Nghị định 72 2009 nđ cp

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 03:56

CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2305, VNT Tower, 19 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6212 – 1900.6239 – 1900.6190 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn CHÍNH PHỦ Số: 72/2009/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Quy định điều kiện an ninh, trật tự số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện _ CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Để thống quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, NGHỊ ĐỊNH: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định điều kiện an ninh, trật tự ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sau đây: a) Sản xuất dấu; b) Sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); c) Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn; sản xuất pháo hoa; d) Cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân nước thuê nhà để làm văn phòng; đ) Hoạt động in; e) Dịch vụ cầm đồ; g) Kinh doanh karaoke; vũ trường; xoa bóp (massage, tẩm quất); h) Trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngồi; kinh doanh casino; i) Dịch vụ đòi nợ Căn vào tình hình, u cầu cơng tác quản lý nhà nước an ninh, trật tự thời kỳ, Bộ Cơng an có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ định điều TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2305, VNT Tower, 19 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6212 – 1900.6239 – 1900.6190 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn chỉnh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự cho phù hợp Điều Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự thuộc thành phần kinh tế Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký, thành lập, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự Điều Tổ chức, cá nhân không thành lập, quản lý doanh nghiệp trực tiếp thực hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp văn pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy Người bị khởi tố hình mà quan tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử Người bị áp dụng biện pháp giáo dục phường, xã, thị trấn; chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù hưởng án treo thời gian thử thách; người thời gian tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; tạm hỗn đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục Người có tiền án tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự mà chưa xóa án tích; người bị áp dụng biện pháp xử lý hành khác chưa đủ thời hạn để coi chưa bị xử lý vi phạm hành Chương II ĐIỀU KIỆN KINH DOANH, THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Điều Điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện người đại diện hợp pháp theo pháp luật sở kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng không thuộc trường hợp quy định Điều Nghị định Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự tiến hành hoạt động kinh doanh sau có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự quan Cơng an có thẩm quyền cấp Chỉ cá nhân, tổ chức Việt Nam nước sản xuất dấu Chỉ sở TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2305, VNT Tower, 19 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6212 – 1900.6239 – 1900.6190 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn Quân đội nhân dân Công an nhân dân sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ sửa chữa súng săn Địa điểm kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự không nằm khu vực cấm theo quy định pháp luật Điều Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự bao gồm: a) Văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; b) Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng nhận đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với tổ chức nghiệp có thu); c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy biên kiểm tra an tồn phòng cháy chữa cháy; d) Bản khai lý lịch người quy định khoản Điều Nghị định (có dán ảnh xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã quan nhà nước quản lý trực tiếp) Nếu người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngồi phải có khai nhân sự, photocopy hộ chiếu, photocopy thẻ cư trú (xuất trình để kiểm tra) Trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan Cơng an có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân Trường hợp khơng đủ điều kiện quan Cơng an phải có văn trả lời, nêu rõ lý Phí, lệ phí cấp, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự thực theo quy định Bộ Tài Điều Quản lý, sử dụng, đổi, cấp lại thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự Người đại diện theo pháp luật sở kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự có trách nhiệm quản lý Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, mua bán, cho mượn, cho thuê Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự Khi sở kinh doanh bị phá sản khơng kinh doanh ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự khơng giá trị sử dụng; trường hợp ngừng hoạt động thời hạn ngày, kể từ ngày ngừng hoạt động, phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho quan Công an cấp giấy đó; trường hợp tạm ngừng hoạt động, phải có văn thơng báo cho quan Cơng an nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự biết lý do, thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự bị mất, hỏng; sở kinh doanh TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2305, VNT Tower, 19 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6212 – 1900.6239 – 1900.6190 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn có thay đổi tên gọi, người đứng đầu, người đại diện hợp pháp theo pháp luật thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sở kinh doanh phải làm văn đề nghị (kèm theo tài liệu chứng minh cần thiết phải đổi lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự) gửi quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự để cấp lại đổi Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự bị thu hồi sở kinh doanh có hành vi vi phạm sau đây: a) Vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; b) Vi phạm nghiêm trọng việc chấp hành quy định bảo đảm an ninh, trật tự; c) Vi phạm điều kiện an ninh, trật tự, bị xử phạt vi phạm hành từ lần trở lên 12 tháng, bị quan có thẩm quyền lập biên yêu cầu khắc phục không chấp hành bị khởi tố, điều tra hình theo quy định pháp luật Điều Trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự Chấp hành quy định pháp luật an tồn phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ, phòng độc, vệ sinh mơi trường, đảm bảo trật tự, an tồn cơng cộng quy định khác pháp luật có liên quan hoạt động kinh doanh Trong thời hạn 10 ngày trước bắt đầu hoạt động kinh doanh, sở kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự phải thông báo văn cho quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự Công an xã, phường, thị trấn nơi tiến hành hoạt động kinh doanh biết thời gian bắt đầu hoạt động Phải trì bảo đảm thực điều kiện an ninh, trật tự suốt trình hoạt động kinh doanh Có trách nhiệm phát kịp thời báo cho quan Công an vụ việc nghi vấn có liên quan đến an ninh, trật tự trình kinh doanh Thực chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê nộp thuế theo quy định pháp luật; chế độ báo cáo định kỳ tình hình an ninh, trật tự hoạt động kinh doanh với quan Cơng an có thẩm quyền Chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn, tra, kiểm tra xử lý vi phạm quan nhà nước có thẩm quyền Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRONG QUẢN LÝ KINH DOANH TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2305, VNT Tower, 19 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6212 – 1900.6239 – 1900.6190 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Điều Trách nhiệm Bộ Cơng an Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước an ninh, trật tự hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Thống quản lý nhà nước an ninh, trật tự ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định Nghị định phạm vi nước Ban hành theo thẩm quyền kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, sửa đổi văn pháp luật có liên quan đến việc bảo đảm an ninh, trật tự hoạt động kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự Quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; chế độ thông tin, báo cáo việc thực quy định an ninh, trật tự ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự cho lực lượng bảo vệ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự Hướng dẫn lực lượng Công an cấp kiểm tra, xử lý vi phạm việc chấp hành quy định pháp luật an ninh, trật tự sở kinh doanh có điều kiện Điều Trách nhiệm Bộ Tài Chủ trì, phối hợp với Bộ Cơng an quy định mức thu phí, lệ phí quản lý, sử dụng phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự Điều 10 Trách nhiệm Bộ, ngành Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Cơng an để quản lý, đạo hướng dẫn tổ chức, hoạt động doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự theo quy định pháp luật Điều 11 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp Thực chức quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự theo thẩm quyền đạo, hướng dẫn Bộ Công an theo quy định Nghị định quy định pháp luật khác có liên quan Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2009 thay Nghị định số TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 CÔNG TY LUẬT TNHH DƯƠNG GIA – DUONG GIA LAW COMPANY LIMITED No 2305, VNT Tower, 19 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Viet Nam Tel: 1900.6212 – 1900.6239 – 1900.6190 Fax: 04.3562.7716 Email: lienhe@luatduonggia.vn Website: http://www.luatduonggia.vn 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 quy định điều kiện an ninh, trật tự số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Điều 13 Áp dụng pháp luật sở kinh doanh hoạt động từ trước ngày Nghị định có hiệu lực Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự theo quy định Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 có đủ điều kiện theo quy định Nghị định này, tiếp tục hoạt động; trường hợp không đủ điều kiện theo quy định Nghị định thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, phải thực theo quy định Nghị định Điều 14 Hướng dẫn thi hành trách nhiệm thi hành Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm quy định cụ thể hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./ TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG (Đã ký) Nguyễn Tấn Dũng TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 24/7: 1900.6568 ... theo quy định Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 có đủ điều kiện theo quy định Nghị định này, tiếp tục hoạt động; trường hợp không đủ điều kiện theo quy định Nghị định thời... định Nghị định quy định pháp luật khác có liên quan Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2009 thay Nghị định số TỔNG... tháng, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, phải thực theo quy định Nghị định Điều 14 Hướng dẫn thi hành trách nhiệm thi hành Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm quy định cụ thể hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị định 72 2009 nđ cp, Nghị định 72 2009 nđ cp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay