ Thanh Thái/ Thanh Phong Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Thao tác cho bảng tính BÀI THAO TÁC CHO BẢNG TÍNH MỚI Nhập liệu • Nhập liệu Một ô Excel liệu thô gõ vào hay công thức liên kết tính toán hàm Sau làm quen với cách nhập liệu thô cách nhập công thức vào ô Nhập liệu thô Thao tác: B1 Nhấp chuột vào ô mà Anh/ Chò muốn nhập liệu vào B2 Đánh vào liệu; số chữ B3 Gõ vào phím Enter để kết thúc việc nhập liệu Nhập công thức Ví dụ: Anh / Chò muốn ô B2 có công thức ô A2, Thao tác: B1 Nhấp chuột vào ô mà Anh/ Chò muốn nhập công thức (ô B2) B2 Đánh vào dấu "=" B3 Nhấp chuột vào ô muốn liên kết công thức tính toán (ô A2) B4 Gõ vào phím Enter để kết thúc việc nhập công thức • Sao chép liệu cho dãy ô liền nhau: Thao tác: B1 Nhấp chuột vào ô muốn chép liệu B2 Đưa chuột đến gốc bên tay phải ô cần chép liệu cho ô khác Khi đó, dấu thập mầu đen đậm (fill handle) lên Cảnh Thạc/ Thanh Thái/ Thanh Phong Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright B3 B4 B5 B6 Bài Scenarios, Goal seek, Solver Nhấp phím Enter, để Excel thực phép tính Nhấp chuột trở lại ô E3 Nhấp chuột vào chữ Tools Menu Nhấp chuột vào chữ Goal Seek… Khi cửa sổ sau: Hình 8.4: Cửa sổ Goal Seek B7 Đánh vào số khung To Value đánh phím Tab cho chuột nhảy sang khung By changing cell: B8 Nhấp chuột vào ô B3, chọn làm biến thay đổi B9 Nhấp chuột vào nút OK, Excel cho giá trò ô B3 thay đổi ô E3 0, nghóa giá cung giá cầu B10 Nhấp chuột vào nút OK để kết thúc toán 8.3 Bài toán Qui hoạch tuyến tính (Linear Programming) a Giới thiệu toán: Bài toán qui hoạch tuyến toán yêu cầu đạt mục tiêu đề ra, nhiên bò ràng buộc số nguồn lực Trong ví dụ bên mục tiêu doanh nghiệp lợi nhuận Các ràng buộc công suất máy nguồn vốn chi tiêu cho sản xuất hàng tháng Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất quần áo, có máy sản xuất quần hai máy sản xuất áo Công suất tối đa máy sản xuất quần 5000 cái/ Tháng Công xuất tối đa máy sản xuất áo 10000 cái/Tháng Tổng vốn công ty chi tiêu cho sản xuất hàng tháng 500 triệu đồng Chi phí sản xuất quần là: 60000 đ/cái Chi phí sản xuất áo là: 40000 đ/cái Giá bán quần là: 100 000 đ/cái Giá bán áo 65 000 đ/cái Mục tiêu công ty tối đa hóa lợi nhuận Anh/Chò tính số lượng quần, số lượng áo cần thiết sản xuất, lợi nhuận hàng tháng công ty b Công cụ giải toán: SOLVER Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 78 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Scenarios, Goal seek, Solver Solver công cụ nằm Tools, Menu Trong trường hợp Excel Anh/Chò Solver, xem phần 8.4 thao tác để đưa vào công cụ Solver cho Excel máy c Sử dụng công cụ Solver để tính lượng sản xuất tối ưu: Thao tác: B1 Trên Excel, thiết lập bảng 8.4, ô bò ràng buộc ô C6 ô tính lợi nhuận C8 phải liên kết công thức A B C D E F G Công suất /tháng C/p sx 1sp Giá bán Số lượng 5000 60000 100000 10000 40000 65000 Quần Áo Ràng buộc chi phí sx =F3*D3+F4*D4 Lợi nhuận =F3*(E3-D3) + F4*(E4-D4) 10 BẢNG 8.4: Thiết lập toán B2 B3 Nhấp chuột vào chữ Tools Menu Nhấp chuột vào chữ Solver… Khi cửa sổ sau: Hình 8.5: Cửa sổ nhập thông số Solver Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 79 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright B4 B5 B6 B7 B8 Bài Scenarios, Goal seek, Solver Nhấp chuột vào ô C8 khung Set Target Cell: Nhấp chuột chọn nút tròn Max hàng thông số Equal To: Nhấn phím Tab để trỏ nhảy sang khung By Changing Cells Nhấp chuột chọn hai ô F3 F4 khung By Changing Cells để làm hai biến số Nhấp chuột vào nút Add, cửa sổ hình 8.6 cho phép nhập vào điều kiện ràng buộc Hình 8.6: Cửa sổ nhập điều kiện ràng buộc Trong hình 8.6 khung bên trái ô bò ràng buộc, khung bên phải giá trò ràng buộc, khung điều kiện Ví dụ: $C$6 tiền lời = 10 – = Cần lưu ý ô tính giá trò tiền lời ( ô C4) phải công thức tính từ hai ô , C2 C3 Công thức ô C4 sau: “= C3 – C2” A B C Giá mua Giá bán Tiền lời 10 D BẢNG 9.1: Bài toán tónh Bài toán động: Hãy tính tiền lời giá mua thay đổi giá bán thay đổi Biết giá mua có dạng phân phối chuẩn, với trò trung bình 8, độ lệch chuẩn Giá bán có dạng phân phối chuẩn, với trò trung bình 10, độ lệch chuẩn Anh/ Chò chạy mô Crystal Ball cho biết khả lỗ phần trăm (%)? Chuẩn bò trước chạy mô phỏng: Trước tiên để chạy mô Crystal Ball, cần phải làm hai việc: Thiết lập toán tónh, mô tả bên Đưa phần mềm Crystal Ball hiển thò Màn hình Excel Trong trường hợp Màn hình Excel chưa có hiển thò Crystal Ball, Anh/ Chò xem hướng dẫn cách đưa Crystal Ball lên Màn hình Excel phần sau mục 9.6 Thanh Menu Màn hình Excel sau đưa Crystal Ball lên có thêm ba chức Cell , Run CBTools Đồng thời Crystal Ball thêm vào công cụ vào Excel: Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 82 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball Thao tác: Quá trình chạy mô Crystal Ball chia làm giai đoạn: Khai báo biến giả thiết, biến kết (còn gọi biến dự báo) Chạy mô Xem kết chạy Lập báo cáo phân tích Khai báo biến giả thiết, biến kết a Khai báo biến giả thiết “Giá mua”: B1 Nhấp chuột chọn ô C2 B2 Nhấp chuột vào chữ Cell thực đơn (thanh Menu) Khi cửa sổ mở B3 Nhấp chuột vào Define Assumption… Khi bảng dạng phân phối lên hình 9.1 Hình 9.1: Các dạng phân phối biến giả thiết (biến đầu vào) B4 Nhấp chuột chọn dạng Normal (phân phối chuẩn) B5 Nhấp chuột vào nút OK, hình hình 9.2 cho phép đưa vào thông số phân phối B6 Đưa vào giá trò trung bình = khung cửa sổ Mean B7 Đưa vào giá trò độ lệch chuẩn = khung cửa sổ Std Dev Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 83 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball B8 Nhấp chuột vào nút OK để hoàn tất việc khai báo biến giả thiết “Giá mua” Hình 9.2 : Các thông số Phân phối chuẩn (Normal) b Khai báo biến giả thiết “Giá bán”: Tương tự phần khai báo biến giả thiết “Giá mua” B1 Nhấp chuột chọn ô C3 B2 Nhấp chuột vào chữ Cell thực đơn (thanh Menu) Khi cửa sổ mở B3 Nhấp chuột vào Define Assumption… Khi bảng dạng phân phối lên hình 9.1 B4 Nhấp chuột chọn dạng Normal (phân phối chuẩn) B5 Nhấp chuột vào nút OK, hình hình 9.2 cho phép đưa vào thông số phân phối B6 Đưa vào giá trò trung bình = 10 khung cửa sổ Mean B7 Đưa vào giá trò độ lệch chuẩn = khung cửa sổ Std Dev B8 Nhấp chuột vào nút OK để hoàn tất việc khai báo biến giả thiết “Giá bán” c Khai báo biến kết (còn gọi biến dự báo): B1 Nhấp chuột chọn ô C4 B2 Nhấp chuột vào chữ Cell thực đơn (thanh Menu) Khi cửa sổ mở Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 84 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball B3 Nhấp chuột vào Define Forcast… Khi cửa sổ cho phép nhập vào tên đơn vò biến kết hay gọi biến dự báo (không nhập vào không sao) B4 Nhấp chuột vào nút OK, sau nhập vào tên đơn vò biết kết quả, hoàn tất việc khai báo biến kết (biến dự báo) Chạy mô a Xác đònh số lần chạy B1 Nhấp chuột vào chữ Run thực đơn (thanh Menu) Khi cửa sổ mở B2 Nhấp chuột vào Run Preference….Một cửa sổ hình 9.3 Hình 9.3: Xác đònh số lần chạy B3 Gõ vào số lần muốn chạy cửa sổ “Maximum number of trials” Ví dụ: Gõ vào số 2000 để Crystal Ball thực 2000 lần mô B4 Nhấp chuột vào nút OK b Thực lệnh chạy B1 Nhấp chuột vào chữ Run thực đơn (thanh Menu) Khi cửa sổ mở Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 85 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball B2 Tiếp tục nhấp chuột vào Run, cửa sổ chạy mô với kết lần chạy Sau thực đủ số lần mô phỏng, cửa sổ chạy mô dừng lại B3 Nhấp chuột vào nút OK để kết thúc trình chạy mô phỏng, kết chạy hình 9.4 Hình 9.4: Kết chạy mô (Dạng Biểu đồ Tần số) Xem kết chạy Có năm dạng để xem kết chạy mô là: • Dạng Thống kê (Statistics) • Dạng Phần trăm (Percentiles) • Dạng Biểu đồ Tần số (Frequency Chart) • Dạng Biểu đồ Tích lũy (Cumulative Chart) • Dạng Biểu đồ Tích lũy Nghòch đảo (Reverse Cumulative Chart) Trong năm dạng trên, thật có bốn dạng thông dụng, dạng Biểu đồ Tích lũy Nghòch đảo thông dụng Dạng Biểu đồ Tần số dạng mặc nhiên, kết mô cho sau chạy, hình 9.4 Để xem dạng khác, thực sau: a Xem kết dạng Thống kê B1 Từ cửa sổ Kết mô (cửa sổ Forcast) hình 9.4, nhấp chuột vào chữ View thực đơn Khi cửa sổ mở Trong trường hợp Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 86 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball Anh/Chò lỡ tắt cửa sổ Kết mô (cửa sổ Forcast), mở lại cách nhấp chuột vào Run, sau nhấp chuột vào Forcast windows, cuối nhấp chuột vào Open All Forcarsts B2 Nhấp chuột vào Statistics, cửa sổ Kết mô dạng Thống kê mở hình 9.5 Hình 9.5: Kết mô dạng Thống kê b Xem kết dạng Phần trăm B1 Từ cửa sổ Kết mô (cửa sổ Forcast) hình 9.5, nhấp chuột vào chữ View thực đơn Khi cửa sổ mở Trong trường hợp Anh/Chò lỡ tắt cửa sổ Kết mô (cửa sổ Forcast), mở lại cách nhấp chuột vào Run, sau nhấp chuột vào Forcast windows, cuối nhấp chuột vào Open All Forcarsts B2 Nhấp chuột vào Percentiles, cửa sổ Kết mô dạng Phần trăm mở c Xem kết dạng Biểu đồ Tần số B1 Từ cửa sổ Kết mô (cửa sổ Forcast) hình 9.5, nhấp chuột vào chữ View thực đơn Khi cửa sổ mở Trong trường hợp Anh/Chò lỡ tắt cửa sổ Kết mô (cửa sổ Forcast), mở lại cách nhấp chuột vào Run, sau nhấp chuột vào Forcast windows, cuối nhấp chuột vào Open All Forcarsts Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 87 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball B2 Nhấp chuột vào Frequency Chart, cửa sổ Kết mô dạng Biểu đồ Tần số mở hình 9.4 d Xem kết dạng Biểu đồ Tích lũy B1 Từ cửa sổ Kết mô (cửa sổ Forcast) hình 9.5, nhấp chuột vào chữ View thực đơn Khi cửa sổ mở Trong trường hợp Anh/Chò lỡ tắt cửa sổ Kết mô (cửa sổ Forcast), mở lại cách nhấp chuột vào Run, sau nhấp chuột vào Forcast windows, cuối nhấp chuột vào Open All Forcarsts B2 Nhấp chuột vào Cumulative Chart, cửa sổ Kết mô dạng Biểu đồ Tích lũy mở hình 9.6 Hình 9.6: Kết mô dạng Biểu đồ Tích lũy e Xem Phần trăm lỗ B1 Từ cửa sổ Kết mô (cửa sổ Forcast) hình 9.5, nhấp chuột vào chữ View thực đơn, cửa sổ mở B2 Nhấp chuột vào Frequency Chart, để xem Kết mô dạng Biểu đồ Tần số hình 9.4 B3 Nhấp chuột vào khung cửa sổ trắng (có chữ +Infinity) bên tay phải Biểu đồ B4 Xóa chữ +Infinity, đánh vào số zero (số 0) B5 Gõ phím Enter, quan sát thấy Biểu đồ hiển thò xác suất âm, đồng thời bên dưới, biểu đồ có khung Certainty cho kết xác suất âm, hình 9.7 Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 88 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball Hình 9.7: Biểu đồ hiển thò xác suất âm Trên hình 9.7, thay đổi giá trò hai khung trắng hai bên phía biểu đồ, gõ phím Enter, để Crystal Ball tính toán xác suất vẽ biểu đồ khoảng mà mong muốn Lập báo cáo phân tích a Lập báo cáo đơn giãn Một cách đơn giản để lập báo cáo trình thực xem dạng đồ thò phần trên, biểu đồ cần in để báo cáo, thực thao tác copy sau dán biểu đồ vừa copy vào Excel, nơi viết báo cáo Như ví dụ trên, copy biểu đồ tần số cho xác suất lỗ (lệnh copy: Ctrl + C) hình 9.7 để dán vào vò trí Excel (bằng lệnh Ctrl + V) b Lập báo cáo theo khuôn mẫu Trong trường hợp muốn in tất các, hay nhiều dạng kết dự báo lúc, muốn báo cáo kể dạng phân phối biến giả thiết Khi thực báo cáo theo khuôn mẫu Thao tác: B1 Nhấp chuột vào chữ Run thực đơn, cửa sổ mở B2 Nhấp chuột vào Create Report, cửa sổ hình 9.8 mở Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 89 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball B3 Trên hình 9.8, nhấp chuột ô vuông Forcasts, sau chọn dạng kết dự báo muốn in báo cáo B4 Trên hình 9.8, nhấp chuột ô vuông Assumptions, sau chọn thông số đồ thò biến giả thiết muốn in báo cáo Hình 9.8: Tạo Báo cáo Chạy lại toán với biến giả thiết biến kết Trong trường hợp, Anh/Chò muốn chạy lại toán với biến giả thiết hay biến kết thay đổi, phải xóa bỏ kết mô chạy trước đó, xóa bỏ biến kết (biến dự báo), biến giả thiết mà khai báo trước Sau thực khai báo lại biến giả thiết biến kết giai đoạn chạy mô Thao tác: B1 Nhấp chuột vào chữ Run thực đơn, cửa sổ mở B2 Nhấp chuột vào Reset để loại bỏ tất kết dự báo trước chạy trước Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 90 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball B3 Nhấp chuột vào chữ Cell thực đơn, cửa sổ mở B4 Nhấp chuột vào Select All Forcasts, để chọn tất biến kết B5 Nhấp chuột vào Clear Assumptions/Forcasts để xóa biến kết B6 Nhấp chuột vào chữ Cell thực đơn, cửa sổ mở B7 Nhấp chuột vào Select All Assumptions, để chọn tất biến giả thiết B8 Nhấp chuột vào Clear Assumptions/Forcasts để xóa biến giả thiết Đến đây, hoàn chỉnh việc xóa kết dự báo, biến giả thiết biến kết quả, bắt đầu cho toán mô mới, theo giai đoạn 1,2,3,4 Đưa Crystal Ball hiển thò Màn hình Excel Trong trường hợp máy Anh/Chò chưa cài phần mềm Crystal Ball phải cài vào phần mềm Crystal Ball vào máy trước Anh/Chò muốn đưa phần mềm vào hình Excel Trong trường hợp Anh/Chò cài Crystal Ball, hình Excel không lên hai chữ View Run thực đơn, thực sau Thao tác: Cách Cách dễ Crystal Ball hiển thò Excel mở trực tiếp từ Start vào Programs, sau vào Crystal Ball chọn Crystal Ball Crystal Ball tự động mở Excel thêm nút công cụ vào Cách B1 Nhấp chuột vào chữ Tools thực đơn Excel, cửa sổ mở B2 Nhấp chuột vào Add-Ins cửa sổ hình 9.9 Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 91 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài Mô Crystal Ball Hình 9.9: Cửa sổ Add-Ins B3 Nhấp chuột chọn khung Crystal Ball bảng Add-Ins Hình 9.9 Trường hợp không thấy khung Crystal Ball danh sách Add-Ins nhấn vào nút Browse, sau tìm đến vò trí chứa phần mềm Crystal Ball máy (thông thường C:\>Program Files \ Crystal Ball) chọn file CB.xla Nhấn OK Hình 9.10: Cửa sổ Browse… B4 Nhấp chuột vào nút OK, thực đơn hình Excel xuất hai chức Crystal Ball View Run, xin mời Anh/Chò nhập Cảnh Thạc/Thanh Thái/Thanh Phong 92 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn Microsoft Excel ... "Giá cầu 2" sang vò trí "Giá cầu 1" "Giá cung" A B Lượng C Giá cầu D E Giá cung Giá cầu 2 23 18 21 16 19 14 17 12 12 10 15 15 10 12 13 18 F BẢNG 3.5 Thao tác: B1: Đánh dấu khối cột liệu "Giá cầu... QUẢ 5 .16 7 16 (còn tùy) -3.70074E -17 2.5 4.5 Microsoft Excel Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 11 NORMDIST() 12 NORMSDIST() NORMINV() 13 RANK() 14 15 SLOPE() 16 STDEV() 17 STDEVP() 18 VAR()... =VAR(number1,number2,… ) =VAR(4,3 ,12 ,6,8,9 ,11 ) 05625 3.408672 3 .15 5 817 11 . 619 05 Ước tính phương sai tổng thể =VARP(number1,number2,… ) =VARP(4,3 ,12 ,6,8,9 ,11 ) 9.95 918 4 Bài tập chỗ 1: Cho cột số
- Xem thêm -

Xem thêm: Excel Ứng Dụng Trong Kinh Tế Phần 1, Excel Ứng Dụng Trong Kinh Tế Phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay