Kỹ năng tổ chức sự kiện EVEN by TDUNG

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 05:53

KỸ NĂNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN (EVENT) Published by: TDUNG TDUNG http://: trandung.com.vn Tổ chức kiện kết hợp hoạt động gắn liền mục đích hoạt động tiếp thị TDUNG http://: trandung.com.vn “Tổ chức kiện phải thành phần thiếu chiến lược tiếp thị hỗn hợp TDUNG http://: trandung.com.vn ” Xác định đối tượng 1 khách hàng mục tiêu kế hoạch chi tiết cho hoạt động nhằm thu hút đối tượng khách hàng cần hướng đến, đồng thời hạn chế đối tượng khơng có nhiều tiềm để làm việc tập trung hiệu TDUNG http://: trandung.com.vn EVENT Quảng bá kiện TDUNG http://: trandung.com.vn trình Thiết lập theo đòi hỏi sát mối liên hệ tập trung kiên nhẫn TDUNG http://: trandung.com.vn Tổ chức Event hiệu Xác định mục đích event, hình thành chủ đề (theme) cho event Chuẩn bị nguồn lực Kế hoạch triển khai Phân công nhiệm vụ cho thành viên TDUNG http://: trandung.com.vn Tổ chức Event hiệu Tổng duyệt chạy thử chương trình TDUNG Điều hành chương trình: Tổng kết đánh giá event: http://: trandung.com.vn Gơi ý: Hình thành chủ đề (theme) cho event TDUNG http://: trandung.com.vn Hình thành chủ đề (theme) cho event Vấn đề Vĩ mô luật (regulation) khu vực tổ chức văn hoá riêng nguồn lực (site choise) khách hàng (resource) (client culture) 10 TDUNG http://: trandung.com.vn Vấn đề Vi mô địa điểm tổ chức (venue) cách thức phục vụ (entertaiment, artist, speaker) cách trang trí Theme (decoration) âm ánh sáng (sound and light) kỹ xảo, hiệu ứng đặc biệt 11 TDUNG (audiovisual, special effects) http://: trandung.com.vn Trân trọng cảm ơn! TDUNG http://: trandung.com.vn TDUNG http://: trandung.com.vn .. .Tổ chức kiện kết hợp hoạt động gắn liền mục đích hoạt động tiếp thị TDUNG http://: trandung.com.vn Tổ chức kiện phải thành phần thiếu chiến lược tiếp thị hỗn hợp TDUNG http://:... hiệu TDUNG http://: trandung.com.vn EVENT Quảng bá kiện TDUNG http://: trandung.com.vn trình Thiết lập theo đòi hỏi sát mối liên hệ tập trung kiên nhẫn TDUNG http://: trandung.com.vn Tổ chức Event... định mục đích event, hình thành chủ đề (theme) cho event Chuẩn bị nguồn lực Kế hoạch triển khai Phân công nhiệm vụ cho thành viên TDUNG http://: trandung.com.vn Tổ chức Event hiệu Tổng duyệt chạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng tổ chức sự kiện EVEN by TDUNG, Kỹ năng tổ chức sự kiện EVEN by TDUNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay